International Inkasso

Når din udenlandske kunde ikke betaler er der mange udfordringer og konsekvenser end hvis din debitor befandt sig i dit eget land. For at give dig et bedre overblik over dette forklarer vi nedenfor hvordan international inkasso fungere:

Kontakt med din debitor

Hvis din internationale faktura ikke er blevet betalt til tiden vil vi anbefale dig at tage kontakt til din kunde med det samme. Det er dog vanskeligt at kommunikerer med en udenlandsk debitor. det er ikke kun på grund af sprogbarrieren, men din debitor er med høj sandsynlighed mere vant til en anden handelskultur, end du er. Prøv at tilpasse din internationale inkassopolitik til din debitor: det er noget vi sagtens kan hjælpe dig med.

Indsend din inkassosag online

Er du ikke i stand til at inddrive din internationale gæld selv? Så kan du overføre dit inkassokrav til os. Mange tror fejldelagtigt at man kun kan starte inkasso i sin debitors land, men det er ikke tilfældet. Hvis du gerne vil indsende dit krav til inkasso skal du bare udfylde en denne form. Send us your details, the details of your debtor, the outstanding invoice and any other relevant information, and we will start working on your case.

Er du ikke i stand til at inddrive din internationale gæld selv? Så kan du overføre dit inkassokrav til os. Mange tror fejldelagtigt at man kun kan starte inkasso i sin debitors land, men det er ikke tilfældet. Hvis du gerne vil indsende dit krav til inkasso skal du bare udfylde en mindre form. Send os dine og din debitors informationer, den udestående faktura og andre relevante informationer. Derefter kan vi starte på din inkassosag med det samme.

Den rigtige specialist for din virksomhed

Med internationale inkassosager undersøger vi altid, hvilken en af vores specialister vil være den bedste, til at håndterer din sag. Den beslutning bliver oftest taget baseret på nationaliteten af vores inkassospecialist. Hvis du f.eks. har en italiensk debitor. Vi vil derfor få en af vores italienske specialister til at håndterer din sag. Den italienske specialist har nemlig samme modersmål som din debitor, kender til handelskulturen i Italien og har omfattende viden om lovgivningen i Italien. Derudover ser vi også på sektoren eller kompleksiteten af din sag. baseret på det overstående sikre vi at den helt rigtige person arbejder på din sag.

Vil du vide mere om inkasso i et bestemt land? Vælg det land for mere specifikt råd om hvordan vi kan hjælpe dig med at inddrive din udestående faktura.

Eksperter i international inkasso

Efter du har indsendt din inkassosag til os, vil en inkassospecialist arbejde på din sag med det samme. Vi starter altid med udenretslig inkasso. Det betyder at vi prøver på at undgå at indblande domstolen. Fordi vi har adgang til udenlandske databaser, er vi i stand til at sporer de fleste udenlandske debitorer. De bliver derefter kontaktet på deres modersmål, både telefonisk og skriftligt. I de fleste tilfælde betaler skyldneren

Retslig inkasso i udlandet

Hvis din debitor ikke betaler under den udenretslige inkasso, kan vi tage juridiske handlinger. Før vi starter en retslig inkasso, undersøger vi om det kan betale sig at starte juridiske handlinger. Vi ser på din debitors finansielle situation og retssystemet i din debitors land. Vi giver dig altid et realistisk billede af din chance for succes. Nogle gange vil vi lægge sag an i din debitors land, men det er også muligt at lægge sag an i dit eget land. Det er gældende f.eks. hvis du har aftalt i jeres kontrakt at konflikter skal løses ved domstolen i dit land.

Sagsanlægning i udlandet

Hvis din internationale debitor ikke betaler og juridiske handlinger er nødvendige, skal du være opmærksom på at den retslige procedure er anderledes i andre lande. Hvert land har deres egne love og regler. Derudover varierer sagsbehandlingstiden også alt efter hvilket land sagsanlægningen forgår i. Vær derfor opmærksom på at juridiske handlinger kan tage længere tid end du er vant til. Din inkassoadvokat vil naturligvis fortæller dig mere om hvad ud kan forvente ved at starte inkasso i udlandet.

Betaling af din faktura

Du kan se hvad status er for din inkassosag via vores webportal. Vores inkassospecialister vil naturligvis holde dig opdateret når der er en vigtig opdatering i din sag. når skyldner betaler vil de betale dele af eller hele det skyldte beløb til vores kundekonto. Indenfor få dage vil du modtage en oversigt af det betalte beløb og det udestående beløb vil blive overført til dig.

Mere information

Har du en udestående faktura i udlandet og vil du gerne have mere information om international inkasso? Kontakt os i dag. Vores internationale inkassoadvokater og specialister vil med glæde hjælpe dig.