INCASSO IN ITALIË

Incasso Italië

Wanneer u zaken doet in Italië, is er een reële kans dat u te maken heeft met een familiebedrijf. Het merendeel van de ondernemingen in Italië zijn namelijk familiebedrijven die al generaties lang bestaan. Continuïteit en het onderhouden van handelsrelaties zijn hierbij bijzonder belangrijk. Vaak hanteren de bedrijven in Italië een behoorlijk lange betalingstermijn in vergelijking met bedrijven in andere Europese landen. Heeft u te maken met een Italiaans bedrijf dat uw factuur niet betaalt? Omdat het rechtsstelsel in Italië uitgaat van debiteurenbescherming, kost het u als schuldeiser meer moeite om het Italiaanse bedrijf te laten betalen. Onze Italiaanse incasso advocaten hebben de middelen in huis voor een succesvolle incasso. Met een Italiaanse afdeling op ons kantoor in Rome kunnen wij uw vorderingen in Italië daadkrachtig incasseren.

TIPS VAN
ENRICA BIGAZZI

icontitels
 • Stuur uw Italiaanse klant direct een aanmaning.
 • Hanteer een betalingstermijn van  15 dagen.
 • Voeg bij de herinnering een specificatie van de vordering.
 • Geef in de aanmaning aan dat wanneer er niet tijdig wordt betaald, u de vordering uit handen geeft op kosten van de Italiaanse klant.
 • Snel handelen vergroot de kans op betaling.
Enrica Bigazzi
Lawyer

EXPERTS IN
ITALIAANSE
INCASSO

icontitels

Wanneer u zakendoet met een Italiaanse handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. Daarnaast geldt in Italië andere wetgeving dan in Nederland. Dat maakt een Italiaanse incasso voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend.

Heeft u een debiteur in Italië? Onze Italiaanse advocaten nemen uw zorgen uit handen. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Italië. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Italiaans, hun moedertaal. Hiermee weten wij uw Italiaanse debiteur snel te laten betalen.

Onze Italiaanse experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

Enrica Bigazzi

Van eenvoudige incasso's
tot complexe juridische handelsconflicten.”

ONZE
WERKWIJZE

Werkwijze
 • Upload online uw incassozaak

 • Wij nemen uw zaak direct in behandeling

 • Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur

 • Samen met u bepalen we onze aanpak

 • Volg uw zaak 24/7 via onze online portal

 • Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar

 • Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

INCASSO
PROCEDURE

icontitels
Het incassotraject in Italië is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Italiaanse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Italië lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

BUITENGERECHTELIJK INCASSEREN

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechter te voorkomen. Dit kost immers veel geld. We nemen contact op met uw Italiaanse debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

Lees meer

 • Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen uw debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch contact met uw debiteur op waarbij we uw debiteur verzoeken om alsnog te betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling.
 • Betalingsregeling treffen: Het treffen van een betalingsregeling is in veel gevallen aan te raden. Wanneer een betalingsregeling is ondertekend door uw klant, betekent dit dat uw klant instemt met de schuld. Mocht uw debiteur ook deze betalingsregeling niet nakomen, dan kan heeft hij de schuld al wel erkend. Dit kan in een later stadium van pas komen. Bij het treffen van een betalingsregeling is het echter wel van belang om een Italiaanse advocaat in te schakelen die vloeiend Italiaans spreekt en bekend is met de Italiaanse onderhandeltechnieken.
 • Aankondiging gerechtelijke procedure: Wanneer er niet betaald wordt, zal de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Italiaanse klant vaak over de streep trekken. Uw Italiaanse klant wil niet het risico lopen dat er een gerechtelijke procedure tegen hem wordt gestart.

GERECHTELIJK INCASSEREN

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. In Italië zijn er een aantal gerechtelijke procedures die u kunt laten starten om uw geld te incasseren. Hieronder worden de belangrijkste procedures uitgelegd:

Lees meer

 • Betalingsbevel (Ingiunzione di pagamento): Het Italiaanse betalingsbevel is een procedure die zonder tussenkomst van de debiteur wordt gevoerd tussen de schuldeiser en de rechtbank. Met deze procedure heeft u als schuldeiser de mogelijkheid om aan de rechtbank te vragen om het vonnis direct uit te voeren. De debiteur heeft na dit vonnis 40 dagen de tijd om te reageren op het bevel. Als de debiteur ervoor kiest om verweer te voeren, dan wordt er automatisch een bodemprocedure opgestart.
 • Bodemprocedure (Processo ordinario di cognizione): Gaat uw debiteur in verweer tegen het vonnis of is er sprake van een betwiste vordering (een vordering die uw debiteur onterecht vindt)? Dan kan er een bodemprocedure gestart worden, de ‘processo ordinario di cognizione’. Hierbij moet de vordering gemotiveerd en onderbouwd worden met bewijzen. Er zullen één of meerdere zittingen volgen die door de rechtbank worden bepaald. Het is mogelijk dat er getuigen aangedragen moeten worden om zo de vordering te kunnen onderbouwen. Ook kan de rechtbank een deskundige benoemen. Deze procedure kan soms langer dan een jaar duren.
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Is uw bedrijf gevestigd in een EU lidstaat? Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. De advocaat die uw zaak behandelt, kan beoordelen of deze procedure van toepassing is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. De debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij het niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 wordt gereageerd, kan aan de rechtbank worden gevraagd om het betalingsbevel definitief te maken. (Dit wordt ook wel een uitvoerbaarverklaring genoemd). Dit is een geldig en afdwingbaar vonnis dat in elke EU lidstaat wordt aanvaard. Het Europees Betalingsbevel is niet geschikt voor betwiste zaken. Bij zaken waarbij er een discussie is over de factuur, kan deze procedure dus niet worden ingezet. Het voordeel van deze procedure zijn de snelheid en de lage kosten. Sommige lidstaten vragen zelfs niet eens een vergoeding voor de rechtbank. Het nadeel is echter dat wanneer de vordering wordt betwist, deze procedure niet meer ingezet kan worden. Er moet dan een gewone civiele procedure worden gestart wanneer u als crediteur wil procederen tegen uw debiteur.
Nr.
0
Voor incasso in Italië
0
Sinds
+
0
Internationale medewerkers

EERLIJK
ADVIES

Wij geven u altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Wij vinden het belangrijk om uw belang voorop te stellen. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.