Incasso Turkije

Incasso Turkije

Heeft uw bedrijf te maken met incasso in Turkije omdat een Turkse klant uw factuur niet betaalt? En wilt u een incassobureau in Turkije inschakelen? Onze Turkse incassospecialisten en advocaten helpen u graag. Wij hebben meer middelen dan een incassobureau. Zo zorgen wij ervoor dat uw openstaande factuur snel wordt betaald.

“Het komt regelmatig voor dat een Turkse onderneming de factuur niet op tijd betaalt. Veel Turkse bedrijven hebben last gehad van de onzekere politieke situatie in het land. En dat is terug te zien in het betaalgedrag.”

Internationale incasso in Turkije

Wanneer u zakendoet met een Turkse handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. In Turkije geldt bovendien een andere wetgeving dan in Nederland. Daarnaast spreekt men vaak een andere taal. Dat maakt een incasso in Turkije voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend. Schakel daarom onze Turkse specialisten in. Zij hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen.

Betalingsgedrag Turkse bedrijven

 • De valutacrisis in 2018 had een grote negatieve invloed op de economie 
 • Status is erg belangrijk: dure auto’s en kleding geven het signaal dat u kredietwaardig bent 
 • Turkije behoort tot de slechtere Europese betalers 
 • Een betalingstermijn van 14 dagen is gebruikelijk bij aanmaningen 

Incasseren in Turkije

De Turkse economie heeft het de laatste jaren zwaar te verduren gehad. Omdat er weinig vertrouwen was in de Turkse economie, was de Turkse lira flink in waarde gedaald. Inmiddels is de Turkse economie weer aan het opkrabbelen.

Ook het betalingsgedrag van Turkse bedrijven was de laatste jaren behoorlijk verslechterd. Turkse bedrijven betaalden onderling facturen vaak pas na gemiddeld 55 dagen. Maar facturen van internationale handelspartners werden pas ver na het verstrijken van de betaaltermijn voldaan.

Voordelen incasso Turkije

 • Turkse incasso advocaten in Nederland
 • Hoogste slagingspercentages
 • Incasseren in heel Turkije
 • Altijd één aanspreekpunt
 • 24/7 online inzage in onze tool
 • No Cure No Pay Incasso

Turkse advocaat in Nederland

Voor het incasseren van uw Turkse factuur het beste terecht bij een Turkse advocaat of incassospecialist. Hiervoor hoeft u niet naar Turkije, u kunt gewoon terecht bij specialisten van Bierens. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Turkije. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Turks, hun moedertaal. Hiermee weten wij uw debiteur snel te laten betalen.

Onze Turkse experts zijn altijd dichtbij. U vindt onze Turkse advocaten gewoon in Nederland. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

Incassoprocedure in Turkije

Het incassotraject in Turkije is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Turkse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan.

1. Buitengerechtelijk incasseren

Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. In deze fase proberen we de tussenkomst van een rechter te voorkomen. We nemen contact op met uw Turkse debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In de buitengerechtelijke fase hebben we in Turkije de volgende mogelijkheden:

Schriftelijk en telefonisch sommeren

We sturen de debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch contact met de debiteur op waarbij we de debiteur verzoeken alsnog te betalen. De debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling. Hierbij worden ook de rente en kosten gevorderd.

Betalingsregelingen opstellen

Een betalingsregeling treffen is vaak erg effectief bij Turkse debiteuren. Om tot een overeenkomst te komen is het belangrijk dat er begrip wordt getoond voor de Turkse zakenpartner.

Aankondigen gerechtelijke procedure

Vaak trekt de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Turkse debiteur alsnog over de streep om uw factuur te betalen.

Geen betaling in de buitengerechtelijke fase?

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. Hiervoor doen wij een kredietcheck en analyseren de financiële situatie van uw debiteur. Zo kunnen wij beter inschatten hoe uw debiteur er financieel voorstaat en of een gerechtelijke procedure zinvol is. Daarnaast laten we u altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming.

2. Gerechtelijk incasseren

justice

Wilt u een gerechtelijke incassoprocedure starten tegen uw Turkse debiteur? Dan is de eerste vraag in welk land u moet procederen: in Nederland of in Turkije? Dit is afhankelijk van de bevoegde rechter, oftewel de rechter die bevoegd is om te oordelen over uw incassozaak.

In uw algemene voorwaarden kunt u afspraken maken over de bevoegde rechter bij een (betalings)conflict. Dit wordt ook wel forumkeuze genoemd. Zijn er geen afspraken gemaakt? Dan is de hoofdregel dat de rechter in het land van de gedaagde bevoegd is. In dit geval dus de Turkse rechter. U moet dan naar Turkije om daar een gerechtelijke procedure te volgen.

Daarnaast is de hoofdregel dat het recht van het land van de verkopende of dienstverlenende partij van toepassing is. In dit geval is dus het Nederlandse recht van toepassing. We krijgen dan de gekke situatie waarbij de Turkse rechter op basis van Nederlands recht de zaak moet beoordelen. Een rechtssysteem dat hij niet kent. Dit is geen gewenste situatie, daarom is ons advies om hierover en afspraken te maken in uw algemene voorwaarden. Daarnaast kunt u hierin ook afspreken dat u in eigen land kunt procederen mocht er een conflict ontstaan.

Incassowetten Turkije

Gerechtelijke processen kunnen in Turkije vaak erg lang duren. Het Turkse rechtsstelsel is niet heel erg efficiënt. Onze Turkse advocaten kunnen u adviseren wat de beste gerechtelijke procedure is in uw situatie. Uiteraard staan wij u bij tijdens het gehele juridische traject.

Bodemprocedure

Om uw vordering via de rechter te incasseren, kunnen onze advocaten uw debiteur dagvaarden. Wanneer er sprake is van een betwisting, is uw debiteur het niet eens met uw factuur. Het gaat dan niet om een incasso waarbij de debiteur niet kan betalen, de debiteur heeft een gefundeerde reden om de factuur niet te betalen. In dat geval zal de rechter op verzoek van de partijen een conclusiekalender opstellen, zodat de partijen schriftelijk op elkaars standpunten kunnen reageren. In de praktijk komt het er vaak op neer dat er geen verweer wordt gevoerd en dat de rechter een vonnis uitspreekt.

Werkwijze incasso Turkije

 • Upload claim
  Upload online uw incassozaak
 • Start case
  Wij nemen uw zaak direct in behandeling
 • Send a demand letter
  Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur
 • How to approach debtor?
  Samen met u bepalen we onze aanpak
 • Online portal 24/7
  Volg uw zaak 24/7 via onze online portal
 • Ask questions
  Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar
 • Get invoice paid
  Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald
Whitepaper:
Incasso in Duitsland
 • Tips bij het zakendoen in Duitsland
 • Het betalingsgedrag van Duitse bedrijven
 • Tips over het versturen van Duitse aanmaningen
 • De incassoprocedure in Duitsland uitgelegd
 • De verjaringstermijn bij Duitse facturen
 • Incassokosten
 • Faillissement van een Duitse klant
Download e-book: Incasso in Europa

Procederen in eigen land

Heeft u in de algemene voorwaarden afgesproken dat de Nederlandse rechter bevoegd is? Dan kan er ook in Nederland een gerechtelijke procedure gestart worden. Afhankelijk van uw specifieke situatie bekijken onze advocaten wat het meest gunstig is voor uw organisatie. Als we in Nederland gaan procederen tegen uw Turkse debiteur, kunnen we een dagvaardingsprocedure voeren. Beide partijen worden hierbij gehoord, waarna de rechter vervolgens een uitspraak doet. 

Verjaringstermijn Turkije

limitation period

Voor zakelijke vorderingen geldt over het algemeen een verjaringstermijn van 10 jaar. Deze termijn gaat in op het moment dat de vordering opeisbaar is. Dat is de vervaldatum van de factuur. Wanneer de betalingstermijn van een factuur 30 dagen is, begint de verjaringstermijn van 10 jaar te lopen nadat die 30 dagen zijn verstreken.

Stel u levert een partij kleding aan een klant. Op 1 april 2017 stuurt u de bijbehorende factuur, met een betalingstermijn van 30 dagen. Uw klant betaalt echter niet. De vervaldatum van de factuur is 1 mei 2017. Vanaf dit moment begint de verjaringstermijn van 10 jaar te lopen. Op 1 mei 2027 is uw factuur dus verjaard. 

Verjaring voorkomen

U kunt verjaring van uw factuur voorkomen door de verjaring te stuiten. Door stuiting wordt de verjaring namelijk gestopt en begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. In Turkije zijn er 3 manieren om een verjaring te stuiten:

 • Erkenning door de debiteur. De debiteur bevestigt dan schriftelijk dat er een betalingsverplichting is.
 • Er is een deelbetaling gedaan door de debiteur.
 • Er wordt een juridische procedure gestart.

Uitzonderingen verjaringstermijn

Niet voor alle zakelijke vorderingen geldt een verjaringstermijn van 10 jaar. Zo geldt in het Europese transportrecht een verjaringstermijn van 1 jaar.

Rechtsgebieden incasso Turkije

Onze Turkse incassodesk bestaat al behoorlijk wat jaren. In die tijd hebben we vele bedrijven over de hele wereld geholpen met hun incassozaak in Turkije en daarnaast ook diverse Turkse ondernemingen bijgestaan. Met allerlei soorten incassozaken in diverse rechtsgebieden:

 • Transport
 • Koop en verkoop
 • Bouwrecht
 • Huur en verhuur
 • Agentuurovereenkomst en distributieovereenkomst
 • Schades en onrechtmatig handelen

“Bierens is een zeer effectieve en professionele partner. Ze hebben niet alleen een sterk incasso proces, maar zijn ook sterk in adviezen.”

Manuel Maas, Eneco

Landelijke dekking

Bevindt uw debiteur zich in Istanboel, Ankara of Izmir? Het maakt voor onze specialisten niet uit waar uw klant zicht bevindt. Wij kunnen u bijstaan in heel Turkije. Voor het succesvol incasseren van uw zaak hoeft u namelijk geen incassobureau of advocaat in Turkije in te schakelen. U kunt gewoon eenvoudig uw zaak online overdragen. Onze specialisten gaan dan direct aan de slag.

Meer dan een incassobureau

Als u op zoek bent naar een incassobureau, bent u eigenlijk beter af met een incasso advocaat. Onze Turkse incasso advocaten hebben namelijk meer middelen dan een incassobureau. Bovendien werken ze sneller en zijn ze ook nog eens succesvoller. En dat is gunstig voor uw organisatie: zo heeft u snel uw geld op uw bankrekening staan.

Verstuur voor 16:00 uur uw incasso, vandaag nog actie!

No Cure No Pay incasso

no cure no pay

Wij incasseren op basis van No Cure No Pay: indien wij niets incasseren, betaalt u geen fee. U betaalt dan slechts €185,- aan dossierkosten. Een onbetaalde factuur kost immers al genoeg frustratie. Wij vinden het niet eerlijk als u dan nog met allerlei kosten wordt geconfronteerd.

U betaalt alleen een fee wanneer wij de vordering weten te incasseren. Deze fee proberen wij overigens zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur. Zo kost een succesvolle incassozaak u bijna niets! Dat noemen wij rechtvaardigheid. Want u moet gewoon krijgen waar u recht op heeft.

Incassokosten Turkije

Bij een succesvolle incasso proberen wij de incassokosten zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur. Uw Turkse klant betaalt in dat geval de openstaande factuur, en de incassokosten. Op die manier hoeft u zo min mogelijk incassokosten te betalen aan onze organisatie. In Nederland kunnen wij in de meeste gevallen alle rente en kosten (wat de vergoeding vormt voor onze werkzaamheden) op uw debiteur verhalen. In het buitenland is dat niet altijd het geval. In zulke gevallen betaalt u een percentage van de hoofdsom.

Direct starten met incasso Turkije

Heeft u een openstaande factuur bij een Turkse klant die maar niet wordt betaald? Of heeft u een ander conflict met uw klant? Onze incassospecialisten en advocaten helpen u graag met het oplossen van uw betalingsconflict. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wilt u niet langer wachten op uw geld? Draag dan direct uw factuur over. Onze specialisten gaan dan direct voor u aan de slag.  

Gratis advies van dé beste incassospecialisten

Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring
 • Uiterlijk binnen 3 uur reactie (op werkdagen)
 • Echte middelen om uw factuur betaald te krijgen
 • Beste resultaat tegen laagste kosten

Incasseren in andere landen