Betaalt uw Griekse klant de facturen niet? In Griekenland worden veel facturen niet binnen de gestelde termijn betaald. De laatste jaren heeft Griekenland het financieel zwaar te verduren gehad. Doordat er kapitaalbeperkingen van kracht zijn, kost de financiële administratie van uw Griekse klant meer tijd. Als gevolg van de crisis ligt de prioriteit van uw Griekse handelspartner bovendien niet op het betalen van facturen. Onze Griekse incasso advocaten hebben de middelen om uw Griekse klant alsnog te laten betalen. Vanaf het moment dat u uw incassozaak aan ons overdraagt, doen wij er alles aan om uw geld te incasseren.

Tips bij een Griekse klant die niet betaalt:

 • Bel uw Griekse klant op en vraag waarom er nog niet is betaald.
 • Veel brieven sturen kan uw handelsrelatie in gevaar brengen.
 • Stuur één volledig onderbouwde aanmaning met een duidelijk overzicht van alle facturen.
 • Vermeld in de aanmaning een betalingstermijn van 7 dagen.

Meer tips

 • Mondelinge overeenkomsten zijn gebruikelijk in Griekenland.
 • Voorwaarden moeten duidelijk gecommuniceerd worden, bij voorkeur schriftelijk ondertekend.

Incasso Griekenland

Incasso Griekenland

 • Onze Griekse advocaten kennen de lokale wetten

Onze Griekse incasso advocaten hebben ruime ervaring en kennis van de wet- en regelgeving in Griekenland. Daarnaast zijn ze volledig op de hoogte van de handelstradities en de cultuur in Griekenland. Dat maakt het makkelijker om uw Griekse debiteur snel te laten betalen.

 • Incasseren in de Griekse taal

Onze advocaten spreken zowel uw taal als de Griekse taal, waardoor ze taalbarrières eenvoudig overbruggen.

Uw vordering indienen

 • Incasso op maat

Elk zakelijk incasso is maatwerk. Wij werken daarom niet met gestandaardiseerde processen. Elke incassozaak beoordelen we als een unieke zaak. Om die reden kunnen we u bij elk incasso voorzien van een goed en passend advies.

 • Eerlijk advies

U krijgt altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Uw belang staat voorop. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.

Nr.
0
Voor incasso in Griekenland
+
0
Jaar ervaring
+
0
Medewerkers

Incassoprocedure in Griekenland

Het incassotraject in Griekenland is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechtbank, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechtbank in om uw Griekse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Griekenland lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

1. Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechtbank te voorkomen, hier kunnen namelijk extra kosten aan verbonden zijn. We nemen contact op met uw Griekse klant om ervoor te zorgen dat deze debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:
          • Schriftelijke aanmaning: We sturen uw debiteur een schriftelijke aanmaning waarin we hem verzoeken alsnog te betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens slechts enkele dagen de tijd voor een (deel)betaling.
          • Betalingsregeling treffen: In Griekenland is het vaak effectief om een betalingsregeling op te stellen. Voor een effectieve onderhandeling is het heel belangrijk om begrip te tonen aan uw Griekse handelspartner.
          • Aankondiging gerechtelijke procedure: Wanneer er niet wordt betaald, zal de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Griekse klant vaak over de streep trekken. Grieken doen er alles aan om een dagvaarding te voorkomen.

2. Gerechtelijk incasseren

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechtbank stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. In Griekenland zijn er een aantal gerechtelijke procedures die u kunt laten starten om uw geld te incasseren. Hieronder worden de belangrijkste procedures uitgelegd:
          • Nationale betalingsbevelprocedure: Bij onbetwiste zaken kan de Nationale Betalingsbevelprocedure (Diatagi Pliromis) worden opgestart. Met deze procedure wordt redelijk snel en efficiënt een uitvoerbare titel behaald. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, zal onze advocaat direct de nodige middelen inzetten om deze uitspraak uit te voeren. Bijvoorbeeld door beslag te leggen op de rekeningen van uw debiteur.
          • Dagvaarden: Wanneer er sprake is van een betwiste vordering, dat wil zeggen dat uw debiteur gegronde redenen heeft om niet te betalen, kan uw advocaat de debiteur dagvaarden (agogi). Beide partijen zullen op de zitting hun zaak moeten verdedigen tegenover de rechter. Afhankelijk van de details van uw zaak moet worden bepaald of procesvoering wenselijk is.
          • Voorlopige rechtsmaatregelen: In meer dringende zaken, bijvoorbeeld om een risico te voorkomen of om een recht vast te stellen, kan ook een petitie worden ingediend om voorlopige rechtsmaatregelen (Asfalistika Metra) te laten toepassen. In het geval van deze tijdelijke rechtsbescherming, bijvoorbeeld in de vorm van conservatoir beslag, zal binnen een maand alsnog een rechtsprocedure worden opgestart om te voorkomen dat de maatregel wordt opgeheven.
          • Europees Betalingsbevelprocedure: Wanneer er sprake is van een grensoverschrijdend geschil bij handelszaken, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure toe te passen. De schuldeiser vult dan een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. Hiervoor vult de schuldeiser een standaardformulier in, wat wordt ingediend bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. Dit is rechtstreeks uitvoerbaar, zonder tussenkomst van de rechter in het land waar het betalingsbevel uitgevoerd wordt. De debiteur krijgt vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt gereageerd, wordt het betalingsbevel definitief. Het Europees betalingsbevel is alleen van toepassing op onbetwiste zaken, dat zijn zaken waarbij geen discussie is over de factuur. Met deze procedure kan er in bijna alle EU-lidstaten op een snelle manier en zonder veel kosten een vordering geïncasseerd worden.