Heeft uw bedrijf een klant in Frankrijk die uw factuur niet betaalt? Franse ondernemingen behoren tot de slechtere Europese betalers, ondanks dat de Franse economie relatief stabiel is gebleven tijdens de kredietcrisis. Omdat de Franse economie voornamelijk bestaat uit KMO’s, is de kans groot dat uw Franse debiteur effectief een KMO betreft. Hierdoor is informatie over uw debiteur minder toegankelijk, waardoor het lastiger is om uw incasso betaald te krijgen. Onze Franse incasso advocaten hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen. Vanaf het moment dat u uw incassozaak aan ons overdraagt, doen wij er alles aan om uw geld te incasseren.

Tips bij een Franse klant die niet betaalt:

 • Hoe sneller u handelt, hoe serieuzer de debiteur u neemt.
 • Een telefonische herinnering is vaak effectiever dan een schriftelijke herinnering.
 • Heeft de telefonische herinnering geen effect? Stuur een formele sommatiebrief.
 • Sommatiebrief kan via reguliere post of via aangetekende post.

Meer tips

 • Inhoud sommatiebrief naar Franse debiteur:
  • Sommatie tot betaling
  • Betalingstermijn
  • Plichten van de debiteur
  • Waarschuwing voor gerechtelijke consequenties
 • De betalingstermijn in Frankrijk is doorgaans 7 dagen.
 • Voeg een specificatie van de vordering bij de betalingsherinnering.
 • Kondig in de betalingsherinnering aan dat wanneer uw klant niet betaalt, u de vordering uit handen geeft op kosten van de klant.
 • Fransen zijn snel onder de indruk van een advocaat die hen sommeert te betalen.

Incasso Frankrijk

Incasso Frankrijk

 • Onze Franse advocaten kennen de lokale wetten

Onze Franse incasso advocaten hebben ruime ervaring en kennis van de wet- en regelgeving in Frankrijk. Daarnaast zijn ze volledig op de hoogte van de handelstradities en de cultuur in Frankrijk. Dat maakt het makkelijker om uw Franse debiteur snel te laten betalen.

 • Incasseren in de Franse taal

Onze advocaten spreken zowel uw taal als de Franse taal, waardoor ze taalbarrières eenvoudig overbruggen.

Uw vordering indienen

 • Incasso op maat

Elk zakelijk incasso is maatwerk. Wij werken daarom niet met gestandaardiseerde processen. Elke incassozaak beoordelen we als een unieke zaak. Om die reden kunnen we u bij elk incasso voorzien van een goed en passend advies.

 • Eerlijk advies

U krijgt altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Uw belang staat voorop. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.

Nr.
0
Voor incasso in Frankrijk
+
0
Jaar ervaring
+
0
Medewerkers

Incassoprocedure in Frankrijk

Het incassotraject in Frankrijk is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechtbank, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechtbank in om uw Franse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Frankrijk lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

1. Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechtbank te voorkomen, hier kunnen namelijk extra kosten aan verbonden zijn. We nemen contact op met uw Franse klant om ervoor te zorgen dat deze debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

 • Schriftelijk en telefonisch sommeren: We nemen contact op met uw Franse debiteur en verzoeken hem alsnog te betalen. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw debiteur in gesprek gaan. Uw klant krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling.
 • Aankondigen gerechtelijke procedure: Fransen zijn vaak erg snel onder de indruk van een advocaat. De aankondiging van een gerechtelijke procedure, trekt de Franse debiteur vaak alsnog over de streep om te betalen.
 • Schikking treffen: De rechtbank in Frankrijk eist dat u eerst een schikking probeert te treffen met uw debiteur voordat u een gerechtelijke procedure start. Wij zullen dan ook in de meeste gevallen een schikking proberen te treffen met uw klant voordat we een rechter inschakelen.
 • Deurwaarder inschakelen: Een Franse deurwaarder gaat bij uw debiteur langs met een uitgebreide sommatie waarin uw debiteur wordt verzocht om alsnog uw factuur te betalen. Daarnaast doet de deurwaarder onderzoek naar de reden van wanbetaling en eventuele andere schuldeisers.
 • Conservatoir beslag: Met toestemming van een rechter kan er beslag gelegd worden op het vermogen van de debiteur. Dat wil zeggen dat het vermogen van de debiteur wordt bevroren op het moment van beslag. De debiteur kan zijn vermogen dan niet gebruiken, het wordt als het ware bewaard totdat de rechter een vonnis uitspreekt. Omdat het vaak lang duurt voordat er een vonnis is, wordt er alvast conservatoir beslag gelegd. Dit conservatoir beslag dient binnen 30 dagen te worden opgevolgd door een gerechtelijke procedure, om zo een executiemaatregel op te kunnen leggen. Dat wil zeggen dat er een vonnis is uitgesproken door de rechter wat dan uitgevoerd kan worden.

2. Gerechtelijk incasseren

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. In Frankrijk zijn er een aantal gerechtelijke procedures die u kunt laten starten om uw geld te incasseren. Hieronder worden de belangrijkste procedures uitgelegd:

 • Betalingsbevelprocedure: Wanneer er geen discussie is over de factuur, spreken we van een onbetwiste vordering. In dat geval kunnen onze advocaten in Frankrijk een betalingsbevelprocedure (injonction de payer) starten. De betalingsbevelprocedure is een relatief snelle en goedkope procedure waarmee betaling van de facturen afgedwongen kan worden. De Franse advocaat doet dan een verzoek aan de rechter om de debiteur alsnog te laten betalen. Wanneer de debiteur via de deurwaarder bezwaar aantekent, wordt er een meer uitvoerige bodemprocedure opgestart.
 • Incasso kortgeding: Als de debiteur aangeeft het niet eens te zijn met de factuur, is er sprake van een betwiste vordering. Bij deze betwiste vorderingen of hogere vorderingen waarin door de wanbetaler geen sterke argumenten worden gegeven, adviseren wij een incasso kortgeding (procédure de référé). In deze procedure verstuurt uw Franse advocaat naar uw debiteur de argumenten waarom hij over moet gaan tot betaling. Dit gebeurt via een deurwaarder. Als de debiteur aangeeft dat hij fout zit of wanneer de debiteur de argumenten niet goed kan tegenspreken, zal de rechter snel uitspraak kunnen doen. Als er sprake is van een serieuze betwisting, wordt een bodemprocedure gestart.
 • Bodemprocedure: Bij meer complexe dossiers is een bodemprocedure (procédure au fond) noodzakelijk. In deze procedure is het zaak om het tempo zo hoog mogelijk te houden. De schuldeiser hoeft hierbij niet zelf aanwezig te zijn op zitting bij de Franse rechtbank . De procedure kan volledig gevoerd worden door de advocaat.
 • Onbetaalde cheque: In het geval van een onbetaalde cheque, kan de deurwaarder een executietitel opstellen. Aan de hand hiervan kan de advocaat direct overgaan tot beslaglegging.
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. Indien de rechter in uw land bevoegd is, kan deze rechter over uw grensoverschrijdende geschil beslissen. Onze behandelende advocaat kan beoordelen of de rechter in uw land bevoegd is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. Dit is rechtstreeks uitvoerbaar, zonder tussenkomst van de rechter in het land waar het betalingsbevel uitgevoerd wordt. De debiteur krijgt vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt gereageerd, wordt het betalingsbevel definitief. Het Europees betalingsbevel is alleen van toepassing op onbetwiste zaken, dat zijn zaken waarbij geen discussie is over de factuur. Met deze procedure kan er in bijna alle EU-lidstaten geprocedeerd worden. Deze procedure kenmerkt zich door zijn snelheid en lage kosten.