Kā izveidot maksājuma plānu?

Vai jūsu parādnieks nav turējies pie jūsu maksājuma vienošanās? Neuztraucieties! Jums ir vairākas iespējas.

1. Piezvaniet savam parādniekam

Piezvaniet jūsu parādniekam un pieklājīgā veidā pajautājiet, kāpēc maksājums nav veikts. Izskaidrojiet, ka jūs vienojāties par maksāšanas plānu kopā, un ka jūs sagaidāt, lai tam tiktu sekots. Atcerieties: tas ir svarīgi, ka jūs nepiekrītat jaunam maksājuma plānam. Jūs jau esat veicis labvēlību izveidojot maksājuma plānu tā vietā, lai uzstātu uz rēķina sākotnējiem noteikumiem. Jums ir visas tiesības pieprasīt samaksu.

2. Nosūtiet maksājuma vienošanās atgādinājumu

Nosūtiet rakstveida atgādinājumu jūsu parādniekam. Norādiet, ka jūs piekritāt uz šo vienošanos un atsaucieties uz punktiem, kas jūsu parādniekam jāievēro. Palieciet stingri. Jūsu parādniekam ir jāseko piekristajai maksāšanas kārtībai. Atgādiniet, ka, ja maksājumi netiks veikti laikā, jūs nodosiet šo lietu parādu piedziņas firmai vai parādu piedziņas advokātam.

3. Noalgojiet parādu piedziņas firmu

Vai jūs jau esat piezvanījuši, veikuši rakstveida atgādinājumus un jūsu parādnieks joprojām nemaksā? Šis varētu būt īstais laiks piezvanīt parādu piedziņas firmai un noalgot inkasso speciālistu vai parādu piedziņas advokātu. Mūsu parādu piedziņas firma Bierens specializējas šajā jomā un var panākt, ka jūsu parādnieks samaksā. Ja jūs izvēlaties veikt šo soli, pārliecinieties, ka jūs iekļaujat visus atbilstošos rēķinus, informāciju un dokumentus, iekļaujot jūsu maksājuma plānu, kā arī visas atgādinājuma vēstules vai sūtītos e-pastus.

4. Sāciet tiesvedību

Atkarībā no vietējiem likumiem, jūs varat arī vērsties tiesā, lai panāktu, ka jūsu parādnieks izpilda maksājumu. Ja tiesa piespriež parādniekam samaksāt neizpildīto maksājumu, parādnieks vairs nevar ignorēt šo prasību. Atkarībā no vietējiem iekasēšanas likumiem, ja parādnieks joprojām atsakās maksāt, pastāv iespēja, ka ir iespējama mantas/īpašuma konfiskācija.

Vairāk informācijas

Vai vēlaties saņemt vairāk informāciju par maksājuma vienošanās izveidi? Vai jums ir kāds jautājums saistībā ar parādu piedziņu? Sazinieties ar mums! Mūsu inkasso speciālisti un parādu piedziņas advokāti var jums palīdzēt.