Hvilken domstol har jurisdiktion og hvilken lov er gældende?

|
Forfatter:
4 min.

Før vi kan starte juridiske handlinger, er der to vigtige spørgsmål, som vi skal holde in mente:

  1. hvilken domstol har jurisdiktion? Sagt på anden vis, hvilken domstol har kompetence til at afgøre dine konflikter?
  2. Hvilken lov er gældende? Under hvilken lov skal den kompetente domstol dømme tvisten efter?

Det er vigtigt af lave gode aftaler i forbindelse med værneting og lovvalg i en kommerciel kontrakt, ellers kan der være ubehagelige konsekvenser. Mange virksomheder, som driver international handel, overvejer ikke altid de risici der kan opstå ved at drive international handel. I denne artikel forklarer jeg hvordan manglen på en god aftale og de overstående spørgsmål kan lede til en kompliceret situation, ved brug af et eksempel.

Hvad sker der?

En af mine belgiske kunder indgik i en købsaftale hvor tekstiler blev købt og leveret. Tekstilerne blev fremstillet og leveret i deres fabrik i Rumænien. Køberen af tekstilerne er lokaliseret i Holland og henter varerne i Rumænien. Begge parter har ikke sendt en skriftlig bekræftelse. Dog har den belgiske leverandør anvender generelle vilkår og betingelser, som er trykt på bagsiden af fakturaerne.

En betalingstvist opstod imellem de involveret parter. Den belgiske leverandør kontaktede derefter vores belgiske kontor for at spørge dem til råds.  Leverandøren undrede sig over om han havde en chance for at få betalingen, men også over om det var den belgiske eller hollandske domstol der havde kompetence? Dertil er det også vigtigt at undersøge, hvilken lov der er gældende.

Min belgiske kunde mente naturligvis at det både var den belgiske lov der var gældende og den belgiske domstol der havde jurisdiktion. Det stod trods alt nedskrevet i de generelle vilkår og betingelser. Desværre måtte jeg fortælle ham at det ikke er så nemt.

Hvilken domstol er kompetent og hvilken lov er gældende?

Har de involveret partnere ikke udarbejdet en skriftlig aftale? Er der ikke indgået en klar aftale om værneting eller lovvalg i tilfælde af en juridisk tvist? Så er du afhængig af det retssystem der er etableret af den Europæiske Union. I nogle tilfælde vil der være andre love der er gældende.

Mit eksempel omhandler en international salgsaftale, hvilket betyder at De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (Herefter CISG) også er gældende. Denne konvention påvirker den materielle vurdering af sagen.

Den hollandske domstol skal afgøre sagen ved brug af den belgiske lovgivning

Domstolen, som har jurisdiktion og den gældende lovgivning er baseret på europæiske direktiver.  På nuværende tidspunkt er det Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012, som bestemmer hvilken domstol der er kompetent. For at bestemme hvilken lov der er gældende, skal Rom-konventionen tages i betragtning. For andre lande er det den opdateret version af Rom-konventionen, Rom I eller også kendt sm Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EC)No 593/2008, som skal tages i betragtning. Danmark er undtaget denne forordning og derfor er det Rom-konventionen der bestemmer, hvilken lov der er gældende.

Kort fortalt, var det i mit tilfælde den belgiske lov der var gældende, og den hollandske domstol som havde jurisdiktion. Med andre ord, Den hollandske domstol skulle afgøre sagen ved brug af den belgiske lovgivning.

Om dette er et ønskeligt scenarie, kommer an på hver enkelt sag. Det råd jeg normalt giver til mine klienter, er at bestemme lovvalg og værneting klart i en skriftlig bekræftelse. Det kan gøres på forskellige måde: igennem dit tilbud, i jeres aftale eller i ordrebekræftelsen.

Forklaring på hvor du skal lægge sag an: I Belgien eller i Holland

Uanset om valget er den belgiske domstol der skal dømme efter den belgiske lovgivning, eller om det er den hollandske domstol, som skal dømme efter den hollandske lovgivning, finder jeg det ikke så spændende. Begge lande har et godt demokratisk retssystem med nogenlunde samme omkostninger. Napoleon besøgte trods alt begge lande.

Men, det kan godt blive for kompliceret at have en hollandsk dommer, som skal føje de belgiske love eller omvendt. I praksis sker det relativt ofte. Mine kollegaer der håndterer sager fra andre lande, oplever det også forholdsvist ofte.

De har opdaget at de skal forklare klienter hvorfor det er anbefalet at have en skriftlig kontrakt, hvor internationale aftaler er nedskrevet klart og tydeligt (f.eks. i salgsaftale, distributionsaftale, eller agenturaftale). Ellers er du afhængig af den retlige ordning, som kan lede til ubehagelige konsekvenser, som også kan blive dyrt.

Indgå i nye procedureaftaler med modparten

Jeg vil gerne undgå mine klienter ender i sådan en situation. I denne sag løste jeg det ved at lave en ny procedureaftale med den hollandske købers advokat. Det blev aftalt at sagen skulle underlægges den hollandske lovgivning (selvom det var den belgiske lov der skulle være gældende) ved den hollandske domstol, som var den kompetente domstol.

Det er den bedste løsning, da man undgår at være oppe imod alle mulige formelle i protester, som den ene domstol har, men som den anden ikke har kendskab til. I den situation hvor det f.eks. er den hollandske domstol der er kompetent, men den belgiske lov der er gældende, kan sagsbehandlingstiden være meget lang. Det er oftest ikke i parternes interesse at have en langsomlig retssag (i nogle tilfælde er det).

Derfor tager vi snart til den hollandske domstol, så den hollandske dommer kan afsige dom i sagen. Jeg kan først afsløre dommerens afgørelse på et senere tidspunkt. Uanset hvad, så blev forhindringen angående værneting og lovvalg løst.

Undgå unødvendige langvarige juridiske processer

Vil du gerne undgå at ende i samme situation som min belgiske kunde? Lav klarer aftaler før du indgår i en aftale. Det er dér du kan og skal lave tage nogle seriøse valg. Lad vær med at sætte dig selv og din virksomhed ud på et skråplan med mange faldgruber og usikre resultater. Du kan trods alt lære hvordan du burde udarbejde en kontrakt og hvis det bliver for kompliceret, kan du kontakte en af vores specialister. Vi vil med glæde hjælpe dig med at udarbejde solide kommercielle kontrakter.