Heeft uw bedrijf een Duitse klant die uw factuur niet betaalt? Meer dan 16% van de debiteuren in Duitsland betaalt niet binnen de betalingstermijn. Het is dus belangrijk om een goed debiteurenbeleid te hebben voor Duitse klanten. Vaak is na de eerste aanmaning al duidelijk of een gerechtelijke procedure nodig zal zijn. In Duitsland worden conflicten minder snel opgelost door goed overleg, de Duitse zakenman zal sneller een advocaat in de arm nemen. Daarbij is het rechtsstelsel in Duitsland gericht op het beschermen van debiteuren. Hierdoor moet u vaak harder optreden om te krijgen waar u recht op heeft. Onze Duitse incasso advocaten hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen. Met een Duitse afdeling op het hoofdkantoor en een eigen kantoor in Düsseldorf kunnen wij uw vorderingen in Duitsland daadkrachtig incasseren.

Tips bij een Duitse klant die niet betaalt:

 • Verstuur direct een aanmaning indien uw Duitse klant niet (tijdig) betaalt.
 • Vermeld in de aanmaning de betalingstermijn.
 • De betalingstermijn in Duitsland is doorgaans 14 dagen.
 • Voeg een specificatie van de vordering bij de betalingsherinnering.

Meer tips

 • Kondig in de betalingsherinnering aan dat wanneer uw klant niet betaalt, u de vordering uit handen geeft op kosten van de klant.
 • Zorg ervoor dat overeenkomsten schriftelijk worden vastgelegd.
 • Verstuur uw correspondentie per fax met verzendbewijs of sla uw e-mails op.

Incasso Duitsland

Incasso Duitsland

 • Onze Duitse advocaten kennen de lokale wetten

Onze Duitse incasso advocaten hebben ruime ervaring en kennis van de wet- en regelgeving in Duitsland. Daarnaast zijn ze volledig op de hoogte van de handelstradities en de cultuur in Duitsland. Dat maakt het makkelijker om uw Duitse debiteur snel te laten betalen.

 • Incasseren in de Duitse taal

Onze advocaten spreken zowel uw taal als de Duitse taal, waardoor ze taalbarrières eenvoudig overbruggen.

Uw vordering indienen

 • Incasso op maat

Elk zakelijk incasso is maatwerk. Wij werken daarom niet met gestandaardiseerde processen. Elke incassozaak beoordelen we als een unieke zaak. Om die reden kunnen we u bij elk incasso voorzien van een goed en passend advies.

 • Eerlijk advies

U krijgt altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Uw belang staat voorop. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.

Nr.
0
Voor incasso in Duitsland
+
0
Jaar ervaring
+
0
Medewerkers

Incassoprocedure in Duitsland

Het incassotraject in Duitsland is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechtbank, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechtbank in om uw Duitse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan.

1. Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechtbank te voorkomen, hier kunnen namelijk extra kosten aan verbonden zijn. We nemen contact op met uw Duitse debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. Duitsland kent een debiteurenbescherming, wat betekent dat er niet zomaar stappen ondernomen kunnen worden tegen debiteuren. In vergelijking met andere Europese landen zijn er in Duitsland minder buitengerechtelijke incassoprocedures mogelijk. In de buitengerechtelijke fase hebben we in Duitsland de volgende mogelijkheden:
             • Schriftelijk en telefonisch sommeren: We nemen contact op met uw debiteur en verzoeken deze alsnog te betalen. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw debiteur in gesprek gaan. Uw Duitse klant krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling.
             • Aankondigen gerechtelijke procedure: De sterkste manier om druk te zetten op Duitse debiteuren is de aankondiging dat u een gerechtelijke procedure gaat starten tegen uw Duitse klant. Veelal trekt deze aankondiging uw Duitse klant alsnog over de streep om te betalen. Het is daarom aan te raden om snel een incasso advocaat in te schakelen die zo’n procedure namens u kan aankondigen. Hierdoor voorkomt u dat het incassotraject langer duurt dan nodig is.

2. Gerechtelijk incasseren

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechtbank stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. Omdat het Duitse rechtsstelsel gericht is op de bescherming van debiteuren, worden er strengere eisen gesteld aan gerechtelijke procedures. De Duitse rechtbank eist dat u aantoont dat er daadwerkelijk een gegronde vordering is op de betreffende debiteur. In Duitsland hebben we de volgende mogelijkheden om tegen debiteuren te procederen:

 • Het Mahnverfahren: Het ‘Mahnverfahren’ is een versnelde procedure voor onbetwiste vorderingen. Het Mahnverfahren wordt gekenmerkt door de snelheid, de eenvoud, de lage kosten en de proceskostenveroordeling. Binnen een relatief korte termijn van circa twee maanden kunt u een Vollstreckungsbescheid krijgen. Dit is een gerechtelijk betalingsbevel waarmee u de debiteur zowel de vordering als de proceskosten kunt laten betalen. Uw debiteur heeft vervolgens twee weken de tijd om dit aan te vechten. Gebeurt dit niet, dan wordt het betalingsbevel wettelijk bindend waardoor wij de verdere procedure in gang kunnen zetten. In dat geval kunnen wij beslag leggen op de bankrekening van de debiteur of een deurwaarder naar de debiteur sturen.
 • Klageverfahren (Bodemprocedure): Verwacht u dat uw afnemer uw vordering als ongegrond bestempeld? In dat geval is er sprake van een betwiste vordering en kunt u beter direct voor een bodemprocedure gaan. Hierbij moeten beide partijen hun stellingen ondersteunen met bewijsstukken. Na één of meer rechtszittingen zal de rechter een uitspraak doen. Met dit vonnis kunnen wij bijvoorbeeld beslag leggen op de bankrekening van de debiteur. Schikken is voorafgaand aan deze uitspraak nog altijd mogelijk.
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. Indien de rechter in uw land bevoegd is, kan deze rechter over uw grensoverschrijdende geschil beslissen. Onze behandelende advocaat kan beoordelen of de rechter in uw land bevoegd is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. Dit is rechtstreeks uitvoerbaar, zonder tussenkomst van de rechter in het land waar het betalingsbevel uitgevoerd wordt. De debiteur krijgt vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij het niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt gereageerd, wordt het betalingsbevel definitief. Het Europees betalingsbevel is alleen van toepassing op onbetwiste zaken, dat zijn zaken waarbij geen discussie is over de factuur. Met deze procedure kan er in bijna alle EU-lidstaten geprocedeerd worden. Deze procedure kenmerkt zich door zijn snelheid en lage kosten.