Inkasso i Tyrkiet

Har din virksomhed en tyrkisk kunde som ikke har betalt deres faktura og derfor mangler du hjælp til at få betalingen for den service du har givet? Vores tyrkiske inkassospecialister vil med glæde hjælpe dig med din inkassosag.  Vi sørger for at din udstående faktura bliver betalt hurtigt. Læs her hvordan vi kan hjælpe dig når du gerne vil have hjælp fra et inkassobureau i Tyrkiet.

”Det hænder at tyrkiske virksomheder ikke betaler deres faktura til tiden. Mange tyrkiske virksomheder har lidt under den usikker politiske situation i landet. Det reflekteres i virksomhedernes betalingsadfærd.”

International inkasso i Tyrkiet

Når du gør forretninger med en tyrkiske samarbejdspartner, støder du oftest på forretningspraksisser, told og andre regler og reguleringer, som er meget anderledes end dem du er vant til i Danmark. Derudover skal du også arbejde med et andet sprog.

Dette gør oftest inddrivelse af gæld i Tyrkiet mere kompliceret og tidskrævende end du normalt vil være vant til. Spar tid og penge ved at ringe ind til vores tyrkiske inkassospecialister. De har nemlig midlerne til at få din debitor til at betale.

Payment behaviour of German companies

 • The legal payment term for invoices is 30 days
 • German companies are among the best payers in Europe
 • Around 16% of German companies do not pay on time
 • A payment term of 14 days is customary when sending a reminder

Inkasso i Tyrkiet

Den tyrkiske økonomi har i de seneste år haft en svær tid. Grundet manglende tro i den tyrkiske økonomi er den tyrkiske liras værdi faldet drastisk. Imellem tiden er den tyrkiske økonomi ved at komme sig over det.

Tyrkiets betalingsadfærd er i de seneste par år forværret.  Tyrkiske virksomheder betaler hinandens fakturaer i gennemsnit efter 55 dage. I forbindelse med internationale samarbejdspartnere betaler de oftest langt senere end betalingsfristen.

Fordele ved inkasso i Tyrkiet i samarbejde med Bierens

 • Tyrkiskinkassoadvokater I Danmark
 • Højeste succesrate
 • Gældsinddrivelse i Tyrkiet
 • Altid et kontaktpunkt
 • 24/7 adgang til vores online platform
 • No cure No Pay inkasso

Tyrkiske advokater i dit land

Den mest effektive måde at håndtere gældsinddrivelse I Tyrkiet på, er at få hjælp fra en af vores tyrkiske advokater eller inkassospecialister. Hvis du gør dette, behøver du ikke at være bekymret for noget. Du behøver ikke engang at rejse til Tyrkiet: vores inkassospecialister vil tage hånd om din inkassosag. Vores inkassospecialister har omfattende viden og erfaring indenfor lovgivningen og reguleringer i Tyrkiet. Derudover taler de også fyldende tyrkisk. Derfor vil de være i stand til at få din tyrkisk debitor til at betale hurtigt.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Inkassoprocedure i Tyrkiet

Inkassoproceduren i Tyrkiet kan deles op i to: den udenretlige og den retslige inkasso. I den udenretslige inkasso forgår processen udenfor fogedretten. I den retslige inkasso bliver sagen løst I fogedretten. Det er også muligt at beslaglægge din debitors aktiver for at lægge pres på din debitor.  Siden vi er et advokatfirma med speciale I gældsinddrivelse, er vi i stand til at hjælpe dig under begge procedurer.

Udenretslig inkasso

Prelegal debt collection
Her hos Bierens starter vi altid med den udenretslige inkasso. Under denne proces prøver vi at undgå at involverer fogedretten. For at undgå dette vil vi personligt kontakte din tyrkiske debitor for at sikre at den ubetalte faktura bliver betalt. Under den udenretslige inkasso er der forskellige muligheder:

Skriftligt inkassovarsel telefonopkald

Vi sender debitoren et skriftligt inkassovarsel, og kontakter dem telefonisk, for at rykke dem for deres ubetalte faktura indenfor et par dage med morarenter og eventuelle udgifter. I nogle inkassosager vil vi snakke med skyldneren ansigt til ansigt.

Udarbejde en betalingsordning

At arrangerer en betalingsordning for din debitor er meget effektiv med tyrkiske debitorer. For at nå til enighed med en aftale om betalingen, er det vigtigt at man udviser forståelse mod sin tyrkiske skyldner.

Anlægge sag imod din debitor

At lægge sag an imod din debitor er ofte den handling som er tilstrækkelig nok til at få din tyrkiske debitor til at betale. Hvis din debitor nægter at betale under den udenretslige inkassoproces, kan vi, i konsultation med dig, lægge sag an imod in debitor. Denne handling kalder vi retslige inkasso. Vi vil naturligvis altid informerer dig på forhånd om udgifterne. Vi starter ikke noget uden vi har modtaget din tilladelse. Før vi starter retslig inkasso vil vi først undersøge om det kan svarer sig at lægge sag an imod din debitor. Det gør vi f.eks. ved at undersøge din skyldners finansielle situation.

Retslig inkasso

justice

Vil du gerne starte den retslige inkassoprocedure imod din tyrkiske debitor? Det første du skal vide er: hvilket land du skal oprette din søgsmål? I Danmark eller Tyrkiet? Svaret kommer an på hvilken domstol der har kompetence til at afgøre din inkassosag.

I dine generelle vilkår og betingelser kan du lave en aftale om hvilken domstol, der har kompetence i tilfælde af konflikter (inkl. betalingskonflikter). Denne aftale kaldes værneting. Har du ikke lavet en aftale om værneting eller er de ikke gældende? Så er det hovedreglen at det er domstolen i den sagsøgtes land som har jurisdiktion. I dette tilfælde vil det være den tyrkiske domstol. Du vil derfor være nødsaget til at tage til Tyrkiet for at have din retssag der.

Som tilføjelse er det normalt lovgivningen for det land som sælger eller serviceudbyderen befinder sig i. I dette tilfælde er det den danske lovgivning der anvendes. Dette betyder at du kan ende med at stå i den situation at dit søgsmål tages op i den tyrkiske domstol, men at den danske lov er gældende. Det er dog bedre at undgå denne situation, da et retssystem oftest ikke har kendskab til et andets lands lovgivning. Derfor anbefaler vi at der laves en aftale i din kontrakt om hvilken lov og retssystem der skal gøres gældende i konflikter som f.eks. i forbindelse med betalingskonflikter. For flere informationer angående din specifikke situation kan du kontakte din advokat for rådgivning.

Inkassolove i Tyrkiet

Retssager I Tyrkiet tager oftest lang tid. Det tyrkiske retssystem er ikke effektivt. Vores tyrkiske advokater kan rådgive dig om den bedste måde at starte juridiske handlinger i forbindelse med din inkassosag. Vi kan selvfølgelig hjælpe dig hele vejen igennem den retslige inkassoproces.

Almindelig civil retssag

For at starte din inkasso igennem en retssag, skal vores advokater indsende en stævning imod din debitor. Hvis din debitor gør indsigelse på dit krav, er grunden til mangel på betaling ikke fordi din debitor ikke kan betale gælden. Skyldneren har en god grund til ikke at betale din faktura. Begge involveret parter får deres chance for at give hver deres side af sagen. Oftest ender det med at dommeren derefter afsiger sin dom.

Inkassoprocedure i Tyrkiet

 • Upload claim
  Indsend din inkassosag online
 • Start case
  Vi starter på din sag med det samme
 • Send a demand letter
  Vi sender en betalingspåmindelse til din debitor med det samme
 • How to approach debtor?
  Sammen beslutter vi vores strategi
 • Online portal 24/7
  Se din sag 24/7 igennem vores webportal
 • Ask questions
  Spørgsmål? Du kan altid kontakte din kontaktperson
 • Get invoice paid
  Din udestående faktura vil blive betalt

Retsforfølgning i Danmark

Har du aftalt I de generelle vilkår og betingelser at den dansk domstol er den kompetente domstol til at løse konflikterne mellem dig og din debitor? Så kan den retslige inkasso startes i Danmark. Det er dog ikke noget vi vil anbefale, da du efter retssagen skal få dommen anerkendt ved den tyrkiske domstol. Ved mindre dit land har en bilateral aftale med Tyrkiet. Baseret på din situation vil vores inkassoadvokater se på hvad er mest fordelagtigt for din virksomhed.

Håndhævelse af en dom i Tyrkiet

Når en dom er opnået, skal den stadig informeres til myndighederne i Frankrig, da det er dem der skal hjælpe med at din debitor betaler dit inkassokrav. I EU er det besluttet at alle domme der er truffet i et medlemsland, er anerkendt på lige fod i alle andre EU-lande. En formular skal udfyldes for at anmode om håndhævelse af dommen i Frankrig, som er vedtaget i et andet EU-land. Fogeden vil derefter sikre sig at dommen bliver håndhævet i Frankrig.

Når en dom er opnået i Danmark (eller et andet land), skal den fortsat udføres i Tyrkiet. I EU er det besluttet at alle domme der er truffet i et medlemsland, er anerkendt på lige fod i alle andre EU-lande. Da Tyrkiet ikke er en del af EU er dette ikke gældende. Den danske domstol udsteder et certifikat og indkalder den tiltalte i Tyrkiet gennem Udenrigsministeriet eller Justitsministeriet. Efter det er sket og din debitor har givet sin side af sagen ved den tyrkiske domstol, skal du starte ansøgningen om håndhævelse af dommen i Tyrkiet. Grundet dette anbefaler vi ikke at anlægge sag imod din debitor i Danmark.

Kontakt os endelig for at få de mest opdateret informationer omkring dette emne.

Forældelsesperioden i Tyrkiet

limitation period

Når forældelsesperioden er overstået, er en udestående faktura forældet. Efter denne periode er det ikke længere muligt at gå rettens vej for at få din debitor til at betale fakturaen. Det er derfor vigtigt at holde øje med hvornår det er for sent at handle.

For virksomhedskrav i Tyrkiet er den generelle forældelsesperiode 10 år. Denne periode starter ligeså snart betalingsfristen på 30 dage udløber.

Forstil dig: du har afleveret en varer til din kunde. d. 1. april, 2017 sender du fakturaen for varen med en betalingsfrist på 30 dage. Din kunde betaler ikke. Betalingsfristen var d. 1. maj 2017. Forældelsesperioden startede derfor d. 1. maj 2017, og gælder indtil 10 år efter. Din faktura vil derfor være forældet fra d. 1. maj, 2027.

 

Undtagelser for forældelsesperioden

For nogle krav er der andre forældelsesperioder som gøres gældende. Ifølge EU-politik er forældelsesperioden kun på 1 år i forbindelse med sager relateret til transportloven.

Undgå at din faktura udløber i Tyrkiet

Det er muligt at undgå at din faktura udløber ved at afbryde forældelsesperioden. Afbrydelsen nulstiller og starter forældelsesperioden på ny.  I Tyrkiet kan forældelsesperioden afbrydes på 3 måder:

 • Dokumentation på at din debitor anerkender gælden.
 • En stævning.
 • Debitor har delvist betalt gælden.

Juridiske områder for inkasso i Tyrkiet

Vores tyrkiske inkassoadvokater har arbejdet i mange år hos Bierens. Igennem de mange år har vi hjulpet mange virksomheder rundt omkring i verden med deres inkassosager i Tyrkiet samt tyrkiske virksomheder. Vi specialiserer os i inkasso i forskellige områder indenfor inkassolovgivningen:

 • Transport
 • Køb og salg
 • konstruktion
 • Udlejning og leasing
 • Agenturaftale og distributionsaftale
 • Skader og ulovlige handlinger

“Bierens is a highly effective and professional partner. Not only do they have a good debt collection procedure, they also give solid advice.”

Manuel Maas, Eneco

National dækning

Er din debitor lokaliseret i Istanbul, Ankara eller Izmir? Det betyder ikke noget for os, hvorhenne i Tyrkiet din debitor befinder sig. Vores specialister kan hjælpe dig uanset hvad. Det er ikke længere nødvendigt for dig at få hjælp af et inkassobureau eller inkassoadvokat baseret i Tyrkiet, for at du kan få inddrevet din gæld med gode resultater. Du kan nemt overføre dit krav til os online. Derefter vil vores tyrkiske inkassospecialister gå i gang med arbejdet med det samme.

Vi tilbyder mere end et inkassobureau

Hvis du på nuværende leder efter et inkassobureau skal du vide at du vil være langt bedre stillet med en inkassoadvokat. Vores tyrkiske inkassoadvokater har flere ressourcer end et inkassobureau. Derudover arbejder vores inkassoadvokater hurtigere og er mere succesfuld. Vores effektivitet og gode service kan kun være en fordel for din virksomhed, da du vil få dine penge hurtigere.

Start inkasso i dag. Indsend dit inkassokrav inden kl.16:00 CET

No Cure No Pay inkasso

no cure no pay

Under den udenretlige inkasso arbejder vi på en No Cure, No Pay  basis. Hvis vi ikke får en succesfuld gældsinddrivelse, skal du ikke betale mere end et administrationsgebyr på €185. Det er trods alt frustrerende nok at have ubetalte fakturaer hængende over hovedet. Vi synes det vil være uretfærdigt, hvis vi pålagde dig alle mulige andre gebyrer.

Du betaler kun et gebyr hvis vi inddriver det fulde beløb du er berettiget til. Vi prøver at modtage gebyret af dette fra debitoren så oftest som muligt. For eksempel, en succesfuld inkassosag vil koste dig næsten ingen ting! Vi kalder det retfærdighed, for du får det som du har ret til.

Priser på inkasso

Når inkassosagen er løst, gør vi vores bedste for at få skyldneren til at betale udgifterne. Med det mener vi, at vi sørger for at din tyrkiske kunde betaler deres udestående faktura såvel som prisen for inddrivelse af gælden. På den måde betaler du kun et mindre beløb eller slet ingenting i inkassoomkostninger til vores virksomhed.

Vores tyrkiske specialister

Har du en tyrkisk kunde som efterlader dig udestående fakturaer? Eller har du andre konflikter med din kunde? Vores inkassospecialister og advokater er glade for at hjælpe dig med dine betalingskonflikter. Du er velkommen til at kontakte os for mere information. Vil du ikke længere vente på dine penge? Så send os din faktura nu. Vores specialister vil gå i gang med det samme.

Uforpligtende rådgivning?

Ja, jeg accepterer jeres Fortrolighedserklæring