Inkasso i Portugal

Inkasso i Portugal

Har din virksomhed en portugisiske kunde som ikke har betalt deres faktura og derfor mangler du hjælp til at få betalingen for den service du har givet? Vores portugisiske inkassospecialister vil med glæde hjælpe dig med din inkassosag.  Vi sørger for at din udstående faktura bliver betalt hurtigt. Læs her hvad vi kan gøre for dig når du gerne vil involvere et inkassofirma til at hjælpe dig med din inkasso i Portugal.

”Portugisiske virksomheders betalingsadfærd er oftest dårlig. De har en tendens til ikke at betale deres fakturaer eller betaler dem alt for sent. Det er derfor vigtigt med en striks debitor politik.”

International inkasso i Portugal

Når du gør forretninger med en portugisiske samarbejdspartner, støder du oftest på forretningspraksisser, told og andre regler og reguleringer, som er meget anderledes end dem du er vant til i Danmark. Derudover skal du også arbejde med et andet sprog.

Dette gør oftest inddrivelse af gæld I Portugal mere kompliceret og tidskrævende end du normalt vil være vant til. Spar tid og penge ved at ringe ind til vores portugisiske inkassospecialister. De har nemlig midlerne til at få din debitor til at betale.

Payment behaviour of German companies

 • The legal payment term for invoices is 30 days
 • German companies are among the best payers in Europe
 • Around 16% of German companies do not pay on time
 • A payment term of 14 days is customary when sending a reminder

Inkasso i Portugal

I Portugal er erhvervslivet lidt langsommere end andre steder i Europa. F.eks. tager det længere tid at starte et projekt. Betalingen af en faktura er også ofte forsinket. Betalingsfrister i Portugal er oftest meget lange. Mange portugisiske virksomheder overholder ikke de aftalte betalingsbetingelser. Grundet dette bliver fakturaer ikke betalt eller også er betalingen forsinket. Mindre virksomheder i Portugal har en større tendens til at overholde betalingsbetingelserne end de større virksomheder.

 

Fordele ved inkasso i Portugal i samarbejde med Bierens

 • Portugisiske inkassoadvokater I Danmark
 • Højeste succesrate
 • Gældsinddrivelse i Frankrig
 • Altid et kontaktpunkt
 • 24/7 adgang til vores online platform
 • No cure No Pay inkasso

Portugisiske advokater i dit land

Den mest effektive måde at håndtere gældsinddrivelse I Portugal på, er at få hjælp fra en portugisisk advokat eller inkassospecialist. Du behøver ikke at tage til Portugal for at få hjælp af en portugisisk inkassoadvokat eller specialist, du kan nemlig bare kontakte vores inkassoadvokater. De har omfattende viden og erfaring indenfor lovgivningen og reguleringer i Portugal. De kan nemlig hjælpe med din inkassosag ved at inddrive din gæld på portugisisk. Vi ved at portugisiske debitorer betaler hurtigere, hvis vi kontakter dem på portugisisk.

Maria Marquezini Cará | Bierens Incasso Advocaten

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Inkassoprocedure i Portugal

Inkassoproceduren i Portugal kan deles op i to: den udenretlige og den retslige inkasso. I den udenretslige inkasso forgår processen udenfor fogedretten. I den retslige inkasso bliver sagen løst I fogedretten. vi er et advokatfirma med speciale I gældsinddrivelse, er vi i stand til at hjælpe dig under begge procedurer.

Udenretslig inkasso

Prelegal debt collection
Her hos Bierens starter vi altid med den udenretslige inkasso. Under denne proces prøver vi at undgå at involverer fogedretten. For at undgå dette vil vi personligt kontakte din portugisiske debitor for at sikre at den ubetalte faktura bliver betalt. Under den udenretslige inkasso er der forskellige muligheder:

Skriftligt inkassovarsel telefonopkald

Vi sender debitoren et skriftligt inkassovarsel, og kontakter dem telefonisk, for at rykke dem for deres ubetalte faktura indenfor et par dage med morarenter og eventuelle udgifter.

Anlægge sag imod din debitor

Den bedste måde at lægge pres på din portugisiske debitor er at annoncerer at du lægger sag an mod dem. Dette motiverer oftest din kunde til at betale. Det er derfor værd at kontakte en inkassoadvokat hurtigst muligt, da en inkassoadvokat er i stand til at lægge sag an imod din debitor på dine vegne. På den måde behøver din inkassosag ikke tage længere tid end højst nødvendigt.

Hvis din debitor nægter at betale fakturaen i den udenretslige inkasso kan vi, i konsultation med dig, beslutte at starte den retslige inkasso. Før vi informerer dig om dette er en mulighed, undersøger vi din debitors finansielle situation. Dette hjælper os til at finde ud af om en retslig inkasso vil være det værd. Vi vil naturligvis altid informerer dig på forhånd om udgifterne. Vi starter ikke noget uden vi har modtaget din tilladelse.

Retslig inkasso

justice

Vil du gerne starte den retslige inkassoprocedure imod din portugisiske debitor? Det første du skal vide er: hvilket land du skal oprette din søgsmål? I Danmark eller Portugal? Svaret kommer an på hvilken domstol der har kompetence til at afgøre din inkassosag.

I dine generelle vilkår og betingelser kan du lave en aftale om hvilken domstol, der har kompetence i tilfælde af konflikter (inkl. betalingskonflikter). Denne aftale kaldes værneting. Har du ikke lavet en aftale om værneting eller er de ikke gældende? Så er det hovedreglen at det er domstolen i den sagsøgtes land som har jurisdiktion. I dette tilfælde vil det være den portugisiske domstol. Du vil derfor være nødsaget til at tage til Frankrig for at have din retssag der.

Som tilføjelse er det normalt lovgivningen for det land som sælger eller serviceudbyderen befinder sig i. I dette tilfælde er det den danske lovgivning der anvendes. Dette betyder at du kan ende med at stå i den situation at dit søgsmål tages op i den portugisiske domstol, men at den danske lov er gældende. Det er dog bedre at undgå denne situation, da et retssystem oftest ikke har kendskab til et andets lands lovgivning. Derfor anbefaler vi at der laves en aftale i din kontrakt om hvilken lov og retssystem der skal gøres gældende i konflikter som f.eks. i forbindelse med betalingskonflikter. For flere informationer angående din specifikke situation kan du kontakte din advokat for rådgivning.

Inkassolove i Portugal

Når man lægger sag an imod en portugisisk kunde, er der flere forskellige portugisiske inkassolove som vi kan gøre brug af. Den bedste inkassoprocedure afhænger af situationen. Vores advokater vil altid lede efter den bedste løsning for dig og din inkassosag.

Lige siden Portugal blev medlem af EU, er juridiske procedure blevet meget bedre. Du skal dog fortsat tage forbehold for at Portugal er meget bureaukratisk og at det kan tage meget lang tid før en retssag bliver afsluttet. Vores Portugisiske advokater kan rådgive dig om hvad der er bedst i din situation.

Betalingsprocedure

Denne procedure kan bruges hvis din inkassosag er simpel og din debitor ikke er uenig med din sag. Betalingsproceduren forgår elektronisk, hvilket gør den relativ billig og hurtig. Det nationale bureau for betalingsordre (Balcão Nacional de Injunções) er ansvarlig for proceduren. Når du indgiver dit krav, skal du også vedhæfte et resumé. Har din debitor ikke gjort en indsigelse på dit krav? I det tilfælde, Vil det nationale bureau for betalingsordre erklærer dit krav for eksigibelt. Har din debitor gjort indsigelse på dit krav? Hvis det er tilfældet, vil vi starte en almindelig civil retssag i stedet for denne procedure.

Almindelig civil retssag

At starte en almindelig civil retssag er mere tidskrævende og koster mere end betalingsproceduren. Når man starter en almindelig civil retssag, starter man med en høring hvorefter dommeren afsiger sin dom. Hvis dommen er til fordel for kreditoren, starter vi fuldbyrdelsesproceduren. Med denne procedure kan vi gennemtvinge dommen ved eventuelt at beslaglægge debitors aktiv indtil betalingen er sket.

Inkassoprocedure i Portugal

 • Upload claim
  Indsend din inkassosag online
 • Start case
  Vi starter på din sag med det samme
 • Send a demand letter
  Vi sender en betalingspåmindelse til din debitor med det samme
 • How to approach debtor?
  Sammen beslutter vi vores strategi
 • Online portal 24/7
  Se din sag 24/7 igennem vores webportal
 • Ask questions
  Spørgsmål? Du kan altid kontakte din kontaktperson
 • Get invoice paid
  Din udestående faktura vil blive betalt

Retsforfølgning i Danmark

Har du aftalt I de generelle vilkår og betingelser at den dansk domstol er den kompetente domstol til at løse konflikterne mellem dig og din debitor?Så kan den retslige inkasso startes i Danmark. Baseret på din situation vil vores inkassoadvokater se på hvad er mest fordelagtigt for din virksomhed. Hvis vi går i retten i Danmark imod din portugisiske  debitor, kan vi starte en almindelig civil retssag. Begge parter får lov til at udtale sig om situationen, hvorefter domstolen vil træffe en afgørelse.

Håndhævelse af en dom i Portugal

Når en dom er opnået i Danmark, skal den stadig informeres til myndighederne i Portugal. Det er nemlig dem der skal hjælpe med at din debitor betaler dit inkassokrav. I EU er det besluttet at alle domme der er truffet i et medlemsland, er anerkendt på lige fod i alle andre EU-lande. En formular skal udfyldes for at anmode om håndhævelse af dommen i Portugal, som er vedtaget i et andet EU-land. Fogeden vil derefter sikre sig at dommen bliver håndhævet i Portugal.

Forældelsesperioden i Portugal

limitation period

Når forældelsesperioden er overstået, er en udestående faktura forældet. Efter denne periode er det ikke længere muligt at gå rettens vej for at få din debitor til at betale fakturaen. Det er derfor vigtigt at holde øje med hvornår det er for sent at handle.

For virksomhedskrav i Portugal er den generelle forældelsesperiode 20 år. Denne periode starter ligeså snart betalingsfristen på fakturaen udløber. Hvis betalingsperioden for en faktura er 30 dage, så starter forældelsesperioden på 10 år, efter de 30 dage er gået.

Forstil dig: du har afleveret en varer til din kunde. D. 1. april, 2017 sender du fakturaen for varen med en betalingsfrist på 30 dage. Din kunde betaler ikke. Betalingsfristen var d. 1. maj 2017. Forældelsesperioden startede derfor d. 1. maj 2017, og gælder indtil 20 år efter. Din faktura vil derfor være forældet fra d. 1. maj, 2037.

 

Undtagelser for forældelsesperioden

Forældelsesperioden er gældende for normale krav. Vær opmærksom på at der er undtagelser for forældelsesperioden for nogle krav. F.eks. ifølge EU-politik er forældelsesperioden kun på 1 år i forbindelse med sager relateret til transportloven.

Undgå at din faktura udløber i Portugal

Det er muligt at undgå at din faktura udløber ved at afbryde forældelsesperioden. Afbrydelsen stopper og nulstiller forældelsesperioden. I Portugal er der 2 måder man kan stoppe forældelsesperioden:

 • Et brev fra debitor der bekræfter eksistensen af den udstående faktura. Dette er en officiel anerkendelse af gælden, som skal være håndskrevet. Derudover skal det udstående beløb være skrevet i bogstaver. En anden mulighed er en underskrevet kontrakt som er udarbejdet i en officiel mæglingsprocedure eller aftalt under forhandling mellem advokater.
 • En stævning.

Juridiske områder for inkasso i Portugal

Vores portugisiske inkassoadvokater har arbejdet i mange år hos Bierens. Igennem de mange år har vi hjulpet mange virksomheder rundt omkring i verden med deres inkassosager i Portugal samt portugisiske virksomheder. Vi specialiserer os i inkasso i forskellige områder indenfor inkassolovgivningen:

 • Transport
 • Køb og salg
 • konstruktion
 • Udlejning og leasing
 • Agenturaftale og distributionsaftale
 • Skader og ulovlige handlinger

“Bierens is a highly effective and professional partner. Not only do they have a good debt collection procedure, they also give solid advice.”

Manuel Maas, Eneco

National dækning

Er din debitor lokaliseret i Lissabon, Vila Nova de Gaia, eller Porto? Det betyder ikke noget for os, hvorhenne i Portugal din debitor befinder sig. Vores specialister kan hjælpe dig uanset hvad. Det er ikke længere nødvendigt for dig at få hjælp af et inkassobureau eller inkassoadvokat baseret i Portugal, for at du kan få inddrevet din gæld med gode resultater. Du kan nemt overføre dit krav til os online. Derefter vil vores portugisiske inkassospecialister gå i gang med arbejdet med det samme.

Vi tilbyder mere end et inkassobureau

Hvis du på nuværende leder efter et inkassobureau skal du vide at du vil være langt bedre stillet med en inkassoadvokat. Vores portugisiske inkassoadvokater har flere ressourcer end et inkassobureau. Derudover arbejder vores inkassoadvokater hurtigere og er mere succesfuld. Vores effektivitet og gode service kan kun være en fordel for din virksomhed, da du vil få dine penge hurtigere.

Start inkasso i dag. Indsend dit inkassokrav inden kl.16:00 CET

No Cure No Pay inkasso

no cure no pay

Under den udenretlige inkasso arbejder vi på en No Cure, No Pay  basis. Hvis vi ikke får en succesfuld gældsinddrivelse, skal du ikke betale mere end et administrationsgebyr på €185. Det er trods alt frustrerende nok at have ubetalte fakturaer hængende over hovedet. Vi synes det vil være uretfærdigt, hvis vi pålagde dig alle mulige andre gebyrer.

Du betaler kun et gebyr hvis vi inddriver det fulde beløb du er berettiget til. Vi prøver at modtage gebyret af dette fra debitoren så oftest som muligt. For eksempel, en succesfuld inkassosag vil koste dig næsten ingen ting! Vi kalder det retfærdighed, for du får det som du har ret til.

Priser på inkasso

Når inkassosagen er løst, gør vi vores bedste for at få skyldneren til at betale udgifterne. Med det mener vi, at vi sørger for at din portugisiske kunde betaler deres udestående faktura såvel som prisen for inddrivelse af gælden. På den måde betaler du kun et mindre beløb eller slet ingenting i inkassoomkostninger til vores virksomhed.

I Portugal lykkes det os oftest at få debitor til at betale all omkostninger og morarenter. Dette er ikke altid tilfældet i andre lande. I sådanne tilfælde betaler du en mindre procentdel af det inddrevet beløb.

Vores portugisiske specialister

Har du en portugisisk kunde som efterlader dig udestående fakturaer? Eller har du andre konflikter med din kunde? Vores inkassospecialister og advokater er glade for at hjælpe dig med dine betalingskonflikter. Du er velkommen til at kontakte os for mere information. Vil du ikke længere vente på dine penge? Så send os din faktura nu. Vores specialister vil gå i gang med det samme.

Uforpligtende rådgivning?

Ja, jeg accepterer jeres Fortrolighedserklæring