Nie można dochodzić zaległych faktur w nieskończoność. Ich wymagalność z czasem wygasa. Po upływie okresu przedawnienia nie można już dochodzić wynikających z nich roszczeń w drodze postepowania sadowego.