Parādu piedziņa Rumānijā

Vai meklējat parādu piedziņas firmu Rumānijā? Mūsu Rumānijas inkasso speciālisti un parādu piedziņas advokāti būs priecīgi jums palīdzēt. Mēs varam pārliecināties, lai jūsu neapmaksātais rēķins tiktu nomaksāts pēc iespējas ātrāk. Lasiet šeit, kā mēs jums varam palīdzēt.

“Pateicoties augošai ekonomikai, pēdējo gadu laikā Rumānijas uzņēmumu maksājumu uzvedība ir ievērojami uzlabojusies. Tomēr neskatoties uz to, daudzi uzņēmumi joprojām nesamaksā laikā.”

Starptautiska parādu piedziņa Rumānijā

Sadarbojoties ar klientu Rumānijā, jūs saskarsieties ar citiem noteikumiem, likumiem, atšķirīgu uzņēmējdarbības kultūru un, iespējams, sarunām citā valodā, kas parādu piedziņu Rumānijā var padarīt par sarežģītu un laikietilpīgu procesu. Lai šo procesu padarītu pēc iespējas vienkāršāku un efektīvāku, mēs iesakām noalgot parādu piedziņas firmu Rumānijā, kas specializējas vietējos likumos, noteikumos, izprot maksājumu kultūru, kā arī runā vietējā valodā. Šādā veidā jūs palielināt savas iespējas atgūt jūsu naudu pēc iespējas ātrāk.

Maksāšanas uzvedība rumāņu kompānijās

 

 • Pēc likuma, rēķinu apmaksas termiņš ir 30 dienas.
 • Pēc atgādinājuma nosūtīšanas, parasti tiek dotas 14 dienas rēķina apmaksai.
 • Starptautiskie uzņēmumi bieži nesamaksā laikā.

Parādu piedziņa Rumānijā

Rumānija ir viena no visstraujāk augošajām ekonomikām Eiropā – šīs valsts eksports ir krietni audzis pēdējos gados. Tomēr neskatoties uz stingriem maksāšanas noteikumiem, rēķini bieži netiek nomaksāti laikā, vidēji tiekot samaksāti vairāk kā 25 dienas vēlāk. Bieži tās ir starptautiskas kompānijas, kas nesamaksā laikā. Galvenokārt mazie un vidējie uzņēmumi ir tie, kas samaksā laicīgi.

Parādu piedziņas firmas priekšrocības Rumānijā

 

 • Rumānijas inkasso speciālisti, kas pieejami jūsu valstī
 • Advokāti, kas pārvalda rumāņu valodu
 • Augsts panākumu līmenis
 • Parādu piedziņa visā Rumānijā
 • Saziņa ar vienu kontaktpersonu, kas vienmēr pārzina jūsu lietu
 • 24/7 tiešsaistes piekļuve mūsu portālam
 • Bezriska parādu piedziņa

Rumānijas advokāts, kas pieejams jūsu valstī

Labākais veids, kā panākt rēķina apmaksu Rumānijā, ir sadarboties ar mūsu Rumānijas inkasso speciālistiem un advokātiem. Mums ir plašas zināšanas un pieredze rumāņu normatīvajos aktos, kā arī mēs brīvi pārvaldām rumāņu valodu, kas ir būtiski veiksmīgai parādu piedziņai.

Kā mēs varam jums palīdzēt?

Parādu piedziņas process Rumānijā

Parādu piedziņas process Rumānijā var tikt sadalīts divās fāzēs. Pirmstiesas fāzē mēs panākam rēķina apmaksu bez tiesas iesaistīšanas. Gadījumā, ja rēķins joprojām nav apmaksāts, mēs iesaistām Rumānijas tiesu. Mūsu advokāti jums var palīdzēt abos gadījumos.

Pirmstiesas parādu piedziņa Rumānijā

zvanīt parādniekam

Mūsu parādu piedziņas firmā Rumānijā mūsu pirmie soļi vienmēr sākas ar pirmstiesas procesu. Šajā fāzē mēs cenšamies izvairīties no tiesas iesaistīšanas. Mēs sazināmies ar jūsu Rumānijas parādnieku, lai veicinātu rēķina apmaksu. Pirmstiesas procesa fāzē ir iespējams sekojošais:

Rakstveida maksājuma pieprasījuma vēstules un telefona zvani

Mēs nosūtām rakstveida maksājuma pieprasījuma vēstules, un sazināmies ar jūsu rumāņu parādnieku pa telefonu un pieprasām, lai jūsu rēķins tiktu apmaksāts, tajā iekļaujot arī procentu likmes un papildus cenu par parādu piedziņu.

Mantas aresta pieprasīšana

Ja jūsu lieta nav atrisināta, Rumānijā ir iespēja pieteikt kustamās un nekustamās mantas arestu. Tas ir iespējams tikai tad, ja tiesas process jau ir iesākts. To pašu ir iespējams panākt arī ar parādnieka vērtspapīriem, ieguldījumiem un iespējamiem nākotnes ienākumiem.

Tiesvedības izsludināšana

Ja jūsu klients joprojām atsakās maksāt, mēs varam kopīgi apspriest iespēju sākt tiesas procesu pret jūsu parādnieku. Pirms tiesas procesa uzsākšanas mēs veiksim detalizētu un padziļinātu lietas izpēti, lai apsvērtu, vai tas būs izdevīgs risinājums jūsu kompānijai un kādas ir jūsu izredzes tiesu uzvarēt. Mēs jūs vienmēr informēsim par iespējamām izmaksām, un uzsāksim tiesas procesu tikai un vienīgi pēc jūsu piekrišanas.

Parādu piedziņa tiesas ceļā

Parādu piedziņa tiesas ceļā

Vai vēlaties sākt parādu piedziņas procesu tiesas ceļā pret jūsu Rumānijas parādnieku? Ja tā, tad jānoskaidro, kurā valstī jums ir jāveic juridiskās darbības: savā valstī vai Rumānijā? Tas ir atkarīgs no kompetentās tiesas, t.i., tiesas, kas ir kompetenta lemt par jūsu parādu piedziņas lietu.

Jūsu vispārīgajos noteikumos un nosacījumos, jūs varat slēgt vienošanos par kompetento tiesu maksājuma konflikta gadījumā. Vai iepriekšēja vienošanās nav noslēgta? Tādā gadījumā jurisdikcija ir apsūdzētā valsts tiesai. Šajā gadījumā tiesvedība notiks Rumānijā.

Papildus tam, noteikums ir tāds, ka tiesas procesam tiek piemēroti pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja valsts likumi. Šajā gadījumā tiek piemēroti jūsu valsts likumi. Tad mēs nonākam sarežģītā situācijā, kad Rumānijas tiesai ir jāizvērtē lieta, pamatojoties uz jūsu valsts likumiem – uz tiesību sistēmu, kas viņiem nav pazīstama. Šī nav vēlama situācija, tāpēc mūsu padoms ir noslēgt vienošanos saskaņā ar jūsu vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem, kurā jūs varat arī piekrist, ka, ja rodas konflikts, tiesas procesi notiks jūsu valstī.

Parādu piedziņas likumi Rumānijā

Tiesas procesi Rumānijā var aizņemt ilgu laiku. Mūsu Rumānijas inkasso speciālisti ieteiks vislabāko parādu piedziņas stratēģiju jūsu situācijai.

Process Maza Apmēra Prasībām (Procedura privind cereri cu valoare redusă)

Lai arī tas iet pretrunā ar mūsu ieteikumu, šo procesu jūs varat veikt arī bez advokāta palīdzības. Šis process piemērojams pamatsummām līdz 10 000 Rumānijas lejām (aptuveni 2200 eiro). Lai sāktu šo procesu, jums jāaizpilda veidlapa ar nepieciešamo informāciju un jānosūta tā tiesai. Tad jūsu parādniekam tiks nosūtīta veidlapa, kurā iespējams pierādīt pretējo sniegtajai informācijai. Pēc parādnieka veidlapas saņemšanas, tiesa pieņem lēmumu 90 dienu laikā. Papildus sniegtajai rakstiskai informācijai, tiesa var pieprasīt papildus cita veida pierādījumus, piemēram, izsaukt lieciniekus vai ekspertus, kam nav personīgas intereses šai lietā. Izmaksas tiek ieturētas pēc iespējas minimālas.

Maksājuma rīkojums (Procedura somaţiei de platā)

Tikai par 40 eiro kopā ar jūsu advokātu jūs varat sākt maksājuma rīkojuma procesu Rumānijas tiesā. Šī ir visefektīvākā metode, kuras rezultātā tiek pieņemts tiesas lēmums, kas izpildāms trīs mēnešu laikā (to ne vienmēr garantē, bet uz to atsaucas likums). Šajā procesā pamatsummas lielumam nav ierobežojumu, tomēr tas attiecas tikai un vienīgi uz tiem parādiem, kas izriet no rakstiskas vienošanās.

Parasts tiesas process

Ja jūsu vienošanās nav oficiāli dokumentēta, to nevar izskatīt ar maksājuma rīkojuma procesu. Tādā gadījumā jūsu lieta tiks izskatīta caur parastu civilprocesu.

Starptautiski parādu piedziņas likumi

Starptautiski parādu piedziņas likumi

Papildus Rumānijas parādu piedziņas likumiem ir arī daži Eiropas procesi, kurus var izmantot, ja jūsu Rumānijas klients atsakās maksāt. Eiropas Savienībai ir svarīgi stimulēt tirdzniecību starp Eiropas valstīm, tāpēc sarežģītas procedūras tai nav vēlamas.

Papildus parastiem civilprocesiem, ir divi alternatīvi procesi, kas var tikt izmantoti ārvalstu parādu lietām starp divām Eiropas valstīm: Process Maza Apmēra Prasībām un Eiropas Maksājuma Rīkojuma Process (Small Claims Procedure un European Payment Order Procedure).

Abi procesi ir salīdzinoši ātri un lēti. Jāaizpilda standarta veidlapa, kas jānosūta kompetentajai tiesai. Ja jūs un jūsu tirdzniecības partneris konflikta gadījumā iepriekš neesat vienojušies par kompetento tiesu, tas parasti ir apsūdzētā valsts ietvaros – šajā gadījumā Rumānijas tiesa. Pēc tam tiesa izskata lietu par neapmaksāto rēķinu un pieņem lēmumu.

Process Maza Apmēra Prasībām (Small Claims Procedure) ir piemērots tikai maza apmēra parādiem līdz 5000 eiro. Šis process tiek piemērots vienīgi neapstrīdētiem pieprasījumiem.

Parādu piedziņas process Rumānijā

 • Upload claim
  Nosūtiet mums jūsu lietu caur mūsu mājaslapu
 • Start case
  Mēs nekavējoties izskatīsim jūsu lietu
 • Send a demand letter
  Mēs nekavējoties nosūtīsim maksājuma atgādinājumu jūsu parādniekam
 • How to approach debtor?
  Kopā mēs izvērtēsim pareizo pieeju
 • Online portal 24/7
  Jūs varat apskatīt lietas norisi jebkurā diennakts laikā, izmantojot mūsu mājaslapu
 • Ask questions
  Jautājumi? Jūsu kontaktpersona ir jums vienmēr pieejama, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem
 • Get invoice paid
  Jūsu pieprasītais rēķins tiks apmaksāts

Tiesāšanās jūsu valstī

Vai jūsu vispārējos noteikumos un nosacījumos esat piekritis, ka jūsu valsts tiesa ir kompetenta izskatīt lietu, ja rēķins netiek apmaksāts? Tad jūs varat sākt tiesvedību savā valstī. Atkarībā no jūsu konkrētās situācijas, mūsu juristi izvērtēs, kas ir visizdevīgākais jūsu uzņēmumam. Ja mēs gatavojamies tiesāties jūsu valstī ar Rumānijas parādnieku, mēs varam sākt parasto civilprocesu. Tiks uzklausītas abas puses, pēc kuras tiesa pieņems spriedumu.

Spriedumu izpilde Rumānijā

Ja spriedums tiek pieņemts jūsu valstī, tas joprojām ir jāizpilda Rumānijā. ES ietvaros ir noteikts, ka visi spriedumi, kas pieņemti kādā dalībvalstī, tiek atzīti arī citās ES valstīs. Jūsu tiesa izniedz sertifikātu par sprieduma izpildi Rumānijā. Pēc tam to kopā ar spriedumu nosūta rumāņu tiesu izpildītājam. Pēc tam tiesu izpildītājs nodrošina sprieduma izpildi Rumānijā.

Parādu piedziņas noilgums Rumānijā

Rēķins

Kad parādu piedziņas noilguma termiņš ir pārsniegts, neizpildītā rēķina derīguma termiņš beidzas, kas nozīmē, ka pat ar tiesas starpniecību vairs nav iespējams izpildīt tā samaksu. Tāpēc ir svarīgi rūpīgi sekot šim noilguma periodam.

Uzņēmējdarbības parāda maksājuma pieprasījumiem Rumānijā vispārējais parādu piedziņas noilgums ir 3 gadi. Šis periods sākas no maksājuma izpildes datuma. Ja rēķina apmaksas periods ir 30 dienas, 3 gadu noilguma termiņš sākas pēc šo 30 dienu beigām.

Iedomājieties: jūs esat piegādājis klientam pasūtījumu. 2017. gada 1. aprīlī jūs nosūtāt atbilstošo rēķinu ar maksājuma termiņu 30 dienu ietvarā. Jūsu klients nesamaksā. Rēķina apmaksas datums bija 2017. gada 1. maijs. 3 gadu noilguma periods sākas no šī brīža. Tāpēc parādu piedziņas noilgums beigsies 2020. gada 1. maijā.

Parādu piedziņas noilguma izņēmumi

Dažiem gadījumiem tiek piemērots cits noilguma periods. Saskaņā ar ES noteikumiem, rēķiniem, kas saistīti ar transporta sektoru, tiek piemērots viena gada noilguma termiņš.

Parādu piedziņas noilguma pārtraukšana

Pārtraucot parāda piedziņas noilgumu, ir iespējams novērst rēķina termiņa beigšanos. Pārtraukums aptur un atsāk šo 3 gadu noilgumu. Rumānijā to ir iespējams izdarīt 3 veidos:

 1. Tiesvedības uzsākšana;
 2. Parādnieka rēķina atzīšana;
 3. Kad jūsu klients ir oficiāli iekļauts nemaksātāju sarakstā.

Parādu piedziņas nozares Rumānijā

Mūsu parādu atgūšanas firma ir darbojusies Rumānijā jau vairāku gadu garumā. Šajā laikā mēs esam palīdzējuši daudziem uzņēmumiem visā pasaulē ar parādu piedziņas procesu ar visu veidu nozarēs:

 • transports;
 • pirkšana un pārdošana;
 • būvniecības likums;
 • nomāšana un līzings;
 • aģentūras un izplatīšanas līgumi;
 • bojājumi un prettiesiskas darbības.

“Bierens ir efektīvs un profesionāls partneris. Viņiem ir ne tikai fantastisks parādu piedziņas process, bet viņi ir arí spējīgi sniegt vērtīgu un nepieciešamu padomu katrai attiecīgajai situācijai.”

Manuel Maas, Eneco

Valsts pārklājums

Vai jūsu parādnieks atrodas Bukarestē, Konstancā vai Cluj?
Jūsu parādnieka atrašanās vietai nav nozīmes. Mūsu speciālisti var jums palīdzēt jebkurā vietā Rumānijā.
Lai panāktu veiksmīgu rēķina apmaksu, jums vairs nav nepieciešams meklēt rumāņu parādu piedziņas firmas vai Rumānijas advokātu palīdzību. Pārsūtiet jūsu lietu mums, un mūsu Rumānijas inkasso speciālisti nekavējoties sāks pie tās strādāt.

Mēs esam kas vairāk kā tikai parādu piedziņas firma

Mūsu parādu piedziņas advokātiem un inkasso speciālistiem Rumānijā ir pieejami daudz plašāki resursi kā parastai parādu piedziņas aģentūrai, un izvēloties mūs, jūs būsiet krietni stiprākā pozīcijā, lai panāktu parāda nomaksu. Ar plašākām iespējām, mēs strādājam ātrāk un krietni efektīvāk.

Iesniedziet savu lietu pirms 16:00 un mēs sāksim darbu jau šodien!

Bezriska parādu piedziņa

Bezriska parādu piedziņa

Ārpustiesas parādu atgūšanas fāzē, mēs darbojamies ar bezriska principu – ja mēs nepanākam parāda samaksu, tad jums nav jāmaksā juridiskās izmaksas. Jums ir jānosedz tikai administratīvo izmaksu fiksēta summa €185 apmērā. Uzvaras gadījumā mēs šo summu pieprasām no jūsu parādnieka.
Galu gala, nesamaksāts rēķins izraisa pietiekami lielas galvassāpes. Tas būtu negodīgi, ja pa virsu tam jums būtu jācieš no papildus neparedzētām izmaksām. Mēs parūpējamies, lai veiksmīga parādu piedziņa jums nemaksātu gandrīz neko.

Mūsu rumāņu speciālisti

Vai jūsu Rumānijas klients nav apmaksājis rēķinu? Vai jums ir izveidojies konflikts par rēķina apmaksu? Mūsu Rumānijas parādu piedziņas speciālisti un advokāti būs priecīgi palīdzēt jums atrisināt šo situāciju. Ja jums ir vēl jautājumi, lūdzam ar mums sazināties. Vai nevēlaties gaidīt? Tad nosūtiet mums jūsu lietu, un mūsu speciālisti nekavējoties ķersies pie darba.

Konsultācija bez saistībām?

Jā, es piekrītu Privātuma nosacījumiem