Zakelijke huurincasso

Leestijd
6 min

Overweegt u om huurincasso te starten omdat de huurder van uw bedrijfsruimte een huurachterstand heeft? Dan is het belangrijk om zo vroeg mogelijk actie te ondernemen. De Nederlandse wet biedt namelijk veel bescherming aan huurders van bedrijfsruimte, waardoor u een huurovereenkomst niet zomaar kunt beëindigen. Lees dus eerst ons stappenplan huurincasso. Komt u er toch niet uit met uw huurder? Dan zijn onze huurrecht advocaten u graag van dienst.

Stappenplan huurincasso

In ons stappenplan leest u wat u kunt doen als uw huurder niet betaalt. Ook vindt u hier verschillende tips om huurachterstanden en huurgeschillen te voorkomen, zodat huurincasso niet altijd nodig hoeft te zijn.

Stap 1. Contact met uw huurder

Voordat u huurincasso overweegt, is het bij een huurachterstand essentieel om helder te krijgen waarom uw huurder niet betaalt. Dit kan namelijk veel verschillende oorzaken hebben. Zo zou uw huurder liquiditeitsproblemen kunnen hebben, maar kan het bijvoorbeeld ook gaan om een weigering te betalen wegens een vermeende tekortkoming aan het gehuurde. Door vroegtijdig contact op te nemen met uw huurder, komt u later niet voor verrassingen te staan.

Stap 2. Bemiddeling

Aan de hand van het contact met uw huurder ziet u misschien al mogelijkheden om samen tot een oplossing te komen, zoals het aanbieden van een betalingsregeling als uw huurder liquiditeitsproblemen heeft die naar verwachting slechts van korte duur zullen zijn. Lukt dit niet? Dan helpen wij u graag door te bemiddelen tussen u en uw huurder. Onze advocaten helpen u dan om samen met uw huurder een buitengerechtelijke oplossing te vinden. Zo voorkomt u een rechtszaak, hoge gerechtelijke kosten, en hoeft u zich ook geen zorgen te maken om het vinden van een eventuele nieuwe huurder.

Stap 3. Buitengerechtelijke huurincasso

Komt uw huurder de met u gemaakte afspraken nog altijd niet na en heeft bemiddeling ook geen vruchten afgeworpen? Dan is het tijd voor huurincasso. Onze huurrecht advocaten en specialisten zullen uw huurder dan schriftelijk en telefonisch aanmanen tot betaling. Daarnaast wordt er een credit check uitgevoerd, zodat de financiële situatie van uw huurder helder wordt en onze incassostrategie hierop kan worden aangepast.

Wilt u meer weten over ons buitengerechtelijke (huur)incassotraject? Klik dan hier.

Stap 4. Gerechtelijke huurincasso

In de zeldzame gevallen waarin een huurder nog altijd niet betaald heeft na onze buitengerechtelijke stappen, kijken onze huurrecht advocaten met u naar de gerechtelijke mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de achterstallige huur alsnog wordt betaald. Hierbij bieden wij altijd een oplossing op maat, gezien de strategie altijd zal afhangen van uw wensen, de inhoud van de huurovereenkomst, en de Algemene Bepalingen.

Tips om huurincasso te voorkomen

Gezien de huurbescherming die zakelijke huurders in Nederland genieten, doet u er goed aan om de kans op het ontstaan van een huurachterstand of huurgeschil zoveel mogelijk te beperken, zodat het risico op het moeten ontbinden van uw huurovereenkomst minimaal blijft. Daarom geven wij u naast ons stappenplan ook graag enkele tips:

 • Draag zorg voor een goede screening
  Dit geldt uiteraard voor nieuwe partijen, maar ook voor partijen die al langer bedrijfsruimte van u huren. Hierbij kunt u denken aan onder andere het opvragen van recente jaarcijfers, een controle op de gegevens in het Handelsregister, en het raadplegen van het Insolventieregister.
 • Controleer uw huurovereenkomst en Algemene Bepalingen
  Een goede huurovereenkomst geeft inzage in de rechten, plichten en verwachtingen van u en uw huurder. Een uitstekende huurovereenkomst doet dit ook, maar zorgt er daarnaast voor dat er in geen geval ook maar enige onduidelijkheid kan bestaan.
 • Bespreek een kortlopende huurovereenkomst bij 290-bedrijfsruimte
  Onder een kortlopende huurovereenkomst wordt een huurovereenkomst verstaan die een looptijd heeft van twee jaar of korter. Artikel 7:301 lid 1 BW biedt u zo de mogelijkheid om een korte opzegtermijn te hanteren en de huurovereenkomst op te zeggen zonder hiervoor een reden te geven. Bij de opzegging van huurovereenkomsten met een langere looptijd, gelden strenge vereisten. Hierover leest u hieronder meer. Al met al kan een kortlopende huurovereenkomst erg aantrekkelijk zijn bij het verhuren van middenstandsbedrijfsruimte aan relatief nieuwe ondernemingen en dienen als een soort proefperiode.

Soorten bedrijfsruimte

De Nederlandse wet biedt veel bescherming aan huurders. Zo kunt u als verhuurder van bedrijfsruimte uw huurovereenkomst niet zomaar opzeggen, maar heeft de wet hier voorwaarden aan gesteld. Welke voorwaarden van toepassing zijn, hangt onder andere af van het type bedrijfsruimte dat u verhuurt. Zo maakt de wet onderscheid tussen twee soorten bedrijfsruimte:

290-bedrijfsruimte (‘middenstandsbedrijfsruimte’)

Dit is bedrijfsruimte zoals omschreven in artikel 290 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Bedrijfsruimte valt binnen deze categorie als het een ‘voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening’ heeft. Hierbij kunt u onder andere denken aan winkel- of horecaruimte.

230a-bedrijfsruimte (overige bedrijfsruimte)

Dit is bedrijfsruimte zoals omschreven in artikel 230a van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek, waarmee alle bedrijfsruimte wordt bedoeld die geen 290-bedrijfsruimte is. De meest voorkomende variant binnen deze categorie is kantoorruimte, maar ook bijvoorbeeld fabrieksruimte en schoolgebouwen vallen hieronder.

Opzeggen tegenover ontbinden

Deze termen worden nogal eens gebruikt alsof het synoniemen van elkaar zijn. Dit is echter een misvatting. Het opzeggen van een huurovereenkomst door de verhuurder, houdt in dat de verhuurder binnen de afgesproken opzegtermijn (en op de overeengekomen wijze) aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen. Bij 290-bedrijfsruimte zijn hier nog aanvullende vereisten voor. U leest hieronder meer over deze huurbescherming bij 290-bedrijfsruimte.

Het ontbinden van een huurovereenkomst door de verhuurder houdt in dat de verhuurder de huurovereenkomst wenst te beëindigen door een tekortkoming van de huurder. Hier is in de praktijk vaak sprake van als de huurder de huur niet (volgens afspraak) betaalt, de ruimte voor een andere bestemming gebruikt dan waarover overeenstemming is bereikt in de huurovereenkomst, of ernstige overlast veroorzaakt. In tegenstelling tot opzegging, kan ontbinding op ieder moment plaatsvinden. Ontbinding staat dus volledig los van opzegging.

Huurbescherming

De mate van huurbescherming die een huurder geniet is grotendeels afhankelijk van de soort bedrijfsruimte. Ook hier zijn grote verschillen tussen 290-bedrijfsruimte en 230a-bedrijfsruimte:

Huurbescherming bij 290-bedrijfsruimte

De wet biedt veel bescherming aan huurders die dit type bedrijfsruimte huren, mede gezien deze huurders voor hun levensonderhoud doorgaans afhankelijk zijn van de ruimte, geen naamsbekendheid zouden hebben op een andere locatie, en vaak in de ruimte hebben geïnvesteerd. Hoe ver de huurbescherming voor 290-bedrijfsruimte exact strekt, hangt met name af van de looptijd van de huurovereenkomst.

De meest gebruikelijke looptijd is vijf jaar. Na deze periode zal de huurovereenkomst van rechtswege met nog eens vijf jaar worden verlengd, tenzij er een opzegging plaatsvindt. De verhuurder kan alleen eenzijdig opzeggen op grond van beperkte, specifiek in de wet genoemde gevallen:

 • Er is aantoonbaar sprake van slechte bedrijfsvoering door de huurder.
 • De verhuurder zelf of een direct familielid wil de ruimte in ‘persoonlijk duurzaam gebruik’ nemen en heeft het verhuurde daartoe dringend nodig. Hieronder valt bijvoorbeeld ook een renovatie van de ruimte die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk zou zijn.

Als er voor het einde van de eerste periode geen opzegging plaatsgevonden heeft, zal de huurovereenkomst automatisch worden verlengd voor nog eens vijf jaar. Na deze twee periodes van vijf jaar, krijgt de verhuurder aanvullende mogelijkheden om de overeenkomst op te zeggen. Naast de eerdergenoemde redenen (slechte bedrijfsvoering huurder of persoonlijke duurzame ingebruikname door verhuurder of directe familie), kan de verhuurder nu namelijk ook opzeggen als de huurder niet instemt met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst (met uitsluitsel van huurprijswijzigingen). Ook kan de verhuurder de overeenkomst opzeggen om zo invulling te kunnen geven aan een geldig bestemmingsplan. Tot slot kan de verhuurder de rechter verzoeken om een belangenafweging te maken en de huurovereenkomst op grond daarvan te beëindigen.

Huurbescherming bij 230a-bedrijfsruimte

Huurders van 230a-bedrijfsruimte krijgen minder bescherming. Als verhuurder kunt u de huurovereenkomst dan ook vrij eenvoudig opzeggen aan het einde van de looptijd ervan. Uiteraard dient u hierbij wel de overeengekomen opzegtermijn en wijze van opzegging. U dient hierbij ook tijdig de ontruiming van de ruimte aan te zeggen. Uw huurder kan dan nog gebruikmaken van de wettelijke schorsingstermijn van twee maanden voordat er daadwerkelijk moet zijn ontruimd. Wat ook van belang is, is dat uw huurder de rechter binnen deze schorsingstermijn nog kan verzoeken om verlenging van de ontruimingstermijn. Als de rechter hier voldoende reden voor ziet, kan hij deze ontruimingstermijn verlengen met maximaal één jaar.

Juridische bijstand

Het Nederlandse zakelijke huurrecht brengt dus de nodige juridische complexiteit met zich mee. Hierdoor is bemiddeling bij een huurachterstand vaak aantrekkelijker dan huurincasso. Wat uw situatie ook is, u kunt rekenen op de expertise van onze advocaten huurrecht. Laat uw vastgoed dus geen lastgoed worden en neem vandaag nog contact met ons op.

Verstuur voor 16:00 uur uw incasso, vandaag nog actie!

Gratis advies van dé beste incassospecialisten

Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring
 • Uiterlijk binnen 3 uur reactie (op werkdagen)
 • Echte middelen om uw factuur betaald te krijgen
 • Beste resultaat tegen laagste kosten

Op de hoogte blijven van het laatste incasso nieuws?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste informatie over incasseren, debiteurenbeheer, creditmanagement en het oplossen van zakelijke conflicten.

Onze klanten

Wij werken voor het MKB en multinationals