Betaalt uw Nederlandse klant de facturen niet? In Nederland worden facturen doorgaans sneller betaald dan in andere Europese landen. Hoewel Nederlandse bedrijven hun openstaande rekeningen de afgelopen jaren nog sneller zijn gaan betalen, wordt een derde van alle facturen nog altijd te laat betaald. Wanneer u te maken krijgt met een niet-betalende klant in Nederland, bent u vaak niet bekend met de handelstradities van uw Nederlandse zakenpartner. Dat maakt een vordering vaak ingewikkeld. Onze Nederlandse advocaten zijn de grondleggers van de Nederlandse incasso advocatuur. Vanuit ons hoofdkantoor in Nederland weten onze advocaten al meer dan 60 jaar succesvol te incasseren in Nederland.

Tips bij een Nederlandse klant die niet betaalt:

 • Bel direct uw Nederlandse klant op en vraag waarom er nog niet is betaald.
 • Wordt hierop niet gereageerd, stuur dan een schriftelijke aanmaning.
 • Vermeld een duidelijke betalingstermijn in de aanmaning.

Meer tips

 • Een sommatie kunt u gewoon per mail versturen indien u ook op digitale wijze met uw klant contact heeft gehad.
 • Geef aan dat wanneer er niet tijdig wordt betaald, u de vordering uit handen geeft en dat de vordering wordt verhoogd met incassokosten.

Incasso Nederland

Incasso Nederland

 • Onze Nederlandse advocaten kennen de lokale wetten

Onze Nederlandse incasso advocaten hebben ruime ervaring en kennis van de wet- en regelgeving in Nederland. Daarnaast zijn ze volledig op de hoogte van de handelstradities en de cultuur in Nederland. Dat maakt het makkelijker om uw Nederlandse debiteur snel te laten betalen.

 • Incasseren in de Nederlandse taal

Onze advocaten spreken zowel uw taal als de Nederlandse taal, waardoor ze taalbarrières eenvoudig overbruggen.

Uw vordering indienen

 • Incasso op maat

Elk zakelijk incasso is maatwerk. Wij werken daarom niet met gestandaardiseerde processen. Elke vordering beoordelen we als een unieke zaak. Om die reden kunnen we u bij elk incasso voorzien van een goed en passend advies.

 • Eerlijk advies

U krijgt altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Uw belang staat voorop. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.

Nr.
0
Voor incasso in Nederland
+
0
Jaar ervaring
+
0
Medewerkers

Incassoprocedure in Nederland

Het incassotraject in Nederland is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechtbank, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechtbank in om uw Nederlandse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. Ruim 95% van de zaken in Nederland lossen we buitengerechtelijk op, zonder tussenkomst van een rechter.

1. Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechtbank te voorkomen, hier kunnen namelijk extra kosten aan verbonden zijn. We nemen contact op met uw Nederlandse klant om ervoor te zorgen dat deze debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

          • Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen de debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch contact met de debiteur op waarbij we de debiteur verzoeken alsnog te betalen. De debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling. Hierbij worden ook de rente en kosten gevorderd.
          • Betalingsregeling treffen: In sommige gevallen kunnen we met de debiteur een korte betalingsregeling treffen. Het voordeel hiervan is dat wanneer deze debiteur de regeling niet nakomt, er geen discussie meer kan ontstaan of uw vordering terecht is of niet. Wanneer de debiteur instemt met een betalingsregeling, wordt de vordering immers door de debiteur erkent.
          • Faillissementsverzoek: Het meest effectieve incassomiddel in Nederland is het dreigen met een faillissementsverzoek. Het middel is snel, goedkoop en zet maximale druk op de debiteur.

2. Gerechtelijk incasseren

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechtbank stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. In Nederland zijn er een aantal gerechtelijke procedures die u kunt laten starten om uw geld te incasseren. Hieronder worden de belangrijkste procedures uitgelegd:

          • Faillissementsprocedure: Een faillissementsprocedure kan gestart worden als er sprake is van een onbetwiste vordering. In dat geval is er geen discussie over de vordering. De faillissementsprocedure is een zeer snelle procedure. Binnen drie weken vindt er een zitting bij de rechtbank plaats. Tijdens deze zitting beoordeelt de rechter of de debiteur failliet moet worden verklaard. Het doel van een faillissementsaanvraag is in beginsel echter om druk uit te oefenen op de debiteur om zo de vordering betaald te krijgen. Veel debiteuren betalen dan alsnog. Als de debiteur daadwerkelijk niet in staat is om tot betaling over te gaan, dan kan hij failliet worden verklaard. Er wordt dan een curator aangesteld, die zal dan alle activa eerlijk verdelen over alle schuldeisers.
          • Dagvaardingsprocedure: Bij zowel betwiste als onbetwiste vorderingen is het mogelijk om een dagvaardingsprocedure te starten, ook wel bodemprocedure genoemd. Er wordt dan een rechtszaak aangespannen tegen de debiteur. De rechter kan dan de debiteur veroordelen tot het betalen van de vordering. In deze procedure kan op allerlei manieren bewijs worden aangeleverd. De rechter zal vaak proberen om partijen samen een schikking te laten treffen. Het nadeel van deze procedure is dat het relatief veel tijd in beslag neemt. Een eenvoudige dagvaardingsprocedure in Nederland duurt gemiddeld zes maanden tot een jaar. Wanneer het een gecompliceerde zaak is, duurt een dagvaardingsprocedure nog langer. Een zaak kan dan ongeveer één tot twee jaar duren. Daarna kan er ook nog een hoger beroep worden gegaan, waardoor een zaak nog langer duurt.
          • Europees Betalingsbevelprocedure: Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. Indien de rechter in uw land bevoegd is, kan deze rechter over uw grensoverschrijdende geschil beslissen. Onze behandelende advocaat kan beoordelen of de rechter in uw land bevoegd is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. Dit is rechtstreeks uitvoerbaar, zonder tussenkomst van de rechter in het land waar het betalingsbevel uitgevoerd wordt. De debiteur krijgt vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt gereageerd, wordt het betalingsbevel definitief. Het Europees betalingsbevel is alleen van toepassing op onbetwiste zaken, dat zijn zaken waarbij geen discussie is over de factuur. Met deze procedure kan er in bijna alle EU-lidstaten geprocedeerd worden. Deze procedure kenmerkt zich door zijn snelheid en lage kosten.