Wanneer u een openstaande factuur heeft, zijn er diverse incassopartijen die u kunnen helpen bij het incasseren van deze factuur. Deze partijen zijn in te delen in 3 categorieën: een incassobureau, een gerechtsdeurwaarder en een incasso advocaat. Het is per situatie afhankelijk welke partij u het beste kan bijstaan. Hier leest u de verschillen tussen de 3 incasso partijen.

verschil-tussen-incassobureau-incasso-advocaat

Strenge eisen beroepsgroep

In principe mag iedereen een incassobureau oprichten. Hier zijn geen richtlijnen voor, in tegenstelling tot het beroep deurwaarder en advocaat. Een deurwaarder is een officieel en ambtelijk beroep. Een deurwaarder moet zich aan verschillende wet- en regelgeving houden om zijn vak te mogen blijven uitoefenen. Dit geldt ook voor een advocaat. Elke advocaat is aangesloten bij de Orde van Advocaten en moet aan strenge eisen voldoen om zijn beroep te mogen uitoefenen. Strengere eisen dan welke beroepsgroep dan ook.

Incassotraject in minnelijke fase

Het uitgangspunt van elk incassotraject is om te incasseren in de minnelijke fase. Dat betekent dat uw openstaande factuur wordt geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter. Er wordt onterecht wel eens gedacht dat een advocaat liever direct start met procederen bij de rechtbank. Dat zou immers de kernbusiness zijn van de advocaat, bovendien zou daar ook het verdienmodel liggen. Elke advocaat is volgens de Orde van Advocaten echter verplicht om een conflict eerst op te lossen zonder tussenkomst van de rechter indien dat mogelijk is. Daarbij is procederen helemaal niet de kernbusiness van elke advocaat, maar een specialisme dat lang niet iedere advocaat beheerst.

Tarieven voor incasso-overdracht

Elke incassopartij hanteert andere tarieven, ook verschilt het per partij waarop deze tarieven worden gebaseerd. Dat maakt vergelijken soms lastig. Daarnaast gaat het niet alleen om de tarieven die u betaalt voor incasso-overdracht, maar ook om het bedrag dat een partij weet te incasseren. U schiet er immers niets mee op als u een laag tarief betaalt voor werkzaamheden waarbij alsnog niets wordt geïncasseerd. Dan kunt u beter wat meer betalen voor een kwalitatieve partij die uw factuur volledig betaald weet te krijgen. In dat geval houdt u namelijk onder de streep meer geld over.

Is de debiteur een particulier of een bedrijf?

Niet elke debiteur is hetzelfde. Incasso op particuliere debiteuren vraagt om een andere aanpak dan een incasso op een onderneming. Een niet betalende consument kent vaak een hele andere problematiek. In sommige gevallen gaat het om een kwetsbare groep mensen met een problematische schuldsituatie. Kennis van deze doelgroep is belangrijk om het incassotraject hierop af te kunnen stemmen. Dat geldt ook voor incasso’s op ondernemingen. Het niet betalen van een zakelijke factuur heeft vaak hele andere redenen dan bij een consument. Zo kunnen er conflicten zijn ontstaan over het nakomen van contractuele afspraken, waardoor betaling van de factuur uitblijft. Het incasseren van zakelijke incasso’s vereist daarom (juridische) kennis van het bedrijfsleven en zakelijke contracten.