Bierens Incasso Advocaten betracht ook bij het inrichten en onderhouden van de internetsites en blog (hierna gezamenlijk: “website”) grote zorgvuldigheid. Dit neemt niet weg dat altijd de mogelijkheid bestaat dat informatie na verloop van tijd is verouderd of dat ingenomen standpunten niet meer juist zijn. Bierens Incasso Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van informatie van de website.

Deze website is intellectueel eigendom van Bierens Incasso Advocaten of haar toeleveranciers. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Bierens Incasso Advocaten.