Incasso in België

Incasso België

Heeft uw bedrijf te maken met incasso in België omdat een Belgische klant uw factuur niet betaalt? Onze Belgische incassospecialisten en advocaten helpen u graag. Vanuit ons kantoor in Antwerpen zorgen wij ervoor dat uw openstaande factuur snel wordt betaald. Lees hier wat wij voor u kunnen betekenen wanneer u een incassobureau in België wilt inschakelen.

Wilt u niet langer wachten op de betaling van uw factuur? Draag dan direct uw incasso over. Ons Belgische incassoteam gaat vervolgens meteen aan de slag. Binnen één werkdag ontvangt uw debiteur al een aanmaningsbrief van onze Belgische incasso advocaat met het verzoek om direct te betalen.

Leestijd
12 min

Incasseren in België

Incasseren in België verloopt anders dan in Nederland. Deze verschillen tussen Nederland en België worden vaak over het hoofd gezien door Nederlandse ondernemers. Zij gaan er vaak ten onrechte vanuit incasseren in België redelijk hetzelfde verloopt als zij in Nederland gewend zijn.

Maar niets is minder waar. Hoewel we misschien dezelfde taal spreken, zijn er geen twee grenslanden zo verschillend als Nederland en België. Op het vlak van zakendoen en handelscultuur, maar ook als het op incasseren aankomt. Onze Belgische advocaten leggen u graag uit wat de belangrijkste verschillen zijn tussen Nederland en België.

 

Incasseren in België: de verschillen met Nederland

 • België kent een andere (handels)cultuur dan Nederland. Zo zijn Belgen veel minder direct in hun communicatie. En dat geldt ook voor incasseren: de wijze waarop een Belgische onderneming het beste benaderd kan worden wanneer er sprake is van een openstaande factuur, is daarom anders.
 • De gerechtelijke incassomiddelen in België duren vaak een stuk langer dan we in Nederland gewend zijn met bijvoorbeeld de faillissementsaanvraag of het incasso kort geding.
 • In tegenstelling tot wat veel Nederlandse klanten denken, kan in België de faillissementsaanvraag niet ingezet worden als incassomiddel. Een Belgische rechter accepteert dit simpelweg niet als incassomiddel en zal van u verlangen dat u eerst een bodemprocedure start wanneer er niet wordt betaald.
 • In België is een (bodem)procedure of beslagleggen vaak de meest effectieve manier om uw factuur gerechtelijk te incasseren. Zo kan men in België bijvoorbeeld (conservatoir) beslagleggen zonder tussenkomst van de rechter en is men niet verplicht om een procedure te starten. Met andere woorden: een ideaal middel om druk te zetten.
 • Heeft u een incasso in Wallonië of Brussel? Dan heeft u ook nog eens te maken met een andere taal. Een aanmaning sturen in de Nederlandse taal voldoet dan niet. Uit ervaring weten wij dat debiteuren het snelst betalen wanneer zij worden benaderd in hun eigen taal. Dat geldt zeker ook voor de Franstalige Belgen.

Incassoteam België

Wanneer u als Nederlandse organisatie wilt incasseren in België, is dit vaak ingewikkeld en tijdrovend. Schakel daarom de hulp van onze Belgische incassospecialisten in. Zij hebben de middelen en de kennis om uw Belgische debiteur alsnog te laten betalen. Zij weten welke incassomiddelen het best ingezet kunnen worden in uw situatie. Bovendien beschikken wij over een grote incassodatabase die wij inzetten bij het voorspellen van uw zaak. Zo weten wij snel en effectief de juiste middelen in te zetten en krijgt u waar u recht op heeft: de betaling van uw openstaande facturen.

Benieuwd wat Vivy en haar collega's van de Belgian Desk voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op en leg uw zaak voor aan onze incassospecialisten. Wij geven u vervolgens een eerlijk en duidelijk advies over uw incassozaak. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier aan de rechterkant of door te klikken op de e-mail button.

Wilt u liever met iemand spreken over uw incassozaak? Dat is uiteraard geen probleem. Neem in dat geval telefonisch contact op met onze specialisten. Wij staan u graag te woord en leggen u graag meer uit over uw mogelijkheden wanneer u te maken heeft met een Belgische incasso.

Betalingsgedrag Belgische bedrijven

 • Belgen laten niet altijd het achterste van hun tong zien
 • Wettelijke betalingstermijn van facturen is 30 dagen 
 • Het betalingsgedrag van Belgische bedrijven is de afgelopen jaren sterk verbeterd
 • Een betalingstermijn van 7 dagen is gebruikelijk bij aanmaningen

GRATIS Whitepaper: Incasso in België

Alles over zakendoen in België
Gratis Whitepaper: Incasso in België
 • Ontdek de Belgische handelscultuur
 • Leer meer over het betalingsgedrag Belgische bedrijven
 • Tips bij openstaande facturen in België

Incasseren in België

Het betalingsgedrag in België is redelijk goed. Het creditmanagement binnen veel Belgische bedrijven is de afgelopen jaren sterk verbeterd, wat terug te zien is in het aantal openstaande facturen. Toch worden veel facturen nog te laat betaald. Een goed debiteurenbeleid is dan ook belangrijk wanneer u zakendoet in België.

Incasseren in België verloopt anders dan in Nederland. Hoewel we dezelfde taal spreken, is de wetgeving compleet anders. De middelen die ingezet kunnen worden in België, duren vaak een stuk langer dan wij hier in Nederland gewend zijn met bijvoorbeeld de faillissementsaanvraag of het incasso kort geding.

Voordelen incasso België

 • Belgische incasso advocaten in Nederland
 • Hoogste slagingspercentages
 • Incasseren in heel België
 • Altijd één aanspreekpunt
 • 24/7 online inzage in onze tool
 • No Cure No Pay Incasso

Belgische advocaat in Nederland

Voor het incasseren van uw Belgische factuur het beste terecht bij een Belgische advocaat of incassospecialist. Hiervoor hoeft u niet naar België, u kunt gewoon terecht bij specialisten van Bierens. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in België. Hiermee weten wij uw Belgische debiteur snel te laten betalen.

Onze Belgische experts zijn altijd dichtbij. Uw vindt onze Belgische advocaten gewoon in Nederland. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

Incassoprocedure in België

Het incassotraject in België is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Belgische klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. 

Buitengerechtelijk incasseren

Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. In deze fase proberen we de tussenkomst van een rechter te voorkomen. We nemen contact op met uw debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In de buitengerechtelijke fase hebben we in België de volgende mogelijkheden:

Schriftelijk en telefonisch sommeren

We sturen de debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch contact met de debiteur op waarbij we de debiteur verzoeken alsnog te betalen. De debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling. Hierbij worden ook de rente en kosten gevorderd.

Betalingsregelingen opstellen

Indien nodig treffen we een betalingsregeling met uw debiteur.

Aankondigen gerechtelijke procedure

Vaak trekt de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw debiteur alsnog over de streep om uw factuur te betalen.

Bewarend beslag

In dat geval wordt er beslag gelegd op het vermogen van uw debiteur. Hiervoor hoeft men niet altijd naar de rechtbank. Er kan ook beslag worden gelegd op basis van een notariële akte of een onbetwiste factuur bij een derde. Wel moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Uw debiteur wordt vooraf niet op de hoogte gesteld van dit conservatoir beslag, maar hij kan wel in beroep gaan door middel van een beslagprocedure.

Solvabiliteitsonderzoek

Onze advocaten kunnen overgaan tot een solvabiliteitsonderzoek. In dergelijke gevallen wordt bij het CBB (Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest) navraag gedaan omtrent de solvabiliteit. Dit wordt ook steeds aangeraden voordat er over wordt gegaan tot (bewarend) beslag.

Plaatsbezoek

Als tussenstap voor een gerechtelijke procedure bieden wij onze klanten ook de mogelijkheid aan tot het organiseren van een plaatsbezoek. In deze situatie sturen wij een deurwaarder naar de debiteur die zowel de financiële situatie van de debiteur zal inschatten als onze aanmaningen overhandigen. Aan de hand van dit onderzoek geven wij u een gericht advies over eventuele vervolgstappen.

Geen betaling in de buitengerechtelijke fase?

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming.

Gerechtelijk incasseren

justice

Wilt u een gerechtelijke incassoprocedure starten tegen uw Belgische debiteur? Dan is de eerste vraag in welk land u moet procederen: in Nederland of in België? Dit is afhankelijk van de bevoegde rechter, oftewel de rechter die bevoegd is om te oordelen over uw incassozaak.

In u algemene voorwaarden kunt u afspraken maken over de bevoegde rechter bij een (betalings)conflict. Dit wordt ook wel forumkeuze genoemd. Zijn er geen afspraken gemaakt? Dan is de hoofdregel dat de rechter in het land van de gedaagde bevoegd is. In dit geval dus de Belgische rechter. U moet dan naar België om daar een gerechtelijke procedure te volgen.

Incassowetten België

Wanneer we gerechtelijke stappen ondernemen tegen uw Belgische klant, zijn er een aantal incasso wetten die we kunnen inzetten. Het is per situatie verschillend welke incassoprocedure het beste ingezet kan worden. Onze advocaten kijken altijd naar de beste optie voor uw incassozaak.

In vergelijking met Nederland zijn gerechtelijke procedures zeer verschillend. Waar bij onbetwiste facturen in Nederland de faillissementsaanvraag wordt ingezet kan dit in België niet. Aan de andere kant heeft België een versnelde procedure die zeer effectief is, echter zijn interesten en incassokosten in deze procedure beperkt tot maximaal 10% van de hoofdsom. Ook kan men deze procedure gemakkelijk betwisten, zelf indien deze betwisting inhoudelijk niet correct is, wat opnieuw extra kosten met zich meebrengt.

Om deze redenen wordt in België ook vaak een bodemprocedure ingeleid waarbij aan de rechter wordt gevraagd de zaak reeds te beslechten op een inleidende zitting. In dergelijk geval kan uw advocaat kleine betwistingen onmiddellijk van de hand doen en onbeperkt interesten en incassokosten vorderen. In dergelijk geval moet u rekenen dat u op ca. 2 maand na dagvaarding ook een vonnis ontvangt. Het is met andere woorden steeds van belang van zaak tot zaak te kijken wat de optimale keuze is.

Bodemprocedure

De bodemprocedure is een populair instrument om uw vordering te incasseren, in zowel onbetwiste als betwiste zaken. Indien de zaak niet op een inleidende zitting kan worden beslist dan zal de rechter op verzoek van de partijen een conclusiekalender opstellen. Over het algemeen zijn er 3 termijnen waarbinnen er gereageerd moet worden. 2 termijnen voor de debiteur en 1 keer voor de eisende partij. In sommige gevallen kan dit ook 5 termijn zijn (3 termijn voor de debiteur en 2 voor de andere partij). Elke partij krijgt minimaal een maand de tijd om te reageren. Nadat de termijnen zijn verstreken wordt de zittingsdag bepaald. Dit is de dag waar er wordt gepleit voor de rechter.

Internationale incassowetten

international laws

Naast de Belgische incassowetten zijn er ook een aantal Europese maatregelen die ingezet kunnen worden wanneer uw Belgische klant niet betaalt. Voor de Europese Unie is het namelijk belangrijk dat het handelsverkeer tussen Europese landen wordt gestimuleerd. En ingewikkelde procedures in het buitenland horen daar niet bij. Daarom zijn er naast de gewone procedures ook twee alternatieve procedures die ingezet kunnen worden bij buitenlandse vorderingen: het Europees Betalingsbevelprocedure en de Small Claims Procedure 

Beide procedures zijn relatief snel en goedkoop. Hiervoor moet er een standaardformulier ingevuld worden, dat vervolgens naar de bevoegde rechtbank wordt gestuurd. Als u niets heeft afgesproken, is dat meestal de Belgische rechtbank. De rechtbank neemt vervolgens de incassozaak in behandeling en doet hierover een uitspraak.  

De small claims procedure is alleen geschikt voor kleine vorderingen tot €5.000. Het voordeel is wel dat deze ook bij betwiste vorderingen ingezet kan worden. Het Europees Betalingsbevel geldt alleen voor onbetwiste vorderingen, maar is minder in trek in België. De versnelde procedure in België werkt namelijk zeer goed. Wel moet u er rekening mee houden dat wanneer de vordering wordt betwist door de debiteur, dat de procedure dan wordt stopgezet. In dat geval moet u alsnog een bodemprocedure volgen.

Werkwijze incasso België

 • Upload claim
  Upload online uw incassozaak
 • Start case
  Wij nemen uw zaak direct in behandeling
 • Send a demand letter
  Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur
 • How to approach debtor?
  Samen met u bepalen we onze aanpak
 • Online portal 24/7
  Volg uw zaak 24/7 via onze online portal
 • Ask questions
  Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar
 • Get invoice paid
  Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

Procederen in eigen land

Heeft u in de algemene voorwaarden afgesproken dat de Nederlandse rechter bevoegd is? Dan kan er ook in Nederland een gerechtelijke procedure gestart worden. Afhankelijk van uw specifieke situatie bekijken onze advocaten wat het meest gunstig is voor uw organisatie. Als we in Nederland gaan procederen tegen uw Belgische debiteur, kunnen we een dagvaardingsprocedure voeren. Beide partijen worden hierbij gehoord, waarna de rechter vervolgens een uitspraak doet. 

Wel is het van belang om de kosten en baten af te wegen. Procederen is in Nederland meestal duurder vanwege de griffiekosten. Die zijn in Nederland namelijk een stuk hoger dan in België, waar de griffiekosten altijd €165 bedragen, ongeacht het bedrag waarvoor geprocedeerd wordt. Aan de andere kant is het voeren van een procedure in Nederland vaak niet iets waar een debiteur op zit te wachten, waardoor zaken vaak toch nog in de buitengerechtelijke fase worden opgelost.

Vonnis executeren in België

Wanneer er een vonnis is behaald in Nederland (of in een ander land), moet dit vonnis nog worden geëxecuteerd in België. Binnen de EU is er vastgelegd dat alle vonnissen die behaald zijn in de EU-lidstaten, ook in andere EU-landen worden erkend. Voor het executeren van een Nederlands vonnis in België moet er een specifiek formulier worden aangevraagd. Dit wordt dan samen met het vonnis van de Nederlandse rechter naar de rechter in België gestuurd. Die zorgt er vervolgens voor dat het vonnis in Frankijk wordt uitgevoerd. Onze Belgische advocaten kunnen u hierbij helpen.

Verjaringstermijn België

limitation period

Voor zakelijke vorderingen geldt in België een wettelijke verjaringstermijn van 10 jaar. Deze termijn gaat in op het moment dat de vordering opeisbaar is. Dat is de vervaldatum van de factuur. Wanneer de betalingstermijn van een factuur 30 dagen is, begint de verjaringstermijn van 10 jaar te lopen nadat die 30 dagen zijn verstreken.

Stel u levert een partij kleding aan een klant. Op 1 april 2017 stuurt u de bijbehorende factuur, met een betalingstermijn van 30 dagen. Uw klant betaalt echter niet. De vervaldatum van de factuur is 1 mei 2017. Vanaf dit moment begint de verjaringstermijn van 5 jaar te lopen. Op 1 mei 2027 is uw factuur dus verjaard.

Verjaring voorkomen

U kunt verjaring van uw factuur voorkomen door de verjaring te stuiten. Door stuiting wordt de verjaring namelijk gestopt en begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. In België zijn er 3 manieren om een verjaring te stuiten:

 • Een schulderkenning, bijvoorbeeld een brief van de debiteur waarin bevestigd wordt dat er sprake is van een openstaande factuur.
 • Een dagvaarding.
 • Een ingebrekestelling met ontvangstbevestiging, gestuurd door uw advocaat. Bovendien moet deze ingebrekestelling aan specifieke eisen voldoen.

Uitzonderingen verjaringstermijn

Bij sommige vorderingen geldt een andere verjaringstermijn. Zo geldt in het Europese wegvervoer een verjaringstermijn van 1 jaar. Ook bij Belgische huurcontracten geldt een verjaringstermijn van 1 jaar. Is er sprake van buitencontractuele schade? Dan is een factuur na 5 jaar verjaard.

Rechtsgebieden incasso België

Onze Belgische incassodesk bestaat al behoorlijk wat jaren. In die tijd hebben we vele bedrijven over de hele wereld geholpen met hun incassozaak in België en daarnaast ook diverse Belgische ondernemingen bijgestaan. Met allerlei soorten incassozaken in diverse rechtsgebieden:

 • Transport
 • Koop en verkoop
 • Bouwrecht
 • Huur en verhuur
 • Agentuurovereenkomst en distributieovereenkomst
 • Schades en onrechtmatig handelen

“Bierens is een zeer effectieve en professionele partner. Ze hebben niet alleen een sterk incasso proces, maar zijn ook sterk in adviezen.”

Manuel Maas, Eneco

Landelijke dekking: incasseren in heel België

Bevindt uw debiteur zich in Antwerpen, Leuven of Gent? Het maakt voor onze specialisten niet uit waar uw klant zicht bevindt. Wij kunnen u bijstaan in heel België. U kunt gewoon eenvoudig uw zaak online overdragen. Onze Belgische specialisten gaan dan direct aan de slag. Met een Belgische afdeling op het hoofdkantoor in Amsterdam en een eigen kantoor in Antwerpen kunnen wij uw vorderingen in België daadkrachtig incasseren.

Meer dan een incassobureau

Als u op zoek bent naar een incassobureau, bent u eigenlijk beter af met een incasso advocaat. Onze Belgische incasso advocaten hebben namelijk meer middelen dan een incassobureau. Bovendien werken ze sneller en zijn ze ook nog eens succesvoller. En dat is gunstig voor uw organisatie: zo heeft u snel uw geld op uw bankrekening staan.

Verstuur voor 16:00 uur uw incasso, vandaag nog actie!

No Cure No Pay incasso

no cure no pay

Wij incasseren op basis van No Cure No Pay: indien wij niets incasseren, betaalt u geen fee. U betaalt dan slechts €185,- aan dossierkosten. Een onbetaalde factuur kost immers al genoeg frustratie. Wij vinden het niet eerlijk als u dan nog met allerlei kosten wordt geconfronteerd.

U betaalt alleen een fee wanneer wij de vordering weten te incasseren. Deze fee proberen wij overigens zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur. Zo kost een succesvolle incassozaak u bijna niets! Dat noemen wij rechtvaardigheid. Want u moet gewoon krijgen waar u recht op heeft.

Incassokosten België

Bij een succesvolle incasso proberen wij de incassokosten zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur. Uw Belgische klant betaalt in dat geval de openstaande factuur, en de incassokosten. Op die manier hoeft u zo min mogelijk incassokosten te betalen aan onze organisatie. In Nederland kunnen wij in de meeste gevallen alle rente en kosten (wat de vergoeding vormt voor onze werkzaamheden) op uw debiteur verhalen. In het buitenland is dat niet altijd het geval. In zulke gevallen betaalt u een percentage van de hoofdsom.

Direct starten met incasso België

Heeft u een openstaande factuur bij een Belgische klant die maar niet wordt betaald? Of heeft u een ander conflict met uw klant? Onze incassospecialisten en advocaten helpen u graag met het oplossen van uw betalingsconflict. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wilt u niet langer wachten op uw geld? Draag dan direct uw factuur over. Onze specialisten gaan dan direct voor u aan de slag.  

Gratis advies van dé beste incassospecialisten

Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring
 • Uiterlijk binnen 3 uur reactie (op werkdagen)
 • Echte middelen om uw factuur betaald te krijgen
 • Beste resultaat tegen laagste kosten

Interessante artikelen voor u