Hvorfor kan den europæiske småkravsprocedure og europæiske betalingspåkrav ikke bruges af Danmark?

|
Forfatter:
3 min.

Danmark er en del af EU og burde derfor være en del af de aftaler og reguleringer som EU vedtager.

Det er dog ikke tilfældet når det kommer til den europæiske småkravsprocedure og det europæiske betalingspåkrav. Disse inkassolove er ellers skabt til at gøre det mere simpelt at inddrive sit inkassokrav. Grunden til at de ikke er gyldige for Danmark, er fordi Danmark har en særaftale med EU. Det betyder i store træk, at Danmark ikke behøver at tage del i internationale aftaler, som EU vedtager.

Hvorfor har Danmark en særaftale med EU?

Særaftalen blev indgået på grund af Danmark afviste Maastrichttraktaten i første omgang i 1992.  Traktaten bliver set som dokumentation på etableringen af den Europæiske Union. Traktaten er delt op i 3 emner:

 1. Starten på det Europæiske Union.
 2. Aftaler om en fælles sikkerheds-og udenrigspolitisk samarbejde.
 3. Aftaler for at få et tættere samarbejde om retslige og indre anliggender.

Traktaten er altså en række aftaler, som blev indgået og underskrevet af Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien og Tyskland for at styrke det internationale samarbejde imellem disse lande.

Danmark afviste i første omgang denne traktat, efter en folkeafstemning havde taget plads. EU havde dog brug for at Danmark ratificerede traktaten for at den kunne træde i kraft. Derfor opsatte man en særordning for Danmark, hvilket blev kaldt Edinburghafgørelsen. Edinburghafgørelsen indeholder 4 forbehold på følgende områder:

 1. Unionsborgerskabet
 2. Deltagelsen af fase 3 for den Økonomiske og Monetære Union (ØMU)
 3. forsvarssamarbejdet
 4. Overstatslig samarbejde om retslige og indre anliggende

Afgørelsen blev knyttet til Maastrichttraktaten, hvorefter Danmark ratificerede Maastrichttraktaten i 1993.

Hvorfor kan danske virksomheder ikke bruge de europæiske inkassolove?

Især på grund af det fjerde retsforbehold kan EU ikke vedtage internationale aftaler, bestemmelser eller foranstaltninger på et overstatsligt niveau, som er gældende for Danmark. Danmark har dog ret til at sige de gerne vil tage del i aftalen, på trods af retsforbeholdet ikke tvinger Danmark til at være del af aftalen. Det europæiske påkravsprocedure og den europæiske småkravsprocedure blev besluttet på et overstatsligt niveau. Danmark har derfor ikke taget del i vedtagelsen af de internationale forhandlinger om at indfører det europæiske påkravsprocedure og den europæiske småkravsprocedure på grund af retsforbeholdene. Danmark har heller ikke valgt at tage del i aftalen. Derfor er Danmark, og derved danske virksomheder, ekskluderet fra at bruge procedurerne.

Europæiske inkassolove

Hvad går den europæiske småkravsprocedure ud på?

Den europæiske småkravsprocedure er en effektiv juridisk procedure for internationale krav for op til €5,000. Det er en relativ simpel procedure. Som kreditor skal du udfylde en standard formular og sende den til en dommer. Dommeren vil håndtere din sag skriftligt. En høring vil kun tage plads, hvis dommeren ser det som nødvendigt. Behandlingstiden for denne procedure er meget kort. På den måde kan du få en hurtig løsning på din inkassosag. Derudover er der meget få udgifter forbundet med denne procedure.

Hvad går det europæiske betalingspåkrav ud på?

Det europæiske betalingspåkrav skal også ansøges ved hjælp af en standard formular og vedhæfte nødvendig dokumentation på dit krav.  Efter modtagelsen af anmodningen sender domstolen et betalingspåkrav til din debitor. Debitor får 30 dage til at svarer på betalingspåkravet om de anerkender kravet. Hvis debitor ikke svarer inden for 30 dage, vil betalingspåkravet være gyldigt. Denne procedure kan kun bruges for inkassokrav hvor der ikke er gjort indsigelse på.

Alle europæiske lande, bortset fra Danmark, kan gøre brug af den europæiske småkravsprocedure og det europæiske betalingspåkrav.

Hvad kan danske virksomheder gøre?

Selvom Danmark ikke kan bruge disse procedurer, går Danmark ikke glip af meget. Hos Bierens bruger vi ikke rigtigt procedurerne, da det er meget nemt at gøre indsigelse for debitor, under forløbet. Det eneste de skal gøre, er at vælge ´ja´ ved om de har en indsigelse imod kravet eller ej. Hvis skyldner gør indsigelse imod dit krav under proceduren, bliver sagen stoppet og du bliver nødt til at bruge en anden inkassoprocedure. Heldigvis er der en masse andre inkassoprocedurer man kan bruge, alt efter hvilket land debitor befinder sig i.

Vores inkassoadvokater kan derfor sagtens hjælpe dig med din inkasso alligevel. Vores inkassospecialister har nemlig kendskab til alle inkassoprocedurerne og de lokale lovgivninger i hele Europa.

Fordele ved at vælge Bierens Inkassoadvokater

 • Vi har inddrevet gæld succesfuldt siden 1952
 • Altid ærlig rådgivning
 • 95% succesrate
 • Advokater specialiseret indenfor inkasso
 • Hvert år inddriver vi tusindvis af udestående fakturaer

Specialister i international inkasso

Vores 35 internationale advokater er specialiseret indenfor inkasso overalt i Europa. Fra det øjeblik du indsender din sag til os, vil vi gøre vores bedste for at løse din inkassosag hurtigst muligt. Det er uanset om det er en ligetil inkasso eller en kompliceret juridisk tvist. Vi vil gøre vores for at hjælpe dig.

Mere information

Har du spørgsmål til den europæiske betalingspåkrav og småkravsprocedure? Vores inkassoadvokater og specialister står klar til at svarer på dine spørgsmål. Kontakt os igennem vores kontakt form. Så svarer vi dig hurtigst muligt.