Heeft uw bedrijf een Letse klant die uw factuur niet betaalt? De handelscultuur en de regelgeving in Letland zijn anders dan uw eigen gewoontes. Dat maakt een incasso in letland vaak ingewikkeld. Onze incasso advocaten hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen. Vanaf het moment dat u uw incassozaak aan ons overdraagt, doen wij er alles aan om uw geld te incasseren. Wij hebben als incasso advocatenkantoor meer dan 60 jaar kennis en ervaring in huis om u bij te staan bij uw zakelijke incasso in letland.

Tips bij een Letse klant die niet betaalt:

  • Neem contact op met de debiteur en vraag waarom de factuur nog niet is betaald.
  • Betaalt uw Letse klant niet? Stuur dan direct een aanmaning.
  • Vermeld in de aanmaning een duidelijke omschrijving van de factuur.
  • Vermeld hierin een specifiek aantal dagen als betalingstermijn.

Incasso Letland

Internationale incasso

  • Kennis van lokale wetten en handelstradities

Onze internationale incasso advocaten hebben ruime ervaring en kennis van de wet- en regelgeving in Letland. Daarnaast zijn ze volledig op de hoogte van de handelstradities en de cultuur in Letland. Dat maakt het makkelijker om uw Letse debiteur snel te laten betalen.

  • Met een incasso advocaat staat u sterker

Incasso advocaten hebben meer middelen om druk te zetten op uw Letse debiteur dan een incassobureau of een deurwaarder. Daarnaast kunnen wij u zowel in de buitengerechtelijke fase als in de gerechtelijke fase bijstaan. Dit bespaart u tijd en kosten.

Uw vordering indienen

  • Incasso op maat

Elk zakelijk incasso is maatwerk. Wij werken daarom niet met gestandaardiseerde processen. Elke incassozaak beoordelen we als een unieke zaak. Om die reden kunnen we u bij elk incasso voorzien van een goed en passend advies.

  • Eerlijk advies

U krijgt altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Uw belang staat voorop. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.

Nr.
0
Voor incasso in Letland
+
0
Jaar ervaring
+
0
Medewerkers

Incassoprocedure in Letland

Het incassotraject in Letland is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechtbank, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechtbank in om uw Letse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste incasso zaken in Letland lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

1. Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in deze fase. We proberen de tussenkomst van een rechtbank te voorkomen. We nemen contact op met uw Letse klant om ervoor te zorgen dat deze alsnog betaalt. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw Letse debiteur in gesprek gaan. Als de debiteur ook dan niet binnen de gestelde termijn betaalt, kunnen we in overleg met u een gerechtelijke procedure starten. De aankondiging van een gerechtelijke procedure trekt in veel gevallen uw klant in Letland alsnog over de streep om te betalen.

2. Gerechtelijk incasseren

Indien uw Letse debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechtbank in Letland stappen. Wij geven altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Ook laten we u vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn. Wij gaan pas aan de slag nadat u toestemming heeft gegeven.

  • Europees Betalingsbevelprocedure: Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. Indien de rechter in uw land bevoegd is, kan deze rechter over uw grensoverschrijdende geschil beslissen. Onze behandelende advocaat kan beoordelen of de rechter in uw land bevoegd is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. Dit is rechtstreeks uitvoerbaar, zonder tussenkomst van de rechter in het land waar het betalingsbevel uitgevoerd wordt. De debiteur krijgt vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt gereageerd, wordt het betalingsbevel definitief. Het Europees betalingsbevel is alleen van toepassing op onbetwiste zaken, dat zijn zaken waarbij geen discussie is over de factuur. Met deze procedure kan er in bijna alle EU-lidstaten geprocedeerd worden. Deze procedure kenmerkt zich door zijn snelheid en lage kosten.