Incasso Spanje

Incasso Spanje

Heeft uw bedrijf te maken met incasso in Spanje omdat een Spaanse klant uw factuur niet betaalt? Onze Spaanse incassospecialisten en advocaten helpen u graag. Wij zorgen ervoor dat uw openstaande factuur snel wordt betaald. Lees hier wat wij voor u kunnen betekenen wanneer u een incassobureau in Spanje wilt inschakelen.

“In Spanje wordt er geen sanctie opgelegd voor betalingsachterstanden meer dan 30 dagen of meer dan de overeengekomen vervaldatum. Het gevolg is dat lange betalingstermijnen en het percentage openstaande facturen hoog is in Spanje. Houd hier dus rekening mee wanneer u zakendoet met een Spaans bedrijf.”

Leestijd
12 min

Internationale incasso in Spanje

Wanneer u zakendoet met een Spaanse handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. In Spanje geldt bovendien een andere wetgeving dan in Nederland. Dat maakt een incasso in Spanje voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend. Schakel daarom onze Spaanse specialisten in. Zij hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen.

Betalingsgedrag Spaanse bedrijven

 • Spanjaarden voelen vaak weinig druk om facturen op tijd te betalen
 • Wettelijke betalingstermijn van facturen is 30 dagen 
 • Spaanse ondernemingen behoren tot de slechtere betalers in Europa 
 • Een betalingstermijn van 7 dagen is gebruikelijk bij aanmaningen

GRATIS whitepaper: Incasso in Spanje

Alles over zakendoen in Spanje.
Gratis Whitepaper - Incasso in Spanje
 • Ontdek de Spaanse handelscultuur
 • Leer meer over het betalingsgedrag van Spaanse bedrijven
 • Tips bij openstaande facturen in Spanje

Incasseren in Spanje

Spaanse bedrijven behoren tot de slechtere betalers van Europa. Spaanse bedrijven voelen vaak weinig druk om facturen op tijd te betalen. Zelfs de Spaanse overheid geeft hierin geen goed voorbeeld: de Spaanse overheid staat erom bekend dat zij een trage betaler is.

Houd dus rekening met zeer lange betalingstermijnen wanneer u zakendoet met een Spaanse onderneming. Het is niet ongewoon dat uw Spaanse klant pas na 70 dagen uw factuur betaalt. De gemiddelde betalingstermijn van Spaanse bedrijven is 91 dagen. Gemiddeld worden facturen pas na 14 dagen na de afgesproken betaaltermijn betaald.

Toch zijn er ook initiatieven om debiteuren aan te pakken. Zo publiceert de Spaanse belastingdienst jaarlijks een lijst met debiteuren die nog een openstaande schuld hebben bij de belastingdienst. Hierin staan ook vaak beroemde zangers en voetballers, maar ook bekende multinationals en sportclubs. Omdat natuurlijk niemand graag op zo’n lijst vermeld staat, hoopt de Spaanse belastingdienst hiermee hun openstaande facturen alsnog betaald te krijgen.

Voordelen incasso Spanje

 • Spaanse incasso advocaten in Nederland
 • Hoogste slagingspercentages
 • Incasseren in heel Spanje
 • Altijd één aanspreekpunt
 • 24/7 online inzage in onze tool
 • No Cure No Pay Incasso

Spaanse advocaat in Nederland

Voor het incasseren van uw Spaanse factuur het beste terecht bij een Spaanse advocaat of incassospecialist. Hiervoor hoeft u niet naar Spanje, u kunt gewoon terecht bij specialisten van Bierens. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Spanje. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Nederland of in Spaans, afhankelijk van de taal die uw debiteur spreekt. Hiermee weten wij uw Spaanse debiteur snel te laten betalen.

Onze Spaanse experts zijn altijd dichtbij. Naast onze vestiging in Barcelona, is ook een deel van het internationale team gevestigd in Nederland. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

Incassoprocedure in Spanje

Het incassotraject in Spanje is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Spaanse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. 

Buitengerechtelijk incasseren

Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. In deze fase proberen we de tussenkomst van een rechter te voorkomen. We nemen contact op met uw debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In de buitengerechtelijke fase hebben we in Spanje de volgende mogelijkheden:

Schriftelijke en telefonisch sommeren

We bellen uw debiteur en we sturen een schriftelijke aanmaning waarbij we uw debiteur verzoeken om alsnog te betalen. In Spanje sturen wij hiervoor een BUROFAX. Dit is een officiële aangetekende brief waarbij we de Spaanse debiteur laten weten dat er sprake is van een openstaande schuld die betaald moet worden.

Uw debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw debiteur in gesprek gaan.

Inschrijven op de zwarte lijst

Ons Spaanse team kan uw debiteur op een zwarte lijst voor debiteuren inschrijven, op de ASNEF. Deze lijst wordt geraadpleegd door banken en financiële instellingen. Bedrijven die op deze lijst staan ingeschreven, hebben vaak meer moeite om een financiering te krijgen of een verzekeringspolis af te sluiten. Ook worden deze lijsten vaak geraadpleegd bij sommige kredietrapporten. Uw Spaanse klant wil natuurlijk voorkomen dat hij op deze lijst staat ingeschreven, waardoor dit een goed middel is om druk te zetten.

Geen betaling in de buitengerechtelijke fase?

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming.

Gerechtelijk incasseren

justice

Wilt u een gerechtelijke incassoprocedure starten tegen uw Spaanse debiteur? Dan is de eerste vraag in welk land u moet procederen: in Nederland of in Spanje? Dit is afhankelijk van de bevoegde rechter, oftewel de rechter die bevoegd is om te oordelen over uw incassozaak.

In uw algemene voorwaarden kunt u afspraken maken over de bevoegde rechter bij een (betalings)conflict. Dit wordt ook wel forumkeuze genoemd. Zijn er geen afspraken gemaakt? Dan is de hoofdregel dat de rechter in het land van de gedaagde bevoegd is. In dit geval dus Spaanse rechter. U moet dan naar Spanje om daar een gerechtelijke procedure te volgen.

Daarnaast is de hoofdregel dat het recht van het land van de verkopende of dienstverlenende partij van toepassing is. In dit geval is dus het Nederlandse recht van toepassing. We krijgen dan de gekke situatie waarbij de Spaanse rechter op basis van Nederlands recht de zaak moet beoordelen. Een rechtssysteem dat hij niet kent. Dit is geen gewenste situatie, daarom is ons advies om hierover en afspraken te maken in uw algemene voorwaarden. Daarnaast kunt u hierin ook afspreken dat u in eigen land kunt procederen mocht er een conflict ontstaan.

Incassowetten Spanje

Wanneer we gerechtelijke stappen ondernemen tegen uw klant, zijn er een aantal Spaanse incasso wetten die we kunnen inzetten. Het is per situatie verschillend welke incassoprocedure het beste ingezet kan worden. Onze advocaten kijken altijd naar de beste optie voor uw incassozaak.

In vergelijking met Nederland kunnen gerechtelijke procedures vaak een stuk langer duren in Spanje. Het Spaanse rechtssysteem wordt gekenmerkt door allerlei formaliteiten die beide partijen moeten volgen. Hierdoor kost procederen u vaak wat meer tijd. Onze Spaanse advocaten weten perfect hun weg in het Spaanse rechtssysteem. Zij kunnen ook adviseren welke procedure u het beste kunt volgen voor een succesvolle incasso.

Betalingsbevelprocedure (Proceso Monitorio)

De betalingsbevelprocedure (proceso monitorio) is een procedure waarbij normaalgesproken een advocaat een verzoek om een betalingsbevel stuurt naar de rechtbank. Ook al is het niet verplicht om hiervoor een advocaat in de arm te nemen. Dit verzoek moet onderbouwd worden met documenten die laten zien dat er sprake is van een openstaande vordering. De rechter stuurt de debiteur vervolgens een betalingsbevel waarin de debiteur wordt verzocht om binnen 20 dagen te reageren. De debiteur kan binnen deze 20 werkdagen de vordering betalen of bezwaar maken tegen de vordering indien hij het niet eens is met de vordering.

Reageert de debiteur niet binnen deze 20 dagen? Dan spreekt de rechtbank het vonnis uit en wordt de debiteur verzocht om het openstaande bedrag alsnog te betalen.

Is er sprake van een betwiste vordering? Dan wordt de procedure doorgeleid naar een versnelde dagvaardingsprocedure (juicio verbal) of een gewone dagvaardingsprocedure (juicio ordinario), afhankelijk van het bedrag van de vordering.

Dagvaardingsprocedure tot €6000,- (Jucio Verbal)

Deze dagvaardingsprocedure kan ingezet worden bij vorderingen tot €6.000 inclusief rente. Hierbij wordt een dagvaarding bij de rechtbank ingediend, samen met de documenten die de vordering onderbouwen. De rechtbank bestudeert vervolgens de dagvaarding en alle bijbehorende documenten en beslist of er een gerechtelijke procedure wordt gestart. Een kopie van de dagvaarding en de bijbehorende documenten worden naar de debiteur verzonden. De debiteur heeft vervolgens 10 werkdagen om hierop te reageren. Bovendien moet de debiteur binnen 3 dagen aangegeven of zij een zitting willen bij de rechtbank of niet. Als één de partijen een zitting willen, zal de rechtbank een zitten plannen. Wanneer dit niet het geval is, zal de rechter direct een vonnis uitspreken nadat ze een reactie van de debiteur hebben ontvangen.

Dagvaardingsprocedure vanaf €6000,- (Juicio Ordinario)

Deze dagvaardingsprocedure geldt voor vorderingen van meer dan € 6.000. Bij deze procedure wordt een dagvaarding bij de rechtbank ingediend, inclusief documenten die deze vordering onderbouwen. De rechtbank bestudeert de dagvaarding en bijbehorende documenten en beslist vervolgens of er een gerechtelijke procedure wordt gestart. De dagvaarding wordt dan naar de debiteur verzonden, die vervolgens 20 werkdagen de tijd heeft om hierop te reageren.

Hierna wordt er een zitting gepland om te kijken of het mogelijk is dat beide partijen tot een schikking kunnen komen. Lukt dat niet, dan wordt tijdens deze eerste zitting de bewijzen en getuigen vastgesteld. Vervolgens wordt er een tweede zitting gepland waarbij de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Is er geen onderbouwend bewijs, naast de ingezonden documenten? Dan kan de rechter beslissen om de tweede zitting te skippen en direct een vonnis uit te spreken.

Deze procedure duurt gemiddeld 21 maanden.

Juicio cambiario

Heeft uw debiteur uw vordering betaald met een cheque, wissel of een zogenoemde ‘pagaré’ (een post gedateerde cheque) en blijkt deze niet gedekt te zijn? Dan hiervoor een bijzondere procedure worden opgestart: de juicio cambiario.

Op basis van de onbetaalde cheque en de verklaring van de bank, kan een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank om conservatoir beslag te leggen op de goederen van de debiteur. De rechtbank zal de debiteur vervolgens 10 dagen geven om alsnog te betalen. Er zijn weinig mogelijkheden voor de debiteur om hierop bezwaar te maken, alleen wat specifiek in de wet staat vermeld.

Spaanse advocaat en procureur

Bij de meeste procedures in Spanje dient een eiser bijgestaan worden door twee juristen: een procureur en een advocaat. De procureur vertegenwoordigt de partijen voor het gerecht, bewaakt de termijnen en zorgt dat de procedurele stukken bij de rechtbank geplaatst worden en ontvangt de stukken van rechtbank en tegenpartij namens de partijen. De advocaat behandelt inhoudelijk de procedure, stelt de dagvaardingen en andere procedurele stukken op en pleit voor rechtbank de zaak voor zijn cliënt.

Internationale incassowetten

international laws

Naast de Spaanse incassowetten zijn er ook een aantal Europese maatregelen die ingezet kunnen worden wanneer uw Spaanse klant niet betaalt. Voor de Europese Unie is het namelijk belangrijk dat het handelsverkeer tussen Europese landen wordt gestimuleerd. En ingewikkelde procedures in het buitenland horen daar niet bij. Daarom zijn er naast de gewone procedures ook twee alternatieve procedures die ingezet kunnen worden bij buitenlandse vorderingen: het Europees Betalingsbevelprocedure en de Small Claims Procedure 

Beide procedures zijn relatief snel en goedkoop. Hiervoor moet er een standaardformulier ingevuld worden, dat vervolgens naar de bevoegde rechtbank wordt gestuurd. Als u niets heeft afgesproken, is dat meestal de Spaanse rechtbank. De rechtbank neemt vervolgens de incassozaak in behandeling en doet hierover een uitspraak.  

De small claims procedure is alleen geschikt voor kleine vorderingen tot €5.000. Het Europees Betalingsbevel geldt alleen voor onbetwiste vorderingen.   

Werkwijze incasso Spanje

 • Upload claim
  Upload online uw incassozaak
 • Start case
  Wij nemen uw zaak direct in behandeling
 • Send a demand letter
  Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur
 • How to approach debtor?
  Samen met u bepalen we onze aanpak
 • Online portal 24/7
  Volg uw zaak 24/7 via onze online portal
 • Ask questions
  Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar
 • Get invoice paid
  Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

Procederen in Nederland tegen uw Spaanse debiteur

Heeft u in de algemene voorwaarden afgesproken dat de Nederlandse rechter bevoegd is? Dan kan er ook in Nederland een gerechtelijke procedure gestart worden. Afhankelijk van uw specifieke situatie bekijken onze advocaten wat het meest gunstig is voor uw organisatie. Als we in Nederland gaan procederen tegen uw Spaanse debiteur, kunnen we een dagvaardingsprocedure voeren. Beide partijen worden hierbij gehoord, waarna de rechter vervolgens een uitspraak doet. 

Vonnis executeren in Spanje

Wanneer er een vonnis is behaald in Nederland (of in een ander land), moet dit vonnis nog worden geëxecuteerd in Spanje. Binnen de EU is er vastgelegd dat alle vonnissen die behaald zijn in de EU-lidstaten, ook in andere EU-landen worden erkend. Voor het executeren van een Nederlands vonnis in Spanje moet er een specifiek formulier worden aangevraagd. Dit wordt dan samen met het vonnis van de Nederlandse rechter naar de rechter in Spanje gestuurd.

De executie in Spanje wordt gedaan en begeleid door de rechtbank van de verblijfplaats van debiteur. Er bestaan in Spanje geen onafhankelijk deurwaarders. Een verzoekschrift tot executie moet bij de rechtbank worden ingediend door een procureur en advocaat. Een bijzondere afdeling van de rechtbank waar deurwaarders in dienst van de rechtbank werken, zal de aanwijzingen van de rechter volgen om het vonnis te executeren.

Verjaringstermijn Spanje

Verjaringstermijn vordering Spanje

Een openstaande factuur kunt u niet eeuwig incasseren. Een factuur kan namelijk verjaren. Als de verjaringstermijn van uw factuur is verstreken, kunt u de betaling van uw factuur niet meer via de rechter afdwingen. Het is daarom belangrijk om deze verjaringstermijn goed in de gaten te houden.

Voor zakelijke vorderingen geldt in Spanje een wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar. Deze termijn gaat in op het moment dat de vordering opeisbaar is. Dat is de vervaldatum van de factuur. Wanneer de betalingstermijn van een factuur 30 dagen is, begint de verjaringstermijn van 5 jaar te lopen nadat die 30 dagen zijn verstreken.

Stel u levert een partij kleding aan een klant. Op 1 april 2017 stuurt u de bijbehorende factuur, met een betalingstermijn van 30 dagen. Uw klant betaalt echter niet. De vervaldatum van de factuur is 1 mei 2017. Vanaf dit moment begint de verjaringstermijn van 5 jaar te lopen.

Uitzonderingen verjaringstermijn

De verjaringstermijn van 5 jaar geldt voor normale vorderingen. Houd er rekening mee dat de verjaringstermijn bij sommige vorderingen anders verloopt. Zo kent het transportrecht in heel Europa een verjaringstermijn van 1 jaar. Voor professionele diensten, zoals bij het honoraria van advocaten geldt een verjaringstermijn van 3 jaar. Voor claims gebaseerd op onbetaalde cheques (juicio cambiario) is de verjaringstermijn 3 jaar.

Verjaring van uw Spaanse factuur voorkomen

U kunt verjaring van uw factuur voorkomen door de verjaring te stuiten. Door stuiting wordt de verjaring namelijk gestopt en begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. In Spanje zijn er 3 manieren om een verjaring te stuiten:

 • Een Burofax (een aangetekende brief) van of naar de debiteur waarin bevestigd wordt dat er sprake is van een openstaande factuur. Bovendien wordt het openstaande bedrag duidelijk vermeld. Andere vormen van communicatie zijn ook toegestaan, zolang de inhoud en de ontvangst hiervan kan worden bewezen.
 • Een erkenning door de debiteur.
 • Een dagvaarding, oftewel een gerechtelijke procedure starten tegen uw debiteur.

Rechtsgebieden incasso Spanje

Onze Spaanse incassodesk bestaat al behoorlijk wat jaren. In die tijd hebben we vele bedrijven over de hele wereld geholpen met hun incassozaak in Spanje en daarnaast ook diverse Spaanse ondernemingen bijgestaan. Met allerlei soorten incassozaken in diverse rechtsgebieden:

 • Transport
 • Koop en verkoop
 • Bouwrecht
 • Huur en verhuur
 • Agentuurovereenkomst en distributieovereenkomst
 • Schades en onrechtmatig handelen

“Bierens is een zeer effectieve en professionele partner. Ze hebben niet alleen een sterk incasso proces, maar zijn ook sterk in adviezen.”

Manuel Maas, Eneco

Landelijke dekking

Bevindt uw debiteur zich in Madrid, Barcelona of  Valencia? Het maakt voor onze specialisten niet uit waar uw klant zicht bevindt. Wij kunnen u bijstaan in heel Spanje. Voor het succesvol incasseren van uw zaak hoeft u namelijk geen incassobureau of advocaat in Spanje in te schakelen. U kunt gewoon eenvoudig uw zaak online overdragen. Onze Spaanse specialisten gaan dan direct aan de slag.  

Meer dan een incassobureau

Als u op zoek bent naar een incassobureau, bent u eigenlijk beter af met een incasso advocaat. Onze Spaanse incasso advocaten hebben namelijk meer middelen dan een incassobureau. Bovendien werken ze sneller en zijn ze ook nog eens succesvoller. En dat is gunstig voor uw organisatie: zo heeft u snel uw geld op uw bankrekening staan.

Verstuur voor 16:00 uur uw incasso, vandaag nog actie!

No Cure No Pay incasso

no cure no pay

Wij incasseren op basis van No Cure No Pay: indien wij niets incasseren, betaalt u geen fee. U betaalt dan slechts €185,- aan dossierkosten. Een onbetaalde factuur kost immers al genoeg frustratie. Wij vinden het niet eerlijk als u dan nog met allerlei kosten wordt geconfronteerd.

U betaalt alleen een fee wanneer wij de vordering weten te incasseren. Deze fee proberen wij overigens zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur. Zo kost een succesvolle incassozaak u bijna niets! Dat noemen wij rechtvaardigheid. Want u moet gewoon krijgen waar u recht op heeft.

Incassokosten Spanje

Bij een succesvolle incasso proberen wij de incassokosten zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur. Uw Spaanse klant betaalt in dat geval de openstaande factuur, en de incassokosten. Op die manier hoeft u zo min mogelijk incassokosten te betalen aan onze organisatie. In Nederland kunnen wij in de meeste gevallen alle rente en kosten (wat de vergoeding vormt voor onze werkzaamheden) op uw debiteur verhalen. In het buitenland is dat niet altijd het geval. In zulke gevallen betaalt u een percentage van de hoofdsom.

Direct starten met incasso Spanje

Heeft u een openstaande factuur bij een Spaanse klant die maar niet wordt betaald? Of heeft u een ander conflict met uw klant? Onze incassospecialisten en advocaten helpen u graag met het oplossen van uw betalingsconflict. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wilt u niet langer wachten op uw geld? Draag dan direct uw factuur over. Onze specialisten gaan dan direct voor u aan de slag.  

Gratis advies van dé beste incassospecialisten

Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring
 • Uiterlijk binnen 3 uur reactie (op werkdagen)
 • Echte middelen om uw factuur betaald te krijgen
 • Beste resultaat tegen laagste kosten

Incasso in andere landen: