Parādu piedziņas izpilde ārzemēs

Vai jums ir tiesas rīkojums pret jūsu starptautisko parādnieku? Tad šis spriedums kļūst izpildāms. Ja jūsu parādnieks atsakās to izpildīt, jums būs jāveic papildus darbības, lai panāktu tiesas rīkojuma izpildi neatkarīgi no parādnieka atrašanās vietas. Mūsu starptautiskie parādu piedziņas advokāti ar prieku palīdzēs jums izpildīt ārvalstu spriedumus.

Iesniedziet savu lietu pirms 16:00 un mēs sāksim darbu jau šodien!

Tiesvedība pret jūsu ārvalstu parādnieku

Ja jūsu starptautiskais parādnieks atsakās apmaksāt jūsu rēķinu, jūs varat vērsties tiesā. Pirms tam jums jānoskaidro, kurai tiesai tiek piešķirta jurisdikcija – jūsu valsts tiesai vai jūsu parādnieka valsts tiesai?

Daudzi uzņēmumi par strīda gadījumu izšķiršanu vienojas savstarpēji noslēgtajos līgumos vai to min vispārējos noteikumos un nosacījumos. Vairumā gadījumu parādnieks tiek izsaukts uz viņa valsts tiesu, kas nozīmē, ka jums būs jāsāk tiesvedība ārzemēs.

Parādu piedziņas sprieduma izpilde

Tiesvedības laikā tiesnesis pasludina spriedumu. Jūsu parādnieks var brīvprātīgi izpildīt piespriestās prasības. Pretējā gadījumā jums būs jāveic papildus darbības, lai nodrošinātu šī sprieduma izpildi jūsu parādnieka valstī.

Piemēram, pieņemsim, ka esat saņēmis tiesas rīkojumu, ka jūsu Beļģijas parādniekam ir jāsamaksā visa nenomaksātā rēķina summa, ieskaitot procentus un visas parādu piedziņas izmaksas. Ja jūsu Beļģijas klients atsakās izpildīt šo spriedumu, darbā tiek pieņemts tiesu izpildītājs Beļģijā, kuram ir tiesības arestēt jūsu parādnieka kustamo mantu vai bankas atlikumus. Katrā valstī sprieduma izpilde ir atšķirīga. Var tikt piemēroti dažādi noteikumi un likumi, kurus mūsu parādu piedziņas advokāti var jums izskaidrot sīkāk.

Kā mēs varam jums palīdzēt?

 • Ārzemju sprieduma izpilde jūsu valstī
 • Jūsu valsts sprieduma izpilde ārvalstīs
 • Tiesvedības procesa novadīšana jūsu valstī vai ārvalstīs
 • Kompetentās tiesas un izmantojamo likumu piemērošana
 • Līgumu un vispārējo noteikumu un nosacījumu izveide
 • Ieteikumi par līgumiem un vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem starptautiskos darījumos

Starptautiska parādu piedziņas izpilde Eiropā

Eiropas Savienības noteikumi ir izstrādāti tā, lai ārvalstu sprieduma izpilde būtu salīdzinoši vienkārša. Šie noteikumi tika izstrādāti 2015. gadā, un ir atrodami EEX regulācijās.
Pirms EEX noteikumu ieviešanas, ārvalstu spriedums vispirms bija jānosūta tās valsts tiesai, kurā atradās jūsu parādnieks. Tiesnesim bija jāizvērtē, vai spriedumu var apstiprināt saskaņā ar šīs valsts noteikumiem. Ieviešot EEX regulu, ES dalībvalstī pasludinātu spriedumu (ar nosacījumu, ka tam ir īpašs sertifikāts) var izpildīt jebkurā citā ES dalībvalstī.

Kad tiek piemērotas EEX regulācijas?

 • Regulācijas tika pasludinātas derīgas pēc 2015. gada 10. janvāra. (Ja jūsu spriedums ir saņemts pirms šī datuma, pastāv iespēja, ka joprojām var tikt piemēroti arī EEX noteikumi. Tomēr jums būs jāveic spaciāla izpildītāja procedūra, lai šis spriedums tiktu atzīts arī ārvalstu tiesas priekšā).
 • Jums ir komerciāla lieta, piemēram, parādu piedziņa tiesas ceļā.
 • Jūsu darījuma partneris atrodas vienā no ES dalībvalstīm.

Starptautiska parādu piedziņa ārpus Eiropas robežām

Tiesas spriedumiem, kas veikti ārpus Eiropas Savienības, EEX regulācijas nav piemērojamas. Jebkurā gadījumā, mūsu starptautiskie parādu piedziņas advokāti var jums palīdzēt izpildīt jūsu iegūto spriedumu.

Priekšrocības, noalgojot mūsu parādu piedziņas firmu

 • Mēs rūpējamies par jūsu parādu piedziņas procesu no sākuma līdz beigām: sākot no tiesvedības uzsākšanas līdz spriedumu izpildei
 • Plašas zināšanas un pieredze spriedumu izpildē
 • Starptautiska ekspertīze
 • Mēs panākam jūsu pieprasītā rēķina apmaksu
 • Mēs rīkojamies tūlītēji pēc sprieduma saņemšanas.

Sadarbība ar starptautiskiem tiesu izpildītājiem

Atkarībā no tā, kur atrodas jūsu parādnieks, mēs sadarbojamies ar tiesu izpildītājiem, lai izpildītu spriedumu ārvalstīs. Tiklīdz esam saņēmuši tiesas rīkojumu pret jūsu starptautisko parādnieku, mēs varam izmantot mūsu starptautisko tiesu izpildītāju tīklu, lai sāktu tūlītēju tiesas sprieduma izpildi.

Kā tiek izpildīti spriedumi parādu piedziņai ārvalstīs?

Veids, kurā spriedumu var izpildīt ārvalstīs, ir atkarīgs no šajā valstī spēkā esošajiem noteikumiem. Zemāk jūs atradīsiet pārskatu par to, kā notiek spriedumu izpilde dažādās Eiropas valstīs.

Ārvalstu spriedumu izpilde Beļģijā

Vai jūsu parādnieks atrodas Beļģijā un vai jums ir spriedums pret jūsu Beļģijas klientu? Lai izpildītu spriedumu, tiesu izpildītājam jāparaksta dokuments, kurā norādīts, ka spriedums ir izpildāms ar tiesu izpildītāja palīdzību. Pēc tam jūsu parādnieks saņems tiesas rīkojumu, kurā norādīts, ka dotais rēķins ir jāmaksā.
Ko darīt, ja jūsu Beļģijas klients atsakās maksāt pat pēc sprieduma pasludināšanas? Tad tiesu izpildītājs var turpināt preču arestu un to pārdošanu. Tiek paredzēts datums, kurā preces tiks publiski pārdotas. Šī procesa ilgumu nosaka divi faktori:

 • Kādas darbības tiesu izpildītājam jāveic, lai šis spriedums tiktu izpildīts?
 • Ko darīt, ja parādnieks iesniedz apelāciju vai iebilst pret spriedumu? Tad parādniekam ir mēnesis laika sprieduma pārsūdzēšanai. Apelācijas procedūras ilgums var ilgt vairākus mēnešus.

Tikai Beļģijas tiesu izpildītājs ir pilnvarots izpildīt spriedumu. Mūsu Beļģijas advokāti cieši sadarbojas ar tiesu izpildītājiem Beļģijā. Tikko kā esam saņēmuši spriedumu pret jūsu Beļģijas parādnieku, mēs varam uzsākt sprieduma izpildes procesu.

Ārvalstu spriedumu izpilde Francijā

Francijā spriedums jāpaziņo sešu mēnešu laikā pēc sprieduma saņemšanas. Kad par spriedumu ir oficiāli paziņots jūsu Francijas parādniekam, tiesu izpildītājs var nekavējoties uzsākt mantas arestu. Atšķirībā no citiem Eiropas tiesu izpildītājiem, Francijas tiesu izpildītājs var arī pieprasīt parādnieka bankas datus, lai tos reģistrētu oficiālā datubāzē.

Ārvalstu spriedumu izpilde Vācijā

Kad jūsu Vācijas parādniekam tiek pasludināts par spriedumu, jūs un jūsu parādnieks saņemsiet oficiālu dokumentu no tiesas. Šis dokuments tiks marķēts kā “Vollstreckbare Ausfertigung”, kas tulkojumā nozīmē “izpildāms dokuments”. Šajā dokumentā noteikts, ka tiesu izpildītājam tiek dotas pilnvaras šo spriedumu izpildīt. Izmantojot šo dokumentu, Vācijas tiesu izpildītājs, piemēram, var veikt kustamās mantas publisku pārdošanu. Sprieduma izpildes izmaksas, kā arī ilgums var atšķirties jūsu valstī esošās kārtības.

Ārvalstu spriedumu izpilde Itālijā

Sprieduma izpildes pieprasījums Itālijā tiek iesniegts kompetentajā Itālijas apgabaltiesā. Pēc tam jūs no tiesas saņemsiet dokumentu, kurš ierakstītā vēstulē jums jānosūta jūsu parādniekam. Pēc šī dokumenta saņemšanas jūsu parādniekam tiek dotas 10 dienas, lai samaksātu nenomaksāto rēķinu. Ja tas netiek izdarīts, tiesu izpildītājam ir tiesības arestēt:

 • Kustamo īpašumu;
 • Nekustamo īpašumu;
 • Bankas konta atlikumu.

Nekustamā īpašuma arests var aizņemt daudz ilgāku laiku nekā kustamā īpašuma vai bankas atlikuma arests. Vairumā gadījumu šajā posmā joprojām var panākt izlīgumu.

Ārvalstu spriedumu izpilde Polijā

Vai esat saņēmis spriedumu pret parādnieku, kas atrodas Polijā? Polijā sprieduma izpildi veic Polijas tiesu izpildītājs. Gala spriedums kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem tiek nosūtīts tiesu izpildītājam, kurš pēc tam veic rūpīgu izmeklēšanu, lai novērtētu parādnieka finansiālo stāvokli un piederošo mantu. Polijas tiesu izpildītājam ir dažādi līdzekļi, lai panāktu rēķina nomaksu. Viņi var izmantot parādnieka:

 • bankas konta atlikumu;
 • nekustamo īpašumu;
 • algu;
 • pensiju;
 • jebkādus citus ienākumus;
 • ieguldījumus.

Papildus tam, tiesu izpildītājs ir tiesīgs arī pārdot parādnieka uzņēmumu. Jūs kā kreditos varat izlemt, kuru sprieduma izpiles un parāda piedziņas veidu izmantot, un jums piešķirtais Polijas tiesu izpildītājs rīkosies atbilstoši jūsu pieprasījumam. Izpildes perioda ilgums katrā lietā ir atšķirīgs. Vairumā gadījumu veiksmīgas parādu piedziņas ilgums var svārstīties no viena līdz divpadsmit mēnešiem.

Ārvalstu spriedumu izpilde Rumānijā

Vai jūsu parādnieks atrodas Rumānijā un vai esat saņēmis spriedumu pret savu parādnieku? Tad sprieduma izpildei jānoalgo Rumānijas tiesu izpildītājs. Trīs dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas tiesu izpildītājs izlems, vai pieņemt šo lietu vai nē. Ja jā, tad tiesu izpildītājs var sākt sprieduma izpildi. Lai izpildītu spriedumu pret jūsu klientu, Rumānijas tiesu izpildītājam ir vairākas iespējas. Viņi var izmantot:

 • kustamo īpašumu;
 • nekustamo īpašumu;
 • ienākumu savākšanu (alga, biznesa ienākumi, etc.)

Rumānijas tiesu izpildītājs rīkosies tikai pēc jūsu pieprasījuma. Tādēļ jums jānorāda līdzekļi, kurus līdzekļus izmantot sprieduma izpildei. Lai nodrošinātu rēķina apmaksu, vienlaikus var izmantot arī vairākus līdzekļus. Izpildes ilgums ir atkarīgs no tā, kuru metodi izvēlēsieties. Turklāt parādniekam ir arī iespēja pārsūdzēt spriedumu. Ja apelācija netiek iesniegta, izpilde Rumānijā notik viena līdz sešu mēnešu garumā.

Ārvalstu spriedumu izpilde Spānijā

Vai jums ir tiesas spriedums pret Spānijas parādnieku? Lai to izpildītu Spānijā, tās tiesai jānosūta sprieduma izpildes pieprasījums. Saskaņā ar EEX regulām, šis solis vairs nav nepieciešams spriedumiem, kas pieņemti Eiropā. Tomēr, par cik Spānijai nav neatkarīga tiesu izpildītāja, kas būtu līdzīgs citām Eiropas valstīm, visi ārvalstu spriedumi vienmēr vispirms jānosūta Spānijas tiesai jebkurā gadījumā. Spānijas tiesā ir specializēta nodaļa spriedumu izpildei. Viņi ir atbildīgi par šādām metodēm:

 • īpašumu konfiscēšana;
 • mantas publiska pārdošana;
 • atgriezto nodokļu arests.

“Servicio de notificaciones y embargos” vai “servicio común de embargos” ierēdņi darbojas kā tiesu izpildītāji. Reģistrators izdod rīkojumu vai arestē parādnieka aktīvus un organizē arestēto preču publisku pārdošanu. Spānijas tiesas amatpersonas nodrošina sprieduma izpildi.

Ārvalstu spriedumu izpilde Lielbritānijā

Vai jūsu parādnieks atrodas Lielbritānijā un vai esat ieguvuši tiesas spriedumu pret savu parādnieku? Tad jūs varat pieteikties bankrota pieteikumam pret jūsu parādnieku. Pēc tam, kad jūsu britu parādnieks būs saņēmis tiesas rīkojumu par samaksu, jūs varat iesniegt “likumā noteikto prasību”, norādot, ka ja maksājums netiks veikts 21 dienas laikā, jūs veiksiet bankrota pieteikumu. Tā kā to var izdarīt samērā ātri un bez tiesvedības, tas ir spēcīgs līdzeklis, lai izdarītu spiedienu uz jūsu parādnieku. Lielbritānijā ir vairākas iespējas panākt sprieduma izpildi:

 • īpašumu konfiscēšana;
 • mantas konfiscēšana;
 • bankas konta daļēja iesaldēšana;
 • ienākumu arests un pārsūtīšana kreditoram.

Lielbritānijā parādniekam piedorošo mantu un ienākumus arestē šerifs (privātais tiesu izpildītājs) vai arī parastais tiesu izpildītājs. Tas ir atkarīgs no tā, kur ir pieņemts spriedums. Ja spriedums ir pieņemts Augstajā tiesā, tiek pieņemts darbā šerifs, savukārt, ja spriedumu pieņem apgabaltiesa, tiek izsaukts parastais tiesu izpildītājs.

Iesniedziet savu lietu pirms 16:00 un mēs sāksim darbu jau šodien!

Mūsu starptautiskie parādu piedziņas speciālisti

Vai jūsu ārvalstu parādnieks neatmaksā parādu?
Vai jūs meklējat personu, kas var ne tikai likumīgi palīdzēt jums parādu piedziņas lietā, bet arī nodrošināt tiesas rīkojuma izpildi? Tad nododiet savu lietu mūsu parādu piedziņas speciālistiem un starptautiskajiem advokātiem. Mūsu speciālisti nekavējoties ķersies pie darba.

Konsultācija bez saistībām?

Jā, es piekrītu Privātuma nosacījumiem