INCASSO IN BELGIË

Incasso België

Heeft uw bedrijf een Belgische klant die uw factuur niet betaalt? Wanneer u zaken doet met een Belgische onderneming, moet u er rekening mee houden dat er in België meerdere talen worden gesproken. In België wordt er vaak tegen lage kosten geïncasseerd, maar de juridische procedures kunnen soms wat langdradig zijn. Onze Belgische incasso advocaten hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen. Met een Belgische afdeling op ons kantoor in Antwerpen kunnen wij uw vorderingen in België daadkrachtig incasseren.

TIPS VAN
VIVY KAMSTEEG

icontitels
 • Verstuur direct een aanmaning indien uw klant niet (tijdig) betaalt.
 • Vermeld hierin een specifiek aantal dagen als betalingstermijn.
 • De betalingstermijn in België is doorgaans 30 dagen.
 • Houd de toon in uw aanmaningsbrief vriendelijk.
Vivy Kamsteeg
Lawyer

EXPERTS IN
BELGISCHE
INCASSO

Experts in Belgische incasso

Wanneer u zakendoet met een Belgische handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. Daarnaast geldt in België andere wetgeving dan in Nederland. Dat maakt een Belgische incasso voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend.

Heeft u een debiteur in België? Onze Belgische advocaten nemen uw zorgen uit handen. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in België. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Belgisch, hun moedertaal. Hiermee weten wij uw Belgische debiteur snel te laten betalen.

Onze Belgische experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

Van eenvoudige incasso's
tot complexe juridische handelsconflicten.”

ONZE
WERKWIJZE

Werkwijze
 • Upload online uw incassozaak

 • Wij nemen uw zaak direct in behandeling

 • Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur

 • Samen met u bepalen we onze aanpak

 • Volg uw zaak 24/7 via onze online portal

 • Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar

 • Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

INCASSO
PROCEDURE

icontitels
Het incassotraject in België is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase wordt er wel een rechter ingeschakeld. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in België lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

BUITENGERECHTELIJK INCASSEREN

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechter te voorkomen. Dit kost immers veel geld. We nemen contact op met uw Belgische klant om ervoor te zorgen dat deze debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

Lees meer

 • Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen de debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch contact met de debiteur op waarbij we de debiteur verzoeken alsnog te betalen. De debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling. Hierbij worden ook de rente en kosten gevorderd.
 • Betalingsregelingen opstellen: Indien nodig treffen we een betalingsregeling met uw debiteur.
 • Aankondigen gerechtelijke procedure: Vaak trekt de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw debiteur alsnog over de streep om uw factuur te betalen.
 • Bewarend beslag: In dat geval wordt er beslag gelegd op het vermogen van uw debiteur. Hiervoor hoeft men niet altijd naar de rechtbank. Er kan ook beslag worden gelegd op basis van een notariële akte of een onbetwiste factuur bij een derde. Wel moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Uw debiteur wordt vooraf niet op de hoogte gesteld van dit conservatoir beslag, maar hij kan wel in beroep gaan door middel van een beslagprocedure.
 • Solvabiliteitsonderzoek: Uw advocaat en de gerechtsdeurwaarder kunnen bij de debiteur een solvabiliteitsonderzoek doen. De deurwaarder gaat dan langs bij uw klant om vast te stellen wat de situatie daar is. Hierbij wordt ook de inventaris bekeken. Hierdoor hebben we een actueel financieel beeld van de debiteur. Aan de hand van dit onderzoek geven wij u een gericht advies over eventuele vervolgstappen.

GERECHTELIJK INCASSEREN

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. In België zijn er een aantal gerechtelijke procedures die u kunt laten starten om uw geld te incasseren. Hieronder worden de belangrijkste procedures uitgelegd:

Lees meer

 • Bodemprocedure: Om uw vordering via de rechter te incasseren, kunnen onze advocaten uw debiteur dagvaarden. Wanneer er sprake is van een betwisting, is uw debiteur het niet eens met uw factuur. Het gaat dan niet om een incasso waarbij de debiteur niet kan betalen, de debiteur heeft een gefundeerde reden om de factuur niet te betalen. In dat geval zal de rechter op verzoek van de partijen een conclusiekalender opstellen, zodat de partijen schriftelijk op elkaars standpunten kunnen reageren. In de praktijk komt het er vaak op neer dat er geen verweer wordt gevoerd en dat de rechter een vonnis uitspreekt.
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Is uw bedrijf gevestigd in een EU lidstaat? Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. De advocaat die uw zaak behandelt, kan beoordelen of deze procedure van toepassing is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. De debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij het niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 wordt gereageerd, kan aan de rechtbank worden gevraagd om het betalingsbevel definitief te maken. (Dit wordt ook wel een uitvoerbaarverklaring genoemd). Dit is een geldig en afdwingbaar vonnis dat in elke EU lidstaat wordt aanvaard. Het Europees Betalingsbevel is niet geschikt voor betwiste zaken. Bij zaken waarbij er een discussie is over de factuur, kan deze procedure dus niet worden ingezet. Het voordeel van deze procedure zijn de snelheid en de lage kosten. Sommige lidstaten vragen zelfs niet eens een vergoeding voor de rechtbank. Het nadeel is echter dat wanneer de vordering wordt betwist, deze procedure niet meer ingezet kan worden. Er moet dan een gewone civiele procedure worden gestart wanneer u als crediteur wil procederen tegen uw debiteur.
Nr.
0
Voor incasso in België
0
Sinds
+
0
Internationale medewerkers

EERLIJK
ADVIES

Wij geven u altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Wij vinden het belangrijk om uw belang voorop te stellen. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.