Lijst Spaanse wanbetalers bekend gemaakt door belastingdienst

|
Author:
1 min.
Het is ontzettend frustrerend als uw klant niet betaalt, terwijl u zelf wel alle afspraken bent nagekomen. Zeker als deze klant zich in Spanje bevindt. De taalbarrière, andere wetgeving en betalingstradities maken de vordering complexer dan wanneer uw debiteur uit België komt. Bent u van plan om zaken te doen met een klant uit Spanje? Dan kunt u de zwarte lijst van de Spaanse fiscus raadplegen, hierop staan alle Spaanse wanbetalers die een schuld hebben bij de Spaanse belastingdienst.

De Spaanse fiscus heeft enige tijd geleden een uitgebreide lijst gemaakt van Spaanse wanbetalers. Deze extensieve lijst van 4800 Spaanse wanbetalers, betreft zowel natuurlijke personen, als rechtspersonen. De partijen op de lijst zijn individueel meer dan een miljoen euro verschuldigd aan de Spaanse belastingdienst. In totaal zijn deze wanbetalers goed voor een bedrag van 15.6 miljard euro.

Dat de beruchte wanbetalers aan de schandpaal genageld zijn, blijkt wel uit het feit dat zij met naam en toenaam vermeld staan op deze lijst. Daarnaast is ook het totale bedrag vermeld dat iedere wanbetaler verschuldigd is aan de Spaanse fiscus. Onder de vernoemde bedrijven, zijn er velen die al failliet zijn verklaard of surseance van betaling hebben aangevraagd.

Staat u op het punt om zaken te doen met een Spaanse onderneming, of bent u benieuwd of uw huidige Spaanse handelspartner een aanzienlijk schuld heeft? De ‘Listado de Deudores art 95 bis LGT’ is te raadplegen via de website van de Spaanse belastingdienst, de ‘Agencia Tributaria’.