Incasso Griekenland

Incasso Griekenland

Heeft uw bedrijf te maken met incasso in Griekenland omdat een Griekse klant uw factuur niet betaaltOnze Griekse incassospecialisten en advocaten helpen u graag. Wij hebben meer middelen dan een incassobureau. Zo zorgen wij ervoor dat uw openstaande factuur snel wordt betaald. 

“Griekse bedrijven zijn één van de slechtste betalers in Europa. De economische crisis heeft hier flink aan bijgedragen. Het is daarom belangrijk om een streng debiteurenbeleid te voeren bij Griekse klanten. 

Internationale incasso in Griekenland

Wanneer u zakendoet met Griekse handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. Griekenland geldt bovendien een andere wetgeving dan in Nederland. Daarnaast spreekt uw klant vaak een andere taal. Dat maakt een incasso in Griekenland voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend. Schakel daarom onze Griekse specialisten in. Zij hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen.  

Betalingsgedrag Griekse bedrijven

 • De wettelijke betalingstermijn van facturen bedraagt 30 dagen.
 • Grieken behoren tot de slechtste betalers in Europa.
 • Een betalingstermijn van 7 dagen is gebruikelijk bij het versturen van een aanmaning.

Incasseren in Griekenland

In Griekenland is het bedrijfsleven iets langzamer dan in andere delen van Europa. Bureaucratie is een veelvoorkomend probleem en sommige processen nemen veel tijd in beslag. Ook de betaling van facturen loopt vaak vertraging op.

Griekse bedrijven behoren tot de slechtste betalers in Europa. Door de financiële crisis die in Griekenland flink toesloeg, hebben veel bedrijven nog steeds moeite om hun facturen op tijd te betalen. Een betalingstermijn van meer dan 100 dagen is niet ongewoon in Griekenland. Vaak wordt een voorschot gevraagd om alsnog verzekerd te zijn van betaalde facturen.

Voordelen incasso Griekenland

 • Griekse incasso advocaten in Nederland
 • Hoogste slagingspercentages
 • Incasseren in heel Griekenland
 • Altijd één aanspreekpunt
 • 24/7 online inzage in onze tool
 • No Cure No Pay Incasso

Griekse advocaat in Nederland

Voor het incasseren van uw Griekse factuur het beste terecht bij een Griekse advocaat of incassospecialist. Hiervoor hoeft u niet naar Griekenland, u kunt gewoon terecht bij specialisten van Bierens. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Griekenland. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Grieks, hun moedertaal. Hiermee weten wij uw Griekse debiteur snel te laten betalen.

Onze Griekse experts zijn altijd dichtbij. Uw vindt onze Griekse advocaten gewoon in Nederland. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

Incassoprocedure in Griekenland

Het incassotraject in Griekenland is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Griekse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. 

1. Buitengerechtelijk incasseren

Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. In deze fase proberen we de tussenkomst van een rechter te voorkomen. We nemen contact op met uw Griekse debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In de buitengerechtelijke fase hebben we in Griekenland de volgende mogelijkheden:

Schriftelijke aanmaning

We sturen uw debiteur een schriftelijke aanmaning waarin we hem verzoeken alsnog te betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling.

Betalingsregeling treffen

In Griekenland is het vaak effectief om een betalingsregeling op te stellen. Voor een effectieve onderhandeling is het heel belangrijk om begrip te tonen aan uw Griekse handelspartner.

Aankondiging gerechtelijke procedure

Wanneer er niet wordt betaald, zal de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Griekse klant vaak over de streep trekken. Grieken doen er alles aan om een dagvaarding te voorkomen.

Geen betaling in de buitengerechtelijke fase?

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. Hiervoor doen wij een kredietcheck en analyseren de financiële situatie van uw debiteur. Zo kunnen wij beter inschatten hoe uw debiteur er financieel voorstaat en of een gerechtelijke procedure zinvol is. Daarnaast laten we u altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming.  

2. Gerechtelijk incasseren

justice

Wilt u een gerechtelijke incassoprocedure starten tegen uw Griekse debiteur? Dan is de eerste vraag in welk land u moet procederen: in Nederland of in Griekenland? Dit is afhankelijk van de bevoegde rechter, oftewel de rechter die bevoegd is om te oordelen over uw incassozaak.  

In uw algemene voorwaarden kunt u afspraken maken over de bevoegde rechter bij een (betalings)conflict. Dit wordt ook wel forumkeuze genoemd. Zijn er geen afspraken gemaakt? Dan is de hoofdregel dat de rechter in het land van de gedaagde bevoegd is. In dit geval dus de Griekse rechter. U moet dan naar Griekenland om daar een gerechtelijke procedure te volgen.  

Daarnaast is de hoofdregel dat het recht van het land van de verkopende of dienstverlenende partij van toepassing is. In dit geval is dus het Griekse recht van toepassing. We krijgen dan de gekke situatie waarbij de Griekse rechter op basis van Nederlands recht de zaak moet beoordelen. Een rechtssysteem dat hij niet kent. Dit is geen gewenste situatie, daarom is ons advies om hierover en afspraken te maken in uw algemene voorwaarden. Daarnaast kunt u hierin ook afspreken dat u in eigen land kunt procederen mocht er een conflict ontstaan.  

Incassowetten Griekenland

Wanneer we gerechtelijke stappen ondernemen tegen uw Griekse klant, zijn er een aantal Griekse incasso wetten die we kunnen inzetten. Het is per situatie verschillend welke incassoprocedure het beste ingezet kan worden. Onze advocaten kijken altijd naar de beste optie voor uw incassozaak.  

Juridische procedures in Griekenland zijn zeer effectief, omdat er verschillende mogelijkheden zijn om te procederen, afhankelijk van het type van uw zaak.  Maar u moet er wel rekening mee houden dat Griekenland erg bureaucratisch is en dat het rechtssysteem soms erg traag kan zijn. Onze Griekse advocaten kunnen u adviseren over de beste juridische procedure voor uw situatie.

Nationale betalingsbevelprocedure (Diatagi Pliromis)

Bij onbetwiste zaken kan de “Diatagi Pliromis” worden opgestart. Met deze procedure wordt redelijk snel en efficiënt een uitvoerbare titel behaald. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, zal onze advocaat direct de nodige middelen inzetten om deze uitspraak uit te voeren. Bijvoorbeeld door beslag te leggen op de rekeningen van uw debiteur.

Dagvaarden (Agogi)

Wanneer er sprake is van een betwiste vordering, dat wil zeggen dat uw debiteur gegronde redenen heeft om niet te betalen, kan uw advocaat de debiteur dagvaarden (Agogi). Beide partijen zullen op de zitting hun zaak moeten verdedigen tegenover de rechter. Afhankelijk van de details van uw zaak moet worden bepaald of procesvoering wenselijk is.

Voorlopige rechtsmaatregelen (Asfalistika Metra)

In meer dringende zaken, bijvoorbeeld om een risico te voorkomen of om een recht vast te stellen, kan ook een petitie worden ingediend om voorlopige rechtsmaatregelen (Asfalistika Metra) te laten toepassen. In het geval van deze tijdelijke rechtsbescherming, bijvoorbeeld in de vorm van conservatoir beslag, zal binnen een maand alsnog een rechtsprocedure worden opgestart om te voorkomen dat de maatregel wordt opgeheven.

Internationale incassowetten

international laws

Naast de Griekse incassowetten zijn er ook een aantal Europese maatregelen die ingezet kunnen worden wanneer uw Griekse klant niet betaalt. Voor de Europese Unie is het namelijk belangrijk dat het handelsverkeer tussen Europese landen wordt gestimuleerd. En ingewikkelde procedures in het buitenland horen daar niet bij. Daarom zijn er naast de gewone procedures ook twee alternatieve procedures die ingezet kunnen worden bij buitenlandse vorderingen: het Europees Betalingsbevelprocedure en de Small Claims Procedure 

Beide procedures zijn relatief snel en goedkoop. Hiervoor moet er een standaardformulier ingevuld worden, dat vervolgens naar de bevoegde rechtbank wordt gestuurd. Als u niets heeft afgesproken, is dat meestal de Griekse rechtbank. De rechtbank neemt vervolgens de incassozaak in behandeling en doet hierover een uitspraak.  

De small claims procedure is alleen geschikt voor kleine vorderingen tot €5.000. Het Europees Betalingsbevel geldt alleen voor onbetwiste vorderingen.   

Werkwijze incasso Griekenland

 • Upload claim
  Upload online uw incassozaak
 • Start case
  Wij nemen uw zaak direct in behandeling
 • Send a demand letter
  Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur
 • How to approach debtor?
  Samen met u bepalen we onze aanpak
 • Online portal 24/7
  Volg uw zaak 24/7 via onze online portal
 • Ask questions
  Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar
 • Get invoice paid
  Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald
Whitepaper:
Incasso in Duitsland
 • Tips bij het zakendoen in Duitsland
 • Het betalingsgedrag van Duitse bedrijven
 • Tips over het versturen van Duitse aanmaningen
 • De incassoprocedure in Duitsland uitgelegd
 • De verjaringstermijn bij Duitse facturen
 • Incassokosten
 • Faillissement van een Duitse klant
Download e-book: Incasso in Europa

Procederen in eigen land

Heeft u in de algemene voorwaarden afgesproken dat de Nederlandse rechter bevoegd is? Dan kan er ook in Nederland een gerechtelijke procedure gestart worden. Afhankelijk van uw specifieke situatie bekijken onze advocaten wat het meest gunstig is voor uw organisatie. Als we in Nederland gaan procederen tegen uw Griekse debiteur, kunnen we een dagvaardingsprocedure voeren. Beide partijen worden hierbij gehoord, waarna de rechter vervolgens een uitspraak doet. 

Vonnis executeren in Griekenland

Wanneer er een vonnis is behaald in Nederland (of in een ander land), moet dit vonnis nog worden geëxecuteerd in Griekenland. Binnen de EU is er vastgelegd dat alle vonnissen die behaald zijn in de EU-lidstaten, ook in andere EU-landen worden erkend. Voor het executeren van een Nederlands vonnis in Griekenland verstrekt de Nederlandse rechter een certificaat. Dit wordt dan samen met het vonnis naar de deurwaarder in Griekenland gestuurd. Die kan dan direct aan de slag om ervoor te zorgen dat het vonnis wordt uitgevoerd.  

Verjaringstermijn Griekenland

limitation period

Voor zakelijke vorderingen geldt in Griekenland over het algemeen verjaringstermijn van jaar. Deze termijn gaat in aan het eind van het jaar waarin de vordering is ontstaan. In tegenstelling tot in Nederland, waarin de verjaring start op het moment dat de vordering opeisbaar is geworden.  

Stel u levert een partij kleding aan een klant. Op 1 april 2020 stuurt u de bijbehorende factuur, met een betalingstermijn van 30 dagen. Uw klant betaalt echter niet. De vervaldatum van de factuur is 1 mei 2020. Vanaf dit moment begint de verjaringstermijn van 5 jaar te lopen. Op 1 mei 2025 is uw factuur dus verjaard. 

Uitzonderingen verjaringstermijn

De verjaringstermijn van 5 jaar geldt voor normale vorderingen. Houd er rekening mee dat de verjaringstermijn bij sommige vorderingen anders verloopt. Zo kent het transportrecht in heel Europa een verjaringstermijn van 1 jaar.  

Verjaring van uw Griekse factuur voorkomen

U kunt de verjaring van uw factuur voorkomen door de verjaringstermijn te onderbreken. De onderbreking stopt en stelt de verjaringstermijn opnieuw in. In Griekenland kan de verjaring worden gestuit door een gerechtelijke procedure te starten. Het maakt niet uit of dit via de betalingsbevelprocedure of via de gewone procedure gebeurt. Het sturen van een betalingsherinnering is overigens niet voldoende om de verjaring te stuiten.

Daanraast wordt de verjaringstermijn in Griekenland ook gestuit door een brief van de schuldenaar waarin het bestaan van een openstaande factuur wordt bevestigd. Dit is een officiële schuldbekentenis die door de schuldenaar moet worden ondertekend. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Betalingsregeling;
 • Contract dat is opgesteld in een officiële bemiddelingsprocedure of in onderhandelingen tussen advocaten.

Rechtsgebieden incasso Griekenland

Onze Griekse incassodesk bestaat al behoorlijk wat jaren. In die tijd hebben we vele bedrijven over de hele wereld geholpen met hun incassozaak in Griekenland en daarnaast ook diverse Griekse ondernemingen bijgestaan. Met allerlei soorten incassozaken in diverse rechtsgebieden:

 • Transport
 • Koop en verkoop
 • Bouwrecht
 • Huur en verhuur
 • Agentuurovereenkomst en distributieovereenkomst
 • Schades en onrechtmatig handelen

“Bierens is een zeer effectieve en professionele partner. Ze hebben niet alleen een sterk incasso proces, maar zijn ook sterk in adviezen.”

Manuel Maas, Eneco

Landelijke dekking

Bevindt uw debiteur zich in Athene, Thessaloniki or Patras? Het maakt voor onze specialisten niet uit waar uw klant zicht bevindt. Wij kunnen u bijstaan in heel Griekenland. Voor het succesvol incasseren van uw zaak hoeft u namelijk geen incassobureau of advocaat in Griekenland in te schakelen. U kunt gewoon eenvoudig uw zaak online overdragen. Onze Griekse specialisten gaan dan direct aan de slag.  

Meer dan een incassobureau

Als u op zoek bent naar een incassobureau, bent u eigenlijk beter af met een incasso advocaat. Onze Griekse incasso advocaten hebben namelijk meer middelen dan een incassobureau. Bovendien werken ze sneller en zijn ze ook nog eens succesvoller. En dat is gunstig voor uw organisatie: zo heeft u snel uw geld op uw bankrekening staan.

Verstuur voor 16:00 uur uw incasso, vandaag nog actie!

No Cure No Pay incasso

no cure no pay

Wij incasseren op basis van No Cure No Pay: indien wij niets incasseren, betaalt u geen fee. U betaalt dan slechts €185,- aan dossierkosten. Een onbetaalde factuur kost immers al genoeg frustratie. Wij vinden het niet eerlijk als u dan nog met allerlei kosten wordt geconfronteerd.

U betaalt alleen een fee wanneer wij de vordering weten te incasseren. Deze fee proberen wij overigens zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur. Zo kost een succesvolle incassozaak u bijna niets! Dat noemen wij rechtvaardigheid. Want u moet gewoon krijgen waar u recht op heeft.

Incassokosten Griekenland

Bij een succesvolle incasso proberen wij de incassokosten zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur. Uw Griekse klant betaalt in dat geval de openstaande factuur, en de incassokosten. Op die manier hoeft u zo min mogelijk incassokosten te betalen aan onze organisatie. In Nederland kunnen wij in de meeste gevallen alle rente en kosten (wat de vergoeding vormt voor onze werkzaamheden) op uw debiteur verhalen. In het buitenland is dat niet altijd het geval. In zulke gevallen betaalt u een percentage van de hoofdsom.

Direct starten met incasso Griekenland

Heeft u een openstaande factuur bij een Griekse klant die maar niet wordt betaald? Of heeft u een ander conflict met uw klant? Onze incassospecialisten en advocaten helpen u graag met het oplossen van uw betalingsconflict. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wilt u niet langer wachten op uw geld? Draag dan direct uw factuur over. Onze specialisten gaan dan direct voor u aan de slag.  

Gratis advies van dé beste incassospecialisten

Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring
 • Uiterlijk binnen 3 uur reactie (op werkdagen)
 • Echte middelen om uw factuur betaald te krijgen
 • Beste resultaat tegen laagste kosten

Incasseren in andere landen: