Inkasso i Tyskland

Inkasso i Tyskland

Har din virksomhed en tysk kunde som ikke har betalt deres faktura og derfor mangler du hjælp til at få betalingen for den service du har givet? Vores tyske inkassospecialister vil med glæde hjælpe dig med din inkassosag.  Vi sørger for at din udstående faktura bliver betalt hurtigt. Læs mere her om hvad vi kan gøre for dig, hvis du har en inkassosag der involverer en virksomhed i Tyskland.

”Det tyske retssystem beskytter debitorer. Derfor er vi nød til at være smarte og handle hurtigt og effektivt for at få din debitor til at betale deres faktura.”

International inkasso i Tyskland

Når du gør forretninger med en tysk samarbejdspartner, støder du oftest på forretningspraksisser, told og andre regler og reguleringer, som er meget anderledes end dem du er vant til i Danmark.

Dette gør oftest inddrivelse af gæld I Tyskland mere kompliceret og tidskrævende end du normalt vil være vant til. Spar tid og penge ved at ringe ind til vores tyske inkassospecialister. De har nemlig midlerne til at få din debitor til at betale.

Payment behaviour of German companies

 • The legal payment term for invoices is 30 days
 • German companies are among the best payers in Europe
 • Around 16% of German companies do not pay on time
 • A payment term of 14 days is customary when sending a reminder

Inkasso i Tyskland

Tyskerne er en af de bedste betalere i Europa. Dog er der fortsat 16% af tyske debitorer som ikke betaler til tiden. Det er derfor vigtigt at have et godt kreditstyringssystem for tyske kunder. Især hvis din virksomhed ikke er lokaliseret i Tyskland.

Efter det første inkassovarsel er det normalt tydeligt om en retslig inkasso bliver nødvendig. I Tyskland er det svære at nå en god udenretslig forlig som løsning på en gældsinddrivelse. Derudover vil din tyske samarbejdspartner ikke tøve med at hyre en advokat. For at opnå en succesfuld forlig i din inkassosag er det derfor bedre at hyre et advokatfirma med speciale i gældsinddrivelse end det er at hyre et inkassobureau, Ved at vælge os få du hjælp af vores kompetente tyske inkassoadvokater.

Fordele ved inkasso i Tyskland i samarbejde med Bierens

 • Tyske inkassoadvokater I Danmark
 • Tysktalende advokater
 • Højeste succesrate
 • Gældsinddrivelse i Tyskland
 • Altid et kontaktpunkt
 • 24/7 adgang til vores online platform
 • No cure No Pay inkasso

Tyske advokater i dit land

Den mest effektive måde at håndtere inkasso i Tyskland på, er at få hjælp fra en af vores tyske advokater eller inkassospecialister. Hvis du gør dette, behøver du ikke at være bekymret for noget. Du behøver ikke engang at rejse til Tyskland: vores inkassospecialister vil tage hånd om din inkassosag. Vores inkassospecialister har omfattende viden og erfaring indenfor lovgivningen og reguleringer i Tyskland. Derudover taler de også fyldende tysk. Derfor vil de være i stand til at få din tyske debitor til at betale hurtigt.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Inkassoprocedure i Tyskland

Inkassoproceduren i Tyskland kan deles op i to: den udenretlige og den retslige inkasso. I den udenretslige inkasso forgår inkassoproceduren udenfor fogedretten. I den retslige inkasso bliver sagen løst I fogedretten. Siden vi er et advokatfirma med speciale I gældsinddrivelse, er vi i stand til at hjælpe dig under begge procedurer.

Udenretslig inkasso

Prelegal debt collection

Her hos Bierens starter vi altid med den udenretslige inkasso. Under denne proces prøver vi at undgå at involverer fogedretten. For at undgå dette vil vi kontakte din tyske debitor for at sikre at den ubetalte faktura bliver betalt. Under den udenretslige inkasso er der forskellige metoder i Tyskland:

Skriftligt inkassovarsel telefonopkald

Vi sender debitoren et skriftligt inkassovarsel, og kontakter dem telefonisk, for at rykke dem for deres ubetalte faktura indenfor et par dage med morarenter og eventuelle udgifter.

Lægge sag an

Den mest effektive måde at putte pres på din tyske kunde, er at meddele at du tager juridiske handlinger. De fleste virksomheder vil gerne undgå at gå af rettens vej, derfor resulterer sådan en meddelelse i at debitoren betaler med det samme. Dette er grunden til at det er fordelagtigt at gøre brug af servicen fra inkassoadvokater, som har midlerne og autoriteten til at meddele dette på dine vegne. På den måde undgår du en unødvendig og langvarig gældsinddrivelse.

Hvis din debitor nægter at betale under den udenretslige inkassoproces, kan vi, i konsultation med dig, starte den retslige inkasso. Først undersøger og analyserer vi den finansielle position af din debitor. Dette hjælper os med at se hvordan din debitor klarer sig finansielt og om en juridisk handling vil give mening. Når din debitor har gjort en indsigelse på dit krav er vi oftest nødsaget til at gå af rettens vej.

Vi vil naturligvis altid informerer dig på forhånd om udgifterne. Vi starter ikke noget uden vi har modtaget din tilladelse.

Retslig inkasso

justice

Vil du gerne starte den retslige inkassoprocedure imod din tyske debitor? Det første du skal vide er: hvilket land du skal oprette din søgsmål? I Danmark eller Tyskland? Svaret kommer an på hvilken domstol der har kompetence til at afgøre din inkassosag.

I dine generelle vilkår og betingelser kan du lave en aftale om hvilken domstol, der har kompetence i tilfælde af konflikter (inkl. betalingskonflikter). Denne aftale kaldes værneting. Har du ikke lavet en aftale om værneting eller er de ikke gældende? Så er det hovedreglen at det er domstolen i den sagsøgtes land som har jurisdiktion. I dette tilfælde vil det være den tyske domstol. Du vil derfor være nødsaget til at tage til Tyskland for at have din retssag der.

Som tilføjelse er det normalt lovgivningen for det land som sælger eller serviceudbyderen befinder sig i. I dette tilfælde er det den danske lovgivning der anvendes. Dette betyder at du kan ende med at stå i den situation at dit søgsmål tages op i den tyske domstol, men at den danske lov er gældende. Det er dog bedre at undgå denne situation, da et retssystem oftest ikke har kendskab til et andets lands lovgivning. Derfor anbefaler vi at der laves en aftale i din kontrakt om hvilken lov og retssystem der skal gøres gældende i konflikter som f.eks. i forbindelse med betalingskonflikter. For flere informationer angående din specifikke situation kan du kontakte din advokat for rådgivning.

Inkassolove i Tyskland

Når man lægger sag an imod en tysk kunde, er der flere forskellige tyske inkassolove som vi kan gøre brug af. Den bedste inkassoprocedure afhænger af situationen. Vores advokater vil altid lede efter den bedste løsning for dig og din inkassosag.

Det tyske retssystem beskytter debitorerne. Derfor er det svære at få en tysk debitor til at betale. Men, vores advokater har godt kendskab til hvilke inkassoprocedure der kan og skal gøres brug af for at få inddraget gælden i Tyskland.

Mahnverfahren

Den tyske procedure “Mahnverfahren” er en hurtig procedure for ubestridte krav. Den er karakteristisk for sin hurtighed, simplicitet og lave udgifter. Indenfor en relativ kort periode kan du modtage en håndhævelsesordre (Dom/retskendelse), som påbyder debitoren til at betale for både dit krav og omkostningerne for søgsmålet. Din debitor har kun få uger til at gøre en juridisk indsigelse på dommen. Hvis dette ikke sker, bliver betalingspåkrav juridisk bindende, og vi kan indlede en fuldbyrdelsesprocedure, såsom beslaglæggelse af debitors bankkonto eller at sende en foged ud for at inddrive gælden.

Almindelig civil retssag (Klageverfahren)

Er der gjort indsigelse på dit krav? Hvis dette er tilfældet, er det bedre at starte en almindelig civil retssag. Begge parter skal underbygge deres sag med understøttende dokumentation. Efter en eller flere retsmøder vil dommeren træffe en afgørelse. Med afgørelsen kan vi f.eks. beslaglægge debitorens bankkonto. At indgå et forlig er fortsat muligt inden en afgørelse er truffet af dommeren.

Inkassoprocedure i Tyskland

 • Upload claim
  Indsend din inkassosag online
 • Start case
  Vi starter på din sag med det samme
 • Send a demand letter
  Vi sender en betalingspåmindelse til din debitor med det samme
 • How to approach debtor?
  Sammen beslutter vi vores strategi
 • Online portal 24/7
  Se din sag 24/7 igennem vores webportal
 • Ask questions
  Spørgsmål? Du kan altid kontakte din kontaktperson
 • Get invoice paid
  Din udestående faktura vil blive betalt

Retsforfølgning i Danmark

Har du aftalt I de generelle vilkår og betingelser at den dansk domstol er den kompetente domstol til at løse konflikterne mellem dig og din debitor? Så kan den retslige inkasso startes i Danmark. Baseret på din situation vil vores inkassoadvokater se på hvad er mest fordelagtigt for din virksomhed. Hvis vi går i retten i Danmark imod din tyske debitor, kan vi starte en almindelig civil retssag. Begge parter får lov til at udtale sig om situationen, hvorefter domstolen vil træffe en afgørelse.

Håndhævelse af en dom i Tyskland

Når en dom er opnået, skal den stadig informeres til myndighederne i Tyskland, da det er dem der skal hjælpe med at din debitor betaler dit inkassokrav. I EU er det besluttet at alle domme der er truffet i et medlemsland, er anerkendt på lige fod i alle andre EU-lande. En formular skal udfyldes for at anmode om håndhævelse af dommen i Tyskland, som er vedtaget i et andet EU-land. Fogeden vil derefter sikre sig at dommen bliver håndhævet i Tyskland.

Forældelsesperioden i Tyskland

limitation period

Når forældelsesperioden er overstået, er en udestående faktura forældet. Efter denne periode er det ikke længere muligt at gå rettens vej for at få din debitor til at betale fakturaen. Det er derfor vigtigt at holde øje med hvornår det er for sent at handle.

For virksomhedskrav i Tyskland er den generelle forældelsesperiode 3 år. Denne periode starter i slutningen af det år, hvor kravet opstod.

Forstil dig: du har afleveret en varer til din kunde. D. 1. april, 2017 sender du fakturaen for varen med en betalingsfrist på 30 dage. Din kunde betaler ikke. Betalingsfristen var d. 1. maj 2017. Forældelsesperioden startede derfor d. 31. december, 2017 og gælder indtil 3 år efter. Din faktura vil derfor være forældet d. 31. december, 2020.

Undtagelser for forældelsesperioden

Forældelsesperioden der varer i 3 år, er gældende for normale krav. Husk på at nogen krav er anderledes. F.eks. er forældelsesperioden kun 1 år hvis dit krav er relateret til transportlovgivningen igennem Europa. De har derfor kun 9 måneder til at indgive deres krav fra datoen hvor forsendelsen er leveret.

Den tyske lovgivning har også nogle gange andre forældelsesperioder som gøres gældende:

 • I forbindelse med en bygningskontrak (“Werkvertrag”)t: Hvis der er arbejdsforsinkelse i forbindelse med produktion, vedligeholdelse eller modifikationer (e.g. reparationer) af et objekt, er der tale om en forældelsesperiode på 2 år.
 • Hvis der er tale om en arbejdsforsinkelse på byggerier er det en forældelsesperiode på 5 år, der er gældende.

Spørg derfor altid til råds I forbindelse med hvilken forældelsesperiode, der er gældende når du indgår i en kontrakt til en tysk samarbejdspartner.

Undgå at din faktura udløber i Tyskland

Det er muligt at undgå at din faktura udløber ved at afbryde forældelsesperioden. Forældelsesperioden kan i Tyskland kun afbrydes ved at tage juridiske handlinger.

Juridiske områder for inkasso i Tyskland

I mange år har Bierens hjulpet mange virksomheder rundt omkring i verden med deres inkassosager i Tyskland. Takket være vores ekspertise har vi ikke kun hjulpet udenlandske virksomheder med deres inkassokrav i Tyskland, men også tyske virksomheder der har brug for hjælp i deres eget land. Vi specialiserer os i inkasso i forskellige områder indenfor inkassolovgivningen:

 • Transport
 • Køb og salg
 • konstruktion
 • Udlejning og leasing
 • Agenturaftale og distributionsaftale
 • Skader og ulovlige handlinger

“Bierens is a highly effective and professional partner. Not only do they have a good debt collection procedure, they also give solid advice.”

Manuel Maas, Eneco

National dækning

Er din debitor lokaliseret i Berlin, Cologne eller Frankfurt? Det betyder ikke noget for os, hvorhenne i Tyskland din debitor befinder sig. Vores specialister kan hjælpe dig uanset hvad. Det er ikke længere nødvendigt for dig at få hjælp af et inkassobureau eller inkassoadvokat baseret i Tyskland, for at du kan få inddrevet din gæld med gode resultater. Du kan nemt overføre dit krav til os online. Derefter vil vores tyske specialister gå i gang med arbejdet med det samme.

Vi tilbyder mere end et inkassobureau

Hvis du på nuværende leder efter et inkassobureau skal du vide at du vil være langt bedre stillet med en inkassoadvokat. Vores tyske inkassoadvokater har flere ressourcer end et inkassobureau. Derudover arbejder vores inkassoadvokater hurtigere og er mere succesfuld. Vores effektivitet og gode service kan kun være en fordel for din virksomhed, da du vil få dine penge hurtigere.

Start inkasso i dag. Indsend dit inkassokrav inden kl.16:00

No Cure No Pay inkasso

no cure no pay

Under den udenretlige inkasso arbejder vi på en No Cure, No Pay  basis. Hvis vi ikke får en succesfuld gældsinddrivelse, skal du ikke betale mere end et administrationsgebyr på €185. Det er trods alt frustrerende nok at have ubetalte fakturaer hængende over hovedet. Vi synes det vil være uretfærdigt, hvis vi pålagde dig alle mulige andre gebyrer.

Du betaler kun et gebyr hvis vi inddriver det fulde beløb du er berettiget til. Vi prøver at modtage gebyret af dette fra debitoren så oftest som muligt. For eksempel, en succesfuld inkassosag vil koste dig næsten ingen ting! Vi kalder det retfærdighed, for du får det som du har ret til.

Priser på inkasso

Når inkassosagen er løst, gør vi vores bedste for at få skyldneren til at betale udgifterne. Med det mener vi, at vi sørger for at din tyske kunde betaler deres udestående faktura såvel som prisen for inddrivelse af gælden. På den måde betaler du kun et mindre beløb eller slet ingenting i inkassoomkostninger til vores virksomhed.

Vores tyske specialister

Har du en tysk kunde som efterlader dig ubetalte fakturaer? Eller har du andre konflikter med din kunde? Vores inkassospecialister og advokater er glade for at hjælpe dig med dine betalingskonflikter. Du er velkommen til at kontakte os for mere information. Vil du ikke længere vente på dine penge? Så send os din faktura nu. Vores specialister vil gå i gang med det samme.

Uforpligtende rådgivning?

Ja, jeg accepterer jeres Fortrolighedserklæring