3 Tips bij zakelijke incasso’s in Brazilië

|
Auteur:
2 min

De afgelopen jaren is de Braziliaanse economie erg hard gegroeid. Inmiddels behoort Brazilië tot de top 10 wereldeconomieën. Deze flinke groei heeft ervoor gezorgd dat steeds meer bedrijven uit Europa zakendoen met Braziliaanse bedrijven. Dit leidt echter ook tot een groei in incassozaken op Braziliaanse bedrijven. Want waar facturen tussen Braziliaanse bedrijven vaak redelijk goed worden betaald, geldt dit echter niet altijd voor buitenlandse facturen. Omdat de waarde van de Braziliaanse valuta recentelijk is gedaald, heeft dit effect op de betalingscultuur in Brazilië. In dit artikel geef ik tips wanneer u te maken heeft met Braziliaanse debiteuren.

Voorkom een incasso op een bedrijf in Brazilië

Uiteraard is het belangrijk om een incasso op een Braziliaans bedrijf te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat u vooraf een aantal voorzorgsmaatregelen neemt:

  • Onderzoek de financiële situatie van het bedrijf waar u zaken mee wilt doen.
  • Check op de websites van de Braziliaanse rechtbanken of de andere partij lopende rechtszaken, vonnissen of andere juridische claims tegen zich heeft. Houd er rekening mee dat elke staat een andere rechtbank heeft en dus ook een andere website.
  • Zorg ervoor dat al uw afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Daarnaast moeten deze contracten zijn ondertekend. Mocht u namelijk in een gerechtelijke procedure belanden, dan is het belangrijk dat alle documenten ondertekend zijn door beide partijen. Dit vergroot namelijk uw kansen op succes bij de Braziliaanse rechtbank.

Onbetaalde factuur? Neem contact op met uw debiteur!

Wordt uw factuur niet betaald? Dan is het aan te raden om dit eerst via een buitengerechtelijke fase op te lossen. Een gerechtelijke procedure kan in Brazilië vaak erg lang duren en is bovendien erg kostbaar. Mijn advies is daarom om een gerechtelijke procedure te voorkomen indien dat mogelijk is.

In de buitengerechtelijke fase stuurt u brieven naar uw debiteur waarin u duidelijk maakt dat er sprake is van een openstaande factuur. Zorg ervoor dat u deze aanmaning per aangetekende post verstuurd naar uw Braziliaanse debiteur. Zo heeft u altijd bewijs dat uw debiteur de aanmaning heeft ontvangen.

Daarnaast kunt u uw Braziliaanse debiteur bellen om te achterhalen waarom uw klant de factuur nog niet heeft betaald. Probeer vervolgens met uw Braziliaanse debiteur te onderhandelen over de betaling van de factuur. Zo kunt u bijvoorbeeld een betalingsregeling voorstellen of uitstel geven voor de betaling. Een andere mogelijkheid is om uw debiteur een korting te geven.

Geen succes in de buitengerechtelijke fase? Neem gerechtelijke stappen

Wanneer het buitengerechtelijke traject geen effect heeft, kunt u gerechtelijke stappen nemen tegen uw Braziliaanse debiteur. Dit is echter vaak geen gemakkelijk traject. Het gerechtelijke systeem in Brazilië is extreem traag en erg bureaucratisch. Het kan soms wel drie tot vijf jaar duren voordat u eindelijk een vonnis heeft van de Braziliaanse rechtbank.

Indien u gerechtelijke stappen wilt nemen tegen uw debiteur, heeft u de volgende documenten nodig:

  • Het contract, door beide partijen ondertekend;
  • De openstaande facturen;
  • Ontvangstbewijzen;
  • Correspondentie tussen u en uw Braziliaanse klant;
  • Bewijs dat uw goederen of diensten geleverd zijn.

Al deze documenten dienen naar de Portugese taal te zijn vertaald.

Daarnaast is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een Braziliaanse advocaat. Deze heeft niet alleen kennis van het Braziliaanse rechtssysteem, maar weet ook hoe u een Braziliaans bedrijf het beste kan benaderen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over zakelijke incasso’s in Brazilië? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help u graag om ervoor te zorgen dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.