Uw proceskosten verhalen op de tegenpartij?

|
Auteur:
3 min

Incassokosten verhalen op uw debiteur

Bij een incassozaak starten wij altijd in de buitengerechtelijke fase. In deze fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter. De kosten die u in deze fase moet maken om uw factuur alsnog betaald te krijgen, de incassokosten, kunt u verhalen op uw debiteur. Maar geldt dat ook bij een gerechtelijke procedure, als u wél naar de rechtbank moet: kunt u dan ook de gemaakte proceskosten verhalen op uw debiteur?

Deze vraag werd mij onlangs gesteld door Bedrijfspand BV, een verhuurder van bedrijfspanden. Omdat één van hun huurders de laatste facturen niet had betaald, klopten zij bij mij aan. In totaal hadden ze €5.000,- aan openstaande facturen bij deze huurder. Omdat de buitengerechtelijke aanpak geen betaling had opgeleverd, is in overleg met Bedrijfspand BV besloten om een gerechtelijke procedure te starten. Mijn klant wilde heel begrijpelijk weten welke kosten ze konden verwachten en of ze deze kosten op hun debiteur konden verhalen.

Proceskosten verhalen op tegenpartij

Het is mogelijk om de gemaakte proceskosten te verhalen op de debiteur. Voorwaarde hierbij is dat u door de rechter (overwegend) in het gelijk bent gesteld. Als dat niet het geval is of als het gaat om een familierecht kwestie, dan moet u gewoon uw eigen proceskosten betalen. In het geval van Bedrijfspand BV werden zij uiteindelijk door de rechter in het gelijk gesteld. Omdat ik ook een proceskostenveroordeling had gevorderd, is deze door de rechter toegewezen. Een dergelijke veroordeling kan overigens ook door de rechter zelf worden opgelegd, zonder dat één van de partijen hier naar vraagt. Uiteraard wachten wij dit niet af en zullen dan ook altijd een vordering tot proceskostenveroordeling instellen.

Proceskosten niet volledig vergoed

Betekent dit dat Bedrijfspand BV geen kosten heeft gehad aan de gerechtelijke procedure? In mijn praktijk maak ik vaak mee dat schuldeisers denken dat alle proceskosten voor rekening van de debiteur komen. Dit is echter niet altijd het geval. Slechts een deel van de gemaakte proceskosten kan verhaald worden op de tegenpartij, de overige kosten komen soms voor uw eigen rekening. Er zijn een aantal kostenposten die op de tegenpartij kunnen worden verhaald:

  • De kosten van het uitbrengen van de dagvaarding;
  • De kosten van het griffierecht die u zelf heeft betaald;
  • De kosten van rechtsbijstand (advocaatkosten).
  • De kosten van eventuele getuigenverhoren of deskundigenberichten;
  • De kosten van gelegde beslagen;

Liquidatietarief voor vergoeding van de advocaatkosten

De hoogte van de rechtsbijstandskosten (het salaris van de advocaat) wordt bepaald met behulp van een formule. De rechter hanteert een forfaitair tarief, ook wel het liquidatietarief genoemd, om de kosten voor rechtsbijstand te berekenen. Dit hoeft niet overeen te komen met de werkelijke advocaatkosten die betaald moeten worden. Het liquidatietarief wordt gebaseerd op de volgende onderdelen:

  1. Het aantal en de soort werkzaamheden die de advocaat heeft moeten verrichten. Bijvoorbeeld het opstellen van een dagvaarding, conclusie, comparitie, etc.
  2. Het financieel belang van de procedure.
Voor elk onderdeel wordt een bepaald aantal punten toegekend, waarbij ieder punt een bedrag waard is. Het uiteindelijke bedrag bepaalt welke rechtsbijstandkosten vergoed moeten worden. Dit liquidatietarief is niet bindend maar deze tarieven worden door de meeste rechters wel gehanteerd.

Proceskostenvergoeding in de praktijk

De uitkomst van de puntentoekenning is meestal lager dan de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. Wij bekijken daarom altijd of het starten van een procedure wel verstandig is vanuit kostenoogpunt. Wij geven onze klanten altijd een eerlijk en duidelijk advies voordat we gaan procederen. In het geval van Bedrijfspand BV pakte het goed uit: zij kregen een redelijk deel van hun proceskosten vergoed:

  • €470,00 kosten griffierecht
  • €90,00 deurwaarderskosten
  • €1200,00 advocaatkosten voor het opstellen van de dagvaarding en het bijwonen van de zitting, ook wel comparitie genoemd.
In totaal moest de huurder €1760,00 aan mijn klant betalen om de proceskosten van mijn klant te vergoeden, naast de rente en incassokosten en natuurlijk de openstaande facturen van €5.000,00. Hoewel hiermee niet alle gemaakte proceskosten zijn vergoed, heeft Bedrijfspand BV door deze procedure eindelijk zijn openstaande facturen betaald gekregen.

Volledige proceskostenveroordeling

Kunt u dan nooit uw volledige proceskosten vergoed krijgen? Nee, dit is niet zo. Bij letselschadezaken of bij intellectueel eigendomsrecht kwesties kan wel een volledige proceskostenveroordeling plaatsvinden. Daarnaast is dit mogelijk als er sprake is van misbruik van recht door de tegenpartij. In dat geval wordt er geen liquidatietarief gehanteerd. De verliezende partij moet alle daadwerkelijke proceskosten vergoeden, waaronder dus ook de volledige advocaatkosten. Helaas komt dit in de reguliere incassopraktijk niet vaak voor.