Heeft uw bedrijf een klant in Roemenië die uw facturen niet betaalt? De formele eisen aan overeenkomsten en de communicatie leiden vaak tot problemen bij de betalingen. Het is daarom belangrijk om alle afspraken en overeenkomsten met uw Roemeense klant goed op papier te zetten. Hoewel Roemenië is toegetreden tot de Europese Unie, zijn er in Roemenië soms nog afwijkende procedures in vergelijking met andere Europese landen. Dit maakt een incasso vaak ingewikkeld. Onze Roemeense incasso advocaten hebben de middelen om uw klant alsnog te laten betalen. Vanaf het moment dat u uw incassozaak aan ons overdraagt, doen wij er alles aan om uw geld te incasseren.

Tips bij een Roemeense klant die niet betaalt:

 • Het is in Roemenië niet verplicht een aanmaning te sturen, wij raden echter aan om wel direct een aanmaning te versturen. Indien niet wordt betaald kunt u de aanmaning delen met de rechtbank.
 • Vermeld in de aanmaning dat u de vordering ter incasso overdraagt indien er niet wordt betaald.
 • In Roemenië wordt doorgaans een betalingstermijn tussen 15 en 30 gehanteerd.

Meer tips

 • Informeer uw Roemeense klant altijd vooraf dat u mogelijk gerechtelijke stappen gaat nemen en geef uw klant dan nog een kans om te betalen. Doet u dat niet, kan de rechter besluiten dat u voor de incassokosten moet opdraaien.
 • Leg alles schriftelijk vast, inclusief ondertekening, en verstuur altijd per aangetekende post. In Roemenië dienen namelijk alle overeenkomsten ontegenzeggelijk bewezen te kunnen worden.

tips-ico

Incasso Roemenië

 • Onze Roemeense advocaten kennen de lokale wetten

Onze Roemeense incasso advocaten hebben ruime ervaring en kennis van de wet- en regelgeving in Roemenië. Daarnaast zijn ze volledig op de hoogte van de handelstradities en de cultuur in Roemenië. Dat maakt het makkelijker om uw Roemeense debiteur snel te laten betalen.

 • Incasseren in de Roemeense taal

Onze advocaten spreken zowel uw taal als de Roemeense taal, waardoor ze taalbarrières eenvoudig overbruggen.

Uw vordering indienen

 • Incasso op maat

Elk zakelijk incasso is maatwerk. Wij werken daarom niet met gestandaardiseerde processen. Elke incassozaak beoordelen we als een unieke zaak. Om die reden kunnen we u bij elk incasso voorzien van een goed en passend advies.

 • Eerlijk advies

U krijgt altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Uw belang staat voorop. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.

Nr.
0
Voor incasso in Roemenië
+
0
Jaar ervaring
+
0
Medewerkers

Incassoprocedure in Roemenië

Het incassotraject in Roemenië is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechtbank, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechtbank in om uw Roemeense klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Roemenië incasseren wij in de buitengerechtelijke fase, zonder tussenkomst van een rechter.

1. Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechtbank te voorkomen, hier kunnen namelijk extra kosten aan verbonden zijn. We nemen contact op met uw Roemeense debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

 • Schriftelijke en telefonisch sommeren: We bellen uw debiteur en we sturen een schriftelijke aanmaning waarbij we de debiteur verzoeken om alsnog te betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens slechts dagen de tijd voor een betaling. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw debiteur in gesprek gaan.
 • Beslaglegging aanvragen: Wanneer u een openstaande vordering heeft, kunt u in Roemenië een beslaglegging aanvragen op roerende en onroerende goederen van uw debiteur. Dit kan alleen als gerechtelijke procedures om een executoriale titel te verkrijgen al zijn opgestart. Onder dezelfde voorwaarden kan een schuldeiser beslaglegging aanvragen van bijvoorbeeld vorderingen, waardepapieren en immateriële activa die aan de debiteur overgedragen zouden moeten worden.
 • Aankondiging gerechtelijke procedure: Wanneer er niet wordt betaald, kunnen we in overleg met u een gerechtelijke procedure starten. Vaak zal de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Roemeense klant al over de streep trekken om toch te betalen.

2. Gerechtelijk incasseren

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechtbank stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. In Roemenië kan de behandeling van vergelijkbare zaken door verschillende rechtbanken geheel anders verlopen. Ook de waarde van bijvoorbeeld afspraken die via de mail zijn gemaakt, kan per rechter anders worden beoordeeld. Onze Roemeense incasso advocaten hebben de kennis en ervaring om u optimaal bij te staan bij uw incassozaak in Roemenië. In de gerechtelijke fase zijn er de volgende mogelijkheden om betaling af te dwingen:

 • Small claims procedure: Hoewel dit tegen ons advies ingaat, kunt u deze procedure zonder advocaat voeren. Deze procedure kunt u starten bij vorderingen met een hoofdsom tot 10.000 Roemeense RON (circa €2.200). Hiervoor moet u een formulier invullen met zaakgegevens en deze opsturen naar de rechtbank. Vervolgens krijgt uw debiteur een formulier waarin hij tegenbewijs kan leveren. Gemiddeld doet de rechtbank na 90 dagen uitspraak. Naast de geschreven documentatie kan de rechtbank ook gebruik maken van andere vormen van bewijs, zoals het oproepen van getuigen of externe experts. Wel is een vereiste dat de kosten niet buitenproportioneel zijn.
 • Betalingsbevelprocedure: Voor slechts 40 euro kunt u met een advocaat een betalingsbevelprocedure starten bij de Roemeense rechtbank. Dit is de meest effectieve methode die binnen drie maanden een rechterlijke uitspraak oplevert die uitvoerbaar is. Voor deze procedure is er geen beperkingen voor de hoogte van de hoofdsom.
 • Standaardprocedure: Heeft u geen schriftelijke overeenkomsten? In dat geval kunt u geen small claims procedure of een betalingsbevelprocedure starten, maar zal een standaardrechtsprocedure gestart moeten worden. Onze Roemeense incasso advocaten adviseren u graag over de mogelijkheden.
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. Indien de rechter in uw land bevoegd is, kan deze rechter over uw grensoverschrijdende geschil beslissen. Onze behandelende advocaat kan beoordelen of de rechter in uw land bevoegd is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. Dit is rechtstreeks uitvoerbaar, zonder tussenkomst van de rechter in het land waar het betalingsbevel uitgevoerd wordt. De debiteur krijgt vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt gereageerd, wordt het betalingsbevel definitief. Het Europees betalingsbevel is alleen van toepassing op onbetwiste zaken, dat zijn zaken waarbij geen discussie is over de factuur. Met deze procedure kan er in bijna alle EU-lidstaten geprocedeerd worden. Deze procedure kenmerkt zich door zijn snelheid en lage kosten.