Inkasso i Storbritannien

Har din virksomhed en britisk kunde som ikke har betalt deres faktura og derfor mangler du hjælp til at få betalingen for den service du har givet? Vores britiske inkassospecialister vil med glæde hjælpe dig med din inkassosag.  Vi sørger for at din udstående faktura bliver betalt hurtigt. Læs her hvordan vi kan hjælpe dig når du gerne vil have hjælp fra et inkassobureau i Storbritannien.

”Inkassoproceduren i Storbritannien er anderledes end inkassoproceduren i Danmark. Det er fortsat ikke klart hvad Brexit betyder for handel mellem Danmark og Storbritannien. Inddrivelsen af udestående fakturaer vil også ændre sig, men dette ændres ikke indtil 2021.”

International inkasso i Storbritannien

Når du gør forretninger med en britisk samarbejdspartner, støder du oftest på forretningspraksisser, told og andre regler og reguleringer, som er meget anderledes end dem du er vant til i Danmark. Derudover skal du også arbejde med et andet sprog.

Dette gør oftest inddrivelse af gæld I Storbritannien mere kompliceret og tidskrævende end du normalt vil være vant til. Spar tid og penge ved at ringe ind til vores britiske inkassospecialister. De har nemlig midlerne til at få din debitor til at betale.

Payment behaviour of German companies

 • The legal payment term for invoices is 30 days
 • German companies are among the best payers in Europe
 • Around 16% of German companies do not pay on time
 • A payment term of 14 days is customary when sending a reminder

Inkasso i Storbritannien

De fleste virksomheder i Storbritannien betaler indenfor 30 dage. Omkring 1/3 del af virksomheder betaler ikke deres faktura til tiden. Kun 2,5% af britiske virksomheder betaler efter 90 dage. Små og mellemstore virksomheder er bedre til at betale til tiden. Det er relativt oftest de multinationale selskaber, som betaler deres regninger.

Briterne bliver højst sandsynligvis mere imponeret af en inkassoadvokat end et inkassobureau. Du står derfor stærkere med en britisk advokat. Når din kunde bliver opsøgt af en advokat, er der en stor chance for at han vil blive nervøs. Dette øger din chance for at modtage betalingen betydeligt. Vores britiske advokater vil gøre alt i deres magt for at sikre sig at du modtager beløbet du har krav på.

Fordele ved inkasso i Storbritannien i samarbejde med Bierens

 • Engelsktalende inkassoadvokater I Danmark
 • Højeste succesrate
 • Gældsinddrivelse i Storbritannien
 • Altid et kontaktpunkt
 • 24/7 adgang til vores online platform
 • No cure No Pay inkasso

Britiske advokater i dit land

Den mest effektive måde at håndtere gældsinddrivelse i Storbritannien på, er at få hjælp fra en af vores britiske advokater eller inkassospecialister. Hvis du gør dette, behøver du ikke at være bekymret for noget. Du behøver ikke engang at rejse til Storbritannien: vores inkassospecialister vil tage hånd om din inkassosag. Vores inkassospecialister har omfattende viden og erfaring indenfor lovgivningen og reguleringer i Storbritannien. Derudover taler de også fyldende engelsk. Derfor vil de være i stand til at få din britiske debitor til at betale hurtigt.

team-alexandru-buzamet-P-DSCF0350

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Inkassoprocedure i Storbritannien

Inkassoproceduren i Storbritannien kan deles op i to: den udenretlige og den retslige inkasso. I den udenretslige inkasso forgår processen udenfor fogedretten. I den retslige inkasso bliver sagen løst I fogedretten. Siden vi er et advokatfirma med speciale I gældsinddrivelse, er vi i stand til at hjælpe dig under begge procedurer.            

Udenretslig inkasso

Prelegal debt collection
Her hos Bierens starter vi altid med den udenretslige inkasso. Under denne proces prøver vi at undgå at involverer fogedretten. For at undgå dette vil vi personligt kontakte din britiske debitor for at sikre at den ubetalte faktura bliver betalt. Under den udenretslige inkasso er der forskellige muligheder:

Skriftligt inkassovarsel telefonopkald

Vi sender debitoren et skriftligt inkassovarsel, og kontakter dem telefonisk, for at rykke dem for deres ubetalte faktura indenfor et par dage med morarenter og eventuelle udgifter.  I nogle inkassosager vil vi snakke med skyldneren ansigt til ansigt.

Vores inkassoadvokater vil bruge deres viden om den lokale virksomhedskultur og reguleringer til at indgå en aftale med din debitor. At indgå en aftale er en meget populær metode til at få en britisk debitor til at betale. Denne metode kan også bruges under og efter juridiske handlinger.

Alternativ konfliktløsning

Dette er en billigere, hurtigere og nemmere måde at løse en konflikt på uden at inddrage en dommer. Man kan vælge imellem meditation og mægling. Valget af hvilken metode man skal bruge, kommer an på din debitors argumenter og jeres arbejdsrelation.

Anlægge sag imod din debitor

At lægge sag an imod din debitor vil oftest få dem til at betale deres faktura. F.eks. ved at udfylde en blanket om konkursbegæring imod din debitor. I Storbritannien er denne metode dog hverken hurtig eller billig. I England og Wales tager det mindst tre uger, men det kan også tage flere måneder. Derfor rådgiver vi oftest imod at gøre brug af den metode.

Hvis din debitor nægter at betale under den udenretslige inkassoproces, kan vi, i konsultation med dig, lægge sag an imod in debitor. Vi vil naturligvis altid informerer dig på forhånd om udgifterne. Vi starter ikke noget uden vi har modtaget din tilladelse.

Retslig inkasso

justice

Vil du gerne starte den retslige inkassoprocedure imod din britiske debitor? Det første du skal vide er: hvilket land du skal oprette din søgsmål? I Danmark eller Storbritannien? Svaret kommer an på hvilken domstol der har kompetence til at afgøre din inkassosag.

I dine generelle vilkår og betingelser kan du lave en aftale om hvilken domstol, der har kompetence i tilfælde af konflikter (inkl. betalingskonflikter). Denne aftale kaldes værneting. Har du ikke lavet en aftale om værneting eller er de ikke gældende? Så er det hovedreglen at det er domstolen i den sagsøgtes land som har jurisdiktion. I dette tilfælde vil det være den britiske domstol. Du vil derfor være nødsaget til at tage til Storbritannien for at have din retssag der.

Som tilføjelse er det normalt lovgivningen for det land som sælger eller serviceudbyderen befinder sig i. I dette tilfælde er det den danske lovgivning der anvendes. Dette betyder at du kan ende med at stå i den situation at dit søgsmål tages op i den britiske domstol, men at den danske lov er gældende. Det er dog bedre at undgå denne situation, da et retssystem oftest ikke har kendskab til et andets lands lovgivning. Derfor anbefaler vi at der laves en aftale i din kontrakt om hvilken lov og retssystem der skal gøres gældende i konflikter som f.eks. i forbindelse med betalingskonflikter. Du kan dog også indgå en aftale med din debitor at du kan starte den retslige inkasso i Danmark, skulle en konflikt opstå.

Inkassolove i Storbritannien

Når man lægger sag an imod en britisk kunde, er der flere forskellige britiske inkassolove som vi kan gøre brug af. Den bedste inkassoprocedure afhænger af situationen. Vores advokater vil altid lede efter den bedste løsning for dig og din inkassosag.

Forneden kan du finde de mest vigtige juridiske metoder i Englands og Wales´ retssystem:

Småkravsproceduren (”Small claim track”)

I England og Wales bliver krav under £10,000.00 håndteret ved småkravsproceduren. Domstolen handler hurtigt under denne proces og deres tidsfrister ligger tæt på hinanden. Derudover er en høring i gennemsnit langt kortere end i andre procedure. Dog er omkostningerne for denne procedure næsten aldrig pålagt den tabende part.

Fast track

I England og Wales er denne metode brugt til at håndtere større, men ikke-komplekse krav. Selvom denne procedure tager længere tid end småkravsproceduren, så er omkostningerne oftest (delvist) dækket af den tabende part. Dommeren afgør hvem der betaler omkostningerne.

Flersporet sagsbehandling (”Multi track”)

For komplekse eller eller hvor der er gjort indsigelse på et krav over £10,000.00 kan man gøre brug af den flersporet sagsbehandling. Behandlingstiden for denne procedure tager i gennemsnit længere tid end de to andre procedurer. I 'multi track' kan dommeren bestemme om den tabende part skal betale alle omkostningerne for denne procedure.

Inkassoprocedure i Storbritannien

 • Upload claim
  Indsend din inkassosag online
 • Start case
  Vi starter på din sag med det samme
 • Send a demand letter
  Vi sender en betalingspåmindelse til din debitor med det samme
 • How to approach debtor?
  Sammen beslutter vi vores strategi
 • Online portal 24/7
  Se din sag 24/7 igennem vores webportal
 • Ask questions
  Spørgsmål? Du kan altid kontakte din kontaktperson
 • Get invoice paid
  Din udestående faktura vil blive betalt

Retsforfølgning i Danmark

Har du aftalt I de generelle vilkår og betingelser at konflikter skal løses hos det danske retssystem? Så kan den retslige inkasso startes i Danmark. Baseret på din situation vil vores inkassoadvokater se på hvad er mest fordelagtigt for din virksomhed. Hvis vi går i retten i Danmark imod din britiske debitor, kan vi starte en almindelig civil retssag. Begge parter får lov til at udtale sig om situationen, hvorefter domstolen vil træffe en afgørelse.

Håndhævelse af en dom i Storbritannien

Når en dom er opnået i Danmark (eller et andet land), skal den fortsat udføres i Storbritannien. I EU er det besluttet at alle domme der er truffet i et medlemsland, er anerkendt på lige fod i alle andre EU-lande. Da Storbritannien har forladt EU er det uklart hvad det betyder for håndhævelsen af en dom fra et andet land. Kontakt os endelig for at få de mest opdateret informationer omkring dette emne.

Forældelsesperioden i Storbritannien

limitation period

Når forældelsesperioden er overstået, er en udestående faktura forældet. Efter denne periode er det ikke længere muligt at gå rettens vej for at få din debitor til at betale fakturaen. Det er derfor vigtigt at holde øje med hvornår det er for sent at handle.

For virksomhedskrav i England og Wales er den generelle forældelsesperiode 6 år. Denne periode starter ligeså snart du er klar over kravets eksistens. Fakturaens dato er ikke relevant, men det er datoen for hvornår gælden opstod.

Forstil dig: du bygger en bygning for en kunde. Bygningen blev færdiggjort og afleveret d. 1. februar 2017. Forældelsesperioden starter derfor d. 1. februar 2017. hvis du sender en faktura d. 1. marts 2017 med en betalingsfrist d. 31. marts, påvirker det ikke forældelsesperioden. Forældelsesperioden vil fortsat starte d. 1. februar og ikke d. 1. marts som ellers vil være tilfældet i mange europæiske lande. Fakturaen udløber derfor d. 1. februar 2023.  

Undtagelser for forældelsesperioden

Forældelsesperioden på 6 år er gældende for normale krav. Vær opmærksom på at forældelsesperioden er anderledes for nogle krav. F.eks. i forbindelse med personlig skade er forældelsesperioden 3 år. For ejendomskrav er forældelsesperioden op til 12 år.

Undgå at din faktura udløber i Storbritannien

Det er muligt at undgå at din faktura udløber ved at afbryde forældelsesperioden. Afbrydelsen nulstiller og starter forældelsesperioden på ny. I Storbritannien kan forældelsesperioden blive afbrudt hvis begge parter går ind i en stilstandsaftale med hinanden. Forældelsesperioden kan også genoprettes ved at debitor underskriver en skyldnererklæring. Det er vigtigt at denne erklæring er skriftlig og underskrevet af personen der skrev den.

Juridiske områder for inkasso i Storbritannien

Vores britiske inkassoadvokater har arbejdet i mange år hos Bierens. Igennem de mange år har vi hjulpet mange virksomheder rundt omkring i verden med deres inkassosager i Storbritannien samt britiske virksomheder. Vi specialiserer os i inkasso i forskellige områder indenfor inkassolovgivningen:

 • Transport
 • Køb og salg
 • konstruktion
 • Udlejning og leasing
 • Agenturaftale og distributionsaftale
 • Skader og ulovlige handlinger

“Bierens is a highly effective and professional partner. Not only do they have a good debt collection procedure, they also give solid advice.”

Manuel Maas, Eneco

National dækning

Er din debitor lokaliseret i London, Glasgow eller Birmingham? Det betyder ikke noget for os, hvorhenne i Storbritannien din debitor befinder sig. Vores specialister kan hjælpe dig uanset hvad. Det er ikke længere nødvendigt for dig at få hjælp af et inkassobureau eller inkassoadvokat baseret i Storbritannien, for at du kan få inddrevet din gæld med gode resultater. Du kan nemt overføre dit krav til os online. Derefter vil vores britiske inkassospecialister gå i gang med arbejdet med det samme

Vi tilbyder mere end et inkassobureau

Hvis du på nuværende leder efter et inkassobureau skal du vide at du vil være langt bedre stillet med en inkassoadvokat. Vores britiske inkassoadvokater har flere ressourcer end et inkassobureau. Derudover arbejder vores inkassoadvokater hurtigere og er mere succesfuld. Vores effektivitet og gode service kan kun være en fordel for din virksomhed, da du vil få dine penge hurtigere.

Start inkasso i dag. Indsend dit inkassokrav inden kl.16:00 CET

No Cure No Pay inkasso

no cure no pay

Under den udenretlige inkasso arbejder vi på en No Cure, No Pay  basis. Hvis vi ikke får en succesfuld gældsinddrivelse, skal du ikke betale mere end et administrationsgebyr på €185. Det er trods alt frustrerende nok at have ubetalte fakturaer hængende over hovedet. Vi synes det vil være uretfærdigt, hvis vi pålagde dig alle mulige andre gebyrer.

Du betaler kun et gebyr hvis vi inddriver det fulde beløb du er berettiget til. Vi prøver at modtage gebyret af dette fra debitoren så oftest som muligt. For eksempel, en succesfuld inkassosag vil koste dig næsten ingen ting! Vi kalder det retfærdighed, for du får det som du har ret til.

Priser på inkasso

Når inkassosagen er løst, gør vi vores bedste for at få skyldneren til at betale udgifterne. Med det mener vi, at vi sørger for at din britiske kunde betaler deres udestående faktura såvel som prisen for inddrivelse af gælden. På den måde betaler du kun et mindre beløb eller slet ingenting i inkassoomkostninger til vores virksomhed. I Storbritannien lykkes det os oftest at få debitor til at betale all omkostninger og morarenter. Dette er ikke altid tilfældet i andre lande. I sådanne tilfælde betaler du en mindre procentdel af det inddrevet beløb.

Vores britiske specialister

Har du en britisk kunde som efterlader dig udestående fakturaer? Eller har du andre konflikter med din kunde? Vores inkassospecialister og advokater er glade for at hjælpe dig med dine betalingskonflikter. Du er velkommen til at kontakte os for mere information. Vil du ikke længere vente på dine penge? Så send os din faktura nu. Vores specialister vil gå i gang med det samme.

Uforpligtende rådgivning?

Ja, jeg accepterer jeres Fortrolighedserklæring