INCASSO IN DUITSLAND

Incasso in Duitsland - Incassobureau in Duitsland - No Cure No Pay

Heeft uw bedrijf  te maken met incasso in Duitsland omdat een Duitse klant uw factuur niet betaald? Wanneer u op zoek bent naar hulp bij incasso in Duitsland of een incassobureau nodig heeft dat u kan helpen bij incasso in Duitsland, dan komen we graag met u in contact.

Meer dan 16% van de debiteuren in Duitsland betaalt niet binnen de betalingstermijn. Dit maakt het belangrijk om een goed debiteurenbeleid te hebben voor Duitse klanten.

Vaak is na de eerste aanmaning al duidelijk of een gerechtelijke procedure nodig zal zijn. In Duitsland worden conflicten minder snel opgelost door goed overleg. De Duitse zakenman zal sneller een advocaat in de arm nemen. Daarbij is het rechtsstelsel in Duitsland gericht op het beschermen van debiteuren. Hierdoor moet u vaak harder optreden om te krijgen waar u recht op heeft.

Onze Duitse incasso advocaten hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen. Met een Duitse afdeling op het hoofdkantoor en een eigen kantoor in Düsseldorf kunnen wij uw vorderingen in Duitsland daadkrachtig incasseren.

TIPS VAN
VIVIENNE BROEZE

Incasso in Duitsland - Incassobureau in Duitsland - No Cure No Pay
 • Verstuur direct een aanmaning indien uw Duitse klant niet (tijdig) betaalt.
 • Vermeld in de aanmaning de betalingstermijn.
 • De betalingstermijn in Duitsland is doorgaans 14 dagen.
 • Voeg een specificatie van de vordering bij de betalingsherinnering.
 • Kondig in de betalingsherinnering aan dat wanneer uw klant niet betaalt, u de vordering uit handen geeft op kosten van de klant.
 • Zorg ervoor dat overeenkomsten schriftelijk worden vastgelegd.
 • Verstuur uw correspondentie per fax met verzendbewijs of sla uw e-mails op.
Vivienne Broeze
Lawyer

EXPERTS IN
DUITSE
INCASSO'S

Incasso in Duitsland - Incassobureau in Duitsland - No Cure No Pay

Wanneer u zakendoet met een Duitse handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. In Duitsland geldt andere wetgeving dan in Nederland. Dat maakt een incasso in Duitsland voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend.

Heeft u een debiteur in Duitsland? Onze Duitse advocaten nemen uw zorgen uit handen. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Duitsland. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Duits, hun moedertaal. Hiermee weten wij uw Duitse debiteur snel te laten betalen.

Onze Duitse experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

Van eenvoudige incasso's
tot complexe juridische handelsconflicten.”

ONZE
WERKWIJZE

Werkwijze
 • Upload online uw incassozaak

 • Wij nemen uw zaak direct in behandeling

 • Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur

 • Samen met u bepalen we onze aanpak

 • Volg uw zaak 24/7 via onze online portal

 • Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar

 • Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

INCASSO
PROCEDURE

Incasso in Duitsland - Incassobureau in Duitsland - No Cure No Pay
Het incassotraject in Duitsland is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Duitse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan.

BUITENGERECHTELIJK INCASSEREN

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. In deze fase proberen we de tussenkomst van een rechter te voorkomen. We nemen contact op met uw Duitse debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In de buitengerechtelijke fase hebben we in Duitsland de volgende mogelijkheden:

Lees meer

 • Schriftelijk en telefonisch sommeren: We nemen contact op met uw debiteur en verzoeken deze alsnog te betalen. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw debiteur in gesprek gaan. Uw Duitse klant krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling.
 • Aankondigen gerechtelijke procedure: De beste manier om druk te zetten op Duitse debiteuren is de aankondiging dat u een gerechtelijke procedure gaat starten tegen uw Duitse klant. Veelal trekt deze aankondiging uw Duitse klant alsnog over de streep om te betalen. Het is daarom aan te raden om snel een incasso advocaat in te schakelen die zo’n procedure namens u kan aankondigen. Hierdoor voorkomt u dat het incassotraject langer duurt dan nodig is.

GERECHTELIJK INCASSEREN

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. Omdat het Duitse rechtsstelsel gericht is op de bescherming van debiteuren, worden er strengere eisen gesteld aan gerechtelijke procedures. De Duitse rechtbank eist dat u aantoont dat er daadwerkelijk een gegronde vordering is op de betreffende debiteur. In Duitsland hebben we de volgende mogelijkheden om tegen debiteuren te procederen:

Lees meer

 • Het Mahnverfahren: Het ‘Mahnverfahren’ is een versnelde procedure voor onbetwiste vorderingen. Het Mahnverfahren wordt gekenmerkt door de snelheid, de eenvoud, de lage kosten en de proceskostenveroordeling. Binnen een relatief korte termijn van circa twee maanden kunt u een Vollstreckungsbescheid krijgen. Dit is een gerechtelijk betalingsbevel waarmee u de debiteur zowel de vordering als de proceskosten kunt laten betalen. Uw debiteur heeft vervolgens twee weken de tijd om dit aan te vechten. Gebeurt dit niet, dan wordt het betalingsbevel wettelijk bindend waardoor wij de verdere procedure in gang kunnen zetten. In dat geval kunnen wij beslag leggen op de bankrekening van de debiteur of een deurwaarder naar de debiteur sturen.
 • Klageverfahren (Bodemprocedure): Verwacht u dat uw afnemer uw vordering als ongegrond bestempeld? In dat geval is er sprake van een betwiste vordering en kunt u beter direct voor een bodemprocedure gaan. Hierbij moeten beide partijen hun stellingen ondersteunen met bewijsstukken. Na één of meer rechtszittingen zal de rechter een uitspraak doen. Met dit vonnis kunnen wij bijvoorbeeld beslag leggen op de bankrekening van de debiteur. Schikken is voorafgaand aan deze uitspraak nog altijd mogelijk.
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Is uw bedrijf gevestigd in een EU lidstaat? Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. De advocaat die uw zaak behandelt, kan beoordelen of deze procedure van toepassing is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. De debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij het niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 wordt gereageerd, kan aan de rechtbank worden gevraagd om het betalingsbevel definitief te maken. (Dit wordt ook wel een uitvoerbaarverklaring genoemd). Dit is een geldig en afdwingbaar vonnis dat in elke EU lidstaat wordt aanvaard. Het Europees Betalingsbevel is niet geschikt voor betwiste zaken. Bij zaken waarbij er een discussie is over de factuur, kan deze procedure dus niet worden ingezet. Het voordeel van deze procedure zijn de snelheid en de lage kosten. Sommige lidstaten vragen zelfs niet eens een vergoeding voor de rechtbank. Het nadeel is echter dat wanneer de vordering wordt betwist, deze procedure niet meer ingezet kan worden. Er moet dan een gewone civiele procedure worden gestart wanneer u als crediteur wil procederen tegen uw debiteur.
Nr.
0
Voor incasso in Duitsland
0
Sinds
+
0
Internationale medewerkers

EERLIJK
ADVIES

Incasso in Duitsland - Incassobureau in Duitsland - No Cure No Pay
Wij geven u altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Wij vinden het belangrijk om uw belang voorop te stellen. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid. Lees meer over onze missie en visie.