Inkasso i Frankrig

Inkasso i Frankrig

Har din virksomhed en fransk kunde som ikke har betalt deres faktura og derfor mangler du hjælp til at få betalingen for den service du har givet? Vores franske tyske inkassospecialister vil med glæde hjælpe dig med din inkassosag.  Vi sørger for at din udstående faktura bliver betalt hurtigt. Læs her hvorfor det er du er bedre stillet ved at betro os med din inkassosag i stedet for et inkassobureau.

"Den franske økonomi kører hovedsageligt på små og mellemstore virksomheder (SMV). Chancerne for at drive forretning med en SMV er derfor store, når man handler i Frankrig. Information om disse firmaer er oftest svære at få fat I, hvilket gøre det mere besværligt at inddrive gæld I Frankrig.".

International inkasso i Frankrig

Når du gør forretninger med en fransk samarbejdspartner, støder du oftest på forretningspraksisser, told og andre regler og reguleringer, som er meget anderledes end dem du er vant til i Danmark. Derudover skal du også arbejde med et andet sprog.

Dette gør oftest inddrivelse af gæld I Frankrig mere kompliceret og tidskrævende end du normalt vil være vant til. Spar tid og penge ved at ringe ind til vores franske inkassospecialister. De har nemlig midlerne til at få din debitor til at betale.

Payment behaviour of German companies

 • The legal payment term for invoices is 30 days
 • German companies are among the best payers in Europe
 • Around 16% of German companies do not pay on time
 • A payment term of 14 days is customary when sending a reminder

Inkasso i Frankrig

Ligesom mange andre sydeuropæiske lande er Frankrig et af de værste betalere i Europa. Mere end halvdelen af de franske firmaer betaler ikke deres fakturaer til tiden. Chancen for at du står med en ubetalt faktura er derfor meget høj, når du driver forretning i Frankrig.

At have en succesfuld inkassosag er også meget svært når ens debitor er en SMV. Information om disse firmaer er oftest svære at få fat i, især når din debitor ikke reagere eller svarer på dine breve, e-mails eller opkald.

Franske virksomheder er ofte imponeret af advokater. At vælge vores advokater vil sikre dig at din debitor vil betale den ubetalte faktura. Lad vær med at vent alt for længe med at reagerer på din udstående faktura; jo hurtigere du kontakter os, jo hurtigere har du pengene.

Fordele ved inkasso i Frankrig i samarbejde med Bierens

 • Franske inkassoadvokater I Danmark
 • Fransktalende advokater
 • Højeste succesrate
 • Gældsinddrivelse i Frankrig
 • Altid et kontaktpunkt
 • 24/7 adgang til vores online platform
 • No cure No Pay inkasso

Franske advokater i dit land

Den mest effektive måde at håndtere gældsinddrivelse I Frankrig på, er at få hjælp fra en af vores franske advokater eller inkassospecialister. Hvis du gør dette, behøver du ikke at være bekymret for noget. Du behøver ikke engang at rejse til Frankrig: vores inkassospecialister vil tage hånd om din inkassosag. Vores inkassospecialister har omfattende viden og erfaring indenfor lovgivningen og reguleringer i Frankrig. Derudover taler de også fyldende fransk. Derfor vil de være i stand til at få din franske debitor til at betale hurtigt.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Inkassoprocedure i Frankrig

Inkassoproceduren i Frankrig kan deles op i to: den udenretlige og den retslige inkasso. I den udenretslige inkasso forgår processen udenfor fogedretten. I den retslige inkasso bliver sagen løst I fogedretten. Det er også muligt at beslaglægge din debitors aktiver for at lægge pres på din debitor.  Siden vi er et advokatfirma med speciale I gældsinddrivelse, er vi i stand til at hjælpe dig under begge procedurer.

Udenretslig inkasso

Prelegal debt collection
Her hos Bierens starter vi altid med den udenretslige inkasso. Under denne proces prøver vi at undgå at involverer fogedretten. For at undgå dette vil vi personligt kontakte din franske debitor for at sikre at den ubetalte faktura bliver betalt. Under den udenretslige inkasso er der forskellige muligheder:

Skriftligt inkassovarsel telefonopkald

Vi sender debitoren et skriftligt inkassovarsel, og kontakter dem telefonisk, for at rykke dem for deres ubetalte faktura indenfor et par dage med morarenter og eventuelle udgifter.

Indgå forlig

Den franske domstol kræver at du prøver at indgå et forlig med din debitor før man kan starte med at anlægge sag imod din debitor. I fleste tilfælde vil vi derfor prøve at løse din inkassosag ved at indgå et forlig med din kunde inden vi involverer fogedretten.

Involvering af fogeden

En fransk foged vil besøge din debitor med et detaljeret inkassovarsel hvor din debitor bedes betale det udstående med det samme. Desuden, vil fogeden undersøge hvorfor din debitor ikke har betalt, og andre potentielle eksisterende kreditorer.

Beslaglæggelse før domsfældning

Det er muligt at beslaglægge din skyldners aktiver med tilladelse af domstolen. Dette betyder at din debitors aktiver vil være indfrosset i det øjeblik at dommeren giver tilladelse til at indfryse din debitors aktiver. Din debitor vil ikke længere være i stand til at have adgang til sine aktiver, og det vil forblive sådan indtil fogedretten har fældet dom i sagen. Da det kan tage lang tid at få fældet en dom, er dette en god måde at sikre sig at skyldner ikke afsætter sine aktiver. Hvis du tager beslutningen om at søge om beslaglæggelse af skyldners aktiver, forpligter du dig til at starte en formel juridisk handling indenfor 30 dage. Ellers vil tilladelsen til at indfryse din debitors aktiver udløbe.

Anlægge sag imod din debitor

Franskmænd bliver ofte imponeret når de bliver kontaktet af en advokat. At lægge sag an imod din debitor er derfor ofte den handling som er tilstrækkelig nok til at få din franske debitor til at betale.

Hvis din debitor benægter at betale under den udenretslige inkassoproces, kan vi, i konsultation med dig, lægge sag an imod in debitor. Denne handling kalder vi retslige inkasso. Vi vil naturligvis altid informerer dig på forhånd om udgifterne. Vi starter ikke noget uden vi har modtaget din tilladelse.

Retslig inkasso

justice

Vil du gerne starte den retslige inkassoprocedure imod din franske debitor? Det første du skal vide er: hvilket land du skal oprette din søgsmål? I Danmark eller Frankrig? Svaret kommer an på hvilken domstol der har kompetence til at afgøre din inkassosag.

I dine generelle vilkår og betingelser kan du lave en aftale om hvilken domstol, der har kompetence i tilfælde af konflikter (inkl. betalingskonflikter). Denne aftale kaldes værneting. Har du ikke lavet en aftale om værneting eller er de ikke gældende? Så er det hovedreglen at det er domstolen i den sagsøgtes land som har jurisdiktion. I dette tilfælde vil det være den franske domstol. Du vil derfor være nødsaget til at tage til Frankrig for at have din retssag der.

Som tilføjelse er det normalt lovgivningen for det land som sælger eller serviceudbyderen befinder sig i. I dette tilfælde er det den danske lovgivning der anvendes. Dette betyder at du kan ende med at stå i den situation at dit søgsmål tages op i den franske domstol, men at den danske lov er gældende. Det er dog bedre at undgå denne situation, da et retssystem oftest ikke har kendskab til et andets lands lovgivning. Derfor anbefaler vi at der laves en aftale i din kontrakt om hvilken lov og retssystem der skal gøres gældende i konflikter som f.eks. i forbindelse med betalingskonflikter. For flere informationer angående din specifikke situation kan du kontakte din advokat for rådgivning.

Inkassolove i Frankrig

Når man lægger sag an imod en fransk kunde, er der flere forskellige franske inkassolove som vi kan gøre brug af. Den bedste inkassoprocedure afhænger af situationen. Vores advokater vil altid lede efter den bedste løsning for dig og din inkassosag.

Du behøver ikke at være til stede under retssagen. En fransk advokat kan lægge sag an imod din debitor uden at du skal tage til Frankrig.

Kræve betalingspåkrav (“Injonction de payer”)

Hvis din debitor ikke har gjort indsigelse på dit krav, kan vores advokater I Frankrig bede om et betalingspåkrav, kaldet “injonction de payer”. Denne metode er relative hurtig til at få skyldner til at betale og har lave omkostninger for dig. Den franske advokat vil bede domstolen om at få skyldner til at betale med det samme. Hvis skyldneren anker denne dom ved fogeden, vil fogedretten starte en mere omfattende sagsbehandling.

Procédure de référé

Hvis din debitor indikerer at de er uenige med fakturaen, er der gjort indsigelse imod dit krav. I krav hvor der er gjort indsigelse eller for større krav, hvor debitor ikke kan argumentere ordentligt imod dit krav, anbefaler vi at starte den franske procedure kaldet: “procédure de référé”. Her vil din franske advokat præsenterer skyldner med argumenter for hvorfor de skal betale den ubetalte faktura. Dette forgår hos fogeden. Hvis din debitor indikerer at der er forgået en fejl eller de ikke er i stand til at give ordentlige modargumenter for hvorfor de ikke skal betale, er fogedretten i stand til at fælde dom hurtigt. Dette kan gøres uden en domshøring. Hvis fogedretten dog finder at der er et godt nok grundlag for indsigelsen af dit krav, vil man starte en almindelig civil retssag.

Almindelig civil retssag (“Procédure au fond”)

I en mere kompliceret sag, er “procédure au fond” påkrævet. I sådanne retssager er det vigtigt at holde tempoet så højt som muligt. Kreditoren behøver ikke at være til stede ved retsmødet i den franske domstol. Hele retssagen kan føres af din advokat på dine vegne.

Afvist check

I tilfælde af at debitors check afvises kan du ansøge om en fuldbyrdelsesordre hos fogeden. Efter modtagelse af en fuldbyrdelsesordre kan advokaten påtvinge dit krav imod skyldneren.

Inkassoprocedure i Frankrig

 • Upload claim
  Indsend din inkassosag online
 • Start case
  Vi starter på din sag med det samme
 • Send a demand letter
  Vi sender en betalingspåmindelse til din debitor med det samme
 • How to approach debtor?
  Sammen beslutter vi vores strategi
 • Online portal 24/7
  Se din sag 24/7 igennem vores webportal
 • Ask questions
  Spørgsmål? Du kan altid kontakte din kontaktperson
 • Get invoice paid
  Din udestående faktura vil blive betalt

Retsforfølgning i Danmark

Har du aftalt I de generelle vilkår og betingelser at den dansk domstol er den kompetente domstol til at løse konflikterne mellem dig og din debitor?Så kan den retslige inkasso startes i Danmark. Baseret på din situation vil vores inkassoadvokater se på hvad er mest fordelagtigt for din virksomhed. Hvis vi går i retten i Danmark imod din franske debitor, kan vi starte en almindelig civil retssag. Begge parter får lov til at udtale sig om situationen, hvorefter domstolen vil træffe en afgørelse.

Håndhævelse af en dom i Frankrig

Når en dom er opnået, skal den stadig informeres til myndighederne i Frankrig, da det er dem der skal hjælpe med at din debitor betaler dit inkassokrav. I EU er det besluttet at alle domme der er truffet i et medlemsland, er anerkendt på lige fod i alle andre EU-lande. En formular skal udfyldes for at anmode om håndhævelse af dommen i Frankrig, som er vedtaget i et andet EU-land. Fogeden vil derefter sikre sig at dommen bliver håndhævet i Frankrig.

Forældelsesperioden i Frankrig

limitation period

Når forældelsesperioden er overstået, er en udestående faktura forældet. Efter denne periode er det ikke længere muligt at gå rettens vej for at få din debitor til at betale fakturaen. Det er derfor vigtigt at holde øje med hvornår det er for sent at handle.

For virksomhedskrav i Frankrig er den generelle forældelsesperiode 5 år. Denne periode starter ligeså snart betalingsfristen på fakturaen udløber. Hvis betalingsperioden for en faktura er 30 dage, så starter forældelsesperioden på 5 år, efter de 30 dage er gået.

Forstil dig: du har afleveret en varer til din kunde. D. 1. april, 2017 sender du fakturaen for varen med en betalingsfrist på 30 dage. Din kunde betaler ikke. Betalingsfristen var d. 1. maj 2017. Forældelsesperioden startede derfor d. 1. maj 2017, og gælder indtil 5 år efter. Din faktura vil derfor være forældet fra d. 1 maj, 2022.

Undtagelser for forældelsesperioden

For nogle krav er der andre forældelsesperioder som gøres gældende. Ifølge EU-politik er forældelsesperioden kun på 1 år i forbindelse med sager relateret til transportloven. Der er også en forældelsesperiode på 1 år for belgiske leasingkontrakter. I situationer relateret til en ikke-kontraktmæssig skade forfalder fakturaen efter 5 år.

I sager som involverer en kontrakt med et fransk byggefirma er forældelsesperioden 10 år. Dette gælder for bygninger som er bygget, men ikke salg af byggematerialer. En forældelsesperiode på 10 år er også gældende hvis du har modtaget en retsafgørelse.

Undgå at din faktura udløber i Frankrig

Det er muligt at undgå at din faktura udløber ved at afbryde forældelsesperioden. Afbrydelsen stopper og nulstiller forældelsesperioden. I Frankrig er der 2 måder man kan stoppe forældelsesperioden:

 • Et brev fra debitor der bekræfter eksistensen af den udstående faktura. Dette er en officiel anerkendelse af gælden, som skal være håndskrevet. Derudover skal det udstående beløb være skrevet i bogstaver. En anden mulighed er en underskrevet kontrakt som er udarbejdet i en officiel mæglingsprocedure eller aftalt under forhandling mellem advokater.
 • En stævning.

Juridiske områder for inkasso i Frankrig

I mange år har Bierens hjulpet mange virksomheder rundt omkring i verden med deres inkassosager i Frankrig. Takket være vores ekspertise har vi ikke kun hjulpet udenlandske virksomheder med deres inkassokrav i Frankrig, men også franske virksomheder der har brug for hjælp i deres eget land. Vi specialiserer os i inkasso i forskellige områder indenfor inkassolovgivningen:

 • Transport
 • Køb og salg
 • konstruktion
 • Udlejning og leasing
 • Agenturaftale og distributionsaftale
 • Skader og ulovlige handlinger

“Bierens is a highly effective and professional partner. Not only do they have a good debt collection procedure, they also give solid advice.”

Manuel Maas, Eneco

National dækning

Er din debitor lokaliseret i Paris, Marseille or Lyon? Det betyder ikke noget for os, hvorhenne i Frankrig din debitor befinder sig. Vores specialister kan hjælpe dig uanset hvad. Det er ikke længere nødvendigt for dig at få hjælp af et inkassobureau eller inkassoadvokat baseret i Frankrig, for at du kan få inddrevet din gæld med gode resultater. Du kan nemt overføre dit krav til os online. Derefter vil vores franske specialister gå i gang med arbejdet med det samme.

Vi tilbyder mere end et inkassobureau

Hvis du på nuværende leder efter et inkassobureau skal du vide at du vil være langt bedre stillet med en inkassoadvokat. Vores franske inkassoadvokater har flere ressourcer end et inkassobureau. Derudover arbejder vores inkassoadvokater hurtigere og er mere succesfuld. Vores effektivitet og gode service kan kun være en fordel for din virksomhed, da du vil få dine penge hurtigere.

Start inkasso i dag. Indsend dit inkassokrav inden kl.16:00 CET

No Cure No Pay inkasso

no cure no pay

Under den udenretlige inkasso arbejder vi på en No Cure, No Pay  basis. Hvis vi ikke får en succesfuld gældsinddrivelse, skal du ikke betale mere end et administrationsgebyr på €185. Det er trods alt frustrerende nok at have ubetalte fakturaer hængende over hovedet. Vi synes det vil være uretfærdigt, hvis vi pålagde dig alle mulige andre gebyrer.

Du betaler kun et gebyr hvis vi inddriver det fulde beløb du er berettiget til. Vi prøver at modtage gebyret af dette fra debitoren så oftest som muligt. For eksempel, en succesfuld inkassosag vil koste dig næsten ingen ting! Vi kalder det retfærdighed, for du får det som du har ret til.

Priser på inkasso

Når inkassosagen er løst, gør vi vores bedste for at få skyldneren til at betale udgifterne. Med det mener vi, at vi sørger for at din franske kunde betaler deres udestående faktura såvel som prisen for inddrivelse af gælden. På den måde betaler du kun et mindre beløb eller slet ingenting i inkassoomkostninger til vores virksomhed.

Vores franske specialister

Har du en fransk kunde som efterlader dig ubetalte fakturaer? Eller har du andre konflikter med din kunde? Vores inkassospecialister og advokater er glade for at hjælpe dig med dine betalingskonflikter. Du er velkommen til at kontakte os for mere information. Vil du ikke længere vente på dine penge? Så send os din faktura nu. Vores specialister vil gå i gang med det samme.

Uforpligtende rådgivning?

Ja, jeg accepterer jeres Fortrolighedserklæring