Mūsu solījums jums ir, ka mēs veiksim parāda piedziņu ar bezriska principu. Jūs maksājat tikai tad, ja parādu piedziņa ir veiksmīga.
Lūdzu izlasiet mūsu noteikumus. Ja jums ir papildus jautājumi, jūs variet sazināties ar mums pa telefonu +44 (0)20 3808 5878.

Ārpustiesas fāze:

Parādnieks apmaksā (minimums) rēķina pamatsummu:Jūs saņemsiet 85-100% no jūsu rēķina summas, atkarībā no jūsu vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem un jūsu parādnieka atrašanās valsts. Vidēji pastāv iespēja, ka saņemsiet atpakaļ 95%.
Ja parādnieks samaksā mazāk kā rēķina pamatsummu:Izmaksas ir atkarīgas no piedzenamā parāda summas, kas tiek aprēķināta procentuāli no sekojošajiem apjomiem:
Līdz € 25,000.00 | 15%
Starp € 25,000.00 un € 50,000.00 | 12,50%
Starp € 50,000.00 un € 100,000.00 | 10%
Virs € 100,000.00 | 8%
(Plus administratīvās izmaksas €185.00 apmērā)(Par daļēju vai pilnu piedziņu summām līdz €3,000.00, ir pierēķināma papildus samaksa €125.00 apmērā)
Parādnieks nesamaksā neko:Jūs maksājat € 185.00
Tiesvedības fāze:Lietas tiek pilnībā vai daļēji izskatītas par fiksētām izmaksām saskaņā ar mūsu noteikumiem.
Apstrīdētos gadījumos:Lietas tiek izskatītas pēc iepriekš saskaņotas stundas likmes.