Polen is één van de snelst groeiende economieën in Europa. Doet u zaken met een Poolse ondernemer maar betaalt deze uw facturen niet? Het is belangrijk om spoedig te reageren. Incassoprocedures duren in Polen al snel lang. Wanneer uw Poolse klant niet betaalt, hebben onze Poolse incasso advocaten de middelen om uw klant alsnog te laten betalen. Vanaf het moment dat u uw incassozaak aan ons overdraagt, doen wij er alles aan om uw geld te incasseren.

Tips bij een Poolse klant die niet betaalt:

 • Neem direct contact op met uw klant en vraag waarom er nog niet is betaald.
 • Wordt hierop niet gereageerd, stuur dan een schriftelijke aanmaning.
 • Vermeld een duidelijke betalingstermijn in de betalingsherinnering. Dit is erg belangrijk om sterk te staan in een eventuele gerechtelijke procedure.
 • In Polen is een betalingstermijn van 14 dagen gebruikelijk.

Meer tips

 • Voeg een specificatie van de vordering toe aan de betalingsherinnering.
 • Kondig aan dat u de vordering uit handen zal geven op kosten van de klant als er niet tijdig wordt betaald.
 • Ga overeenkomsten schriftelijk aan.
 • Verstuur uw correspondentie altijd per aangetekende post.

Incasso Polen

Incasso Polen

 • Onze Poolse advocaten kennen de lokale wetten

Onze Poolse incasso advocaten hebben ruime ervaring en kennis van de wet- en regelgeving in Polen. Daarnaast zijn ze volledig op de hoogte van de handelstradities en de cultuur in Polen. Dat maakt het makkelijker om uw Poolse debiteur snel te laten betalen.

 • Incasseren in de Poolse taal

Onze advocaten spreken zowel uw taal als de Poolse taal, waardoor ze taalbarrières eenvoudig overbruggen.

Uw vordering indienen

 • Incasso op maat

Elk zakelijk incasso is maatwerk. Wij werken daarom niet met gestandaardiseerde processen. Elke incassozaak beoordelen we als een unieke zaak. Om die reden kunnen we u bij elk incasso voorzien van een goed en passend advies.

 • Eerlijk advies

U krijgt altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Uw belang staat voorop. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.

Nr.
0
Voor incasso in Polen
+
0
Jaar ervaring
+
0
Medewerkers

Incassoprocedure in Polen

Het incassotraject in Polen is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechtbank, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechtbank in om uw Poolse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Polen lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

1. Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechtbank te voorkomen, hier kunnen namelijk extra kosten aan verbonden zijn. We nemen contact op met uw Poolse debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

 • Schriftelijke aanmaning: We sturen uw debiteur een schriftelijke aanmaning waarin we uw debiteur verzoeken om alsnog te betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens slechts enkele dagen de tijd voor een (deel)betaling. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw debiteur in gesprek gaan.
 • Betalingsregeling treffen: In Polen is het aan te raden om een betalingsregeling te treffen. Een ondertekende regeling kan in een later stadium bovendien worden ingezet als erkenning van schuld aan de kant van de debiteur. Hierbij is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een advocaat die de Poolse taal vloeiend spreekt en bekend is met de onderhandeltechnieken met Poolse ondernemers.
 • Zwarte lijst: Onze advocaten hebben de mogelijkheid om Poolse wanbetalers in te schrijven op een zogenaamde zwarte lijst, de Krajowy Rejestr Długów. Bedrijven die op deze lijst staan bijgeschreven, hebben vaak meer moeite om nieuwe handelsrelaties te vinden of bestaande relaties te behouden. Omdat uw klant dit ongetwijfeld wil voorkomen, is dit een goed middel om druk te zetten.
 • Aankondiging gerechtelijke procedure: Wanneer er niet betaald wordt, kunnen we in overleg met u een gerechtelijke procedure starten. Vaak zal de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Poolse klant al over de streep trekken om toch te betalen.

2. Gerechtelijk incasseren

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechtbank stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. De Poolse rechtbank kent geen vaste termijnen in de rechtsprocedures, hierdoor kan een gerechtelijke procedure soms lang duren. In de gerechtelijke fase hebben we de volgende mogelijkheden om betaling af te dwingen:

 • Betalingsbevel: Bij onbetwiste vorderingen bestaat de mogelijkheid om te procederen via een betalingsbevel (nakaz zapłaty). Er wordt dan bij de rechter om een betalingsbevel gevraagd. Gemiddeld duurt het tot 12 weken voordat het betalingsbevel wordt verzonden naar de debiteur. De debiteur krijgt vervolgens 14 dagen de tijd om te reageren. De debiteur kan of betalen zoals in het bevel staat, of aangeven dat hij zich wil verdedigen tegen het bevel. In dat geval zal er een bodemprocedure worden opgestart. De betalingsbevel procedure is een erg populaire procedure en kenmerkt zich door de snelheid, eenvoud en de kostendekkende proceskostenveroordeling.
 • Bodemprocedure: Een bodemprocedure kan gestart worden wanneer de debiteur zich verdedigt tegen een betalingsbevel of wanneer er sprake is van een betwiste vordering. In het laatste geval is de debiteur het niet eens met de vordering en heeft hij gegronde redenen om niet te betalen. Er volgen dan één of meer zittingen bij de rechtbank. De vordering moet dan gemotiveerd en onderbouwd worden met bewijzen. Het zou ook kunnen dat wij getuigen moeten aandragen om de vordering te onderbouwen. De rechtbank kan ook een deskundige benoemen. De bodemprocedure duurt in Polen gemiddeld vier tot zes maanden.
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. Indien de rechter in uw land bevoegd is, kan deze rechter over uw grensoverschrijdende geschil beslissen. Onze behandelende advocaat kan beoordelen of de rechter in uw land bevoegd is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. Dit is rechtstreeks uitvoerbaar, zonder tussenkomst van de rechter in het land waar het betalingsbevel uitgevoerd wordt. De debiteur krijgt vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt gereageerd, wordt het betalingsbevel definitief. Het Europees betalingsbevel is alleen van toepassing op onbetwiste zaken, dat zijn zaken waarbij geen discussie is over de factuur. Met deze procedure kan er in bijna alle EU-lidstaten geprocedeerd worden. Deze procedure kenmerkt zich door zijn snelheid en lage kosten.