International retslig inkasso procedure

Betaler din internationale kunde ikke din faktura? Så kan du lægge sag an imod din kunde. De juridiske handlinger du kan bruge er dog forskellige alt efter hvilket land du lægger sag an i. Hver Europæiske land har deres egne inkassolove. Der er ikke en inkassolovgivning, som er universel. De fleste europæiske lande har dog nogenlunde de samme juridiske muligheder for at inddrive gælden på. Selvom nogle af metoderne er de samme, er det ikke ens betydende med at de forgår helt på samme måde. Nedenunder kan du læse lere mere om de muligheder, som næsten findes i alle europæiske lande, men der er dog flere muligheder alt efter hvilket land din debitor befinder sig i.

Start juridiske handlinger

I næsten alle Europæiske lande har du mulighed for at lægge sag an imod din kunde. Det sker oftest når din kunde gør indsigelser imod dit krav. Begge parter skal derefter dokumenterer og forsvarer deres side af sagen til domstolen ved en høring. Sagen bliver afgjort af en dommer. Den præcise procedure skifter alt efter hvilket land det forgår i. Nogle lande har også andre metoder man kan bruge, som måske passer bedre til din sag. Derfor er det bedst at snakke med din advokat om dine muligheder.

Betalingspåkrav

I nogle europæiske lande, så som Grækenland, Italien og Frankrig, er der mulighed for at igangsætte et betalingspåkrav, når din kunde ikke betaler fakturaen. Det er kun muligt at bruge denne proces, hvis skyldner ikke gør indsigelser. Et betalingspåkrav er relativ billig og hurtig i de fleste lande. En advokat kan starte processen ved at søge om det hos en domstol, får at få debitor til at betale. Men, hvis en debitor gør indsigelse på dit krav skal man starte en almindelig civil retssag.

Beslaglæggelse

Fordi det oftest tager noget tid før der bliver afsagt dom, er der mulighed for at beslaglægge debitors aktiver. Skyldner kan ikke bruge deres aktiver, som er beslaglagt, indtil der er modtaget en dom. Vores advokater vil med glæde forklarer hvor vidt det er muligt i din situation at beslaglægge din debitors aktiver.

Mere information om internationale inkassolove?

Vil du gerne have mere information om retslige inkassolove og processer inden for Europa? Så kontakt os i dag. Vores internationale advokater vil med glæde diskuterer din situation og forklarer hvilke muligheder du har.