Parādu piedziņa Spānijā

Vai meklējat parādu piedziņas firmu Spānijā? Mūsu Spānijas inkasso speciālisti un parādu piedziņas advokāti būs priecīgi jums palīdzēt. Mēs varam pārliecināties, lai jūsu neapmaksātais rēķins tiktu nomaksāts pēc iespējas ātrāk. Lasiet šeit, kā mēs jums varam palīdzēt.

“Spānijas tiesu sistēma neparedz nekāda veida sodus vai sankcijas par nokavētiem maksājumiem, kas pārsniedz 30 dienu vai citu noteikto dienu termiņu. Tā rezultātā maksājumi Spānijā tiek veikti novēloti, vai arī netiek veikti nemaz – veicot darījumus ar Spānijas tirdzniecības partneri, paturiet to prātā.”

Iesniedziet savu lietu pirms 16:00 un mēs sāksim darbu jau šodien!

Parādu piedziņa ārzemēs

Sadarbojoties ar klientu Spānijā, jūs saskarsieties ar citiem noteikumiem, likumiem, atšķirīgu uzņēmējdarbības kultūru un, iespējams, sarunām citā valodā, kas parādu piedziņu Spānijā var padarīt par sarežģītu un laikietilpīgu procesu. Lai šo procesu padarītu pēc iespējas vienkāršāku un efektīvāku, mēs iesakām noalgot parādu piedziņas firmu Spānijā, kas specializējas vietējos likumos, noteikumos, izprot maksājumu kultūru, kā arī runā vietējā valodā. Šādā veidā jūs palielināt savas iespējas atgūt jūsu naudu pēc iespējas ātrāk.

Maksāšanas uzvedība spāņu kompānijās

 

 • Pēc likuma, rēķinu apmaksas termiņš ir 30 dienas.
 • Spāņu kompānijas ir vienas no sliktākajiem maksātājiem Eiropā.
 • Veikt samaksu pēc vairāk kā 70 dienām ir ierasta lieta Spānijā.
 • Pēc atgādinājuma nosūtīšanas, parasti tiek dotas 7 dienas rēķina apmaksai.

Parādu piedziņa Spānijā

Līdzīgi daudzām citām Eiropas dienvid-valstīm, rēķinu apmaksas datumi netiek ievēroti – pat Spānijas valdība ir zināma par saviem novēlotajiem maksājumiem.
Ja jūs veicat biznesa darījumus ar Spānijas kompāniju, paturiet prātā, ka vidējais rēķinu apmaksas laiks ir 91 dienas.

Neskatoties uz to, ir dažas iniciatīvas, pie kurām ķerties, lai tiktu galā ar parādniekiem. Piemēram, Spānijas nodokļu iestādes regulāri publicē sarakstu ar parādniekiem, kas joprojām ir parādā naudu. Šis saraksts iekļauj slavenus dziedātājus un futbola spēlētājus, kā arī labi atpazīstamas starptautiskas kompānijas un sporta klubus. Par cik neviens nevēlas būt iekļauts šai sarakstā, Spānijas nodokļu iestādes šādā veidā cer panākt ātru rēķinu apmaksu.

Parādu piedziņas firmas priekšrocības Spānijā

 

 • Spānijas inkasso speciālisti, kas pieejami jūsu valstī
 • Advokāti, kas pārvalda spāņu valodu
 • Augsts panākumu līmenis
 • Parādu piedziņa visā Spānijā
 • Saziņa ar vienu kontaktpersonu, kas vienmēr pārzina jūsu lietu
 • 24/7 tiešsaistes piekļuve mūsu portālam
 • Bezriska parādu piedziņa

Spānijas advokāts, kas pieejams jūsu valstī

Labākais veids, kā panākt rēķina apmaksu Spānijā, ir sadarboties ar mūsu Spānijas inkasso speciālistiem un advokātiem. Mums ir plašas zināšanas un pieredze spāņu normatīvajos aktos, kā arī mēs brīvi pārvaldām spāņu valodu, kas ir būtiski veiksmīgai parādu piedziņai.

Kā mēs varam jums palīdzēt?

Parādu piedziņas process Spānijā

Parādu piedziņas process Spānijā var tikt sadalīts divās fāzēs. Pirmstiesas fāzē mēs panākam rēķina apmaksu bez tiesas iesaistīšanas. Gadījumā, ja rēķins joprojām nav apmaksāts, mēs iesaistām Spānijas tiesu. Mūsu advokāti jums var palīdzēt abos gadījumos.

Pirmstiesas parādu piedziņa Spānijā

zvanīt parādniekam

Mūsu parādu piedziņas firmā Spānijā mūsu pirmie soļi vienmēr sākas ar pirmstiesas procesu. Šajā fāzē mēs cenšamies izvairīties no tiesas iesaistīšanas. Mēs sazināmies ar jūsu Spānijas parādnieku, lai veicinātu rēķina apmaksu. Pirmstiesas procesa fāzē ir iespējams sekojošais:

Rakstveida maksājuma pieprasījuma vēstules un telefona zvani

Mēs nosūtām rakstveida maksājuma pieprasījuma vēstules, un sazināmies ar jūsu spāņu parādnieku pa telefonu un pieprasām, lai jūsu rēķins tiktu apmaksāts, tajā iekļaujot arī procentu likmes un papildus cenu par parādu piedziņu. Spānijā mēs nosūtām arī BUROFAX (oficiāla ierakstīta vēstule), kurā mēs paziņojam par neapmaksātā rēķina esamību. Tad parādniekam tiek dotas dažas dienas, lai veiktu apmaksu. Īpašos gadījumos mēs piedāvājam arī tikties ar jūsu parādnieku klātienē.

Reģistrācija melnajā sarakstā

Mūsu Spānijas komanda var reģistrēt jūsu parādnieku melnajā sarakstā “ASNEF”. Šo sarakstu bieži pārskata bankas un finanšu iestādes, kā rezultātā šajā sarakstā reģistrētie uzņēmumi bieži sastopas ar lielām grūtībām piesakoties finansējumam vai cenšoties noslēgt apdrošināšanas polisi. Protams, jūsu spāņu klients vēlas izvairīties no iekļaušanas šajā sarakstā. Brīdinājums ar šo sarakstu var palīdzēt efektīvi panākt jūsu rēķina apmaksu Spānijā.

Ja jūsu klients joprojām atsakās maksāt, mēs varam kopīgi apspriest iespēju sākt tiesas procesu pret jūsu parādnieku. Pirms tiesas procesa uzsākšanas mēs veiksim detalizētu un padziļinātu lietas izpēti, lai apsvērtu, vai tas būs izdevīgs risinājums jūsu kompānijai un kādas ir jūsu izredzes tiesu uzvarēt. Mēs jūs vienmēr informēsim par iespējamām izmaksām, un uzsāksim tiesas procesu tikai un vienīgi pēc jūsu piekrišanas.

Parādu piedziņa tiesas ceļā Spānijā

Parādu piedziņa tiesas ceļā

Vai vēlaties sākt parādu piedziņas procesu tiesas ceļā pret jūsu Spānijas parādnieku? Ja tā, tad jānoskaidro, kurā valstī jums ir jāveic juridiskās darbības: savā valstī vai Spānijā? Tas ir atkarīgs no kompetentās tiesas, t.i., tiesas, kas ir kompetenta lemt par jūsu parādu piedziņas lietu.
Jūsu vispārīgajos noteikumos un nosacījumos, jūs varat slēgt vienošanos par kompetento tiesu maksājuma konflikta gadījumā. Vai iepriekšēja vienošanās nav noslēgta? Tādā gadījumā jurisdikcija ir apsūdzētā valsts tiesai. Šajā gadījumā tiesvedība notiks Spānijā.

Parādu piedziņas likumi Spānijā

Veicot tiesvedību pret parādnieku, kurš atrodas Spānijā, ir vairāki Spānijas piedziņas likumi, uz kuriem mēs varam paļauties. Labākā izmantojamā parādu piedziņas procedūra būs atkarīga no jūsu situācijas. Protams, mūsu juristi vienmēr atradīs labāko risinājumu jūsu parādu piedziņas lietai.

Par cik Spānijas tiesu sistēmā ir jāievēro dažādas formalitātes, tiesvedība var izvērsties par samērā ilgstošu procesu. Piemēram, lai advokāts un tiesu izpildītājs varētu pārstāvēt savu klientu tiesā, viņiem ir jāiegūst pilnvara, ko viņu vārdā ir piešķīris viņu klients. Rezultātā tas var paņemt diezgan ilgu laiku. Mūsu parādu piedziņas firma Spānijā pārzina spāņu parādu piedziņas likumus, un var ieteikt labāko procesu veiksmīgai rēķina nomaksai.

Maksājuma rīkojums (“Proceso Monitorio”)

Maksājuma rīkojums (“proceso monitorio”) ir process, kurā advokāts nosūta tiesai pieteikumu par maksājuma rīkojumu (kaut arī advokāta iejaukšanās nav juridiski obligāta). Lai pieteiktos maksājuma rīkojumam, jānosūta arī nepieciešamie dokumenti un pierādījumi, ka šis rēķins nav ticis apmaksāts. Pēc pieteikuma saņemšanas tiesa nosūta parādniekam maksājuma rīkojumu, kurš jāapmaksā vai jāapstrīd 20 darba dienu laikā.
Kas notiek, ja parādnieks nereaģē uz šo rīkojumu dotajā laika posmā?
Tad tiesa spriež lēmumu par labu jums, un lieta tiek slēgta.

Vai rēķins tiek apstrīdēts? Tādā gadījumā lieta tiek pārsūtīta uz paātrināto parasto procesu (juicio verbal) vai arī standarta parasto procesu (juicio ordinario) atkarībā no parāda summas.

Paātrināts parastais tiesas process līdz €6000 (“Juicio Verbal”)

Šis process var tikt piemērots parādiem līdz €6,000. Kopā ar visiem nepieciešajiem dokumentiem tiek iesniegta prasība tiesā. Tiesa izsver visus dokumentus un pierādījumus un izlemj, vai uzsākt pieprasīto tiesas procesu. Tad tiesas prasība ar visiem dokumentiem tiek nosūtīta parādniekam. Parādniekam tiek dotas 10 darba dienas, lai atbildētu tiesai. Ja viena no pusēm vēlas tikt uzklausīta, tiesa iecels sēdi. Ja nē, tad pēc parādnieka atbildes tiesa sniedz galējo lēmumu.

Parastais tiesas process sākot no €6000 (“Juicio Ordinario”)

Šis process var tikt piemērots parādiem sākot no €6,000. Kopā ar visiem nepieciešajiem dokumentiem tiek iesniegta prasība tiesā. Tiesa izsver visus dokumentus un pierādījumus un izlemj, vai uzsākt pieprasīto tiesas procesu. Tad tiesas prasība ar visiem dokumentiem tiek nosūtīta parādniekam. Parādniekam tiek dotas 20 darba dienas, lai atbildētu tiesai. Pēc tam tiesa ietur sēdi, lai redzētu, vai iespējams risinājums un miera izlīgums. Ja nē, tad tiek ieturēta vēl viena sēde, lai izskatītu papildus pierādījumus un dokumentus. Ja tādi nepastāv, tiesa var izlemt spriest lēmumu pirms ottreizējas sēdes. Vidēji parastais tiesas process aizņem 21 mēnesi.

Čeka izpilde (“Juicio cambiario”)

Vai jūsu parādnieks ir samaksājis rēķinu ar čeku, kas nav derīgs? Tad var uzsākt īpašu procedūru: čeka izpilde “juicio cambiario”. Pamatojoties uz nederīgo čeku un bankas izrakstu, tiesai var iesniegt lūgumu arestēt parādnieka mantu. Tad tiesa parādniekam piešķir 10 dienas, lai samaksātu rēķinu vai to apstrīdētu. Šajā gadījumā parādniekam ir maz iespēju iebilst, un šiem iebildumiem jāsakrīt ar likumā minētajiem punktiem.

Spānijas advokāti un tiesu izpildītāji (“procuradores”)

Lielākajā daļā tiesas procesu Spānijā abām pusēm jābūt pārstāvētām ar advokātiem un tiesu izpildītājiem (“procurador”). Tiesu izpildītājs pārstāv savu klientu tiesā, uzrauga laika grafiku un nodrošina, ka iesaistītie dokumenti tiek piegādāti tiesai un saņemti atpakaļ. Advokāts ir atbildīgs par procesa vadīšanu, stratēģijas veikšanu, tiesas prasības izstrādi un iesniegšanu, procesa virzīšanu uz priekšu, kā arī advokāts pārstāv savu klientu tiesā.

Starptautiski parādu piedziņas likumi

Starptautiski parādu piedziņas likumi

Papildus Spānijas parādu piedziņas likumiem ir arī daži Eiropas procesi, kurus var izmantot, ja jūsu Spānijas klients atsakās maksāt. Eiropas Savienībai ir svarīgi stimulēt tirdzniecību starp Eiropas valstīm, tāpēc sarežģītas procedūras tai nav vēlamas.

Papildus parastiem civilprocesiem, ir divi alternatīvi procesi, kas var tikt izmantoti ārvalstu parādu lietām starp divām Eiropas valstīm: Process Maza Apmēra Prasībām un Eiropas Maksājuma Rīkojuma Process (Small Claims Procedure un European Payment Order Procedure).

Abi procesi ir salīdzinoši ātri un lēti. Jāaizpilda standarta veidlapa, kas jānosūta kompetentajai tiesai. Ja jūs un jūsu tirdzniecības partneris konflikta gadījumā iepriekš neesat vienojušies par kompetento tiesu, tas parasti ir apsūdzētā valsts ietvaros – šajā gadījumā Spānijas tiesa. Pēc tam tiesa izskata lietu par neapmaksāto rēķinu un pieņem lēmumu.

Process Maza Apmēra Prasībām (Small Claims Procedure) ir piemērots tikai maza apmēra parādiem līdz 5000 eiro. Šis process tiek piemērots vienīgi neapstrīdētiem pieprasījumiem.

Parādu piedziņas process Spānijā

 • Upload claim
  Nosūtiet mums jūsu lietu caur mūsu mājaslapu
 • Start case
  Mēs nekavējoties izskatīsim jūsu lietu
 • Send a demand letter
  Mēs nekavējoties nosūtīsim maksājuma atgādinājumu jūsu parādniekam
 • How to approach debtor?
  Kopā mēs izvērtēsim pareizo pieeju
 • Online portal 24/7
  Jūs varat apskatīt lietas norisi jebkurā diennakts laikā, izmantojot mūsu mājaslapu
 • Ask questions
  Jautājumi? Jūsu kontaktpersona ir jums vienmēr pieejama, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem
 • Get invoice paid
  Jūsu pieprasītais rēķins tiks apmaksāts

Tiesāšanās jūsu valstī

Vai jūsu vispārējos noteikumos un nosacījumos esat piekritis, ka jūsu valsts tiesa ir kompetenta izskatīt lietu, ja rēķins netiek apmaksāts? Tad jūs varat sākt tiesvedību savā valstī. Atkarībā no jūsu konkrētās situācijas, mūsu juristi izvērtēs, kas ir visizdevīgākais jūsu uzņēmumam. Ja mēs gatavojamies tiesāties jūsu valstī ar Spānijas parādnieku, mēs varam sākt parasto civilprocesu. Tiks uzklausītas abas puses, pēc kuras tiesa pieņems spriedumu.

Spriedumu izpilde Spānijā

Ja spriedums tiek pieņemts jūsu valstī, tas joprojām ir jāizpilda Spānijā. ES ietvaros ir noteikts, ka visi spriedumi, kas pieņemti kādā dalībvalstī, tiek atzīti arī citās ES valstīs. Jūsu tiesa izniedz sertifikātu par sprieduma izpildi Spānijā. Pēc tam to kopā ar spriedumu nosūta spāņu tiesu izpildītājam. Pēc tam tiesu izpildītājs nodrošina sprieduma izpildi Spānijā.

Izpildi Spānijā veic un uzrauga parādnieka dzīvesvietas tiesa. Tas nozīmē, ka tiesas izpildi veic tiesas amatpersonas, nevis tiesu izpildītāji. Pieteikumu par izpildi tiesā jāiesniedz tiesu izpildītājam un advokātam kreditora vārdā.

Parādu piedziņas noilgums Spānijā

Rēķins

Kad parādu piedziņas noilguma termiņš ir pārsniegts, neizpildītā rēķina derīguma termiņš beidzas, kas nozīmē, ka pat ar tiesas starpniecību vairs nav iespējams izpildīt tā samaksu. Tāpēc ir svarīgi rūpīgi sekot šim noilguma periodam.

Uzņēmējdarbības parāda maksājuma pieprasījumiem Spānijā vispārējais parādu piedziņas noilgums ir 5 gadi. Šis periods sākas no maksājuma izpildes datuma. Ja rēķina apmaksas periods ir 30 dienas, 5 gadu noilguma termiņš sākas pēc šo 30 dienu beigām.

Iedomājieties: jūs esat piegādājis klientam pasūtījumu. 2017. gada 1. aprīlī jūs nosūtāt atbilstošo rēķinu ar maksājuma termiņu 30 dienu ietvarā. Jūsu klients nesamaksā. Rēķina apmaksas datums bija 2017. gada 1. maijs. 3 gadu noilguma periods sākas no šī brīža. Tāpēc parādu piedziņas noilgums beigsies 2022. gada 1. maijā.

Parādu piedziņas noilguma izņēmumi

Dažiem gadījumiem tiek piemērots cits noilguma periods. Saskaņā ar ES noteikumiem, rēķiniem, kas saistīti ar transporta sektoru, tiek piemērots viena gada noilguma termiņš. Profesionāliem pakalpojumiem, piemēram, juristu vai advokātu pakalpojumiem tiek doti 3 noilguma gadi. Neapmaksātu čeku (“juicio cambiario”) izpildei tiesā piemēro 3 gadu noilguma periodu.

Parādu piedziņas noilguma pārtraukšana

Pārtraucot parāda piedziņas noilgumu, ir iespējams novērst rēķina termiņa beigšanos. Pārtraukums aptur un atsāk šo 3 gadu noilgumu. Spānijā to ir iespējams izdarīt 3 veidos:

 • Burofax (ierakstītas vēstules veids), kas apstiprina neapmaksāta rēķina esamību, kurā ir skaidri norādīta nesamaksātā summa. Šī vēstule var būt adresēta gan parādniekam, gan kreditoram.
 • Parādnieka parāda atzīšana.
 • Tiesvedības uzsākšana saistībā ar nenomaksāto rēķinu.

Parādu piedziņas nozares Spānijā

Mūsu parādu atgūšanas firma ir darbojusies Spānijā jau vairāku gadu garumā. Šajā laikā mēs esam palīdzējuši daudziem uzņēmumiem visā pasaulē ar parādu piedziņas procesu ar visu veidu nozarēs:

 • transports;
 • pirkšana un pārdošana;
 • būvniecības likums;
 • nomāšana un līzings;
 • aģentūras un izplatīšanas līgumi;
 • bojājumi un prettiesiskas darbības.

“Bierens ir efektīvs un profesionāls partneris. Viņiem ir ne tikai fantastisks parādu piedziņas process, bet viņi ir arí spējīgi sniegt vērtīgu un nepieciešamu padomu katrai attiecīgajai situācijai.”

Manuel Maas, Eneco

Valsts pārklājums

Vai jūsu parādnieks atrodas Barselonā, Madridē, Malagā vai Valensijā?
Jūsu parādnieka atrašanās vietai nav nozīmes. Mūsu speciālisti var jums palīdzēt jebkurā vietā Spānijā.
Lai panāktu veiksmīgu rēķina apmaksu, jums vairs nav nepieciešams meklēt spāņu parādu piedziņas firmas vai Spānijas advokātu palīdzību. Pārsūtiet jūsu lietu mums, un mūsu Spānijas inkasso speciālisti nekavējoties sāks pie tās strādāt.

Mēs esam kas vairāk kā tikai parādu piedziņas firma

Mūsu parādu piedziņas advokātiem un inkasso speciālistiem Spānijā ir pieejami daudz plašāki resursi kā parastai parādu piedziņas aģentūrai, un izvēloties mūs, jūs būsiet krietni stiprākā pozīcijā, lai panāktu parāda nomaksu. Ar plašākām iespējām, mēs strādājam ātrāk un krietni efektīvāk.

Iesniedziet savu lietu pirms 16:00 un mēs sāksim darbu jau šodien!

Bezriska parādu piedziņa

Bezriska parādu piedziņa

Ārpustiesas parādu atgūšanas fāzē, mēs darbojamies ar bezriska principu – ja mēs nepanākam parāda samaksu, tad jums nav jāmaksā juridiskās izmaksas. Jums ir jānosedz tikai administratīvo izmaksu fiksēta summa €185 apmērā. Uzvaras gadījumā mēs šo summu pieprasām no jūsu parādnieka.
Galu gala, nesamaksāts rēķins izraisa pietiekami lielas galvassāpes. Tas būtu negodīgi, ja pa virsu tam jums būtu jācieš no papildus neparedzētām izmaksām. Mēs parūpējamies, lai veiksmīga parādu piedziņa jums nemaksātu gandrīz neko.

Mūsu Spānijas speciālisti

Vai jūsu Spānijas klients nav apmaksājis rēķinu? Vai jums ir izveidojies konflikts par rēķina apmaksu? Mūsu Spānijas parādu piedziņas speciālisti un advokāti būs priecīgi palīdzēt jums atrisināt šo situāciju. Ja jums ir vēl jautājumi, lūdzam ar mums sazināties. Vai nevēlaties gaidīt? Tad nosūtiet mums jūsu lietu, un mūsu speciālisti nekavējoties ķersies pie darba.

Konsultācija bez saistībām?

Jā, es piekrītu Privātuma nosacījumiem