Inkasso i Grækenland

Inkasso i Grækenland

Har din virksomhed en græsk kunde som ikke har betalt deres faktura og derfor mangler du hjælp til at få betalingen for den service du har givet? Vores græske inkassospecialister vil med glæde hjælpe dig med din inkassosag.  Vi sørger for at din udstående faktura bliver betalt hurtigt. Læs her hvad det er vi kan hjælpe dig med, hvis du ikke vil kontakte et inkassobureau i Grækenland.

”Græske virksomheders betalingsadfærd kan blive set som en af de værste i Europa. Gældskrisen i Grækenland er en stor del af grunden til dette. Det er derfor vigtigt at have en striks betalingspolitik for at være sikker på at din debitor betaler fakturaen.”

International inkasso i Grækenland

Når du gør forretninger med en græsk samarbejdspartner, støder du oftest på forretningspraksisser, told og andre regler og reguleringer, som er meget anderledes end dem du er vant til i Danmark. Derudover skal du også være opmærksom på at forhandlingerne kan forgå på et andet sprog.

Dette gør oftest inddrivelse af gæld I Grækenland mere kompliceret og tidskrævende end du normalt vil være vant til. Spar tid og penge ved at ringe ind til vores græske inkassospecialister. De har nemlig midlerne til at få din debitor til at betale.

Payment behaviour of German companies

 • The legal payment term for invoices is 30 days
 • German companies are among the best payers in Europe
 • Around 16% of German companies do not pay on time
 • A payment term of 14 days is customary when sending a reminder

Inkasso i Grækenland

I Grækenland er erhvervslivet lidt langsommere end andre steder i Europa. Bureaukrati er et almindeligt problem og nogle processer tager meget lang tid. Betalingen af fakturaer er oftest forsinket.

Græske virksomheder nogen af de værste betalere i Europa. Grundet den økonomiske krise fra 2009 i Grækenland, er der mange virksomheder som stadig har problemer med at betale deres fakturaer til tiden. Det er ikke ualmindeligt med en betalingsfrist op 100 dage i Grækenland. Det er også meget normalt at bede om betaling på forhånd for at sikre at fakturaen bliver betalt.

Fordele ved inkasso i Grækenland i samarbejde med Bierens

 • Græske inkassoadvokater I Danmark
 • Græsktalende advokater
 • Højeste succesrate
 • Gældsinddrivelse igennem Grækenland
 • Altid ét kontaktpunkt
 • 24/7 adgang til vores online platform
 • No cure No Pay inkasso

Græske advokater i dit land

Den mest effektive måde at håndtere gældsinddrivelse I Grækenland på, er at få hjælp fra vores græske advokater eller inkassospecialister. Ved at kontakte os behøver du ikke være bekymret for at skulle rejse til Grækenland: vores inkassospecialister tager hånd om det hele. De har omfattende viden og erfaring indenfor lovgivningen og reguleringer i Grækenland. De kan nemlig hjælpe med din inkassosag ved at inddrive din gæld på græsk. Vi ved at græske debitorer betaler hurtigere, hvis vi kontakter dem på græsk.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Inkassoprocedure i Grækenland

Inkassoproceduren i Grækenland kan deles op i to: den udenretlige og den retslige inkasso. I den udenretslige inkasso forgår processen udenfor fogedretten. I den retslige inkasso bliver sagen løst I fogedretten. vi er et advokatfirma med speciale I gældsinddrivelse, er vi i stand til at hjælpe dig under begge inkassoprocedurer.

Udenretslig inkasso

Prelegal debt collection
Her hos Bierens starter vi altid med den udenretslige inkasso. Under denne proces prøver vi at undgå at involverer fogedretten. For at undgå dette vil vi personligt kontakte din græske debitor for at sikre at den ubetalte faktura bliver betalt. Under den udenretslige inkasso er der forskellige muligheder:

Skriftligt inkassovarsel telefonopkald

Vi sender debitoren et skriftligt inkassovarsel, og kontakter dem telefonisk, for at rykke dem for deres ubetalte faktura indenfor et par dage med morarenter og eventuelle udgifter.

Udkast til en betalingsordning

I Grækenland er det oftest meget effektivt at arrangerer en betalingsordning. For at betalingsordningen skal være mest effektiv, er det mest fordelagtigt at vise forståelse overfor din græske samarbejdspartner.

Lægge sag an

I tilfælde af manglende betaling vil det at lægge sag an imod din græske kunde overbevise dem om at betale. Dette motiverer oftest din kunde til at betale, da grækerne oftest gerne vil undgå at være involveret i en retssag. Det er derfor værd at kontakte en inkassoadvokat hurtigst muligt, da en inkassoadvokat er i stand til at lægge sag an imod din debitor på dine vegne. På den måde behøver din inkassosag ikke tage længere tid end højst nødvendigt.

Hvis din debitor nægter at betale fakturaen i den udenretlige inkasso kan vi, i konsultation med dig, beslutte at starte den retslige inkasso. Før vi informerer dig om dette er en mulighed, undersøger vi din debitors finansielle situation. Dette hjælper os til at finde ud af om en retslig inkasso vil være det værd. Når der er gjort indsigelse på et krav, skal man også starte en retslig inkasso procedure. Vi vil naturligvis altid informerer dig på forhånd om udgifterne. Vi starter ikke noget uden vi har modtaget din tilladelse.

Retslig inkasso

justice

Vil du gerne starte den retslige inkassoprocedure imod din græske debitor? Det første du skal vide er: hvilket land du skal oprette din søgsmål? I Danmark eller Grækenland? Svaret kommer an på hvilken domstol der har kompetence til at afgøre din inkassosag.

I dine generelle vilkår og betingelser kan du lave en aftale om hvilken domstol der har kompetence i tilfælde af konflikter (inkl. betalingskonflikter). Denne aftale kaldes værneting. Har du ikke lavet en aftale om værneting eller er de ikke gældende? Så er det hovedreglen at det er domstolen i den sagsøgtes land som har jurisdiktion. I dette tilfælde vil det være den græske domstol. Du vil derfor være nødsaget til at tage til Grækenland for at have din retssag der.

 

Som tilføjelse er det normalt lovgivningen for det land som sælger eller serviceudbyderen befinder sig i. I dette tilfælde er det den danske lovgivning der anvendes. Dette betyder at du kan ende med at stå i den situation at dit søgsmål tages op i den græske domstol, men at den danske lov er gældende. Det er dog bedre at undgå denne situation, da et retssystem oftest ikke har kendskab til et andets lands lovgivning. Derfor anbefaler vi at der laves en aftale i din kontrakt om hvilken lov og retssystem der skal gøres gældende i konflikter som f.eks. i forbindelse med betalingskonflikter. For flere informationer angående din specifikke situation kan du kontakte din advokat for rådgivning.

Inkassolove i Grækenland

Når man lægger sag an imod en græsk kunde, er der flere forskellige græske inkassolove som vi kan gøre brug af. Den bedste inkassoprocedure afhænger af situationen. Vores advokater vil altid lede efter den bedste løsning for dig og din inkassosag.

Retssystemet i Grækenland er meget effektivt, da der er forskellige muligheder du kan vælge alt efter hvad din sag omhandler. Du skal dog fortsat være opmærksom på at Grækenland er meget bureaukratisk og at deres retssystem kan være meget langsom. Vores græske inkassoadvokater kan rådgive dig om den bedste løsning for din situation.

Den nationale betalingspåbudsprocedure (Diatagi Plimoris)

For inkassokrav uden indsigelse, kan man starte den nationale betalingspåbudsprocedure (Diatagi Pliromis). Med denne procedure kan man opnå fuldbyrdelse af dit retskrav hurtigt og effektivt. Efter at dommeren har fældet dom i inkassosagen, vil vores advokater gøre brug af de nødvendige ressourcer for at udfører dommen. Dette kan f.eks. være ved at beslaglægge debitors bankkonti.

Retsforlig (Agogi) 

I tilfælde af at din debitor har gjort indsigelse imod dit krav, f.eks. har en god undskyldning for ikke at betale, kan din advokat starte et retsforlig (Agogi). Begge involveret parter skal forsvarer deres sag foran dommeren og indgive alle nødvendige dokumenter og beviser, som støtter deres forklaring. Baseret på detaljerne i din sag, skal det bestemmes hvor vidt at lægge sag an er fordelagtigt.

Foreløbige foranstaltninger (Asfalistika Metra)

I mere pressende inkassosager, kan man ansøge om foreløbige foranstaltninger (Asfalistika Metra).  Man vil derefter have en høring hvorefter de foreløbige foranstaltninger bliver godkendt af dommeren. I tilfælde der omhandler retslig beskyttelse, kan en af foranstaltningerne være at beslaglægge aktiv, hvorefter retssagen vil starte indenfor en måned for at undgå at de foreløbige foranstaltninger stoppes inden retssagen er startet.

Ved at udfylde ansøgningen om foreløbige foranstaltninger kan dommeren også godkende en midlertidig afgørelse om forbud og påbud i en borgerlig sag (Prosorini Diatagi) indtil der er givet en afgørelse i den forrige ansøgning.

Inkassoprocedure i Grækenland

 • Upload claim
  Indsend din inkassosag online
 • Start case
  Vi starter på din sag med det samme
 • Send a demand letter
  Vi sender en betalingspåmindelse til din debitor med det samme
 • How to approach debtor?
  Sammen beslutter vi vores strategi
 • Online portal 24/7
  Se din sag 24/7 igennem vores webportal
 • Ask questions
  Spørgsmål? Du kan altid kontakte din kontaktperson
 • Get invoice paid
  Din udestående faktura vil blive betalt

Retsforfølgning i Danmark

Har du aftalt I de generelle vilkår og betingelser at konflikter skal løses hos det danske retssystem? Så kan den retslige inkasso startes i Danmark. Baseret på din situation vil vores inkassoadvokater se på hvad er mest fordelagtigt for din virksomhed. Hvis vi går i retten i Danmark imod din græske debitor, kan vi starte en almindelig civil retssag. Begge parter får lov til at udtale sig om situationen, hvorefter dommeren vil træffe en afgørelse.

Håndhævelse af en dom i Grækenland

Når en dom er opnået i Danmark, skal den stadig informeres til myndighederne i Grækenland. Det er nemlig dem der skal hjælpe med at din debitor betaler dit inkassokrav. I EU er det besluttet at alle domme der er truffet i et medlemsland, er anerkendt på lige fod i alle andre EU-lande. En formular skal udfyldes for at anmode om håndhævelse af dommen i Grækenland, som er vedtaget i et andet EU-land. Fogeden vil derefter sikre sig at dommen bliver håndhævet i Grækenland.

Forældelsesperioden i Grækenland

limitation period

En udstående faktura er ikke gyldig for evigt. Når forældelsesperioden er overstået, er en udestående faktura forældet. Efter denne periode er det ikke længere muligt at gå rettens vej for at få din debitor til at betale fakturaen. Det er derfor vigtigt at holde øje med hvornår det er for sent at handle.

For virksomhedskrav i Grækenland er den generelle forældelsesperiode 5 år. Denne periode starter ligeså snart betalingsfristen på fakturaen udløber. Hvis betalingsperioden for en faktura er 30 dage, så starter forældelsesperioden på 5 år, efter de 30 dage er gået.

Forstil dig: du har afleveret en varer til din kunde. D. 1. april, 2017 sender du fakturaen for varen med en betalingsfrist på 30 dage. Din kunde betaler ikke. Betalingsfristen var d. 1. maj 2017. Forældelsesperioden startede derfor d. 1. maj 2017, og gælder indtil 5 år efter. Din faktura vil derfor være forældet fra d. 1. maj, 2022.

Undtagelser for forældelsesperioden

Forældelsesperioden er gældende for normale krav. Vær opmærksom på at der er undtagelser for forældelsesperioden for nogle krav. F.eks. ifølge EU-politik er forældelsesperioden kun på 1 år i forbindelse med sager relateret til transportloven.

Undgå at din faktura udløber i Grækenland

Det er muligt at undgå at din faktura udløber ved at afbryde forældelsesperioden. Afbrydelsen stopper og nulstiller forældelsesperioden. I Grækenland kan du afbryde forældelsesperioden ved at starte juridiske forhandlinger. Det betyder ikke noget om det er igennem en stævning eller en af de andre græske procedurer, men at sende et inkassovarsel er ikke nok til at undgå at din faktura udløber.

Som tilføjelse er det også muligt at undgå at din faktura udløber igennem et brev fra debitor der bekræfter eksistensen af den udstående faktura. Dette er en officiel anerkendelse af gælden, som skal være håndskrevet. Derudover skal det udstående beløb være skrevet i bogstaver. En anden mulighed er en underskrevet kontrakt som er udarbejdet i en officiel mæglingsprocedure eller aftalt under forhandling mellem advokater.

Juridiske områder for inkasso i Grækenland

Bierens´ græske inkassoadvokater har i mange år hjulpet mange virksomheder rundt omkring i verden med deres inkassosager i Grækenland. Takket være vores ekspertise har vi ikke kun hjulpet udenlandske virksomheder, men også græske virksomheder med deres inkassosag i Grækenland. Vi specialiserer os i inkasso i forskellige områder indenfor inkassolovgivningen:

 • Transport
 • Køb og salg
 • konstruktion
 • Udlejning og leasing
 • Agenturaftale og distributionsaftale
 • Skader og ulovlige handlinger

“Bierens is a highly effective and professional partner. Not only do they have a good debt collection procedure, they also give solid advice.”

Manuel Maas, Eneco

National dækning

Er din debitor lokaliseret i Athen, Thessaloniki eller Patras? Det betyder ikke noget for os, hvorhenne i Grækenland din debitor befinder sig. Vores specialister kan hjælpe dig uanset hvad. Det er ikke længere nødvendigt for dig at få hjælp af et inkassobureau eller inkassoadvokat baseret i Grækenland, for at du kan få inddrevet din gæld med gode resultater. Du kan nemt overføre dit krav til os online. Derefter vil vores græske inkassospecialister gå i gang med arbejdet med det samme.

Vi tilbyder mere end et inkassobureau

Hvis du på nuværende leder efter et inkassobureau skal du vide at du vil være langt bedre stillet med en inkassoadvokat. Vores græske inkassoadvokater har flere ressourcer end et inkassobureau. Derudover arbejder vores inkassoadvokater hurtigere og er mere succesfuld. Vores effektivitet og gode service kan kun være en fordel for din virksomhed, da du vil få dine penge hurtigere.

Start inkasso i dag. Indsend dit inkassokrav inden kl.16:00 CET

No Cure No Pay inkasso

no cure no pay

Under den udenretlige inkasso arbejder vi på en No Cure, No Pay  basis. Hvis vi ikke får en succesfuld gældsinddrivelse, skal du ikke betale mere end et administrationsgebyr på €185. Det er trods alt frustrerende nok at have ubetalte fakturaer hængende over hovedet. Vi synes det vil være uretfærdigt, hvis vi pålagde dig alle mulige andre gebyrer.

Du betaler kun et gebyr hvis vi inddriver det fulde beløb du er berettiget til. Vi prøver at modtage gebyret af dette fra debitoren så oftest som muligt. For eksempel, en succesfuld inkassosag vil koste dig næsten ingen ting! Vi kalder det retfærdighed, for du får det som du har ret til.

Priser på inkasso

Når inkassosagen er løst, gør vi vores bedste for at få skyldneren til at betale udgifterne. Med det mener vi, at vi sørger for at din græske kunde betaler deres udestående faktura såvel som prisen for inddrivelse af gælden. På den måde betaler du et mindre til intet inkassoomkostninger til vores virksomhed. I Grækenland lykkes det os oftest at få debitor til at betale all omkostninger og morarenter. Dette er ikke altid tilfældet i andre lande. I sådanne tilfælde betaler du en mindre procentdel af det inddrevet beløb.

Vi anbefaler dig at inkluderer følgende provision i dine vilkår og betingelser; minimum 15% gebyr med et minimum på €250 og en rente på 1% per måned. Det er også vigtigt at du gør brug af din vilkår og betingelser på den rigtige måde. Vi kan altid undersøge på forhånd om denne provision er blevet inkluderet korrekt i dine generelle vilkår og betingelser. Vær opmærksom på at hvis vi starter en retslig inkasso i Grækenland, er det ikke normalt at disse gebyrer bliver tildelt.

 

 

Vores græske specialister

Har du en græsk kunde som efterlader dig ubetalte fakturaer? Eller har du andre konflikter med din kunde? Vores inkassospecialister og advokater er glade for at hjælpe dig med dine betalingskonflikter. Du er velkommen til at kontakte os for mere information. Vil du ikke længere vente på dine penge? Så send os din faktura nu. Vores specialister vil gå i gang med det samme.

Uforpligtende rådgivning?

Ja, jeg accepterer jeres Fortrolighedserklæring