Du kan ikke have en gyldig udestående faktura for evigt. Du skal derfor håndtere din udestående faktura før forældelsesfristen – også kendt som forældelsesperioden – udløber. Når forældelsesfristen for en faktura er udløbet kan du ikke længere starte juridiske handlinger.