Vai jums ir izveidojies konflikts ar jūsu ārzemju parādnieku? Vai vēlaties uzsākt tiesas procesu? Ir svarīgi noskaidrot ne tikai to, kura būs kompetentā tiesa, bet arī to, kuri likumi ir piemērojami jūsu lietai. Katrai valstij ir atšķirīga tiesu sistēma ar saviem likumiem un noteikumiem. Piemērojamie likumi var būt izšķiroši gala iznākumam tiesā.

Pirms vienošanās slēgšanas jūs un jūsu klients varat kopīgi izlemt, kuri likumi būs piemērojami strīda gadījumā. Piemēram, ja jums ir poļu piegādātājs, kas vēlas pielietot poļu likumus, un jūs tam esat piekritis? Šādā gadījumā jūsu lietai tiks piemēroti Polijas likumi. Bieži vien abas puses vēlas, lai tiktu piemēroti savas valsts likumi. Lielākajā daļā gadījumu spēcīgākajai pusei tiek dots gala vārds. Pastāv iespēja, ka tiesāšanās gadījumā var izvēlēties arī trešo valsti, kurā nav iesaistīta neviena no pusēm.

Kas notiek gadījumā, ja par piemērojamiem likumiem nav izveidota vienošanās?

Ja neviena no pusēm neizvēlas piemērojamos likumus, līgumam piemērojamie tiesību akti tiks noteikti, pamatojoties uz starptautiskiem līgumiem un Eiropas noteikumiem. Galvenais noteikums (visās ES valstīs, izņemot Apvienoto Karalisti un Dāniju) ir tāds, ka tiek piemēroti tās valsts tiesību akti, kura veic pakalpojumu. Piemēram, pārdošanas līgumā tiek piemēroti pārdevēja valsts likumi, bet pārstāvniecības līguma gadījumā – pārstāvniecības valsts likumi.

Vīnes konvencija

Internacionālu pirkuma līgumu gadījumā, bieži tiek piemērota Vīnes konvencija kopā ar vienu no iesaistītās valsts likumiem. Tas attiecas uz pirkšanas līgumiem starp uzņēmumiem, kuru valstis ir saistītas ar Vīnes konvenciju (kurā ir iesaistītas daudzas pasaules valstis).

Piemērojamie tiesību akti un kompetentā tiesa

Papildus piemērojamajiem tiesību aktiem ir svarīgi arī noskaidrot, kura tiesa būs piemērojama. Tās ir divas dažādas lietas. Var gadīties, ka Vācijas tiesai tiek piešķirta jurisdikcija, bet ir piemērojami Spānijas likumi. Šādā gadījumā Vācijas tiesnesim lieta jāizskata saskaņā ar Spānijas likumiem. Šī nav vēlama situācija, tādēļ ir svarīgi izveidot vienošanos jau sākumā par to, kurai tiesai tiks piešķirta jurisdikcija, un kuras valsts likumi tiks piemēroti.

Vairāk informācijas

Vai jums ir starptautisks strīds un vai vēlaties uzzināt, kuri likumi tiks piemēroti tā izšķiršanai? Vai arī vēlaties sastādīt piemērojamos likumus jūsu līgumā? Lūdzu, sazinieties ar mums. Mūsu starptautiskie privāttiesību speciālisti sniegs jums vērtīgu padomu jebkurā situācijā.