1. Waarvoor kan ik Bierens inschakelen?

 • Wij staan u bij in business to business (B2B) vorderingen, zowel nationaal als internationaal. Ook treden we op als adviseur voor zakelijke juridische vraagstukken die betrekking hebben op: verbintenissenrecht, contractenrecht, procesrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, insolventierecht, bouwrecht, aansprakelijkheidsrecht en huurrecht.

2. Kan ik als particulier of als bedrijf met een vordering op een particulier ook bij jullie terecht?

 • Wij hanteren een business to business beleid. In beginsel kunt u bij ons alleen terecht met zakelijke vorderingen.

3. Wat moet ik zelf doen voordat ik een incasso kan overdragen?

 • Er is geen vast stramien voor business to business vorderingen. Het meest gebruikelijk is wel dat u, na het verstrijken van een betalingstermijn, een aanmaning stuurt. Wordt na een aanmaning nog niet betaald? Schakel ons dan in.

4. Welke stukken moet ik indienen voor mijn vordering?

 • Uw incasso draagt u gemakkelijk en snel over via ons online formulier. Hierin vragen wij om uw gegevens en die van uw debiteur. Verder willen we weten om welk bedrag het gaat en of de vordering betwist is. Met een overzicht van de facturen hebben wij voldoende informatie om de procedure te starten en een sommatie te versturen.

5. Wat is jullie werkwijze

6. Ik wil graag de relatie met mijn debiteur behouden. Kan dat?

 • Onze aanpak wordt altijd in overleg met u vastgesteld. Uiteraard demonstreren wij onze ontembare wil om te winnen in de strijd om rechtvaardigheid voor de crediteur graag aan u. Naast deze terriërmentaliteit, begrijpen wij dat een mogelijke samenwerking met de debiteur soms om een meer vriendelijke aanpak vraagt. Wij zetten ons volledig voor u in, uiteraard in goed overleg over de aanpak.

7. Hoelang duurt een incassotraject?

 • De buitengerechtelijke of minnelijke procedure duurt in de regel slechts twee weken. Binnen deze periode wordt ook duidelijk of de debiteur gaat betalen of niet. In overleg met u kunnen vervolgstappen genomen worden. Onze advocaten informeren u altijd vooraf over het verloop, eventuele kosten en slagingskansen van deze vervolgstappen.

8. Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

 • Bij Bierens hebben wij de tevredenheid van onze klanten en de kwaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel staan. Als u onverhoopt toch ontevreden bent, wordt uw klacht volgens onze klachtenregeling in behandeling genomen.

9. Wat is het verschil in werkwijze bij een normale vordering en een betwiste vordering?

 • Bij een normale vordering wordt een standaardprocedure gehanteerd. Bij een betwiste vordering wordt deze procedure maatwerk. In deze gevallen kunnen onze advocaten u altijd vooraf informeren over de te nemen stappen en het verloop van de procedure. Reguliere incassozaken behandelen wij op basis van No Win, No Fee. Bij betwiste vorderingen zijn wij op grond van de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht een honorarium in rekening te brengen. In dat geval zullen wij altijd vooraf met u overleggen of u de zaak wenst door te zetten en welke kosten of welk tarief wij daarvoor in rekening zullen brengen.

10. Kan ik de status van mijn incassozaak volgen?

 • Als u een zaak overdraagt, ontvangt u binnen enkele dagen inloggegevens voor uw persoonlijke webportal. Via deze webportal kunt u 24/7 de status van uw zaak volgen en correspondentie en telefoonnotities inzien. Bovendien wordt u gedurende het incassoproces persoonlijk op de hoogte gehouden door uw vaste contactpersoon.

11. In welke landen kunnen jullie vorderen?

 • Bierens Incasso Advocaten heeft kantoren in Veghel, Amsterdam, Antwerpen, Düsseldorf, Rome, Barcelona, New York en Shanghai. Bovendien werken bij ons ruim 40 (inter)nationale advocaten, juristen en incassospecialisten, namelijk uit België, Duitsland, Spanje, Engeland, Frankrijk, Italië, Polen, Bulgarije, Turkije, Portugal, Griekenland, Rusland, Hongarije, Slovenië en Roemenië. Hiernaast hebben we warme contacten met de beste lokale incassopartijen in de landen waar we (nog) geen eigen advocaten hebben.

12. Wat is het verschil tussen een incassobureau of (gerechts)deurwaarder en Bierens Incasso Advocaten?

 • Alleen advocaten zijn bevoegd voor de rechtbank te procederen bij vorderingen boven de €25.000,00. Ook kunnen alleen advocaten het faillissement van uw debiteur aanvragen. Onze advocaten zijn bovendien gespecialiseerd in de verschillende branches, waardoor u altijd wordt bijgestaan door een vaste advocaat die volledige kennis heeft van uw branche.

13. Kan de debiteur contact met mij opnemen als ik de vordering heb overgedragen?

 • Wij geven in de sommatiebrief aan dat de debiteur zijn communicatie aan ons moet richten. Neemt de debiteur toch contact met u op? Verwijs deze dan naar ons door.

14. Wie behandelt mijn zaak?

 • Uw vordering wordt behandeld door een vaste contactpersoon. Zo heeft u een vast aanspreekpunt en die volledig op de hoogte is van uw zaak. Internationale vorderingen worden behandeld door advocaten die gespecialiseerd zijn in de regels en wetten van het betreffende land.

15. Waar staat No Win, No Fee voor?

 • Wij werken niet op basis van no cure, no pay, maar kiezen liever voor No Win, No Fee. Incasseren wij niet, dan betaalt u ons ook geen honorarium. In onze optiek moet u namelijk altijd kunnen kiezen voor de kwaliteit van een incasso advocaat. Als de debiteur niet het volledige bedrag betaalt, brengen we enkel de kantoorkosten (nationale zaken: €75,00; internationale zaken: €150,00) bij u in rekening.

16. Welke kosten brengen jullie in rekening?

 • Voor een overzicht van onze tarieven, klikt u op de volgende link.

17. Kan ik alle kosten verhalen op mijn debiteur?

 • Uiteraard zetten wij ons volledig in om, naast de gehele vordering, ook de kosten op uw debiteur te verhalen. Niets incasseren betekent dat u evenals bij een succesvolle incasso geen honorarium in rekening gebracht krijgt, maar wel kantoorkosten. Dat is geen honorarium, maar de kosten die wij maken om een minimaal aantal stappen richting een debiteur te kunnen nemen (zoals legeskosten en informatie- en kredietrapporten).

18. Wat zijn de mogelijkheden als een buitengerechtelijk traject niet werkt?

 • In Nederland kunnen incasso advocaten een aantal gerechtelijke maatregelen nemen tegen wanbetalers. Bijvoorbeeld: de faillissementsaanvraag, een bodemprocedure, beslaglegging en het aanspannen van een kort geding. Meer informatie over deze maatregelen vindt u hier.

19. Kan ik ook bij jullie terecht voor advies?

 • Uiteraard helpen wij u incasso’s en zakelijke geschillen het liefst voorkomen. Om deze reden staan wij ook voor u klaar met advies op maat. Onze sparringpartners bieden onder andere: Advies over debiteurenbeheer en bedrijfsprocessen; een juridische scan van en advies over uw overeenkomsten; een juridische scan van en advies over uw algemene voorwaarden; advies over offertes en opdrachtbevestigingen en de beoordeling van voorwaarden van kredietverzekeraars.