Incasso Italië

Incasso Italië

Heeft uw bedrijf te maken met incasso in Italië omdat een Italiaanse klant uw factuur niet betaalt? Begrijpelijk, want die situatie komt helaas regelmatig voor. Zo is het in Italië niet ongewoon dat een factuur pas na 100 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn betaald wordt. Het Italiaanse betaalgedrag staat daardoor in algemene zin bekend als vrij slecht.

Wacht u liever niet zo lang? Dan helpen onze Italiaanse incassospecialisten en advocaten u graag. Wij zorgen ervoor dat uw openstaande factuur snel wordt betaald. Lees hier wat wij voor u kunnen betekenen wanneer u een incassobureau in Italië wilt inschakelen.

Leestijd
10 min

Internationale incasso in Italië

Wanneer u zakendoet met een Italiaanse handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. In Italië geldt bovendien een andere wetgeving dan in Nederland. Dat maakt een incasso in Italië voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend. Schakel daarom onze Italiaanse specialisten in. Zij hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen.

Betalingsgedrag Italiaanse bedrijven

 • Wettelijke betalingstermijn van facturen is 30 dagen 
 • Italiaanse bedrijven behoren tot de slechtere betalers in Europa 
 • Een betalingstermijn langer dan 100 dagen komt regelmatig voor in Italië
 • Bij aanmaningen is een betalingstermijn van 7 dagen gebruikelijk

GRATIS whitepaper: Incasso in Italië

Alles over zakendoen in Italië.
Gratis Whitepaper - Incasso in Italië
 • Ontdek de Italiaanse handelscultuur
 • Leer meer over het betalingsgedrag van Italiaanse bedrijven
 • Tips bij openstaande facturen in Italië

Incasseren in Italië

Net als in veel Zuid-Europese landen, zijn Italiaanse bedrijven zijn één van de slechtste betalers van Europa. Volgens sommige onderzoeken behoren de Italianen zelfs tot de top slechtste betalers van de wereld.

De betalingsmoraal van Italiaanse ondernemingen is minder strikt dan in Nederland. De maximale betalingstermijn van 30 of 60 dagen wordt regelmatig overschreden. Het is in Italië niet ongewoon dat u pas na 80 dagen uw geld ontvangt. Maar ook een betalingstermijn van 100 dagen komt regelmatig voor in Italië, zorg er daarom voor dat u een streng debiteurenbeleid voert.

Voordelen incasso Italië

 • Italiaanse incasso advocaten in Nederland
 • Hoogste slagingspercentages
 • Incasseren in heel Italië
 • Altijd één aanspreekpunt
 • 24/7 online inzage in onze tool
 • No Cure No Pay Incasso

Italiaanse advocaat in Nederland

Voor het incasseren van uw Italiaanse factuur het beste terecht bij een Italiaanse advocaat of incassospecialist. Hiervoor hoeft u niet naar Italië, u kunt gewoon terecht bij specialisten van Bierens. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Italië. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Nederland of in het Italiaans, afhankelijk van de taal die uw debiteur spreekt. Hiermee weten wij uw Italiaanse debiteur snel te laten betalen.

Onze Italiaanse experts zijn altijd dichtbij. U vindt onze Italiaanse advocaten gewoon in Nederland. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

Enrica Bigazzi

Incassoprocedure in Italië

Het incassotraject in Italië is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Italië klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan.

Buitengerechtelijk incasseren

Buitengerechtelijk incasseren
 Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. In deze fase proberen we de tussenkomst van een rechter te voorkomen. We nemen contact op met uw debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In de buitengerechtelijke fase hebben we in Italië de volgende mogelijkheden:

Schriftelijk en telefonisch sommeren

We sturen uw debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch contact met uw debiteur op waarbij we uw debiteur verzoeken om alsnog te betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling.

Betalingsregeling treffen

Het treffen van een betalingsregeling is in veel gevallen aan te raden. Wanneer een betalingsregeling is ondertekend door uw klant, betekent dit dat uw klant instemt met de schuld. Mocht uw debiteur ook deze betalingsregeling niet nakomen, dan kan heeft hij de schuld al wel erkend. Dit kan in een later stadium van pas komen. Bij het treffen van een betalingsregeling is het echter wel van belang om een Italiaanse advocaat in te schakelen die vloeiend Italiaans spreekt en bekend is met de Italiaanse onderhandeltechnieken.

Aankondiging gerechtelijke procedure

Wanneer er niet betaald wordt, zal de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Italiaanse klant vaak over de streep trekken. Uw Italiaanse klant wil niet het risico lopen dat er een gerechtelijke procedure tegen hem wordt gestart.

Geen betaling in de buitengerechtelijke fase?

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming.

Gerechtelijk incasseren

justice

Wilt u een gerechtelijke incassoprocedure starten tegen uw Italiaanse debiteur? Dan is de eerste vraag in welk land u moet procederen: in Nederland of in Italië? Dit is afhankelijk van de bevoegde rechter, oftewel de rechter die bevoegd is om te oordelen over uw incassozaak.

In uw algemene voorwaarden kunt u afspraken maken over de bevoegde rechter bij een (betalings)conflict. Dit wordt ook wel forumkeuze genoemd. Zijn er geen afspraken gemaakt? Dan is de hoofdregel dat de rechter in het land van de gedaagde bevoegd is. In dit geval dus de Italiaanse rechter. U moet dan naar Italië om daar een gerechtelijke procedure te volgen.

Daarnaast is de hoofdregel dat het recht van het land van de verkopende of dienstverlenende partij van toepassing is. In dit geval is dus het Nederlandse recht van toepassing. We krijgen dan de gekke situatie waarbij de Italiaanse rechter op basis van Nederlands recht de zaak moet beoordelen. Een rechtssysteem dat hij niet kent. Dit is geen gewenste situatie, daarom is ons advies om hierover en afspraken te maken in uw algemene voorwaarden. Daarnaast kunt u hierin ook afspreken dat u in eigen land kunt procederen mocht er een conflict ontstaan.

Incassowetten Italië

Wanneer we gerechtelijke stappen ondernemen tegen uw Italiaanse klant, zijn er een aantal Italiaanse incasso wetten die we kunnen inzetten. Het is per situatie verschillend welke incassoprocedure het beste ingezet kan worden. Onze advocaten kijken altijd naar de beste optie voor uw incassozaak.

In Italië kunt u niet in de rechtbank verschijnen zonder dat u wordt bijgestaan door een advocaat. Hoewel sommige procedures in Italië inmiddels volledig digitaal worden behandeld, kunnen de gerechtelijke procedures soms nog erg lang duren. Onze advocaten kunnen u adviseren welke procedure het meest geschikt is en u bijstaan tijdens deze procedure.

Betalingsbevel (Ingiunzione di pagamento)

Het Italiaanse betalingsbevel is een procedure die zonder tussenkomst van de debiteur wordt gevoerd tussen de schuldeiser en de rechtbank. Met deze procedure heeft u als schuldeiser de mogelijkheid om aan de rechtbank te vragen om het vonnis direct uit te voeren. De debiteur heeft na dit vonnis 40 dagen de tijd om te reageren op het bevel. Als de debiteur ervoor kiest om verweer te voeren, dan wordt er automatisch een bodemprocedure opgestart.

Bodemprocedure (Processo ordinario di cognizione)

Gaat uw debiteur in verweer tegen het vonnis of is er sprake van een betwiste vordering (een vordering die uw debiteur onterecht vindt)? Dan kan er een bodemprocedure gestart worden, de ‘processo ordinario di cognizione’. Hierbij moet de vordering gemotiveerd en onderbouwd worden met bewijzen. Er zullen één of meerdere zittingen volgen die door de rechtbank worden bepaald. Het is mogelijk dat er getuigen aangedragen moeten worden om zo de vordering te kunnen onderbouwen. Ook kan de rechtbank een deskundige benoemen. Deze procedure kan soms langer dan een jaar duren.

Internationale incassowetten

international laws

Naast de Italiaanse incassowetten zijn er ook een aantal Europese maatregelen die ingezet kunnen worden wanneer uw Italiaanse klant niet betaalt. Voor de Europese Unie is het namelijk belangrijk dat het handelsverkeer tussen Europese landen wordt gestimuleerd. En ingewikkelde procedures in het buitenland horen daar niet bij. Daarom zijn er naast de gewone procedures ook twee alternatieve procedures die ingezet kunnen worden bij buitenlandse vorderingen: het Europees Betalingsbevelprocedure en de Small Claims Procedure 

Beide procedures zijn relatief snel en goedkoop. Hiervoor moet er een standaardformulier ingevuld worden, dat vervolgens naar de bevoegde rechtbank wordt gestuurd. Als u niets heeft afgesproken, is dat meestal de Portugese rechtbank. De rechtbank neemt vervolgens de incassozaak in behandeling en doet hierover een uitspraak.  

De small claims procedure is alleen geschikt voor kleine vorderingen tot €5.000. Het Europees Betalingsbevel geldt alleen voor onbetwiste vorderingen.   

Werkwijze incasso Italië

 • Upload claim
  Upload online uw incassozaak
 • Start case
  Wij nemen uw zaak direct in behandeling
 • Send a demand letter
  Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur
 • How to approach debtor?
  Samen met u bepalen we onze aanpak
 • Online portal 24/7
  Volg uw zaak 24/7 via onze online portal
 • Ask questions
  Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar
 • Get invoice paid
  Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

Procederen in Nederland tegen uw Italiaanse debiteur

Heeft u in de algemene voorwaarden afgesproken dat de Nederlandse rechter bevoegd is? Dan kan er ook in Nederland een gerechtelijke procedure gestart worden. Afhankelijk van uw specifieke situatie bekijken onze advocaten wat het meest gunstig is voor uw organisatie. Als we in Nederland gaan procederen tegen uw Italiaanse debiteur, kunnen we een dagvaardingsprocedure voeren. Beide partijen worden hierbij gehoord, waarna de rechter vervolgens een uitspraak doet. 

Vonnis executeren in Italië

Wanneer er een vonnis is behaald in Nederland (of in een ander land), moet dit vonnis nog worden geëxecuteerd in Italië. Binnen de EU is er vastgelegd dat alle vonnissen die behaald zijn in de EU-lidstaten, ook in andere EU-landen worden erkend. Voor het executeren van een Nederlands vonnis in Italië verstrekt de Nederlandse rechter een certificaat. Dit wordt dan samen met het vonnis naar de deurwaarder in Italië gestuurd. Die kan dan direct aan de slag om ervoor te zorgen dat het vonnis in Italië wordt uitgevoerd.

Verjaringstermijn Italië

Verjaringstermijn vordering Spanje

Voor zakelijke vorderingen van de verkoop van goederen geldt in Italië een wettelijke verjaringstermijn van 10 jaar. Deze termijn gaat in op het moment dat de vordering opeisbaar is. Dat is de vervaldatum van de factuur. Wanneer de betalingstermijn van een factuur 30 dagen is, begint de verjaringstermijn van 5 jaar te lopen nadat die 30 dagen zijn verstreken.

Stel u levert een partij kleding aan een klant. Op 1 april 2017 stuurt u de bijbehorende factuur, met een betalingstermijn van 30 dagen. Uw klant betaalt echter niet. De vervaldatum van de factuur is 1 mei 2017. Vanaf dit moment begint de verjaringstermijn van 5 jaar te lopen. Op 1 mei 2022 is uw factuur dus verjaard.

Verjaring voorkomen

U kunt verjaring van uw factuur voorkomen door de verjaring te stuiten. Door stuiting wordt de verjaring namelijk gestopt en begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. In Italië zijn er 3 manieren om een verjaring te stuiten:

 • Erkenning door de debiteur. De debiteur bevestigt dan dat er een betalingsverplichting is. Bijvoorbeeld doordat de debiteur al één termijn heeft betaald of een betalingsvoorstel doet.
 • Het instellen van een gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld door het indienen van een dagvaarding.
 • Het sturen van een aanmaningsbrief. Hiermee laat u weten dat u nog steeds betaling van uw vordering wilt. Het is belangrijk dat de stuitingsbrief aan bepaalde eisen voldoet. Wanneer dit niet het geval is, loopt u namelijk het risico dat er geen stuiting plaatsvindt en de factuur dus gewoon verjaart. Zorg er bovendien voor dat u deze brief via PEC (posta elettronica certificata) stuurt. Hiermee heeft u juridische zekerheid over de identiteit van de verstuurder, de datum en tijd van verzenden en over de inhoud van de e-mail.

Het loont dan ook het meest om de stuitingsbrief aan het einde van de termijn te sturen. Maar zorg er uiteraard voor dat u dit op tijd doet, vóórdat de verjaringstermijn is verlopen. Anders loopt het risico dat uw factuur verjaard is en u deze niet meer gerechtelijk kunt incasseren.

Uitzonderingen verjaringstermijn

Niet voor alle zakelijke vorderingen geldt een verjaringstermijn van 10 jaar. Zo geldt in het Europese transportrecht een verjaringstermijn van 1 jaar. Daarnaast kent Italië nog meer kortere verjaringstermijnen. Honorarium van een advocaat of notaris heeft een verjaringstermijn van 3 jaar, en verzekeringsbedrijven en mediators hebben slechts een verjaringstermijn van 1 jaar. Zorg er daarom voor dat u altijd op de hoogte bent van de verjaringstermijnen die in uw situatie gelden.

Rechtsgebieden incasso Italië

Onze Italiaanse incassodesk bestaat al behoorlijk wat jaren. In die tijd hebben we vele bedrijven over de hele wereld geholpen met hun incassozaak in Italië en daarnaast ook diverse Italiaanse ondernemingen bijgestaan. Met allerlei soorten incassozaken in diverse rechtsgebieden:

 • Transport
 • Koop en verkoop
 • Bouwrecht
 • Huur en verhuur
 • Agentuurovereenkomst en distributieovereenkomst
 • Schades en onrechtmatig handelen

“Bierens is een zeer effectieve en professionele partner. Ze hebben niet alleen een sterk incasso proces, maar zijn ook sterk in adviezen.”

Manuel Maas, Eneco

Landelijke dekking

Bevindt uw debiteur zich in Milaan, Rome of Napels? Het maakt voor onze specialisten niet uit waar uw klant zicht bevindt. Wij kunnen u bijstaan in heel Italië. Voor het succesvol incasseren van uw zaak hoeft u namelijk geen incassobureau of advocaat in Italië in te schakelen. U kunt gewoon eenvoudig uw zaak online overdragen. Onze Italiaanse specialisten gaan dan direct aan de slag. Met een Italiaanse afdeling op het hoofdkantoor en een eigen kantoor in Rome kunnen wij uw vorderingen in Italië daadkrachtig incasseren.

Meer dan een incassobureau

Als u op zoek bent naar een incassobureau, bent u eigenlijk beter af met een incasso advocaat. Onze Italiaanse incasso advocaten hebben namelijk meer middelen dan een incassobureau. Bovendien werken ze sneller en zijn ze ook nog eens succesvoller. En dat is gunstig voor uw organisatie: zo heeft u snel uw geld op uw bankrekening staan.

Verstuur voor 16:00 uur uw incasso, vandaag nog actie!

No Cure No Pay incasso

no cure no pay

Wij incasseren op basis van No Cure No Pay: indien wij niets incasseren, betaalt u geen fee. U betaalt dan slechts €185,- aan dossierkosten. Een onbetaalde factuur kost immers al genoeg frustratie. Wij vinden het niet eerlijk als u dan nog met allerlei kosten wordt geconfronteerd.

U betaalt alleen een fee wanneer wij de vordering weten te incasseren. Deze fee proberen wij overigens zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur. Zo kost een succesvolle incassozaak u bijna niets! Dat noemen wij rechtvaardigheid. Want u moet gewoon krijgen waar u recht op heeft.

Incassokosten Italië

Bij een succesvolle incasso proberen wij de incassokosten zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur. Uw Italiaanse klant betaalt in dat geval de openstaande factuur, en de incassokosten. Op die manier hoeft u zo min mogelijk incassokosten te betalen aan onze organisatie. In Nederland kunnen wij in de meeste gevallen alle rente en kosten (wat de vergoeding vormt voor onze werkzaamheden) op uw debiteur verhalen. In het buitenland is dat niet altijd het geval. In zulke gevallen betaalt u een percentage van de hoofdsom.

Direct starten met incasso Italië

Heeft u een openstaande factuur bij een Italiaanse klant die maar niet wordt betaald? Of heeft u een ander conflict met uw klant? Onze incassospecialisten en advocaten helpen u graag met het oplossen van uw betalingsconflict. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wilt u niet langer wachten op uw geld? Draag dan direct uw factuur over. Onze specialisten gaan dan direct voor u aan de slag.  

Gratis advies van dé beste incassospecialisten

Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring
 • Uiterlijk binnen 3 uur reactie (op werkdagen)
 • Echte middelen om uw factuur betaald te krijgen
 • Beste resultaat tegen laagste kosten

Incasso in andere landen: