Bierens parādu piedziņas advokāti ļoti rūpējas par mūsu vietnes un mājaslapas dizainu un uzturēšanu. Tomēr vienmēr pastāv iespēja, ka pēc kāda laika sniegtā informācija ir novecojusi vai ka sniegtie padomi vairs nav pareizi likumu maiņas dēļ. Tādēļ Bierens parādu piedziņas advokāti nav atbildīgi par iespējamām sekām, ko rada šīs vietnes informācijas izmantošana.

Šī vietne ir Bierens parādu piedziņas advokātu vai tā piegādātāju intelektuālais īpašums. Nevienu no šajā vietnē esošajiem materiāliem nedrīkst kopēt vai rādīt trešajām personām bez Bierens parādu piedziņas advokātu skaidras iepriekšējas rakstiskas atļaujas.