Betaalt uw Spaanse klant uw facturen niet? Binnen Europa staan Spanjaarden bekend om hun relatief lakse houding ten opzichte van betalingstermijnen. Spaanse handelspartners voelen minder druk om uw facturen op tijd te betalen. Zelfs de Spaanse overheid geeft hierin geen goed voorbeeld: de Spaanse overheid staat er namelijk om bekend dat zij een trage betaler is. Spaanse bedrijven hanteren vaak langere betalingstermijnen in vergelijking met andere Europese landen. Wanneer u wilt procederen tegen een Spaans bedrijf, begint u bovendien al met een achterstand. De Spaanse rechtsinstanties gaan uit van een debiteurenbescherming en zijn vaak geneigd om de Spaanse debiteur in het gelijk te stellen. Hierdoor kost het u als schuldeiser meer moeite om het Spaanse bedrijf te laten betalen. Onze Spaanse incasso advocaten hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen. Met een Spaanse afdeling op het hoofdkantoor en een eigen kantoor in Barcelona kunnen wij uw vorderingen in Spanje daadkrachtig incasseren.

Tips bij een Spaanse klant die niet betaalt:

 • Bel uw klant op en vraag waarom er niet is betaald.
 • Komt u er samen niet uit? Stuur via aangetekende post (burofax) een aanmaning.
 • Let er op dat uw Spaanse debiteur mogelijk tijd probeert te winnen met discutabele betalingsregelingen of betwistingen. Wees volhardend, duidelijk en wacht niet te lang.
 • In Spanje is het gebruikelijk om een betalingstermijn van 3 tot 7 dagen te hanteren.

Meer tips

 • Geef bij de aanmaning aan dat u helaas genoodzaakt bent andere maatregelen te nemen als hieraan geen gehoor wordt gegeven.
 • Ga bij voorkeur schriftelijke overeenkomsten aan.

debt-collection-spain

  Incasso Spanje

   • Onze Spaanse advocaten kennen de lokale wetten

   Onze Spaanse incasso advocaten hebben ruime ervaring en kennis van de wet- en regelgeving in Spanje. Daarnaast zijn ze volledig op de hoogte van de handelstradities en de cultuur in Spanje. Dat maakt het makkelijker om uw Spaanse debiteur snel te laten betalen.

   • Incasseren in de Spaanse taal

   Onze advocaten spreken zowel uw taal als de Spaanse taal, waardoor ze taalbarrières eenvoudig overbruggen.

   Uw vordering indienen

   • Incasso op maat

   Elk zakelijk incasso is maatwerk. Wij werken daarom niet met gestandaardiseerde processen. Elke incassozaak beoordelen we als een unieke zaak. Om die reden kunnen we u bij elk incasso voorzien van een goed en passend advies.

   • Eerlijk advies

   U krijgt altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Uw belang staat voorop. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.

   Nr.
   0
   Voor incasso in Spanje
   +
   0
   Jaar ervaring
   +
   0
   Medewerkers

   Incassoprocedure in Spanje

   Het incassotraject in Spanje is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechtbank, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechtbank in om uw Spaanse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Spanje lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

   1. Buitengerechtelijk incasseren

   Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechtbank te voorkomen, hier kunnen namelijk extra kosten aan verbonden zijn. We nemen contact op met uw Spaanse debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

   • Schriftelijke en telefonisch sommeren: We bellen uw debiteur en we sturen een schriftelijke aanmaning waarbij we uw debiteur verzoeken om alsnog te betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw debiteur in gesprek gaan.
   • Inschrijven op de zwarte lijst: Ons Spaanse team kan uw debiteur op een zwarte lijst inschrijven, op de ASNEF. Bedrijven die op deze lijst staan ingeschreven, hebben vaak meer moeite om nieuwe handelsrelaties te vinden of om bestaande relaties te behouden. Bovendien is het voor bedrijven die op deze lijst staan moeilijker om kredieten te verkrijgen. Uw Spaanse klant wil dit natuurlijk voorkomen, waardoor dit een goed middel is om druk te zetten.

   2. Gerechtelijk incasseren

   Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechtbank stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. Spanje kent verschillende mogelijkheden om te procederen tegen debiteuren. Afhankelijk van de soort vordering en de hoogte van de vordering zijn er de volgende mogelijkheden om in de gerechtelijke fase een betaling af te dwingen:

   • Betalingsbevelprocedure:De betalingsbevelprocedure (proceso monitorio) is een procedure waarbij via de rechtbank een verzoek kan worden gedaan om een betalingsbevel. De rechter stuurt de debiteur vervolgens een bevel waarin de debiteur verzocht wordt om binnen 20 dagen te reageren. De debiteur kan of de vordering alsnog betalen of zich verdedigen tegen de vordering indien hij het niet eens is met de vordering. In dat geval wordt de zaak automatisch doorgeleid naar een uitvoerige bodemprocedure. Indien de debiteur zich niet verdedigt, kan er met een betalingsbevelprocedure relatief snel een vonnis worden verkregen.
   • Dagvaardingsprocedure tot €6000,-:Deze dagvaardingsprocedure (juicio verbal) is een optie voor vorderingen tot € 6.000,-. Bij deze procedure wordt na een dagvaarding door de rechtbank een zitting gepland. Binnen zes weken na de zitting wordt een vonnis gewezen.
   • Dagvaardingsprocedure vanaf €6000,-: Deze dagvaardingsprocedure (juicio ordinario) geldt voor vorderingen van meer dan € 6.000,-, waarbij uitvoerig wordt geprocedeerd. Dit kan één à twee jaar duren.
   • Juicio cambiario: Indien uw vordering is gebaseerd op een onbetaalde cheque of wissel, bestaat in Spanje een aparte procedure, namelijk de juicio cambiario. Op basis van deze wissels of cheques maant de rechter de debiteur tot betaling binnen tien dagen. De rechter kan tegelijkertijd conservatoir beslag leggen op goederen van debiteur.
   • Europees Betalingsbevelprocedure: Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. Indien de rechter in uw land bevoegd is, kan deze rechter over uw grensoverschrijdende geschil beslissen. Onze behandelende advocaat kan beoordelen of de rechter in uw land bevoegd is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. Dit is rechtstreeks uitvoerbaar, zonder tussenkomst van de rechter in het land waar het betalingsbevel uitgevoerd wordt. De debiteur krijgt vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt gereageerd, wordt het betalingsbevel definitief. Het Europees betalingsbevel is alleen van toepassing op onbetwiste zaken, dat zijn zaken waarbij geen discussie is over de factuur. Met deze procedure kan er in bijna alle EU-lidstaten geprocedeerd worden. Deze procedure kenmerkt zich door zijn snelheid en lage kosten.