Heeft uw bedrijf te maken met Britse klant die uw factuur niet betaalt? Hoewel u waarschijnlijk de Engelse taal beheerst, kunt u ook met een incasso in Groot-Brittannië voor onaangename verrassingen komen te staan. In Groot-Brittannië is het gebruikelijk om snel een incasso organisatie in te schakelen, dus mogelijk wacht uw klant met reageren totdat hij iets hoort van een incasso organisatie. Britten zijn sneller onder de indruk van een incasso advocaat dan van een incassobureau. U staat dus sterker met een Britse solicitor (Britse term voor advocaat). Wanneer uw klant wordt benaderd door een solicitor, is de kans groot dat hij nerveus wordt. Hierdoor neemt de kans op betaling aanzienlijk toe. Onze Britse incasso advocaten doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Tips bij een Britse klant die niet betaalt:

 • Neem direct contact op en vraag waarom er niet is betaald.
 • Wordt hier niet op gereageerd? Stuur een sommatiebrief.
 • Uw klant wacht mogelijk totdat u een incasso advocaat inschakelt, dit is namelijk gebruikelijk in Groot-Brittannië.

Meer tips

 • Het is gebruikelijk om een laatste sommatie te versturen voordat u de incasso aan ons overdraagt. Hierin moet de volgende informatie in staan:
  • Details over de vordering
  • Een betalingstermijn tussen de 7 en 21 dagen.
  • Consequenties indien de klant niet binnen deze termijn betaalt.
 • Onze Britse advocaten kennen de lokale wetten

Onze Britse incasso advocaten hebben ruime ervaring en kennis van de wet- en regelgeving in Groot-Brittannië. Daarnaast zijn ze volledig op de hoogte van de handelstradities en de cultuur in Groot-Brittannië. Dat maakt het makkelijker om uw Britse debiteur snel te laten betalen.

 • Incasseren in de Engelse taal

Onze advocaten spreken zowel uw taal als de Engelse taal, waardoor ze taalbarrières eenvoudig overbruggen.

Uw vordering indienen

 • Incasso op maat

Elk zakelijk incasso is maatwerk. Wij werken daarom niet met gestandaardiseerde processen. Elke incassozaak beoordelen we als een unieke zaak. Om die reden kunnen we u bij elk incasso voorzien van een goed en passend advies.

 • Eerlijk advies

U krijgt altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Uw belang staat voorop. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.

Nr.
0
Voor incasso in Groot-Brittannië
+
0
Jaar ervaring
+
0
Medewerkers

Incassoprocedure in Groot-Brittannië

Het incassotraject in Groot-Brittannië is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechtbank, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechtbank in om uw Britse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Groot-Brittannië lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

1. Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechtbank te voorkomen, hier kunnen namelijk extra kosten aan verbonden zijn. We nemen contact op met uw Britse debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

 • Schriftelijke en telefonisch sommeren: We bellen uw debiteur en we sturen een schriftelijke aanmaning waarbij we uw debiteur verzoeken om alsnog te betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens slechts enkele dagen de tijd voor een (deel)betaling. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw debiteur in gesprek gaan.
 • Een schikking treffen: Onze advocaten zullen hun kennis van de handelscultuur en regelgeving inzetten om samen met uw debiteur tot een schikking te komen. Het treffen van een schikking is een erg populair middel in Groot-Brittannië om uw klant alsnog te laten betalen. Het kan eventueel ook tijdens of na een gerechtelijke procedure nog worden ingezet.
 • Alternatieve dispuut resolutie: Dit is een goedkopere, snellere en makkelijkere manier om geschillen te regelen zonder tussenkomst van een rechter. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor arbitrage en mediation. De keuze voor deze methoden worden in sterke mate bepaald door de argumenten van de debiteur en uw handelsrelatie.
 • Aankondiging gerechtelijke procedures: Vaak zal de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Britse debiteur alsnog over de streep trekken. Bijvoorbeeld door de aankondiging van een faillissementsaanvraag. Het aanvragen van een faillissement is in Groot-Brittannië echter niet erg snel en goedkoop. In Engeland en Wales kost dit minimaal drie weken en het kan al snel enkele maanden duren. Dit incassomiddel raden wij dan ook in slechts enkele gevallen aan.

2. Gerechtelijk incasseren

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechtbank stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. De mogelijke rechtsprocedures in het Verenigd Koninkrijk zijn afhankelijk van de jurisdictie waarin uw handelspartner is gevestigd. Hier worden een aantal procedures in Engeland en Wales uitgelegd. Welke procedure bij welke rechtbank gevolgd moet worden, wordt uiteindelijk bepaald door de omvang en complexiteit van de vordering. Afhankelijk van het type vordering en de hoogte van de vordering zijn er de volgende mogelijkheden om in de gerechtelijke fase een betaling af te dwingen:

 • Small claims track: In Engeland en Wales worden vorderingen onder de £10,000.00 in de small claims track behandeld. De rechtbank handelt snel in deze procedure, de deadlines liggen dicht op elkaar. Ook duurt een zitting gemiddeld korter dan bij andere ‘tracks’. De kosten voor deze procedure worden echter vrijwel nooit volledig aan de verliezende partij opgelegd.
 • Fast track: In deze procedure worden hogere niet-complexe vorderingen behandeld. Hoewel deze procedure vaak meer tijd kost dan de ‘small claims track’, worden de kosten in deze procedure vaak wel (deels) doorberekend aan de verliezende partij. Hierover neemt de rechter een beslissing.
 • Multi track: Voor complexe of betwiste vorderingen boven de £10,000.00 dient de ‘multi track’ procedure gevolgd te worden. Deze vorderingen duren gemiddeld gezien langer dan de twee andere ‘tracks’. In de ‘multi track’ kan de rechter ook besluiten dat de verliezende partij alle proceskosten moet betalen.
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. Indien de rechter in uw land bevoegd is, kan deze rechter over uw grensoverschrijdende geschil beslissen. Onze behandelende advocaat kan beoordelen of de rechter in uw land bevoegd is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. Dit is rechtstreeks uitvoerbaar, zonder tussenkomst van de rechter in het land waar het betalingsbevel uitgevoerd wordt. De debiteur krijgt vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt gereageerd, wordt het betalingsbevel definitief. Het Europees betalingsbevel is alleen van toepassing op onbetwiste zaken, dat zijn zaken waarbij geen discussie is over de factuur. Met deze procedure kan er in bijna alle EU-lidstaten geprocedeerd worden. Deze procedure kenmerkt zich door zijn snelheid en lage kosten.