Spaans bedrijf betaalt uw factuur niet: stel de bestuurder persoonlijk aansprakelijk

|
Author:
2 min.
Heeft u een Spaanse debiteur die niet betaalt? Wanneer u alle verplichtingen uit het contract bent nagekomen, gaat u er vanuit dat uw inspanningen beloond worden. Het is dan erg onrechtvaardig wanneer uw facturen niet worden betaald. In sommige gevallen is dat te wijten aan slecht management van uw klant. Doordat de bestuurder van het bedrijf niet naar behoren functioneert, komt het bedrijf in een slechte financiële positie terecht. Met als resultaat dat het bedrijf uw factuur niet kan betalen. Kan deze slecht functionerende bestuurder verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat uw factuur niet wordt betaald? Is het mogelijk om deze bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen?

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders
Incasseren kan in Spanje soms behoorlijk lastig zijn. De statistieken van de Nationale Bank in Spanje laten zien dat er in December 2015 sprake was van 125.695 onbetaalde rekeningen, met een totaalbedrag van €172.886.525,-. Wanneer u een openstaande rekening heeft bij een Spaanse klant, kunt u naar de rechter stappen om de debiteur alsnog te laten betalen. Indien er sprake is van slecht functioneren van de bestuurder, kan deze bestuurder via de rechter persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van het bedrijf. Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op subjectieve oorzaken en objectieve oorzaken.

Subjectieve oorzaak
Subjectieve oorzaken hebben betrekking op zaken waarbij er een link is tussen misdrijven van de bestuurders en de schade die de crediteur heeft geleden. Er is daarnaast sprake van een oninbare vordering. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een CEO beslist om een belangrijke lening te verstrekken aan een derde partij, terwijl de bestuurder weet dat deze partij niet kredietwaardig is. Het gevolg is vervolgens dat het bedrijf zijn rekeningen niet meer kan betalen. Gevallen als deze zijn erg complex. De drie elementen misdrijf, link en geleden schaden moeten alle drie worden bewezen in de rechtbank.

Objectieve oorzaak
Bij het tweede type gaat het om zaken waarbij het niet nodig is om een link te bewijzen. Het enige wat in de rechtbank bewezen moet worden, is dat de bestuurder niet heeft voldaan aan zijn zakelijke en sociale verplichtingen. Zoals de bedrijfsactiviteiten gedurende een bepaalde tijd bijhouden en deze onder zijn hoede nemen. Of ervoor zorgen dat de financiële situatie van het bedrijf gezond is. De bestuurder heeft niet aan deze verplichtingen voldaan wanneer het bedrijf bijvoorbeeld gedurende een periode van 14 maanden niet meer actief is, terwijl de bestuurder niet met de stakeholders heeft afgestemd of zij het wel eens zijn met de liquidatie. Zaken met een objectieve oorzaak zijn eenvoudiger te bewijzen in de rechtbank dan subjectieve zaken. In de dagelijkse praktijk komen deze zaken dan ook het meeste voor. Daarnaast is er een flinke toename in zaken met een objectieve oorzaak.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Bierens Incasso Advocaten. De Spaans sprekende advocaten bij Bierens voorzien u graag van advies over de juiste procedure voor uw zaak.