Heeft uw bedrijf een Luxemburgse klant die uw factuur niet betaalt? De handelscultuur en de regelgeving in Luxemburg zijn anders dan u gewend bent. Dat maakt een incasso in Luxemburg vaak ingewikkeld. Onze incasso advocaten hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen. Vanaf het moment dat u uw incassozaak aan ons overdraagt, doen wij er alles aan om uw geld te incasseren. Wij hebben als incasso advocatenkantoor meer dan 60 jaar kennis en ervaring in huis om u bij te staan bij uw zakelijke incasso in Luxemburg.

Tips bij een Luxemburgse klant die niet betaalt:

  • Neem contact op met de debiteur en vraag waarom de factuur nog niet is betaald.
  • Wilt uw Luxemburgse klant niet betalen? Stuur dan direct een aanmaning.
  • Vermeld in de aanmaning een duidelijke omschrijving van de factuur.
  • Vermeld hierin een specifiek aantal dagen als betalingstermijn.

Incasso Luxemburg

Internationale incasso

  • Onze Duitse en Franse advocaten kennen de lokale wetten

Onze Duitse en Franse incasso advocaten hebben ruime ervaring en kennis van de wet- en regelgeving in Luxemburg. Daarnaast zijn ze volledig op de hoogte van de handelstradities en de cultuur in Luxemburg. Dat maakt het makkelijker om uw Luxemburgse debiteur snel te laten betalen.

  • Incasseren in de Duitse en Franse taal

Onze advocaten spreken zowel uw taal als de Duitse en Franse taal, waardoor ze taalbarrières eenvoudig overbruggen.

Uw vordering indienen

  • Incasso op maat

Elk zakelijk incasso is maatwerk. Wij werken daarom niet met gestandaardiseerde processen. Elke incassozaak beoordelen we als een unieke zaak.

  • Eerlijk advies

U krijgt altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Uw belang staat voorop. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.

Nr.
0
Voor incasso in Luxemburg
+
0
Jaar ervaring
+
0
Medewerkers

Incassoprocedure in Luxemburg

Het incassotraject in Luxemburg is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechtbank, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechtbank in om uw Luxemburgse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste incasso zaken in Luxemburg lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

1. Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in deze fase. We proberen de tussenkomst van een rechtbank te voorkomen. We nemen contact op met uw Luxemburgse klant om ervoor te zorgen dat deze alsnog betaalt. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw Luxemburgse debiteur in gesprek gaan. Als de debiteur ook dan niet binnen de gestelde termijn betaalt, kunnen we in overleg met u een gerechtelijke procedure starten. De aankondiging van een gerechtelijke procedure trekt in veel gevallen uw klant alsnog over de streep om te betalen.

2. Gerechtelijk incasseren

Indien uw Luxemburgse debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechtbank in Luxemburg stappen. Wij geven altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Ook laten we u vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn. Wij gaan pas aan de slag nadat u toestemming heeft gegeven.

  • Europees Betalingsbevelprocedure: Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. Indien de rechter in uw land bevoegd is, kan deze rechter over uw grensoverschrijdende geschil beslissen. Onze behandelende advocaat kan beoordelen of de rechter in uw land bevoegd is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. Dit is rechtstreeks uitvoerbaar, zonder tussenkomst van de rechter in het land waar het betalingsbevel uitgevoerd wordt. De debiteur krijgt vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt gereageerd, wordt het betalingsbevel definitief. Het Europees betalingsbevel is alleen van toepassing op onbetwiste zaken, dat zijn zaken waarbij geen discussie is over de factuur. Met deze procedure kan er in bijna alle EU-lidstaten geprocedeerd worden. Deze procedure kenmerkt zich door zijn snelheid en lage kosten.