INCASSO IN GRIEKENLAND

Incasso Griekenland

Betaalt uw Griekse klant de facturen niet? In Griekenland worden veel facturen niet binnen de gestelde termijn betaald. De laatste jaren heeft Griekenland het financieel zwaar te verduren gehad. Doordat er kapitaalbeperkingen van kracht zijn, kost de financiële administratie van uw Griekse klant meer tijd. Als gevolg van de crisis ligt de prioriteit van uw Griekse handelspartner bovendien niet op het betalen van facturen. Onze Griekse incasso advocaten hebben de middelen om uw Griekse klant alsnog te laten betalen. Vanaf het moment dat u uw incassozaak aan ons overdraagt, doen wij er alles aan om uw geld te incasseren.

TIPS VAN
ALEXANDRA ROUSSA

icontitels
 • Bel uw Griekse klant op en vraag waarom er nog niet is betaald.
 • Veel brieven sturen kan uw handelsrelatie in gevaar brengen.
 • Stuur één volledig onderbouwde aanmaning met een duidelijk overzicht van alle facturen.
 • Vermeld in de aanmaning een betalingstermijn van 7 – 15 dagen.
 • Mondelinge overeenkomsten zijn gebruikelijk in Griekenland.
 • Voorwaarden moeten duidelijk gecommuniceerd worden, bij voorkeur schriftelijk ondertekend.

EXPERTS IN
GRIEKSE
INCASSO

Experts in Griekse incasso's

Wanneer u zakendoet met een Griekse handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. Daarnaast geldt in Griekenland andere wetgeving dan in Nederland. Dat maakt een Griekse incasso voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend.

Heeft u een debiteur in Griekenland? Onze Griekse advocaten nemen uw zorgen uit handen. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Griekenland. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Grieks, hun moedertaal. Hiermee weten wij uw Griekse debiteur snel te laten betalen.

Onze Griekse experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

alexandra-600x400

Van eenvoudige incasso's
tot complexe juridische handelsconflicten.”

ONZE
WERKWIJZE

Werkwijze
 • Upload online uw incassozaak

 • Wij nemen uw zaak direct in behandeling

 • Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur

 • Samen met u bepalen we onze aanpak

 • Volg uw zaak 24/7 via onze online portal

 • Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar

 • Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

INCASSO
PROCEDURE

icontitels
Het incassotraject in Griekenland is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Griekse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Griekenland lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

BUITENGERECHTELIJK INCASSEREN

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. In deze fase proberen we de tussenkomst van een rechter te voorkomen. Dit kost immers veel geld. We nemen contact op met uw Griekse klant om ervoor te zorgen dat deze debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

Lees meer

 • Schriftelijke aanmaning: We sturen uw debiteur een schriftelijke aanmaning waarin we hem verzoeken alsnog te betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling.
 • Betalingsregeling treffen: In Griekenland is het vaak effectief om een betalingsregeling op te stellen. Voor een effectieve onderhandeling is het heel belangrijk om begrip te tonen aan uw Griekse handelspartner.
 • Aankondiging gerechtelijke procedure: Wanneer er niet wordt betaald, zal de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Griekse klant vaak over de streep trekken. Grieken doen er alles aan om een dagvaarding te voorkomen.

GERECHTELIJK INCASSEREN

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. In Griekenland zijn er een aantal gerechtelijke procedures die u kunt laten starten om uw geld te incasseren. Hieronder worden de belangrijkste procedures uitgelegd:

Lees meer

 • Nationale betalingsbevelprocedure (Diatagi Plimoris): Bij onbetwiste zaken kan de “Diatagi Pliromis” worden opgestart. Met deze procedure wordt redelijk snel en efficiënt een uitvoerbare titel behaald. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, zal onze advocaat direct de nodige middelen inzetten om deze uitspraak uit te voeren. Bijvoorbeeld door beslag te leggen op de rekeningen van uw debiteur.
 • Dagvaarden (Agogi): Wanneer er sprake is van een betwiste vordering, dat wil zeggen dat uw debiteur gegronde redenen heeft om niet te betalen, kan uw advocaat de debiteur dagvaarden (Agogi). Beide partijen zullen op de zitting hun zaak moeten verdedigen tegenover de rechter. Afhankelijk van de details van uw zaak moet worden bepaald of procesvoering wenselijk is.
 • Voorlopige rechtsmaatregelen (Asfalistika Metra): In meer dringende zaken, bijvoorbeeld om een risico te voorkomen of om een recht vast te stellen, kan ook een petitie worden ingediend om voorlopige rechtsmaatregelen (Asfalistika Metra) te laten toepassen. In het geval van deze tijdelijke rechtsbescherming, bijvoorbeeld in de vorm van conservatoir beslag, zal binnen een maand alsnog een rechtsprocedure worden opgestart om te voorkomen dat de maatregel wordt opgeheven.
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Is uw bedrijf gevestigd in een EU lidstaat? Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. De advocaat die uw zaak behandelt, kan beoordelen of deze procedure van toepassing is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. De debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij het niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 wordt gereageerd, kan aan de rechtbank worden gevraagd om het betalingsbevel definitief te maken. (Dit wordt ook wel een uitvoerbaarverklaring genoemd). Dit is een geldig en afdwingbaar vonnis dat in elke EU lidstaat wordt aanvaard. Het Europees Betalingsbevel is niet geschikt voor betwiste zaken. Bij zaken waarbij er een discussie is over de factuur, kan deze procedure dus niet worden ingezet. Het voordeel van deze procedure zijn de snelheid en de lage kosten. Sommige lidstaten vragen zelfs niet eens een vergoeding voor de rechtbank. Het nadeel is echter dat wanneer de vordering wordt betwist, deze procedure niet meer ingezet kan worden. Er moet dan een gewone civiele procedure worden gestart wanneer u als crediteur wil procederen tegen uw debiteur.
Nr.
0
Voor incasso in Griekenland
0
Sinds
+
0
Internationale medewerkers

EERLIJK
ADVIES

Wij geven u altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Wij vinden het belangrijk om uw belang voorop te stellen. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.