INCASSO IN NEDERLAND

Incasso Noord-Ierland

Heeft uw bedrijf te maken met een incasso in Nederland? Betaald uw Nederlandse klant uw factuur niet?  Onze incasso advocaten hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen. Vanaf het moment dat u uw incassozaak aan ons overdraagt, doen wij er alles aan om uw geld te incasseren. Wij hebben als incasso advocatenkantoor meer dan 65 jaar kennis en ervaring in huis om u bij te staan bij uw incassozaak.

TIPS VAN
FOLKERT TERPSTRA

Icoon - Tips bij Incasso in Nederland
 • Bel direct uw Nederlandse klant op en vraag waarom er nog niet is betaald.
 • Wordt hierop niet gereageerd, stuur dan een schriftelijke aanmaning.
 • Vermeld een duidelijke betalingstermijn in de aanmaning.
 • Een sommatie kunt u gewoon per mail versturen indien u ook op digitale wijze met uw klant contact heeft gehad.
 • Geef aan dat wanneer er niet tijdig wordt betaald, u de vordering uit handen geeft en dat de vordering wordt verhoogd met incassokosten.
Folkert Terpstra
Advocaat

EXPERTS IN
INCASSO

Icoon - Experts bij Incasso in Nederland

Betaalt uw debiteur een factuur niet? Onze incasso advocaten en juristen nemen uw zorgen uit handen. Wij zijn het eerste en het grootste incasso advocatenkantoor van Nederland. Onze specialisten hebben meer dan 65 jaar kennis en ervaring met het oplossen van incassozaken.

Onze incasso experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

Van eenvoudige incasso's
tot complexe juridische handelsconflicten.”

ONZE
WERKWIJZE

Werkwijze
 • Upload online uw incassozaak

 • Wij nemen uw zaak direct in behandeling

 • Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur

 • Samen met u bepalen we onze aanpak

 • Volg uw zaak 24/7 via onze online portal

 • Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar

 • Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

INCASSO PROCEDURE BIJ INCASSO IN NEDERLAND

Icoon - Incasso in Nederland
Het incassotraject bij incasso in Nederland is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechtbank, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechtbank in om uw klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. Ruim 95% van de zaken in Nederland lossen we buitengerechtelijk op, zonder tussenkomst van een rechter.

BUITENGERECHTELIJK INCASSEREN

Ons uitgangspunt is om bij incasso in Nederland de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechter te voorkomen. Dit kost immers veel geld. We nemen contact op met uw klant om ervoor te zorgen dat deze debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

Lees meer

 • Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen de debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch contact met de debiteur op waarbij we de debiteur verzoeken alsnog te betalen. De debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling. Hierbij worden ook de rente en kosten gevorderd.
 • Betalingsregeling treffen: In sommige gevallen kunnen we met de debiteur een korte betalingsregeling treffen. Het voordeel hiervan is dat wanneer deze debiteur de regeling niet nakomt, er geen discussie meer kan ontstaan of uw vordering terecht is of niet. Wanneer de debiteur instemt met een betalingsregeling, wordt de vordering immers door de debiteur erkend.
 • Faillissementsverzoek: Het meest effectieve incassomiddel in Nederland is het dreigen met een faillissementsverzoek. Het middel is snel, goedkoop en zet maximale druk op de debiteur.

GERECHTELIJK INCASSEREN

Indien uw Nederlandse debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. We hebben de volgende mogelijkheden om tegen debiteuren te procederen:

Lees meer

 • Faillissementsprocedure (Faillissementsaanvraag): Een faillissementsprocedure kan gestart worden als er sprake is van een onbetwiste vordering. In dat geval is er geen discussie over de vordering. De faillissementsprocedure is een zeer snelle procedure. Binnen drie weken vindt er een zitting bij de rechtbank plaats. Tijdens deze zitting beoordeelt de rechter of de debiteur failliet moet worden verklaard. Het doel van een faillissementsaanvraag is in beginsel echter om druk uit te oefenen op de debiteur om zo de vordering betaald te krijgen. Veel debiteuren betalen dan alsnog. Als de debiteur daadwerkelijk niet in staat is om tot betaling over te gaan, dan kan hij failliet worden verklaard. Er wordt dan een curator aangesteld, die zal dan alle activa eerlijk verdelen over alle schuldeisers.
 • Dagvaardingsprocedure: Bij zowel betwiste als onbetwiste vorderingen is het mogelijk om een dagvaardingsprocedure te starten, ook wel bodemprocedure genoemd. Er wordt dan een rechtszaak aangespannen tegen de debiteur. De rechter kan dan de debiteur veroordelen tot het betalen van de vordering. In deze procedure kan op allerlei manieren bewijs worden aangeleverd. De rechter zal vaak proberen om partijen samen een schikking te laten treffen. Het nadeel van deze procedure is dat het relatief veel tijd in beslag neemt. Een eenvoudige dagvaardingsprocedure in Nederland duurt gemiddeld zes maanden tot een jaar. Wanneer het een gecompliceerde zaak is, duurt een dagvaardingsprocedure nog langer. Een zaak kan dan ongeveer één tot twee jaar duren. Daarna kan er ook nog een hoger beroep worden gegaan, waardoor een zaak nog langer duurt.
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Is uw bedrijf gevestigd in een EU lidstaat? Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. De advocaat die uw zaak behandelt, kan beoordelen of deze procedure van toepassing is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. De debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij het niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 wordt gereageerd, kan aan de rechtbank worden gevraagd om het betalingsbevel definitief te maken. (Dit wordt ook wel een uitvoerbaarverklaring genoemd). Dit is een geldig en afdwingbaar vonnis dat in elke EU lidstaat wordt aanvaard. Het Europees Betalingsbevel is niet geschikt voor betwiste zaken. Bij zaken waarbij er een discussie is over de factuur, kan deze procedure dus niet worden ingezet. Het voordeel van deze procedure zijn de snelheid en de lage kosten. Sommige lidstaten vragen zelfs niet eens een vergoeding voor de rechtbank. Het nadeel is echter dat wanneer de vordering wordt betwist, deze procedure niet meer ingezet kan worden. Er moet dan een gewone civiele procedure worden gestart wanneer u als crediteur wil procederen tegen uw debiteur.
Nr.
0
Voor incasso in Nederland
0
Sinds
+
0
Internationale medewerkers

EERLIJK
ADVIES

Wij geven u altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Wij stellen uw belang voorop. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u bij incasso in Nederland. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.