Wanneer u zaken doet in Italië, is er een reële kans dat u te maken heeft met een familiebedrijf. Het merendeel van de ondernemingen in Italië zijn namelijk familiebedrijven die al generaties lang bestaan. Continuïteit en het onderhouden van handelsrelaties zijn hierbij bijzonder belangrijk. Vaak hanteren de bedrijven in Italië een behoorlijk lange betalingstermijn in vergelijking met bedrijven in andere Europese landen. Heeft u te maken met een Italiaans bedrijf dat uw factuur niet betaalt? Omdat het rechtsstelsel in Italië uitgaat van debiteurenbescherming, kost het u als schuldeiser meer moeite om het Italiaanse bedrijf te laten betalen. Onze Italiaanse incasso advocaten hebben de middelen in huis voor een succesvol incasso. Met een Italiaanse afdeling op ons kantoor in Rome kunnen wij uw vorderingen in Italië daadkrachtig incasseren.

Tips bij een Italiaanse klant die niet betaalt:

 • Stuur uw Italiaanse klant direct een aanmaning.
 • Hanteer een betalingstermijn tussen 3 en 7 dagen.
 • Indien er nog niet betaald wordt, kunt u de formele aanmaning delen met de rechtbank.
 • Voeg bij de herinnering een specificatie van de vordering.

Meer tips

 • Geef in de aanmaning aan dat wanneer er niet tijdig wordt betaald, u de vordering uit handen geeft op kosten van de Italiaanse klant.
 • Snel handelen vergroot de kans op betaling.

Incasso Italië

Incasso Frankrijk

 • Onze Italiaanse advocaten kennen de lokale wetten

Onze Italiaanse incasso advocaten hebben ruime ervaring en kennis van de wet- en regelgeving in Italië. Daarnaast zijn ze volledig op de hoogte van de handelstradities en de cultuur in Italië. Dat maakt het makkelijker om uw Italiaanse debiteur snel te laten betalen.

 • Incasseren in de Italiaanse taal

Onze advocaten spreken zowel uw taal als de Italiaanse taal, waardoor ze taalbarrières eenvoudig overbruggen.

Uw vordering indienen

 • Incasso op maat

Elk zakelijk incasso is maatwerk. Wij werken daarom niet met gestandaardiseerde processen. Elke incassozaak beoordelen we als een unieke zaak. Om die reden kunnen we u bij elk incasso voorzien van een goed en passend advies.

 • Eerlijk advies

U krijgt altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Uw belang staat voorop. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.

Nr.
0
Voor incasso in Italië
+
0
Jaar ervaring
+
0
Medewerkers

Incassoprocedure in Italië

Het incassotraject in Italië is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechtbank, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechtbank in om uw Italiaanse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Italië lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

1. Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechtbank te voorkomen, hier kunnen namelijk extra kosten aan verbonden zijn. We nemen contact op met uw Italiaanse debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

 • Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen uw debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch contact met uw debiteur op waarbij we uw debiteur verzoeken om alsnog te betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling.
 • Betalingsregeling treffen: Het treffen van een betalingsregeling is in veel gevallen aan te raden. Wanneer een betalingsregeling is ondertekend door uw klant, betekent dit dat uw klant instemt met de schuld. Mocht uw debiteur ook deze betalingsregeling niet nakomen, dan kan heeft hij de schuld al wel erkend. Dit kan in een later stadium van pas komen. Bij het treffen van een betalingsregeling is het echter wel van belang om een Italiaanse advocaat in te schakelen die vloeiend Italiaans spreekt en bekend is met de Italiaanse onderhandeltechnieken.
 • Aankondiging gerechtelijke procedure: Wanneer er niet betaald wordt, zal de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Italiaanse klant vaak over de streep trekken. Uw Italiaanse klant wil niet het risico lopen dat er een gerechtelijke procedure tegen hem wordt gestart.

2. Gerechtelijk incasseren

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechtbank stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. In Italië zijn er een aantal gerechtelijke procedures die u kunt laten starten om uw geld te incasseren. Hieronder worden de belangrijkste procedures uitgelegd:

 • Betalingsbevel: Het Italiaanse betalingsbevel is een procedure die zonder tussenkomst van de debiteur wordt gevoerd tussen de schuldeiser en de rechtbank. Met deze procedure heeft u als schuldeiser de mogelijkheid om aan de rechtbank te vragen om het vonnis direct uit te voeren. De debiteur heeft na dit vonnis 40 dagen de tijd om te reageren op het bevel. Als de debiteur ervoor kiest om verweer te voeren, dan wordt er automatisch een bodemprocedure opgestart.
 • Bodemprocedure: Gaat uw debiteur in verweer tegen het vonnis of is er sprake van een betwiste vordering (een vordering die uw debiteur onterecht vindt)? Dan kan er een bodemprocedure gestart worden, de ‘processo ordinario di cognizione’. Hierbij moet de vordering gemotiveerd en onderbouwd worden met bewijzen. Er zullen één of meerdere zittingen volgen die door de rechtbank worden bepaald. Het is mogelijk dat er getuigen aangedragen moeten worden om zo de vordering te kunnen onderbouwen. Ook kan de rechtbank een deskundige benoemen. Omdat deze procedure in sommige gevallen langer dan een jaar kan duren, is de bodemprocedure niet altijd de beste optie.
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. Indien de rechter in uw land bevoegd is, kan deze rechter over uw grensoverschrijdende geschil beslissen. Onze behandelende advocaat kan beoordelen of de rechter in uw land bevoegd is.
  Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. Dit is rechtstreeks uitvoerbaar, zonder tussenkomst van de rechter in het land waar het betalingsbevel uitgevoerd wordt. De debiteur krijgt vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt gereageerd, wordt het betalingsbevel definitief. Het Europees betalingsbevel is alleen van toepassing op onbetwiste zaken, dat zijn zaken waarbij geen discussie is over de factuur. Met deze procedure kan er in bijna alle EU-lidstaten op een snelle manier en zonder veel kosten een vordering geïncasseerd worden.