Vai jums ir izveidojies konflikts ar jūsu ārvalstu klientu? Vai vēlaties to atrisināt tiesā? Vispirms būs jānosaka, kura tiesa un kurš tiesnesis ir kompetents spriest par jūsu lietu, kā arī kurā valstī notiks tiesvedība – jūsu vai jūsu parādnieka valstī?

Kurš tiesnesis ir kompetents?

Eiropas regulācijas satur noteikumus par tiesneša izvēli starptautiska konflikta gadījumā. Galvenais noteikums ir tāds, ka kompetents ir tas tiesnesis, kurš dzīvo jūsu pretinieka valstī. Piemēram, ka jums is maksājuma strīds ar klientu Vācijā, tad saskaņā ar šo regulāciju, tiesības lemt par šo strīdu pieder Vācijas tiesai. Tas nozīmē, ka, ja vēlaties uzsākt tiesas procesu, jums būs jāgriežas tiesā Vācijā.

Kādā gadījumā varu uzsākt tiesvedību savā valstī?

Eiropas regulācija noteikumos min arī iespēju, ka, pirms darījuma slēgšanas, jums ar jūsu klientu pastāv iespēja vienoties par kompetento tiesu strīda gadījumā. Tas nozīmē, ka vispārējos noteikumos un nosacījumos vai arī līgumā jūs varat izlemt, kura valsts būs kompetenta izskatīt jūsu lietu. Šādā veidā jūs varat panākt, ka rēķina nesamaksāšanas vai strīda gadījumā jūs varēsiet tiesāties savā valstī.

Priekšrocības, noalgojot starptautisku parādu piedziņas advokātu

• Mūsu advokāti pārzina vietējos likumus
• Mūsu advokāti runā jūsu parādnieka dzimtajā valodā
• Mūsu advokāti specializējas labākajās parādu piedziņas metodēs
• Bezriska parādu piedziņa – fiksēta maksa!

Piemērojamie likumi

Papildus kompetentajai tiesai starptautiska konflikta gadījumā jāņem vērā arī līgumam piemērojamie tiesību akti. Tas, ka jūsu valsts tiesa ir kompetenta spriest par jūsu konfliktu, nenozīmē, ka ir piemērojami arī jūsu valsts likumi. Var gadīties, ka jūsu valsts tiesa ir kompetenta, bet ir piemērojami jūsu ārvalstu klienta likumi. Tas nozīmē, ka jūsu tiesai būs jāpiemēro citas valsts likumi, kas var novest pie sarežģītas un nevēlamas situācijas.

Ko darīt, ja tiesa nav kompetenta?

Vai jūs nodevāt savu lietu tiesnesim, kurš nav kompetents lemt par jūsu strīdu? Ja tā, tas var izraisīt ievērojamu aizkavēšanos jūsu parādu piedziņas procesā. Līdz lieta tiks izskatīta, var paiet kāds laiks, un, kad tas beidzot notiek, tiesnesis var sevi pasludināt par nespējīgu izskatīt šo lietu. Šādā gadījumā jums būs jāsāk jauns tiesas process citur un atkal jāgaida, līdz lieta tiks izskatīta. Tāpēc ir svarīgi atrast pareizo tiesu un tiesnesi no paša sākuma. Mūsu parādu piedziņas advokāti var jums palīdzēt.

Mūsu starptautiskie parādu piedziņas speciālisti un advokāti

Mūsu Bierens kompānijā ir vislabākie juristi, advokāti un parādu piedziņas speciālisti. Mēs varam nodrošināt, ka jūsu lieta nonāks vispiemērotākajās rokās. Mēs pārliecināmies, ka mūsu komandā vienmēr ir kāds, kas ir pieredzējis jūsu nozarē un spēj piedzīt parādus jūsu parādnieka valstī.

Vairāk informācijas

Vai jums ir starptautisks strīds par rēķina apmaksu, un vai vēlaties uzzināt, kura tiesa ir kompetenta risināt jūsu lietu? Vai arī jūs vēlaties noteikt kompetento tiesu jūsu līgumā un/vai vispārējos noteikumos un nosacījumos? Nekautrējieties sazināties ar mums. Mūsu speciālisti vienmēr spēs jums sniegt vērtīgu padomu atbilstoši jūsu situācijai.