INCASSO IN POLEN

Incasso Polen

Polen is één van de snelst groeiende economieën in Europa. Doet u zaken met een Poolse ondernemer maar betaalt deze uw facturen niet? Het is belangrijk om spoedig te reageren. Incassoprocedures duren in Polen al snel lang. Hoewel de meeste Poolse ondernemingen de Engelse taal spreken, hebben zij de voorkeur om in hun eigen taal te communiceren. Wanneer uw Poolse klant niet betaalt, hebben onze Poolse incasso advocaten de middelen om uw klant alsnog te laten betalen. Vanaf het moment dat u uw incassozaak aan ons overdraagt, doen wij er alles aan om uw geld te incasseren.

TIPS VAN
MALGORZATA SKORUPSKA

icontitels
 • Neem direct contact op met uw klant en vraag waarom er nog niet is betaald.
 • Wordt hierop niet gereageerd, stuur dan een schriftelijke aanmaning.
 • Vermeld een duidelijke betalingstermijn in de betalingsherinnering. Dit is erg belangrijk om sterk te staan in een eventuele gerechtelijke procedure.
 • In Polen is een betalingstermijn van 14 – 30 dagen gebruikelijk.
 • Voeg een specificatie van de vordering toe aan de betalingsherinnering.
 • Kondig aan dat u de vordering uit handen zal geven op kosten van de klant als er niet tijdig wordt betaald.
 • Ga overeenkomsten schriftelijk aan.
 • Verstuur uw correspondentie altijd per aangetekende post.

EXPERTS IN
POOLSE
INCASSO

icontitels

Wanneer u zakendoet met een Poolse handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. Daarnaast geldt in Polen andere wetgeving dan in Nederland. Dat maakt een Poolse incasso voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend.

Heeft u een debiteur in Polen? Onze Poolse advocaten nemen uw zorgen uit handen. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Polen. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Pools, hun moedertaal. Hiermee weten wij uw Poolse debiteur snel te laten betalen.

Onze Poolse experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

Van eenvoudige incasso's
tot complexe juridische handelsconflicten.”

ONZE
WERKWIJZE

Werkwijze
 • Upload online uw incassozaak

 • Wij nemen uw zaak direct in behandeling

 • Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur

 • Samen met u bepalen we onze aanpak

 • Volg uw zaak 24/7 via onze online portal

 • Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar

 • Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

INCASSO
PROCEDURE

icontitels
Het incassotraject in Polen is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Poolse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Polen lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

BUITENGERECHTELIJK INCASSEREN

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechter te voorkomen. Dit kost immers veel geld. We nemen contact op met uw Poolse debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

Lees meer

 • Schriftelijke aanmaning: We sturen uw debiteur een schriftelijke aanmaning waarin we uw debiteur verzoeken om alsnog te betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens slechts enkele dagen de tijd voor een (deel)betaling. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw debiteur in gesprek gaan.
 • Betalingsregeling treffen: In Polen is het aan te raden om een betalingsregeling te treffen. Een ondertekende regeling kan in een later stadium bovendien worden ingezet als erkenning van schuld aan de kant van de debiteur. Hierbij is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een advocaat die de Poolse taal vloeiend spreekt en bekend is met de onderhandeltechnieken met Poolse ondernemers.
 • Zwarte lijst: Onze advocaten hebben de mogelijkheid om Poolse wanbetalers in te schrijven op een zogenaamde zwarte lijst, de Krajowy Rejestr Długów. Bedrijven die op deze lijst staan bijgeschreven, hebben vaak meer moeite om nieuwe handelsrelaties te vinden of bestaande relaties te behouden. Omdat uw klant dit ongetwijfeld wil voorkomen, is dit een goed middel om druk te zetten.
 • Aankondiging gerechtelijke procedure: Wanneer er niet betaald wordt, kunnen we in overleg met u een gerechtelijke procedure starten. Vaak zal de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Poolse klant al over de streep trekken om toch te betalen.

GERECHTELIJK INCASSEREN

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. De Poolse rechtbank kent geen vaste termijnen in de rechtsprocedures, hierdoor kan een gerechtelijke procedure soms lang duren. In de gerechtelijke fase hebben we de volgende mogelijkheden om betaling af te dwingen:

Lees meer

 • Betalingsbevel (Nakaz Zapłaty): Bij onbetwiste vorderingen bestaat de mogelijkheid om te procederen via een betalingsbevel (nakaz zapłaty). Er wordt dan bij de rechter om een betalingsbevel gevraagd. Gemiddeld duurt het tot 12 weken voordat het betalingsbevel wordt verzonden naar de debiteur. De debiteur krijgt vervolgens 14 dagen de tijd om te reageren. De debiteur kan of betalen zoals in het bevel staat, of aangeven dat hij zich wil verdedigen tegen het bevel. In dat geval zal er een bodemprocedure worden opgestart. De betalingsbevel procedure is een erg populaire procedure en kenmerkt zich door de snelheid, eenvoud en de kostendekkende proceskostenveroordeling.
 • Bodemprocedure (Postępowanie zwykłe): Een bodemprocedure kan gestart worden wanneer de debiteur zich verdedigt tegen een betalingsbevel of wanneer er sprake is van een betwiste vordering. In het laatste geval is de debiteur het niet eens met de vordering en heeft hij gegronde redenen om niet te betalen. Er volgen dan één of meer zittingen bij de rechtbank. De vordering moet dan gemotiveerd en onderbouwd worden met bewijzen. Het zou ook kunnen dat wij getuigen moeten aandragen om de vordering te onderbouwen. De rechtbank kan ook een deskundige benoemen. De bodemprocedure duurt in Polen gemiddeld vier tot zes maanden.
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Is uw bedrijf gevestigd in een EU lidstaat? Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. De advocaat die uw zaak behandelt, kan beoordelen of deze procedure van toepassing is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. De debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij het niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 wordt gereageerd, kan aan de rechtbank worden gevraagd om het betalingsbevel definitief te maken. (Dit wordt ook wel een uitvoerbaarverklaring genoemd). Dit is een geldig en afdwingbaar vonnis dat in elke EU lidstaat wordt aanvaard. Het Europees Betalingsbevel is niet geschikt voor betwiste zaken. Bij zaken waarbij er een discussie is over de factuur, kan deze procedure dus niet worden ingezet. Het voordeel van deze procedure zijn de snelheid en de lage kosten. Sommige lidstaten vragen zelfs niet eens een vergoeding voor de rechtbank. Het nadeel is echter dat wanneer de vordering wordt betwist, deze procedure niet meer ingezet kan worden. Er moet dan een gewone civiele procedure worden gestart wanneer u als crediteur wil procederen tegen uw debiteur.
Nr.
0
Voor incasso in Polen
0
Sinds
+
0
Internationale medewerkers

EERLIJK
ADVIES

Wij geven u altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Wij vinden het belangrijk om uw belang voorop te stellen. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.