Parādu piedziņa Francijā

Vai meklējat parādu piedziņas firmu Francijā, lai panāktu rēķina apmaksu? Mūsu Francijas parādu piedziņas speciālisti un advokāti labprāt jums palīdzēs. Mēs nodrošināsim, lai jūs saņemtu savu naudu! Lasiet šeit, kā mēs jums varam palīdzēt.

“Franču ekonomika vairākkārt balstās uz MVU (maziem un vidējiem uzņēmumiem). Informācija par šiem uzņēmumiem ir mazāk pieejama, kas var apgrūtināt parādu piedziņu un neapmaksāta rēķina samaksu Francijā."

Iesniedziet savu lietu pirms 16:00 un mēs sāksim darbu jau šodien!

Starptautiska parādu piedziņa Francijā

Sadarbojoties ar franču uzņēmumu, jums var nākties saskarties ar citādāku uzņēmējdarbu, valodu, likumiem un noteikumiem. Tas var padarīt parādu atgūšanu Francijā par sarežģītu un laikietilpīgu procesu. Mūsu parādu piedziņas firma Francijā ir noalgota ar speciālistiem un advokātiem, kas veiksmīgi spēs atgūt jūsu naudu Francijā.

Maksāšanas uzvedība Francijas kompānijās

 

 • Pēc likuma, rēķinu apmaksas termiņš ir 30 dienas.
 • Aptuveni 60% rēķinu netiek samaksāti laikā.
 • Sūtot maksājuma atgādinājumu, parasti tiek izmantots 8 dienu maksājuma termiņš.

Parādu piedziņa Francijā

Līdzīgi kā daudzās Dienvideiropas valstīs, arī Francijas uzņēmumi paņem savu laiku ar rēķina nomaksu, bieži maksājot pēc maksājuma termiņa beigām. Tādēļ iespējamība, ka jums būs neapmaksāts rēķins Francijā, ir diezgan liela.

Neapmaksāta rēķina iekasēšana Francijā ir diezgan sarežģīta arī tad, ja jūsu Francijas parādnieks ir MVU. Informācija par šiem uzņēmumiem bieži ir mazāk pieejama. Pamatojoties uz mūsu pieredzi, Francijas parādnieki uz vēstulēm, e-pastiem vai tālruņa zvaniem neatbild tik ātri, cik gribētos. Parādu piedziņas aģentūras noalgošana Francijā var palīdzēt jums atgūt maksājumu pēc iespējas ātrāk.

Mūsu kompānijas priekšrocības Francijā

 

 • Francijas inkasso speciālisti, kas pieejami jūsu valstī
 • Vietējie franču valodā runājošie advokāti
 • Augsts panākumu līmenis
 • Parādu piedziņa visā Francijā
 • Jums tiek piemērtos konkrēts speciālists, kas vienmēr būs jūsu saziņas punkts
 • 24/7 tiešsaistes piekļuve mūsu portālam
 • Bezriska parādu piedziņa

Francijas advokāts jūsu valstī

Lai veiksmīgi atgūtu parādu no Francijas, varat sazināties ar mūsu parādu piedziņas firmu Francijā. Mūsu vietējiem juristiem ir plašas zināšanas un pieredze franču likumos un noteikumos, un viņi brīvi pārzina vietējo valodu. Mūsu parādu piedziņas firmai Francijā ir resursi, lai iekasētu jūsu neapmaksāto rēķinu.

Kā mēs varam jums palīdzēt?

Parādu piedziņas process Francijā

Parādu piedziņas process Francijā var tikt sadalīts divās fāzēs. Pirmstiesas fāzē mēs panākam rēķina apmaksu bez tiesas iesaistīšanas, un parādu piedziņai tiesas ceļā mēs iesaistām tiesu, lai panāktu, lai jūsu somu parādnieks veiktu apamksu. Mūsu priekšrocība ir tajā, ka esam advokātu birojs, kas nozīmē, ka mēs varam jūs atbalstīt abās parādu piedziņas fāzēs.

Pirmstiesas parādu piedziņa Francijā

zvanīt parādniekam

Lai atgūtu jūsu parādu, mēs vienmēr sākam ar pirmstiesas parādu piedziņu. Šajā fāzē mēs cenšamies izvairīties no tiesas iesaistīšanas. Mēs sazināsimies ar jūsu franču parādnieku caur telefonu un maksājuma atgādinājuma vēstulēm, lai panāktu rēķina apmaksu. Pirmstiesas parādu piedziņa ietver šādas iespējas:

Rakstveida maksājuma pieprasījuma vēstules un telefona zvani

Mēs nosūtām rakstveida maksājuma pieprasījuma vēstules, un sazināmies ar jūsu parādnieku pa telefonu. Mēs pieprasām, lai jūsu rēķins tiktu apmaksāts dažu dienu laikā, tajā iekļaujot arī procentu likmes un papildus izmaksas par parādu piedziņu.

Izlīguma panākšana

Francijas tiesa pieprasa, lai jūs pirms tiesvedības uzsākšanas mēģinātu atrisināt lietu ar savu parādnieku pašu spēkiem. Tāpēc vairumā gadījumu mēs centīsimies panākt izlīgumu ar jūsu Francijas parādnieku pirms tiesas iesaistīšanas.

Tiesas izpildītāja iesaistīšana

Francijas tiesu izpildītājs apmeklēs jūsu parādnieku ar pieprasījuma vēstuli, kurā parādniekam tiks lūgts nekavējoties apmaksāt jūsu rēķinu. Šīs vizītes laikā tiesu izpildītājs arī izpētīs, kāpēc parādnieks nav apmaksājis ne tikai jūsu, bet arī citu potenciālo kompāniju pieprasītos rēķinus.

Pirmslēmuma “iesaldēšana”

Ar tiesas atļauju ir iespējams “iesaldēt” debitora mantu. Tas nozīmē, ka parādnieka manta ir iesaldēta no brīža, kad par to lemj tiesa. Parādnieks vairs nevar piekļūt savai mantai; tā ir “iesaldēta” līdz tiesa pieņem galīgo lēmumu. Tā kā tiesas process bieži paņem ilgu laiku, pirmslēmuma “iesaldēšana” ir labs veids kā garantēt, ka parādnieks neatsavināsies no savas mantas, lai izvairītos no samaksas. Ja jūs sākat šo procesu, jums kā kreditoram ir jāsāk oficiāla tiesvedība 30 dienu laikā; pretējā gadījumā pirmslēmuma “iesaldēšanas” termiņš beigsies.

Tiesvedības izsludināšana

Ja jūsu parādnieks atsakās veikt rēķina apmaksu caur ārpustiesas parādu piedziņas procesu, mēs, konsultējoties ar jums, varam uzsākt tiesvedību. Mūsu speciālisti jūs vienmēr informēs par iespējamām izmaksām, un sāks darbu tikai pēc jūsu piekrišanas.

Parādu piedziņa tiesas ceļā

Parādu piedziņa tiesas ceļā

Vai vēlaties sākt parādu piedziņas procesu tiesas ceļā? Ja tā, tad vispirms ir jāizsver, kurā valstī jums būs jāveic juridiskās darbības: savā valstī vai Francijā? Tas ir atkarīgs no kompetentās tiesas, t.i., tiesas, kas ir kompetenta lemt par jūsu parādu piedziņas lietu.

Jūsu vispārīgajos noteikumos un nosacījumos jūs varat slēgt vienošanos par kompetento tiesu (maksājuma) konflikta gadījumā. Vai iepriekšēja vienošanās nav noslēgta? Tādā gadījumā jurisdikcija ir apsūdzētā valsts tiesai. Šajā gadījumā tiesvedība notiks Francijā.

Papildus tam, noteikums ir tāds, ka tiek piemēroti pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja valsts likumi. Šajā gadījumā ir piemērojami jūsu valsts likumi. Tad mēs nonākam sarežģītā situācijā, kad Francijas tiesai ir jāizvērtē lieta, pamatojoties uz jūsu valsts likumiem – uz tiesību sistēmu, kas viņiem nav pazīstama. Šī nav vēlama situācija, tāpēc mūsu padoms ir noslēgt vienošanos saskaņā ar jūsu vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem. Turklāt jūs varat arī piekrist, ka, ja rodas konflikts, jūs varat tiesāties savā valstī.

Parādu piedziņas likumi Francijā

Veicot tiesvedību pret savu Francijas parādnieku, mēs varam balstīties uz vairākiem Francijas parādu piedziņas likumiem un piemērot visatbilstošāko jūsu situācijai. Protams, mūsu juristi vienmēr atradīs labāko variantu priekš jums. Labas ziņas ir tās, ka jums nav fiziski jāatrodas Francijā. Jūsu Francijas advokāts var veikt šīs tiesvedības arī jūsu vārdā.

Maksājuma Rīkojums (“Injonction de payer”)

Ja jūsu rēķins nav ticis apstrīdēts vai pret to nav veikti iebildumi, mūsu franču advokāti var sākt “injonction de payer” procesu. Maksājuma rīkojuma process ir izmaksu ziņā efektīvs veids, kā panākt rēķinu apmaksu. Francijas advokāts var pieprasīt, lai tiesa liek parādniekam nekavējoties samaksāt. Ja parādnieks pret to iebilst, tiek sākta plašāka tiesvedība.

Kopsavilkuma process (“Procédure de référé”)

Ja parādnieks norāda, ka viņi nepiekrīt rēķinam, prasība tiek apstrīdēta. Tomēr ja parādnieks nevar sniegt pamatotus argumentus, ieteicams sākt “procédure de référé”. Šajā procesā jūsu Francijas advokāts centīsies pārliecināt jūsu parādnieku ar argumentiem, kāpēc šai samaksai ir jātiek veiktai. Šis process notiek ar tiesu izpildītāja starpniecību. Ja parādnieks norāda, ka ir kļūdījies, vai ja viņi nespēj pienācīgi atspēkot šos argumentus, tiesnesis var ātri pieņemt lēmumu bez tiesas sēdes nepieciešamības. Tomēr, ja tiesa nolemj, ka pastāv būtisks strīds, tiks uzsākts parasts civilprocess.

Civilprocesa sākšana (“Procédure au fond”)

Sarežģītāku lietu gadījumā ir nepieciešams uzsākt “procédure au fond”. Šajā procesā is svarīga ātra reakcija uz notiekošo. Par labu jums, kreditoram nav jāpiedalās tiesas sēdē Francijā. Šo procesu kreditora vārdā var vadīt izvēlētais advokāts.

Noraidīts čeks

Noraidīta čeka gadījumā (ja samaksa ir tikusi veikta ar čeku, taču tas tiek noraidīts jebkāda iemesla dēļ) tiesas izpildītājs var veikt spriedumu un advokāts var nekavējoties to izpildīt pret parādnieku.

Starptautiski parādu piedziņas likumi

Starptautiski parādu piedziņas likumi

Papildus Francijas parādu piedziņas likumiem ir arī daži Eiropas procesi, kurus var izmantot, ja jūsu Francijas klients atsakās maksāt. Eiropas Savienībai ir svarīgi stimulēt tirdzniecību starp Eiropas valstīm, tāpēc sarežģītas procedūras tai nav vēlamas.

Papildus parastiem civilprocesiem, ir divi alternatīvi procesi, kas var tikt izmantoti ārvalstu parādu lietām starp divām Eiropas valstīm: Process Maza Apmēra Prasībām un Eiropas Maksājuma Rīkojuma Process (Small Claims Procedure un European Payment Order Procedure).

Abi procesi ir salīdzinoši ātri un lēti. Jāaizpilda standarta veidlapa, kas jānosūta kompetentajai tiesai. Ja jūs un jūsu tirdzniecības partneris konflikta gadījumā iepriekš neesat vienojušies par kompetento tiesu, tas parasti ir apsūdzētā valsts ietvaros – šajā gadījumā Francijas tiesa. Pēc tam tiesa izskata lietu par neapmaksāto rēķinu un pieņem lēmumu.

Process Maza Apmēra Prasībām (Small Claims Procedure) ir piemērots tikai maza apmēra parādiem līdz 5000 eiro. Šis process tiek piemērots vienīgi neapstrīdētiem pieprasījumiem.

Parādu piedziņas process Francijā

 • Upload claim
  Nosūtiet mums jūsu lietu caur mūsu mājaslapu
 • Start case
  Mēs nekavējoties izskatīsim jūsu lietu
 • Send a demand letter
  Mēs nekavējoties nosūtīsim maksājuma atgādinājumu jūsu parādniekam
 • How to approach debtor?
  Kopā mēs izvērtēsim pareizo pieeju
 • Online portal 24/7
  Jūs varat apskatīt lietas norisi jebkurā diennakts laikā, izmantojot mūsu mājaslapu
 • Ask questions
  Jautājumi? Jūsu kontaktpersona ir jums vienmēr pieejama, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem
 • Get invoice paid
  Jūsu pieprasītais rēķins tiks apmaksāts

Tiesāšanās jūsu valstī

Vai jūsu vispārējos noteikumos un nosacījumos esat piekritis, ka jūsu valsts tiesa ir kompetenta izskatīt lietu, ja rēķins netiek apmaksāts? Tad jūs varat sākt tiesvedību savā valstī. Atkarībā no jūsu konkrētās situācijas, mūsu juristi izvērtēs, kas ir visizdevīgākais jūsu uzņēmumam. Ja mēs gatavojamies tiesāties jūsu valstī ar Francijas parādnieku, mēs varam sākt parasto civilprocesu. Tiks uzklausītas abas puses, pēc kuras tiesa pieņems spriedumu.

Spriedumu izpilde Francijā

Ja spriedums tiek pieņemts jūsu valstī, tas joprojām ir jāizpilda Francijā. ES ietvaros ir noteikts, ka visi spriedumi, kas pieņemti kādā dalībvalstī, tiek atzīti arī citās ES valstīs. Jūsu tiesa izniedz sertifikātu par sprieduma izpildi Francijā. Pēc tam to kopā ar spriedumu nosūta tiesu izpildītājam Francijā. Pēc tam tiesu izpildītājs nodrošina sprieduma izpildi Francijā.

Parādu piedziņas noilgums Francijā

Rēķins
Kad parādu piedziņas noilguma termiņš ir pārsniegts, neizpildītā rēķina derīguma termiņš beidzas, kas nozīmē, ka pat ar tiesas starpniecību vairs nav iespējams izpildīt tā samaksu. Tāpēc ir svarīgi rūpīgi sekot šim noilguma periodam.
Uzņēmējdarbības parāda maksājuma pieprasījumiem Francijā vispārējais parādu piedziņas noilgums ir 5 gadi. Šis periods sākas no maksājuma izpildes datuma. Ja rēķina apmaksas periods ir 30 dienas, 5 gadu noilguma termiņš sākas pēc šo 30 dienu beigām.
Iedomājieties: jūs esat piegādājis klientam pasūtījumu. 2017. gada 1. aprīlī jūs nosūtāt atbilstošo rēķinu ar maksājuma termiņu 30 dienu ietvarā. Jūsu klients nesamaksā. Rēķina apmaksas datums bija 2017. gada 1. maijs. 5 gadu noilguma periods sākas no šī brīža. Tāpēc parādu piedziņas noilgums beigsies 2022. gada 1. maijā.

Kā novērst parādu piedziņas noilgumu Francijā

Pārtraucot parāda piedziņas noilgumu, ir iespējams novērst rēķina termiņa beigšanos. Pārtraukums aptur un atsāk šo 5 gadu noilgumu. Francijas tiesa atzīst divus veidus, kā apturēt parādu piedziņas noilgumu:

 • Parāda atzīšana, piemēram, parādnieka vēstule, kurā apstiprināts, ka šāds rēķins nudien eksistē, kā arī šai vēstulei jābūt rakstītai ar roku. Papildus tam, parāda summai ir jābūt rakstītai vārdos, ne ciparos. Vēl viena iespēja ir parakstīts līgums, kas tiek sastādīts oficiālā starpniecības procedūrā vai juristu mierizlīguma sarunās.
 • Tiesas pavēste.

Parādu piedziņas noilguma izņēmumi

Dažiem gadījumiem tiek piemērots cits noilguma periods. Saskaņā ar ES noteikumiem, rēķiniem, kas saistīti ar transporta sektoru, tiek piemērots viena gada noilguma termiņš.

10 gadu noilguma termiņš attiecas uz Francijas celtniecības uzņēmumiem. Šis noteikums attiecas tikai uz ēku, kas ir tikusi uzbūvēta, un neattiecas uz būvniecības materiālu pārdošanu.
10 gadu periods tiek piemērots arī tad, ja esat saņēmis tiesas nolēmumu.

Parādu piedziņas nozares Francijā

Mūsu parādu atgūšanas firma ir darbojusies Francijā jau vairāku gadu garumā. Šajā laikā mēs esam palīdzējuši daudziem uzņēmumiem visā pasaulē ar parādu piedziņas procesu Francijā ar visu veidu parādu piedziņas lietām dažādās nozarēs:

 • transports;
 • pirkšana un pārdošana;
 • būvniecības likums;
 • nomāšana un līzings;
 • aģentūras un izplatīšanas līgumi;
 • bojājumi un prettiesiskas darbības.

“Bierens ir efektīvs un profesionāls partneris. Viņiem ir ne tikai fantastisks parādu piedziņas process, bet viņi ir arí spējīgi sniegt vērtīgu un nepieciešamu padomu katrai attiecīgajai situācijai.”

Manuel Maas, Eneco

Valsts pārklājums

Vai jūsu parādnieks atrodas Parīzē, Marseļā vai Lionā?
Jūsu parādnieka atrašanās vietai nav nozīmes. Mūsu speciālisti var jums palīdzēt jebkurā vietā Francijā.
Lai panāktu veiksmīgu rēķina apmaksu, jums vairs nav nepieciešams meklēt franču parādu piedziņas firmas vai Francijas advokātu palīdzību. Pārsūtiet jūsu lietu mums, un mūsu Francijas speciālisti nekavējoties sāks pie tās strādāt.

Mēs esam kas vairāk kā tikai parādu piedziņas firma

Mūsu parādu piedziņas advokātiem Francijā ir pieejami daudz plašāki resursi kā parastai parādu piedziņas aģentūrai, un izvēloties mūs, jūs būsiet krietni stiprākā pozīcijā, lai panāktu parāda nomaksu. Ar plašākām iespējām, mēs strādājam ātrāk un krietni efektīvāk.

Iesniedziet savu lietu pirms 16:00 un mēs sāksim darbu jau šodien!

Bezriska parādu piedziņa

Bezriska parādu piedziņa

Ārpustiesas parādu atgūšanas fāzē, mēs darbojamies ar bezriska parādu piedziņas principu – ja mēs nepanākam parāda samaksu, tad jums nav jāmaksā juridiskās izmaksas. Jums ir jānosedz tikai administratīvo izmaksu fiksēta summa €185 apmērā. Uzvaras gadījumā mēs šo summu pieprasām no jūsu parādnieka.
Galu galā, nesamaksāts rēķins izraisa pietiekami lielas galvassāpes. Tas būtu negodīgi, ja pa virsu tam jums būtu jācieš no papildus neparedzētām izmaksām. Mēs parūpējamies, lai veiksmīga parādu piedziņa jums nemaksātu gandrīz neko.

Mūsu franču speciālisti

Vai jums ir neapmaksāts rēķins no Francijas klienta? Vai jums ir izveidojies konflikts par rēķina apmaksu? Mūsu Francijas parādu piedziņas speciālisti un advokāti būs priecīgi palīdzēt jums atrisināt šo situāciju. Ja jums ir vēl jautājumi, lūdzam ar mums sazināties. Vai nevēlaties gaidīt? Tad nosūtiet mums jūsu lietu nekavējoties, un mūsu speciālisti ķersies pie darba.

Konsultācija bez saistībām?

Jā, es piekrītu Privātuma nosacījumiem