INCASSO IN SPANJE

Incasso Spanje

Betaalt uw Spaanse klant uw facturen niet? Binnen Europa staan Spanjaarden bekend om hun relatief lakse houding ten opzichte van betalingstermijnen. Spaanse handelspartners voelen minder druk om uw facturen op tijd te betalen. Zelfs de Spaanse overheid geeft hierin geen goed voorbeeld: de Spaanse overheid staat er namelijk om bekend dat zij een trage betaler is. Spaanse bedrijven hanteren vaak langere betalingstermijnen in vergelijking met andere Europese landen. Wanneer u wilt procederen tegen een Spaans bedrijf, begint u bovendien al met een achterstand. De Spaanse rechtsinstanties gaan uit van een debiteurenbescherming en zijn vaak geneigd om de Spaanse debiteur in het gelijk te stellen. Hierdoor kost het u als schuldeiser meer moeite om het Spaanse bedrijf te laten betalen. Onze Spaanse incasso advocaten hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen. Met een Spaanse afdeling op het hoofdkantoor en een eigen kantoor in Barcelona kunnen wij uw vorderingen in Spanje daadkrachtig incasseren.

TIPS VAN
BELÉN LOPEZ MORATA

icontitels
 • Bel uw klant op en vraag waarom er niet is betaald.
 • Komt u er samen niet uit? Stuur via aangetekende post (burofax) een aanmaning.
 • Let er op dat uw Spaanse debiteur mogelijk tijd probeert te winnen met discutabele betalingsregelingen of betwistingen. Wees volhardend, duidelijk en wacht niet te lang.
 • In Spanje is het gebruikelijk om een betalingstermijn van 3 tot 7 dagen te hanteren.
 • Geef bij de aanmaning aan dat u helaas genoodzaakt bent andere maatregelen te nemen als hieraan geen gehoor wordt gegeven.
 • Ga bij voorkeur schriftelijke overeenkomsten aan.
Belén Lopez Morata
Lawyer

EXPERTS IN
SPAANSE
INCASSO

icontitels

Wanneer u zakendoet met een Spaanse handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. Daarnaast geldt in Spanje andere wetgeving dan in Nederland. Dat maakt een Spaanse incasso voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend.

Heeft u een debiteur in Spanje? Onze Spaanse advocaten nemen uw zorgen uit handen. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Spanje. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Spaans, hun moedertaal. Hiermee weten wij uw Spaanse debiteur snel te laten betalen.

Onze Spaanse experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

belen-lopez-morata-L-DSCF7355

Van eenvoudige incasso's
tot complexe juridische handelsconflicten.”

ONZE
WERKWIJZE

Werkwijze
 • Upload online uw incassozaak

 • Wij nemen uw zaak direct in behandeling

 • Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur

 • Samen met u bepalen we onze aanpak

 • Volg uw zaak 24/7 via onze online portal

 • Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar

 • Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

INCASSO
PROCEDURE

icontitels
Het incassotraject in Spanje is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Spaanse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Spanje lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

BUITENGERECHTELIJK INCASSEREN

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechter te voorkomen. Dit kost immers veel geld. We nemen contact op met uw Spaanse debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

Lees meer

 • Schriftelijke en telefonisch sommeren: We bellen uw debiteur en we sturen een schriftelijke aanmaning waarbij we uw debiteur verzoeken om alsnog te betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw debiteur in gesprek gaan.
 • Inschrijven op de zwarte lijst: Ons Spaanse team kan uw debiteur op een zwarte lijst inschrijven, op de ASNEF. Bedrijven die op deze lijst staan ingeschreven, hebben vaak meer moeite om nieuwe handelsrelaties te vinden of om bestaande relaties te behouden. Bovendien is het voor bedrijven die op deze lijst staan moeilijker om kredieten te verkrijgen. Uw Spaanse klant wil dit natuurlijk voorkomen, waardoor dit een goed middel is om druk te zetten.

GERECHTELIJK INCASSEREN

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. Spanje kent verschillende mogelijkheden om te procederen tegen debiteuren. Afhankelijk van de soort vordering en de hoogte van de vordering zijn er de volgende mogelijkheden om in de gerechtelijke fase een betaling af te dwingen:

Lees meer

 • Betalingsbevelprocedure (Proceso Monitorio): De betalingsbevelprocedure (proceso monitorio) is een procedure waarbij via de rechtbank een verzoek kan worden gedaan om een betalingsbevel. De rechter stuurt de debiteur vervolgens een bevel waarin de debiteur verzocht wordt om binnen 20 dagen te reageren. De debiteur kan of de vordering alsnog betalen of zich verdedigen tegen de vordering indien hij het niet eens is met de vordering. In dat geval wordt de zaak automatisch doorgeleid naar een uitvoerige bodemprocedure. Indien de debiteur zich niet verdedigt, kan er met een betalingsbevelprocedure relatief snel een vonnis worden verkregen.
 • Dagvaardingsprocedure tot €6000,- (Jucio Verbal): Deze procedure is een optie voor vorderingen tot €6.000,-. Hierbij wordt een dagvaarding naar de rechtbank gestuurd. De debiteur kan hierop een verweerschrift indienen. In de meeste gevallen zal de rechter schriftelijk een beslissing uitspreken, maar de rechter kan de partijen ook verzoeken om tijdens een zitting te worden gehoord.
 • Dagvaardingsprocedure vanaf €6000,- (Juicio Ordinario): Deze dagvaardingsprocedure geldt voor vorderingen van meer dan € 6.000,-, waarbij uitvoerig wordt geprocedeerd. (Gemiddeld wordt er één tot twee jaar geprocedeerd). Ook bij deze procedure vult de schuldeiser een dagvaarding waarop de schuldenaar een verweerschrift kan indienen. Meestal vindt er een pre-hoorzitting plaats om de bewijzen en getuigen vast te stellen.
 • Juicio cambiario: Indien uw vordering is gebaseerd op een onbetaalde cheque of wissel, bestaat in Spanje een aparte procedure, namelijk de juicio cambiario. Op basis van deze wissels of cheques maant de rechter de debiteur tot betaling binnen tien dagen. De rechter kan tegelijkertijd conservatoir beslag leggen op goederen van debiteur.
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Is uw bedrijf gevestigd in een EU lidstaat? Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. De advocaat die uw zaak behandelt, kan beoordelen of deze procedure van toepassing is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. De debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij het niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 wordt gereageerd, kan aan de rechtbank worden gevraagd om het betalingsbevel definitief te maken. (Dit wordt ook wel een uitvoerbaarverklaring genoemd). Dit is een geldig en afdwingbaar vonnis dat in elke EU lidstaat wordt aanvaard. Het Europees Betalingsbevel is niet geschikt voor betwiste zaken. Bij zaken waarbij er een discussie is over de factuur, kan deze procedure dus niet worden ingezet. Het voordeel van deze procedure zijn de snelheid en de lage kosten. Sommige lidstaten vragen zelfs niet eens een vergoeding voor de rechtbank. Het nadeel is echter dat wanneer de vordering wordt betwist, deze procedure niet meer ingezet kan worden. Er moet dan een gewone civiele procedure worden gestart wanneer u als crediteur wil procederen tegen uw debiteur.
Nr.
0
Voor incasso in Spanje
0
Sinds
+
0
Internationale medewerkers

EERLIJK
ADVIES

Wij geven u altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Wij vinden het belangrijk om uw belang voorop te stellen. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.