Kā izveidot labu maksājuma atgādinājumu?

Ar maksājuma atgādinājumu jūs informējat savu klientu, ka maksājums nav veikts laikā, vienlaicīgi arī pieprasot, lai šis maksājums tiktu veikts.
Bet kā izveidot efektīvu maksājuma atgādinājumu, kas nodrošinās pēc iespējas ātrāku rēķina apmaksu?

Ieteikums nr 1: informējiet parādnieku, ka rēķina nomaksas termiņš ir beidzies

Tas varētu izklausīties pašsaprotami, taču vēstules saņēmējam uzreiz jākļūst skaidram, ka šis ir maksājuma atgādinājums. Dariet savam klientam vai parādniekam zināmu, ka maksājums joprojām nav veikts, un ar šo vēstuli jūs pieprasāt, lai noteiktā summa tiktu samaksāta.

Ieteikums nr 2: atsaucieties uz nesamaksāto rēķinu

Padariet zināmu savam parādniekam tieši kurš rēķins nav ticis nomaksāts. Norādiet rēķina numuru, parāda summu un apmaksas datumu, kā arī kurus produktus vai pakalpojumus šis maksājums ietver. Šādā veidā jūsu parādniekam nav jācenšas atrast vai uzminēt, kurš rēķins nav ticis apmaksāts, un tas var tikt izdarīts pēc iespējas ātrāk.

Ieteikums nr 3: norādiet konkrētu maksājuma termiņu

Dariet konkrēti zināmu jūsu parādniekam, kad tieši šim rēķinam ir jābūt nomaksātam. Norādīt specifisku maksājuma datumu ir labāk nekā lūgt veikt maksājumu noteiktu dienu laikā. Katrā valstī maksāšanas termiņi var atšķirties. Mēs iesakam pieprasīt maksājumu 14 dienu laikā, vēlreiz, norādot precīzu pēdējo apmaksas dienu.

Ieteikums nr 4: informējiet parādnieku par novēlota rēķina apmaksas sekām

Kas notiek, ja parādnieks joprojām nesamaksā rēķinu pat pēc jūsu atgādinājuma?
Norādiet sekas par atkārtoti nesamaksātu rēķinu atgādinājuma vēstulē. Kā par piemēru varat minēt, ka rēķina neapmaksāšanas gadījumā jūs nodosiet šo lietu parādu piedziņas firmai, un parādu piedziņas izmaksas tiks iekasētas no parādnieka. Tādā veidā jūsu klients ne tikai zinās, ko sagaidīt, bet arī būs motivēts rēķinu nomaksāt pēc iespējas ātrāk.

Ieteikums nr 5: izturieties profesionāli un palieciet pozitīvi noskaņoti

Neapmaksāts rēķins bieži rada lielu vilšanos. Izvairaties šīs emocijas parādīt savam klientam. Uzturiet jūsu komunikāciju pieklājīgu un lietišķu.

Ieteikums nr 6: nenorādiet sagaidāmo vēstuļu skaitu jūsu atgādinājumā

Nenorādiet, ka jūsu sūtītā vēstule ir tikai pirmais atgādinājums. Vārds “pirmais” liek domāt, ka būs arī otrais. Un varbūt trešais… vai pat vairāk. Tas sniedz ieskatu parādu piedziņas procesā, un ļauj dažiem debitoriem izmantot priekšrocības un atlikt maksājumu uz vēl ilgāku laiku.

Ieteikums nr 7: ierobežojiet sūtīto atgādinājumu skaitu

Kaut arī atgādinājumā jūs nenorādāt sūtīto atgādinājumu skaitu, jūs vienmēr varat nosūtīt otru atgādinājumu savam klientam. Tomēr pārliecinieties, ka nesūtāt pārāk daudz. Galu galā, nav vēlams, lai parādu piedziņas process aizņemtu nevajadzīgi ilgu laiku. Ja pēc dažiem atgādinājumiem jūsu klients joprojām nav samaksājis, ieteicams nodot jūsu parādu inkasso speciālistam un/vai parādu piedziņas advokātam.

Ieteikums nr 8: uzmanīgi ievērojiet likumus

Nosūtot atgādinājumu privātam klientam, jums jāņem vērā juridiskie noteikumi, kas attiecas uz maksājuma atgādinājuma saturu. Dažās valstīs jūsu maksājuma atgādinājumam jāatbilst noteiktām prasībām, pretējā gadījumā jūsu atgādinājums nav derīgs. Lūdzu, pārliecinieties, ka ievērojiet likumdošanas noteikumus.

Ieteikums nr 9: sazinieties jūsu parādnieka valodā

Lai panāktu rēķina apmaksu ātrāk, ir svarīgi, lai parādnieks saprastu jūsu maksājuma atgādinājuma tekstu. Vai jums ir ārzemju parādnieks? Nesūtiet standarta maksājuma atgādinājumu savā valodā, bet izmantojiet to pašu valodu, kuru izmantojat, sazinoties ar savu klientu. Nosūtot maksājuma atgādinājumu klienta valodā, jūs varat būt pārliecināti, ka tas tiks saprasts.

Vairāk informācijas par maksājuma atgādinājumiem

Vai vēlaties saņemt vairāk informācijas par maksājuma atgādinājuma nosūtīšanu? Vai arī vēlaties to nosūtīt sava parādnieka valodā, taču jūs šo valodu nepārvaldat?
Mūsu starptautiskie inkasso speciālisti un parādu piedziņas advokāti labprāt palīdzēs jums iekasēt nesamaksāto rēķinu. Mēs ne tikai pārvaldām jūsu parādnieka valodu, bet arī pārzinām dažādu valstu likumus un tirdzniecības tradīcijas. Tas nozīmē, ka mūsu rokās ir visi nepieciešamie līdzekļi, lai pārliecinātu jūsu parādnieku veikt rēķina samaksu.