Inkasso i Belgien

Inkasso i Belgien

Har din virksomhed en Belgisk kunde som ikke har betalt deres faktura og derfor mangler du hjælp til at få betalingen for den service du har givet? Vores belgiske inkassospecialister vil med glæde hjælpe dig med din inkassosag.  Vi sørger for at din udstående faktura bliver betalt hurtigt. Læs her hvorfor det er du er bedre stillet ved at betro os med din inkassosag i stedet for et inkassobureau.

International inkasso i Belgien

 

Når du gør forretninger med en belgiske samarbejdspartner, støder du oftest på forretningspraksisser, told og andre regler og reguleringer, som er meget anderledes end dem du er vant til i Danmark. Derudover skal du også være opmærksom på at forhandlingerne kan forgå på andre sprog.

Dette gør oftest inddrivelse af gæld I Belgien mere kompliceret og tidskrævende end du normalt vil være vant til. Spar tid og penge ved at ringe ind til vores belgiske inkassospecialister. De har nemlig midlerne til at få din debitor til at betale.

Inkasso i Belgien

Belgiske virksomheders betalingsadfærd er relativ god.  Belgiske virksomheders kreditstyring er forbedret drastisk indenfor de seneste år. Alligevel er der mange fakturaer der ikke bliver betalt til tiden. Derfor er det vigtigt at have et godt kreditstyringssystem for belgiske kunder.

Vær også opmærksom på at inkassoprocessen samt lovgivningen angående inkasso i Belgien kan være meget anderledes end du er vant til. Juridiske handlinger kan tage lang tid, men udgifterne er relative lave.

Fordele ved inkasso i Belgien i samarbejde med Bierens

 • Belgiske inkassoadvokater I Danmark
 • Fransk- eller hollandsktalende advokater
 • Højeste succesrate
 • Gældsinddrivelse i Belgien
 • Altid et kontaktpunkt
 • 24/7 adgang til vores online platform
 • No cure No Pay inkasso

Belgisk advokat i dit land

Den mest effektive måde at håndtere gældsinddrivelse I Belgien på, er at få hjælp fra en af vores belgiske advokater eller inkassospecialister. Hvis du gør dette, behøver du ikke at være bekymret for noget. Du behøver ikke engang at rejse til Belgien: vores inkassospecialister vil tage hånd om din inkassosag. Vores inkassospecialister har omfattende viden og erfaring indenfor lovgivningen og reguleringer i Belgien. Derudover taler de også fyldende hollandsk og fransk. Derfor vil de være i stand til at få din belgiske debitor til at betale hurtigt.

avocat belge recouvrement de créance belgique

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Inkassoprocedure i Belgien

Inkassoproceduren i Belgien kan deles op i to: den udenretlige og den retslige inkasso. I den udenretslige inkasso forgår processen udenfor fogedretten. I den retslige inkasso bliver sagen løst I fogedretten. Det er også muligt at beslaglægge din debitors aktiver for at lægge pres på din debitor.  Siden vi er et advokatfirma med speciale I gældsinddrivelse, er vi i stand til at hjælpe dig under begge procedurer.                                                                                                                                                                                            

Udenretslig inkasso

Prelegal debt collection
Her hos Bierens starter vi altid med den udenretslige inkasso. Under denne proces prøver vi at undgå at involverer fogedretten. For at undgå dette vil vi personligt kontakte din belgiske debitor for at sikre at den ubetalte faktura bliver betalt. Under den udenretslige inkasso er der forskellige muligheder:

Skriftligt inkassovarsel telefonopkald

Vi sender debitoren et skriftligt inkassovarsel, og kontakter dem telefonisk, for at rykke dem for deres ubetalte faktura indenfor et par dage med morarenter og eventuelle udgifter.

Udkast til en betalingsordning

Hvis det bliver nødvendigt, kan vi hjælpe med at arrangerer en betalingsordning for din debitor.

Lægge sag an

De fleste debitorer vil gerne undgå en retssag fordi det er tidskrævende og koster flere penge. Så at annoncerer at man lægger sag an mod sin debitor motiveret dem oftest til at betale deres ubetalte faktura.

Beslaglæggelse af aktiv før dom

Det er muligvis en mulighed at beslaglægge din debitors aktiv. Det er ikke altid nødvendigt at gå i retten for at dette kan lade sig gøre. der nogle krav, der skal være opfyldt. Din debitor er ikke advaret om beslaglæggelsen på forhånd, men de kan appellere imod beslaglæggelsen.

Undersøgelse af solvens

Vores advokater kan undersøge din debitors solvens. I sådanne sager undersøger vi altid din debitors evne til at betale i registre så som CBB (svarende til RKI-registeret). At undersøge solvens er altid anbefalet før man starter en beslaglæggelse af aktiv.

Besøg din debitor

Som et mellemtrin til at lægge sag an mod din debitor, tilbyder vi også muligheden for at arrangere et møde hos din debitors virksomhed. Fogeden vil besøge din kunde for at undersøge situationen der, se på inventarerne, og give en rykker på betalingen. Dette giver os opdateret information omkring din debitors økonomiske position. Efterfølgende er vi i stand til at rådgive dig om hvad det næste trin kan være.

Hvis din debitor nægter at betale under den udenretslige inkassoproces, kan vi, i konsultation med dig, lægge sag an imod in debitor. Vi vil naturligvis altid informerer dig på forhånd om udgifterne. Vi starter ikke noget uden vi har modtaget din tilladelse.

Retslig inkasso

justice

Vil du gerne starte den retslige inkassoprocedure imod din belgiske debitor? Det første du skal vide er: hvilket land du skal oprette din søgsmål? I Danmark eller Belgien? Svaret kommer an på hvilken domstol der har kompetence til at afgøre din inkassosag.

I dine generelle vilkår og betingelser kan du lave en aftale om hvilken domstol, der har kompetence i tilfælde af konflikter (inkl. betalingskonflikter). Denne aftale kaldes værneting. Har du ikke lavet en aftale om værneting eller er de ikke gældende? Så er det hovedreglen at det er domstolen i den sagsøgtes land som har jurisdiktion. I dette tilfælde vil det være den belgiske domstol. Du vil derfor være nødsaget til at tage til Belgien for at have din retssag der.

Som tilføjelse er det normalt lovgivningen for det land som sælger eller serviceudbyderen befinder sig i. I dette tilfælde er det den danske lovgivning der anvendes. Dette betyder at du kan ende med at stå i den situation at dit søgsmål tages op i den belgiske domstol, men at den danske lov er gældende. Det er dog bedre at undgå denne situation, da et retssystem oftest ikke har kendskab til et andets lands lovgivning. Derfor anbefaler vi at der laves en aftale i din kontrakt om hvilken lov og retssystem der skal gøres gældende i konflikter som f.eks. i forbindelse med betalingskonflikter. For flere informationer angående din specifikke situation kan du kontakte din advokat for rådgivning.

Inkassolove i Belgien

Når man lægger sag an imod en belgiske kunde, er der flere forskellige belgiske inkassolove som vi kan gøre brug af. Den bedste inkassoprocedure afhænger af situationen. Vores advokater vil altid lede efter

Almindelig civil retssag (Bodemprocedure)

Den mest populære måde at opkræve dit krav juridisk set er igennem en almindelig civil retssag, uanset om der er gjort indsigelse eller ej.  Hvis sagen ikke kan blive løst under hovedforhandlingerne, vil dommeren arrangerer en tidsfrist for hvornår hver involveret part skal indsende deres udtalelse om sagen. På den måde får begge parter lov til at reagerer på modpartens syn på sagen. Generelt set er der 3 gange hvor dig og den sagsøgte skal reagere. 2 af gangene er det debitoren der skal reagere, du skal som sagsøger reagerer 1 gang. I nogle inkassosager er det 5 gange man skal reagere (debitor 3 gange, dig 2 gange). Hver part får en tidsfrist på 1 måned. Efter at tidsfristen er udløbet bliver datoen for høringen sat. Det er den dato din inkassosag bliver behandlet.

Inkassoprocedure i Belgien

 • Upload claim
  Indsend din inkassosag online
 • Start case
  Vi starter på din sag med det samme
 • Send a demand letter
  Vi sender en betalingspåmindelse til din debitor med det samme
 • How to approach debtor?
  Sammen beslutter vi vores strategi
 • Online portal 24/7
  Se din sag 24/7 igennem vores webportal
 • Ask questions
  Spørgsmål? Du kan altid kontakte din kontaktperson
 • Get invoice paid
  Din udestående faktura vil blive betalt

Retsforfølgning i Danmark

Har du aftalt I de generelle vilkår og betingelser at den dansk domstol er den kompetente domstol til at løse konflikterne mellem dig og din debitor? Så kan den retslige inkasso startes i Danmark. Baseret på din situation vil vores inkassoadvokater se på hvad er mest fordelagtigt for din virksomhed. Hvis vi går i retten i Danmark imod din belgiske debitor, kan vi starte en almindelig civil retssag. Begge parter får lov til at udtale sig om situationen, hvorefter domstolen vil træffe en afgørelse.

Det er dog vigtigt at undersøge udgifterne og fordelene ved en retssag. At lægge sag an kan være mere dyrt i dit land på grund af retsafgiften. Det kan faktisk være meget dyre end i Belgien, hvor retsafgiften altid er € 165, uanset størrelsen på din inkasso. På den anden side er det ofte sådan, at din belgiske debitor ikke vil have at retssagen forgår i dit land. Dette betyder at inkassosager med belgiske debitorer oftest bliver løst under udenretslig inkasso, når retssagen forgår i dit land.

Håndhævelse af en dom i Belgien

Når en dom er opnået i Danmark, skal den stadig informeres til myndighederne i Belgien. Det er nemlig dem der skal hjælpe med at din debitor betaler dit inkassokrav. I EU er det besluttet at alle domme der er truffet i et medlemsland, er anerkendt på lige fod i alle andre EU-lande. En formular skal udfyldes for at anmode om håndhævelse af dommen i Belgien, som er vedtaget i et andet EU-land. Fogeden vil derefter sikre sig at dommen bliver håndhævet i Belgien.

Forældelsesperioden i Belgien

limitation period

Når forældelsesperioden er overstået, er en udestående faktura forældet. Efter denne periode er det ikke længere muligt at gå rettens vej for at få din debitor til at betale fakturaen. Det er derfor vigtigt at holde øje med hvornår det er for sent at handle.

For virksomhedskrav i Belgien er den generelle forældelsesperiode 10 år. Denne periode starter ligeså snart betalingsfristen på fakturaen udløber. Hvis betalingsperioden for en faktura er 30 dage, så starter forældelsesperioden på 10 år, efter de 30 dage er gået.

Forstil dig: du har afleveret en varer til din kunde. D. 1. april, 2017 sender du fakturaen for varen med en betalingsfrist på 30 dage. Din kunde betaler ikke. Betalingsfristen var d. 1. maj 2017. Forældelsesperioden startede derfor d. 1. maj 2017, og gælder indtil 10 år efter. Din faktura vil derfor være forældet fra d. 1. maj, 2027.

Undtagelser for forældelsesperioden

For nogle krav er der andre forældelsesperioder som gøres gældende. Ifølge EU-politik er forældelsesperioden kun på 1 år i forbindelse med sager relateret til transportloven. Der er også en forældelsesperiode på 1 år for belgiske leasingkontrakter. I situationer relateret til en ikke-kontraktmæssig skade forfalder fakturaen efter 5 år.

Undgå at din faktura udløber i Belgien

Det er muligt at undgå at din faktura udløber ved at afbryde forældelsesperioden. Afbrydelsen stopper og nulstiller forældelsesperioden. I Belgien er der 3 måder man kan stoppe forældelsesperioden:

 • Et brev fra debitor der bekræfter eksistensen af den udstående faktura.
 • En stævning.
 • En påkravsmeddelelse med bekræftelse på modtagelse. Din advokat står for det. Som tilføjelse er der nogle specifikke krav påkravsmeddelelsen skal indeholde.

Det er mest fordelagtigt at sende et suspensionsbrev i slutningen af forældelsesperioden. Vær sikker på at du gør dette i god tid før forældelsesperioden udløber. Ellers kan du risikere at din faktura udløber og du derfor ikke vil være i stand til at starte en retslig inkassosag.

Juridiske områder for inkasso i Belgien

I mange år har Bierens hjulpet mange virksomheder rundt omkring i verden med deres inkassosager i Belgien. Takket være vores ekspertise har vi ikke kun hjulpet udenlandske virksomheder med deres inkassokrav i Belgien, men også belgiske virksomheder der har brug for hjælp i deres eget land. Vi specialiserer os i inkasso i forskellige områder indenfor inkassolovgivningen:

 • Transport
 • Køb og salg
 • konstruktion
 • Udlejning og leasing
 • Agenturaftale og distributionsaftale
 • Skader og ulovlige handlinger

“Bierens is a highly effective and professional partner. Not only do they have a good debt collection procedure, they also give solid advice.”

Manuel Maas, Eneco

National dækning

Hvis du på nuværende leder efter et inkassobureau skal du vide at du vil være langt bedre stillet med en inkassoadvokat. Vores franske inkassoadvokater har flere ressourcer end et inkassobureau. Derudover arbejder vores inkassoadvokater hurtigere og er mere succesfuld. Vores effektivitet og gode service kan kun være en fordel for din virksomhed, da du vil få dine penge hurtigere.

Vi tilbyder mere end et inkassobureau

Hvis du på nuværende leder efter et inkassobureau skal du vide at du vil være langt bedre stillet med en inkassoadvokat. Vores græske inkassoadvokater har flere ressourcer end et inkassobureau. Derudover arbejder vores inkassoadvokater hurtigere og er mere succesfuld. Vores effektivitet og gode service kan kun være en fordel for din virksomhed, da du vil få dine penge hurtigere.

Start inkasso i dag. Indsend dit inkassokrav inden kl.16:00 CET

No Cure No Pay inkasso

no cure no pay

Under den udenretlige inkasso arbejder vi på en No Cure, No Pay  basis. Hvis vi ikke får en succesfuld gældsinddrivelse, skal du ikke betale mere end et administrationsgebyr på €185. Det er trods alt frustrerende nok at have ubetalte fakturaer hængende over hovedet. Vi synes det vil være uretfærdigt, hvis vi pålagde dig alle mulige andre gebyrer.

Du betaler kun et gebyr hvis vi inddriver det fulde beløb du er berettiget til. Vi prøver at modtage gebyret af dette fra debitoren så oftest som muligt. For eksempel, en succesfuld inkassosag vil koste dig næsten ingen ting! Vi kalder det retfærdighed, for du får det som du har ret til.

Priser på inkasso i Belgien

Når inkassosagen er løst, gør vi vores bedste for at få skyldneren til at betale udgifterne. Med det mener vi, at vi sørger for at din belgiske kunde betaler deres udestående faktura såvel som prisen for inddrivelse af gælden. På den måde betaler du kun et mindre beløb eller slet ingenting i inkassoomkostninger til vores virksomhed.

Vores belgiske specialister

Har du en belgisk kunde som efterlader dig ubetalte fakturaer? Eller har du andre konflikter med din kunde? Vores inkassospecialister og advokater er glade for at hjælpe dig med dine betalingskonflikter. Du er velkommen til at kontakte os for mere information. Vil du ikke længere vente på dine penge? Så send os din faktura nu. Vores specialister vil gå i gang med det samme.

Uforpligtende rådgivning?

Ja, jeg accepterer jeres Fortrolighedserklæring