Incasso Duitsland
Incasso Duitsland

Incasso Duitsland

Heeft uw bedrijf te maken met incasso in Duitsland omdat een Duitse klant uw factuur niet heeft betaald? Onze Duitse incassospecialisten en advocaten zullen u met plezier helpen met uw probleem en wij  verzekeren u dat uw openstaande factuur snel betaald zal zijn.

Lees hier wat wij voor u kunnen betekenen in uw strijd tegen uw Duitse wanbetaler wanneer u er aan denkt om een Duits incassobureau in te schakelen.

“Het Duits rechtssysteem beschermt debiteuren en daarom moeten we steeds slim, snel en effectief reageren om er voor te zorgen dat uw Duitse debiteur tot betaling overgaat.”

Leestijd
11 min.

Internationale incasso in Duitsland

Wanneer u zaken doet met een Duitse handelspartner wordt u geconfronteerd met handelstradities en gewoontes die heel anders zijn dan u gewend bent. In Duitsland geldt andere wetgeving dan in België en daarnaast is er de andere taal wat er voor zorgt dat het incasseren in Duitsland voor u vaak lastig en tijdrovend zal zijn.  

Bespaar u tijd en geld door contact op te nemen met een van onze Duitse specialisten. Zij hebben de ruime kennis en ervaring om uw debiteur snel aan te zetten tot betalen.  

Katja Quensel – Jurist Duits recht

Betalingsgedrag Duitse ondernemingen

 • Wettelijke betaaltermijn voor facturen is 30 dagen.
 • Duitse bedrijven behoren bij de beste betalers in Europa.
 • 16% van de Duitse bedrijven betaalt laattijdig.
 • Betaaltermijn van 14 dagen is gebruikelijk in een aanmaning.

Incasseren in Duitsland

De Duitsers behoren tot de beste betalers in Europa, toch betaalt 16% van de Duitse debiteuren altijd te laat. Daarom is het zeer belangrijk om een goed werkend debiteurenbeleid te hebben  voor uw Duitse debiteuren, zeker wanneer u niet ter plaatse in Duitsland gevestigd bent met uw bedrijf.  

Vaak is na de eerste aanmaning al duidelijk of een gerechtelijke procedure nodig is. In Duitsland worden conflicten minder snel opgelost door goed overleg. Uw Duitse business partner twijfelt niet om snel een advocaat in de arm nemen wanneer het moeilijk loopt. Daarbij is het rechtsstelsel in Duitsland gericht op het beschermen van debiteuren. Hierdoor moet u vaak harder optreden om te krijgen waar u recht op heeft. 

Voor een grotere kans op succes zoekt u best hulp bij een Duitse incasso advocaat en niet bij een incasso bureau.  

Voordelen van Bierens Advocaten in te schakelen in uw procedure

 • Duitse advocaten gespecialiseerd in handelsrecht en incasso
 • Advocaten die ook Nederlands spreken met u
 • Hoogste kans van slagen
 • Incasseren doorheen heel Duitsland
 • Slechts één contactpunt die alles voor u doet (u hoeft niet zelf een aparte deurwaarder etc. te zoeken)
 • 24/7 toegang tot ons digitaal platform

Duitse advocaat in België

De beste manier om uw openstaande factuur in Duitsland betaald te krijgen, is hulp zoeken bij een van onze Duitse (Rechtsanwalt) advocaten of incasso specialisten.

Door dit te doen, hoeft u zich nergens meer zorgen over te maken, onze incasso specialisten zorgen voor alles. Zij hebben uitgebreide kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Duitsland en zij spreken vloeiend Duits, hun moedertaal.

Met hun kennis en capaciteiten zullen zij in staat zijn om uw debiteur snel te laten betalen.

Duitse advocaat in belgië

Hoe kunnen wij u helpen?

Incasso Procedure in Duitsland

Het incassotraject in Duitsland is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase incasseren we zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Duitse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan.

Buitengerechtelijk incasseren

incasso in Duitsland

Hier bij Bierens start elke incasso idealiter altijd met een buitengerechtelijk traject. In deze fase proberen we uw  vordering te incasseren zonder tussenkomst van de rechtbank. We nemen persoonlijk contact op met uw Duitse debiteur om er voor te zorgen dat uw debiteur overgaat tot betaling.

In deze buitengerechtelijke fase hebben we in Duitsland de volgende mogelijkheden:

Schriftelijk aanmanen en telefoneren

We zenden een schriftelijke aanmaning en nemen nadien ook persoonlijk contac. We verzoeken uw debiteur om alsnog de hoofdsom vermeerderd met intresten en schadevergoeding te betalen binnen de gestelde termijn.

Aankondigen van een gerechtelijke procedure

De beste manier om druk te zetten op Duitse debiteuren is de aankondiging dat u een gerechtelijke procedure gaat starten. De meeste Duitse bedrijven willen ten alle tijden vermijden om in een rechtszaak betrokken te raken dus dit dreigement zorgt vaak voor onmiddellijke betaling.

Het is daarom aan te raden om zo snel mogelijk een incasso advocaat in te schakelen zodat een  procedures door deze advocaat effectief aangekondigd wordt namens u.

Hierdoor voorkomt u dat een incassotraject onnodig lang duurt.

Wanneer uw debiteur weigert om te betalen in het buitengerechtelijk traject starten wij in overleg met u een gerechtelijke procedure op. Voordat we dit doen, onderzoeken wij de solvabiliteit van uw debiteur. Door dit onderzoek kan er beter ingeschat worden hoe de financiële situatie van uw debiteur er voor staat en of het starten van een procedure wel zin heeft.

Bij een betwisting door uw Duitse debiteur zal naar de rechtbank gaan in de meeste gevallen uw enige optie zijn

Uiteraard informeren wij u altijd op voorhand over de mogelijke kosten en wordt een procedure nooit gestart zonder uw expliciet akkoord.

Gerechtelijk incasseren

Gerechtelijk incasseren in Duitsland

Wenst u een gerechtelijke procedure te starten tegen uw Duitse debiteur?

Het belangrijkste om te weten, is in welk land u naar de rechtbank moet gaan. In België of in Duitsland. Het juist antwoord is afhankelijk van de bevoegdheid van de rechtbank.

In uw algemene voorwaarden kan U een bevoegdheidsbeding inlassen waarbij u in geval van een conflict de bevoegdheid om te oordelen over de zaak toewijst aan een door u gekozen rechtbank. Deze clausule wordt ook wel forum keuze genoemd.

Heeft u in uw voorwaarden niet dergelijke keuze gemaakt of zijn uw voorwaarden niet van toepassing dan geldt als algemene regel dat de rechtbank in het land van uw debiteur bevoegd is om kennis te nemen van het geschil. In dit geval, is dan de Duitse rechtbank bevoegd.

Daarnaast is de algemene regel om te bepalen wiens recht van toepassing is het recht van het land waar de verkoper of de dienstverlener gevestigd is. In uw geval zal het Belgisch recht van toepassing zijn omdat u in België gevestigd bent. Dit betekent dat we met een vreemde situatie geconfronteerd worden waarbij de Duitse rechtbank bevoegd zal zijn om kennis te nemen van het geschil naar Belgisch recht, een rechtssysteem waar de rechtbank niet mee vertrouwd is.

Het is uiteraard beter om dit soort situaties te vermijden en er voor te zorgen dat u een overeenkomst maakt met uw Duitse debiteur waarbij niet alleen Belgisch recht van toepassing is maar ook de Belgische rechter bevoegd is. Voor meer informatie over uw specifieke situatie, vraag onze advocaten om advies.

Gerechtelijke mogelijkheden voor uw incassoproblemen in Duitsland

Wanneer u gerechtelijke actie wil ondernemen tegen uw Duitse debiteur zijn er verschillende procedures waar we beroep op kunnen doen. In functie van de specifieke situatie van uw zaak, kiezen we voor de ene dan wel de andere mogelijkheid. Onze advocaten kunnen u hier adviseren.

Het Duitse rechtssysteem richt zich op de bescherming van de debiteuren. Dit is vaak de reden waarom het lastig is om een Duitse debiteur aan te zetten tot betalen.

Het Manverfahren

Het “Mahnverfahren” is een versnelde procedure voor onbetwiste vorderingen. Het wordt gekenmerkt door snelheid, eenvoud, de lage kosten en de proceskostenveroordeling. Binnen een relatief korte termijn kan u een “Vollstreckungsbescheid” bekomen. Dit is een gerechtelijk betalingsbevel waarmee u de debiteur zowel de vordering als de proceskosten kunt laten betalen. Uw debiteur heeft nadien enkel een zeer korte periode om deze beslissing aan te vechten. Als dit niet gebeurt, dan wordt het betalingsbevel wettelijk bindend en kan de verdere executie procedure starten, onder andere door beslag op bankrekeningen of een deurwaarder naar debiteur te sturen om de vordering te innen.

Procedure ten gronde of “Klageverfahren”

In het geval uw vordering betwist is, kan u onmiddellijk starten met uw procedure ten gronde. Hierbij moeten beide partijen hun stellingen ondersteunen met bewijsstukken.

Na 1 of meer zittingen doet de rechtbank  een uitspraak. Met dit vonnis kan u  eveneens beslag op bankrekeningen leggen.

Voorafgaand aan de uitspraak van de rechter blijft het nog altijd mogelijk om tot een minnelijk akkoord te komen met uw debiteur.

Internationale wetten op gebied van incasseren van onbetaalde schulden

Internationale wetten op gebied van incasseren van onbetaalde schulden

Naast de wetgeving die in Duitsland bestaat om uw incassoproblemen aan te pakken, zijn er ook enkele Europese maatregelen die u kan gebruiken wanneer uw Italiaanse debiteur weigert te betalen. Het is belangrijk voor de Europese Unie dat handel tussen de verschillende Europese landen gestimuleerd wordt. Om die reden zijn complexe procedures te vermijden. Als aanvulling op de eerder traditionele normale procedures die bestaan in de Europese landen zijn er twee alternatieve procedures voorzien die gebruikt kunnen worden van zodra er sprake is van vorderingen tussen 2 landen die deel uitmaken van de Europese Unie: het Europees Betalingsbevel en de Small Claims Procedure.

Beide procedures zijn relatief snel en goedkoop. Om deze procedures te starten, moet u een standaardformulier invullen en dit verzenden  naar de bevoegde rechtbank. Wanneer u en uw handelspartner niet op voorhand een akkoord hebben gevonden over de bevoegdheid van de rechtbank die kennis zal nemen van een mogelijk geschil zal meestal de rechtbank bevoegd zijn van het land waar uw debiteur is gevestigd. In dit geval, zal dit de Duitse rechtbank zijn. De Duitse rechtbank neemt dan kennis van de zaak en neemt de beslissing.

De Small Claims procedure is enkel van toepassing op vorderingen tot € 5.000,00. Het Europees Betalingsbevel handelt dan weer enkel over onbetwiste vorderingen.

Hoewel de procedure van het Europees betalingsbevel  relatief simpel is, gebruikt men deze procedure niet vaak voor Duitse debiteuren. De Duitse procedure van het Manverfahren is vergelijkbaar met het  Europees betalingsbevel maar veel effectiever en sneller.

Incasso methodes in Duitsland

 • Upload claim
  Upload uw dossier online.
 • Start case
  We gaan onmiddellijk voor u van start.
 • Send a demand letter
  Wij sturen onmiddellijk een aanmaning aan uw debiteur.
 • How to approach debtor?
  Samen bepalen we hoe we de zaak best aanpakken.
 • Online portal 24/7
  Volg uw zaak 24/7 via ons online portaal.
 • Ask questions
  Vragen? Uw contactpersoon is steeds bereid u te helpen.
 • Get invoice paid
  Resultaat: uw openstaande factuur zal betaald zijn.
Download ons gratis E- book : Incasso in Duitsland
 • Tips voor zaken doen in Duitsland
 • Betalingsgedrag van Duitse bedrijven
 • Tips voor het versturen van aanmaningen aan uw Duitse debiteuren
 • Informatie over de incasso procedure in Duitsland
 • De betalingstermijn voor uw Duitse facturen
 • Incasso kosten
 • Faillissement van uw Duitse klant
Download ons gratis E- book
télécharger ebook recouvrement de créances europe

Gerechtelijk incasseren in uw eigen land

Wanneer u met uw handelspartner in uw algemene voorwaarden overeenkomt dat de rechtbanken in België bevoegd zijn om kennis te nemen van een mogelijk geschil kan u een procedure starten dicht bij huis. Afhankelijk van de specifieke situatie van de zaak, zal de advocaat steeds kijken naar wat het meest gunstig is voor uw bedrijf, kortom het meest gunstige voor uw situatie.

Als er beslist wordt om in België te procederen tegen uw Duitse debiteur, kan dit via de gewone burgerlijke procedures zoals die in België bestaan. In functie van de gekozen weg kent de procedure het normale procesverloop dat in België voorzien is. Bij een betwiste zaak zullen zo beide partijen schriftelijk standpunt innemen en vervolgens zal de rechtbank de partijen horen voordat  een vonnis volgt.

Uitvoering van een vonnis in Duitsland

Na het halen van een vonnis moet dit vonnis geëxecuteerd worden in Duitsland. In de Europese Unie, is het bepaald dat elk vonnis uitgesproken binnen de grenzen van een lidstaat ook erkend wordt door alle andere lidstaten van de Europese Unie. Een specifiek daarvoor voorzien formulier moet worden aangevraagd bij de rechtbank in België die het vonnis heeft uitgesproken op basis waarvan vervolgens de executie kan gebeuren in Duitsland. Dit formulier moet samen met het vonnis verzonden worden naar de deurwaarder in Duitsland. De deurwaarder zorgt er voor dat het vonnis geëxecuteerd wordt bij uw Duitse debiteur.

Verjaringstermijn in Duitsland

Verjaringstermijn in Duitsland

Zodra de verjaringstermijn is verstreken, vervalt een nog openstaande factuur. Het  zal dan niet langer mogelijk zijn om de betaling af te dwingen via de rechtbank. Om die reden is het uiterst belangrijk om de verjaringstermijn goed in de gaten te houden.

Voor uw handelsvorderingen in Duitsland is de algemene verjaringstermijn 3 jaar. Deze periode start aan het einde van het jaar waarin uw vordering is ontstaan.

Stel u voor:

U heeft een bestelling geleverd aan uw klant in Duitsland. Op 1 april 2017 verstuurde u de factuur aan uw Duitse klant met een betaaltermijn van 30 dagen. Uw klant heeft niet betaald. De vervaldatum voor uw factuur was voorzien op 1 mei 2017. De verjaringstermijn zal beginnen te lopen op 31 december 2017 en duurt 3 jaar. Uw factuur en hiermee ook uw vordering verjaart op 31 december 2020.

Uitzonderingen op de verjaringstermijn

De verjaringstermijn van 3 jaar is van toepassing op normale vorderingen. Hou in gedachte dat deze verjaringstermijn voor sommige vorderingen afwijkend is.

Bijvoorbeeld, vorderingen met betrekking tot transportrecht  in Europa kennen een verjaringstermijn van 1 jaar. Expediteurs van hun kant hebben slechts 9 maanden tijd om hun vordering in te dienen, vanaf de datum waarop de zending afgeleverd is.

In het Duitse recht gelden soms ook andere verjaringstermijnen.

Bijvoorbeeld:

 • Bij een aannemingsovereenkomst ( ‘ Werkvertrag”): als er een vertraging is in verband met productie, het onderhoud of wijziging ( bijvoorbeeld bij reparatie ) van een object, geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.
 • Bij een bouwcontract: als er een werkvertraging is in verband met de bouw van een gebouw, geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Vraag daarom bij het afsluiten van een contract met een Duitse zaken partner altijd een specialist om advies te geven over wat de verjaringstermijnen zijn.

Voorkomen dat uw factuur in Duitsland zal verjaren

Het is mogelijk om te voorkomen dat uw factuur vervalt  door het verstrijken van de verjaringstermijn door deze verjaringstermijn te onderbreken. De onderbreking stopt de verjaringstermijn.

In Duitsland is deze onderbreking van de verjaringstermijn enkel mogelijk door het starten van een gerechtelijke procedure.

Incasso in Duitsland in diverse rechtsgebieden

Bierens heeft jarenlang vele bedrijven over heel de wereld geholpen met hun incasso zaken in Duitsland. Dankzij onze expertise hebben we niet alleen buitenlandse bedrijven geholpen, maar ook Duitse bedrijven in eigen land. Wij zijn gespecialiseerd in incassozaken in verschillende rechtsgebieden.

 • Transport
 • Kopen en verkopen
 • Bouw
 • Leasing en verhuur
 • Agentuur overeenkomsten en distributieovereenkomsten
 • Schade en onrechtmatige handelingen.

“Bierens is a highly effective and professional partner. Not only do they have a good debt collection procedure, they also give solid advice.”

Manuel Maas, Eneco

Nationale dekking

Bevindt Uw Duitse debiteur zich in Berlijn, Keulen of Frankfurt?

De locatie van uw debiteur is niet belangrijk. Onze specialisten kunnen u bijstaan in heel Duitsland. Het is voor u daarom niet langer nodig om de hulp in te roepen van een Duits incassobureau of een in Duitsland gevestigde advocaat om uw zaak met succes te kunnen innen.

U kan eenvoudig uw zaak online aan ons overdragen en onze Duitse specialisten zullen onmiddellijk starten met uw zaak.

Dankzij onze Duitse afdeling in ons hoofdkantoor in Amsterdam, alsook in ons kantoor in Düsseldorf kunnen wij doortastend uw vorderingen in Duitsland incasseren.

Wij bieden u meer dan een incassobureau

Als u op dit moment op zoek bent naar een incassobureau, weet dan dat u beter af bent met een incasso – jurist. Onze Duitse incassoadvocaten hebben meer middelen dan een incassobureau.

Bovendien werken ze sneller en zijn ze ook succesvoller. De snelheid en de efficiëntie van onze dienstverlening kan alleen maar gunstig zijn voor uw organisatie, omdat u zo ook sneller uw geld ter beschikking zal hebben.

Neem vandaag nog actie en dien uw incasso in voor 16.00 uur.

No Win No Fee

no cure no pay No Win No Fee

Tijdens de buitengerechtelijke fase werken wij op basis van een No Win No Fee principe. Dit is niet hetzelfde als No Cure No Pay. Als wij niet incasseren dan betaalt u geen honorarium maar enkel een administratieve kost van € 185,00.

Een onbetaalde factuur zorgt voor voldoende frustratie. Wij vinden het oneerlijk als u geconfronteerd zou worden met allerlei extra kosten wanneer uw factuur onbetaald blijft. U betaalt alleen een honorarium als wij de vordering geheel of gedeeltelijk kunnen innen.

Wij proberen dit honorarium zo veel mogelijk te verhalen op uw debiteur. Een succesvolle incasso waarbij uw debiteur ook zal overgaan tot het betalen van de gevorderde intresten en kosten voor zijn laattijdige betaling  zal u zo bijna niets kosten.

Wij noemen dat rechtvaardigheid want u krijgt precies waar u recht op heeft.

Incassokosten in Duitsland

Wanneer de incasso succesvol is, doen wij ons best om de incassokosten op uw debiteur te verhalen. Daarmee bedoelen we dat we uw Duitse klant niet alleen de openstaande factuur maar ook de incassokosten laten betalen. Deze is meestal samengesteld uit intresten en een schadevergoeding voor laattijdige betaling van uw facturen.

Op die manier betaalt u zelf zo weinig mogelijk incassokosten aan ons.

Wij gaan direct van start

Heeft u een Duitse klant die uw factuur onbetaald laat? Of heeft u een ander conflict met uw klant? Onze incassospecialisten en advocaten helpen u graag bij het oplossen van uw betalingsconflict. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Wilt u niet langer wachten op Uw geld? Stuur ons dan nu meteen uw factuur. Onze specialisten gaan dan onmiddellijk van start met uw zaak.

Gratis advies

Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring